“Zapiski więzienne Kardynała Stefana Wyszyńskiego – droga duchowa”

Drodzy Mieszkańcy!
Zapraszamy serdecznie na wyjątkowy spektakl 🎭 “Zapiski więzienne Kardynała Stefana Wyszyńskiego – droga duchowa” 🙏, który będzie prawdziwą perłą parafii.
To wydarzenie odbędzie się w malowniczym kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Grucie, gdzie otoczenie i atmosfera samego miejsca dodadzą magii temu wydarzeniu 🏰.
Data to 11 października 2023 roku, a rozpoczęcie spektaklu o godzinie 17.30 ⌚, tuż po mszy świętej 🙌. Jest to wyjątkowy spektakl, który podzielony jest na dwie części: pierwsza to opowieść o miejscowości Rywałd 🌳, druga to podróż do Stoczka 🏡. Całość trwa około 70 minut ⏳, co pozwoli wszystkim uczestnikom na głębokie zanurzenie się w historii i duchowości.
Najważniejsze jest to, że wstęp na to wydarzenie jest całkowicie darmowy! 🎟️ To doskonała okazja, aby spędzić wieczór z rodziną i przyjaciółmi, podziwiając interpretację życia Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Dołączcie do naszego duchowego spotkania, które przyniesie niezapomniane chwile refleksji i inspiracji. 🌟
Niech to będzie wyjątkowy dzień, który pozostawi w Waszych sercach piękne wspomnienia! 🙏❤️
Trwa remont Cmentarza Wojennego w Mełnie.

Trwa remont Cmentarza Wojennego w Mełnie.

Trwa remont Cmentarza Wojennego w Mełnie. Inwestycja została dofinansowania w 100% z dotacji pozyskanej przez gminę Gruta z rezerwy ogólnej Prezesa Rady Ministrów w wysokości 2 mln zł. Wykonawcą robót są 2 firmy: Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki AKROTERION BIS z siedzibą w Wąbrzeźnie oraz firma Granity Skwara Group s.c. z siedzibą w Zabrodziu. Termin zakończenia robót planowany jest na koniec października br.

Świetlica OSP już na ukończeniu

Świetlica OSP już na ukończeniu

Trwają ostatnie prace wykończeniowe w świetlicy OSP w Grucie. W ramach remontu wykonano kompleksową modernizację sali głównej, szatni i toalet. Wymieniono instalację, obniżono sufity, zamontowano urządzenia klimatyzacyjne z funkcją grzania. Na gości będzie czekać również nowa scena. Sala do użytku zostanie oddana w najbliższych dniach. Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią. 📸. Inwestycja została współfinansowana że środków europejskich w ramach Poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania “LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Podziękowanie

Uczestnikom uroczystości pogrzebowych śp. Mirosława Groszewkiego, koleżankom i kolegom z pracy, kierownikom oraz pracownikom podległych jednostek organizacyjnych samorządu gminy Gruta, kolegom samorządowcom, radnym, sołtysom, duszpasterzom z terenu parafii w gminie Gruta, pozostałym delegacjom oraz Mieszkańcom gminy, w imieniu własnym oraz całej mojej rodziny, pragnę złożyć serdeczne podziękowania za ofiarowaną modlitwę i wsparcie oraz odprowadzanie mojego kochanego Taty na miejsce wiecznego spoczynku 🖤🕯️
Z wyrazami szacunku
Tomasz Groszewski
Zastępca Wójta Gminy Gruta
Uroczyste otwarcie nowej drogi gminnej

Uroczyste otwarcie nowej drogi gminnej

Szanowni Państwo,
🎉 Dziś odbyło się 🎀 uroczyste otwarcie nowej drogi gminnej w Okoninie, dzięki wsparciu 💰 Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości ponad 1,5 miliona złotych🇵🇱.
W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele Rządu, w tym Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pani Anna Gembicka , Prezes Rządowego Centrum Legislacji, Pan Krzysztof Szczucki , Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski, Pan Józef Ramlau , Wójt Gminy Gruta, Pan Waldemar Kurkowski oraz Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Wodnej w Gminie Gruta, Pan Jacek Strycharczyk. 🤝
Ta nowa droga to kolejny krok w rozwoju naszej gminy, poprawiając komfort życia mieszkańców oraz usprawniając transport lokalny. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego projektu – to wynik współpracy wielu osób i instytucji oraz oddania naszej społeczności. 🚗
Mamy nadzieję, że nowa droga przyniesie nam wiele korzyści i bedzie służyć społeczności przez wiele lat. 🎈🛣️ 🎊🌟

Funkcjonowanie posterunków Policji

Szanowni Państwo,

W związku z prowadzoną przez Najwyższą Izbę Kontroli kontrolą P/23/029 Funkcjonowanie posterunków Policji zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu ankietowym i umożliwienie mieszkańcom gminy wyrażenia opinii w sprawie dostępności posterunku w Państwa gminie oraz osobistych doświadczeń w kontakcie z policjantami posterunku Policji poprzez niniejszy odsyłacz:

https://zapytania.nik.gov.pl/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=POSTERUNEK

 

DODATKOWY NABÓR !!!!!

Gmina Gruta rozpoczęła dodatkowy nabór w programie priorytetowym „Ciepłe Mieszkanie”.

Informujemy, że rozpoczynamy dodatkowy nabór wniosków w programie priorytetowym „Ciepłe Mieszkanie” finansowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Gruta.

Beneficjentem końcowym programu są osoby fizyczne właściciele – współwłaściciele lokali, dla których jest założona księga wieczysta, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000 zł, posiadające tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, z wyłączeniem najemców lokali oraz Wspólnot Mieszkaniowych lub Spółdzielnie Mieszkaniowych.

Wniosek o dofinansowanie – załącznik nr 1.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie – załączniki nr 2.

Nabór właściwych wniosków o dofinansowanie z Programu „Ciepłe Mieszkanie” nastąpi w przypadku i po otrzymaniu przez Gminę Gruta dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

 

Termin składania deklaracji upływa 13.10.2023 r.

Urząd Gminy Gruta pokój nr 5

 

Kolejne środki dla Gminy Gruta 🤩🥳💰🎉

Kolejne środki dla Gminy Gruta 🤩🥳💰🎉

Mamy wspaniałe wieści do podzielenia się z naszymi Mieszkańcami!

W dniu 18 września Sekretarz Urzędu Gminy w Grucie, Pani Sabina Kamińska, odebrała z rąk Prezesa Rządowego Centrum Legislacji, Pana Krzysztofa Szczuckiego, dokument potwierdzający otrzymanie dofinansowania w wysokości 2 500 000,00 zł w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Edycja szósta – PGR. 📜💼

💧💫 Dzięki tym środkom będziemy mogli kontynuować naszą strategiczną inwestycję, której celem jest zapewnienie naszym mieszkańcom dostępu do czystej wody oraz właściwe zagospodarowanie odprowadzanych ścieków. Jest to ważny krok w kierunku zapewnienia lepszych warunków życia i komfortu naszej społeczności. 🏡🌈

Jesteśmy ogromnie wdzięczni za to wsparcie i nie możemy ukryć naszej radości! Nasze starania o pozyskanie środków pozabudżetowych przyniosły oczekiwane efekty. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu oraz naszej społeczności za wsparcie i zaufanie. 🙏💖

Razem możemy osiągnąć jeszcze wiele wspaniałych rzeczy! 🌟💪💧

#RozwójGminyGruta #Dofinansowanie #WodaIKanalizacja #SukcesGminy #GminaGruta #GminaPełnaPerspektyw

Wsparcie dla małej Hani :)

Wsparcie dla małej Hani :)

W dniu 19 września 2023 roku  odbyło się przekazanie środków finansowych zebranych w czasie zabawy myśliwskiej, zorganizowanej z okazji 100 rocznicy powstania Polskiego Związku Łowieckiego. W zabawie uczestniczyli członkowie kół łowieckich rejonu grudziądzkiego. Aukcję charytatywną zorganizował i poprowadził Prezes Wojskowego Koła Łowieckiego nr 220 DANIEL w Grudziądzu, kol. Mirosław Dobrowolski.

Znaczna kwota z przeprowadzonej aukcji została przekazana w obecności Wójta Waldemara Kurkowskiego, kol. Mirosława Dobrowolskiego (do którego wójt zwrócił się z prośbą o pomoc dla naszej małej mieszkanki – Hani Borkowskiej, chorującej na nowotwór oczu), członków WKŁ DANIEL kol. Ryszarda Wołoszczuka, kol. Janusza Trzebiatowskiego i Prezesa Koła Łowieckiego Sokół w Grudziądzu, kol. Krzysztofa Kopczyńskiego.

W spotkaniu uczestniczyli rodzice małej Hani, która w podziękowaniu obdarzyła nas słodkim, dziecięcym uśmiechem. Darz Bór!

I*I I*I I*I

Przed chwilą dotarła do nas bardzo smutna wiadomość o śmierci Taty naszego kolegi z pracy, Tomasza Groszewskiego. To ogromnie przygnębiająca informacja, która wstrząsnęła naszą wspólnotą zawodową i pozostawiła nas w głębokim smutku.

W tym trudnym czasie chcielibyśmy wyrazić nasze wyrazy głębokiego żalu i współczucia dla Tomka oraz całej jego najbliższej rodziny.
Rozumiemy, że słowa nie zawsze są w stanie złagodzić ból, ale pragniemy, aby wiedzieli, że jesteśmy tutaj, aby ich wesprzeć, służyć wsparciem i otuchą w tym trudnym okresie.

Uwaga przedsiębiorcy i właściciele nieruchomości niezamieszkałych przypominamy o obowiązku zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych!

Urząd Gminy Gruta informuje, że każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą na terenie gminy Gruta zobowiązany jest do podpisania  indywidualnej umowy cywilno-prawnej na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z przedsiębiorcą/podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej.  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości znajduje się na stronie: gruta.pl.

Właściciele nieruchomości, w których nie zamieszkują mieszkańcy (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach także jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością) mają obowiązek posiadania umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Powyższy obowiązek dotyczy każdego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w wyniku której powstają odpady komunalne.

Dotyczy to: hoteli, pensjonatów, gospodarstw agroturystycznych itp., sklepów, lokali gastronomicznych, rzemiosła, wszystkich innych jednostek usługowych (działalność usług ogólnobudowlanych), organizacyjnych, obiektów produkcyjnych, zakładów usługowych i handlowych,  handlu obwoźnego, banków, poczty, żłobków i przedszkoli prywatnych, domów opieki zdrowotnej i domów seniora.

Koszty oraz częstotliwość odbioru odpadów zależą od podpisanej umowy z wybraną firmą. Umowa ta musi mieć charakter pisemny. Wartości wynikające z podpisanej umowy muszą być zgodne z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gruta (Uchwała XXXI/199/21 Rady Gminy Gruta z dnia 26 listopada 2021 roku.)

Link do uchwały: https://www.bip.gruta.akcessnet.net/upload/plik,20211203102335,199.pdf

Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami powstającymi w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej!

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części, tj. przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni:

 • uiszczać w gminie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej, zgodnie ze złożoną deklaracją:
 • zawrzeć dodatkową umowę na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym, na część nieruchomości niezamieszkałej, na której prowadzona jest działalność gospodarcza.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 i w związku z art. 5 ust. 1 pkt. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 ze zm.) właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

W związku z powyższym, jeżeli któryś z przedsiębiorców na terenie Gminy Gruta nie zawarł takiej umowy, to jest zobowiązany niezwłocznie tego dokonać.

Brak posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych, skutkować będzie:

 • nałożeniem kary grzywny na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 ze zm.);
 • wszczęciem postępowania nakazującego wykonanie tego obowiązku decyzją administracyjną, na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 ze zm.).

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ww. ustawy, postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

🌱🚜 Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na szkolenie pod nazwą “NOWOCZESNA TECHNOLOGIA UPRAWY ZIEMNIAKA”! 🌟

🌱🚜 Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na szkolenie pod nazwą “NOWOCZESNA TECHNOLOGIA UPRAWY ZIEMNIAKA”! 🌟

To niezwykła okazja, aby poznać najnowsze technologie i metody uprawy ziemniaka, które mogą zrewolucjonizować Twój sposób prowadzenia gospodarstwa rolnego. 🥔🌾

Szkolenie będzie prowadzone przez doświadczony podmiot zewnętrzny, który podzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z uczestnikami. 📚

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o zgłaszanie się do 27.09.2023 r. do Biura Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Gruta. 📆

Najważniejsze jest to, że szkolenie jest BEZPŁATNE i przeznaczone dla rolników. 🌾 Nie przegap tej unikalnej okazji, która może przyczynić się do rozwoju Twojej działalności rolniczej. 🚜

Razem odkryjmy nowe możliwości w uprawie ziemniaka i podnieśmy jakość naszych plonów! 🌱🥔💪

#SzkolenieRolnicze #NowoczesnaUprawaZiemniaka #RozwójRolnictwa #GminaGruta

Kolejne dofinansowanie dla naszej gminy!

🚌📝 Wspaniałe wiadomości! Dnia 13 września 2023 roku, Wójt Gminy Gruta – Waldemar Kurkowski oraz Pani Skarbnik Gminy – Halina Saucha, podpisali umowę w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu na “Zakup autobusu do transportu osób niepełnosprawnych – uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy”. 🌟

To ogromny krok w kierunku wsparcia naszej społeczności. 🤗 Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w wysokości 330 000,00 zł, co stanowi imponujące 85% całkowitej wartości! 💰

To niezwykle ważne, że te środki pochodzą z realizacji projektów na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach “Programu wyrównywania różnic między regionami III”. 🌍

Teraz będziemy mieć nowy pojazd, który pomieści aż 23 osoby niepełnosprawne. 🙌🚍 To znaczy, że więcej naszych mieszkańców będzie miało dostęp do niezbędnych usług i aktywności społecznych.

Zakup nowego auta to duży wkład w poprawę jakości życia naszej społeczności! 💪❤️ To prawdziwy dowód na to, że wspólnymi siłami możemy tworzyć lepszą przyszłość dla wszystkich! 🌈✨ #Dofinansowanie #TransportNiepełnosprawnych #GminaGruta #WspólnieMocniejsi #PFRON #ProgramWyrównywaniaRóżnicMiędzyRegionamiIII #GrutaGminaPełnaPerspektyw

Awaria SUW Boguszewo

Szanowni Mieszkańcy !

W związku z wystąpieniem awarii sieci wodociągowej w Boguszewie – wystąpiła przerwa w dostawie wody dla mieszkańców Boguszewa, Gołębiewka oraz Kitnowa. Nasi pracownicy już pracują nad usunięciem awarii, która może potrwać kilka godzin.

Przepraszamy za zaistniałe niedogodności i liczymy na Państwa wyrozumiałość.

Przerwa w dostawie wody 📌

Szanowni Państwo !

W związku z awarią w miejscowości Okonin  w najbliższych godzinach wystąpią przerwy w dostawie wody dla miejscowości Mełno, Okonin Osada oraz Okonin w stronę Nowego Dworu, nasi pracownicy aktualnie pracują nad usunięciem awarii.

 

REKONSTRUKCJA HISTORYCZNA WYDARZEŃ II WOJNY ŚWIATOWEJ -,,Bitwy w Annowie”

Zapraszamy Państwa do fotorelacji z tegorocznej inscenizacji “Bitwy a Annowie”. Rekonstrukcję wydarzeń okresu II wojny światowej przedstawiło nam Stowarzyszenie Grup Warownych Pojezierza Wałeckiego “Wałcz”. Po inscenizacji związanej z wydarzeniami września 1939 roku, przybyli goście mogli wysłuchać koncertu patriotycznego Chór Tibi Mariae z Grudziądza, a także występu muzycznego harcerzy z Grudziądza pod czujnym okiem druha Piotra Jezierskiego. Po części historycznej wydarzenia zgromadzeni goście mogli zapoznać się z przygotowaną wystawą sprzętu wojskowego oraz posilić się pysznymi daniami: grochówką, leczem i chlebem ze smalcem. Głównym sponsorem uroczystości był Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.z siedzibą w Warszawie oraz Biuro Fundacji “Niepodległa” z którego GCK w Grucie otrzymało środki finansowe w ramach Programu Dotacyjnego “Niepodległa”. Wydarzeniem towarzyszącym był “Wielki Piknik Rodzinny” organizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Technologii, Energetyki i Ochrony Środowiska, dzięki któremu na gości czekała moc bezpłatnych atrakcji: dmuchańce, zjeżdzalnie, podstawowa diagnostyka zdrowia, poradnictwo dla seniorów oraz warsztaty carvingu z dyni. Organizatorzy wydarzenia szczególne podziękowania składają sponsorom oraz wolontariuszom: pracownikom kuchni Przedszkola Samorządowego w Mełnie oraz pracownikom kuchni Szkoły Podstawowej w Grucie, a także Stowarzyszeniu w Annowie oraz druhom strażakom z gminnych OSP. Ponadto podziękowania składamy harcerzom z Grudziądza oraz firmie Piccoland z Nicwałdu i firmie NieNaŻarty z Grudziądza, które ufundowały poczęstunek dla harcerzy.

 

🎈🎊 Zakończenie wakacji 2023 🎉🎈

Zakończenie wakacji 2023
Pomimo niesprzyjającej aury daliśmy radę! Dziękujemy za wspólną zabawę! Mamy nadzieję, że w przyszłym roku pogoda bardziej nas rozpieści☺️

No Images found.

✨🎉 Radosna informacja ! Biblioteka otrzymała dofinansowanie ! 🎉✨

Z radością informujemy, że Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Kulerskiego w Grucie otrzymała dotację 15 000,00 złotych z programu ministerialnego na zakup nowości książkowych oraz audio/e-/synchrobooków ♥♥
Zakupimy zatem całe mnóstwo nowych książek oraz przedłużymy na kolejny rok licencję na 20 kodów na książki elektroniczne w LEGIMI ♥♥
Zapraszamy do składania zamówień, jakie książki chcielibyście mieć w Bibliotece

Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci

Szanowni Państwo,

 

7 sierpnia 2023 r. podpisana została nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Oznacza to, że od 1 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia wychowawczego (tzw. 500+) będzie wynosiła 800 zł na każde dziecko, do ukończenia przez nie 18 roku życia.

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podniesie wysokość świadczenia z urzędu. Dlatego nie trzeba składać dodatkowego wniosku. Nastąpi to automatycznie i obejmie wszystkich, którzy według stanu na 1 stycznia 2024 r. mają prawo do świadczenia w okresie świadczeniowym, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.

Po 1 stycznia 2024 r. osoby te otrzymają wypłaty w nowej wysokości. Zostaną o tym poinformowane na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

🎉 Nowy Sołtys Mełna Z ! 🎉

W dniu 30.08.2023 mieszkańcy sołectwa Mełna Z wybrali nowego sołtysa, a właściwie nową Panią sołtys. Tę zaszczytną funkcję pełnić teraz będzie Pani Magdalena Samol. Dotychczasowa Pani sołtys Katarzyna Taranowicz, ze względów osobistych, zrezygnowała z przewodzenia sołectwem, ale zawsze służyć będzie pomocą jego mieszkańcom.
Bardzo dziękujemy Pani Kasi za zaangażowanie i troskę o sołectwo a Pani Magdalenie gratulujemy i życzymy powodzenia . 🙂

Rozkład jazdy autobusów szkolnych 2023/2024

No Images found.

W galerii przedstawiamy rozkład jazdy autobusów szkolnych w ramach których również mieszkańcy mogą korzystać z przejazdów.

Zapraszamy na spotkanie z s. Krystyną Włodarską ze zgromadzenia Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej

Zapraszamy na spotkanie z s. Krystyną Włodarską ze zgromadzenia Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej. S. Krystyna jest naocznym świadkiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki – pracowała z nim przez ostatnie 2 lata życia ks. Jerzego w parafii w Warszawie. Przeżyła najważniejsze chwile ks. Jerzego – i prześladowanie, i zamordowanie, i pogrzeb.
Spotkanie odbędzie się 12 września 2023 roku w kościele w Grucie, po mszy świętej o godzinie 18.00.

OPEC-BIO Sp. z o.o. Poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko: Specjalista ds. logistyki w obszarze surowcowym

OPEC-BIO Sp. z o.o.

Poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

Specjalista ds. logistyki w obszarze surowcowym

  

Główne zadania na stanowisku:

 • zarządzanie procesem logistyki zbioru i przechowywania surowców oraz jego nadzorowanie pod kątem efektywności technicznej i ekonomicznej
 • opracowywanie analiz i sprawozdań dotyczących gospodarki materiałowej
 • nadzór nad realizacją warunków umów na dostawy i sprzedaż surowców
 • rozliczenie z dostawcami po zbiorze surowców
 • udział w spotkaniach z grupami producenckimi oraz innymi przedstawicielami zespołów rolniczych w aspekcie współpracy oraz tworzenie materiałów panelowych
 • tworzenie dokumentacji w ramach spotkań z dostawcami biomasy oraz i ich przedstawicielami

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie rolnicze
 • znajomość branży rolniczej
 • doświadczenie w koordynowaniu prac zespołów
 • doświadczenie rozliczania gospodarki magazynowej
 • samodzielność i zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań
 • dobra organizacja pracy własnej, umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność pracy w warunkach dynamicznie zmieniającego się otoczenia z nastawieniem na efekty
 • znajomość MS Office

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka
 • dodatkowe świadczenia dla pracowników będących rodzicami
 • pakiety medyczne

Zainteresowane osoby prosimy o składanie dokumentów aplikacyjnych

do dnia 10 września 2023 roku na adres mailowy: rekrutacja@opec.pl

lub na adres spółki:

 

OPEC-BIO Sp. z o.o.

Budowlanych 7

86-300 Grudziądz

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 564506291

Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 września 2023 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 września 2023 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

Od 1 września 2023 r. kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:

 • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 4 904 zł 10 gr,
 • 130% tego wynagrodzenia, tj. 9 107 zł 50 gr.

Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił komunikatem z dnia 10 sierpnia 2023 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2023 r. (7 005 zł 76 gr).

Podstawa prawna

Komunikat Prezesa GUS z dnia 09 sierpnia 2023 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia
w drugim kwartale 2023 r. /M.P. z dnia 09 sierpnia 2023 r. poz. 831/.

Komunikat Prezesa ZUS z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za
II kwartał 2023 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent /M.P. z dnia 16 sierpnia 2023 r. poz. 848/.

 

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

„Czternasta emerytura” dla emerytów i rencistów KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpoczęła przygotowania do wypłaty kolejnego w 2023 r. dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów.

Kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne zwane „czternastą emeryturą” Kasa   wypłaci razem z emeryturą, rentą lub rodzicielskim świadczeniem uzupełniającym we wrześniowych terminach płatności świadczeń emerytalno-rentowych tj. 10, 15, 20 i 25  września br.

W przypadku emerytur i rent wypłacanych kwartalnie kolejne dodatkowe świadczenie zostanie wypłacone odrębnie również we wrześniu br.

Informacja dot. zakupu biletów

Przypominamy, że bilety miesięczne komunikacji powiatowej można zakupić w punkcie przy ul. Rapackiego/Intermarche (stacja paliw) w godzinach od 6.00 do 21.00.

Podstawą zakupu biletu miesięcznego z ulgą jest legitymacja szkolna albo inny dokument,
na podstawie którego można skorzystać z ustawowej ulgi.

Autobusy komunikacji powiatowej od 1 września 2023 r. kursują jak w dzień powszedni szkolny, bez względu na zmianę daty rozpoczęcia roku szkolnego.

Od 25 sierpnia 2023 r. dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji obowiązuje dodatkowa ulga w wysokości 49% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów miesięcznych imiennych. Z ulgi tej wyłączone są osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji, które posiadają ulgę w wysokości 93%.

Najpiękniejszy ogród w Gminie Gruta

Najpiękniejszy ogród w Gminie Gruta

To już czwarta edycja konkursu „ Najpiękniejszy ogród w Gminie Gruta „ podczas  której mieliśmy zaszczyt odwiedzić czternaście pięknych miejsc.
W każdym ogrodzie odnalazłyśmy przede wszystkim miłość do przyrody, pasję
i ciężką pracę włożoną w stworzenie pięknych miejsc wokół własnego domu. Uczestnicy konkursu podzielili się z nami swoją wiedzą na temat pielęgnacji roślin, prac jakie wykonują w ogrodzie i sposobów aranżacji przestrzeni. Każdy ogród miał w sobie coś niezwykłego, co go wyróżniało od innych.

 1. Ogród Pani Doroty Anflik w Nicwałdzie zachwycił nas łanami pięknej lawendy okalającymi krzewy hortensji.
 2. Natomiast u Pani Eweliny Wojtaszewskiej w Dąbrówce zwróciłyśmy uwagę na precyzyjnie zaaranżowane nasadzenia w centralnej części podwórka i dużą dbałość o rośliny.
 3. Ogród Pani Grażyny Karkut w Grucie to sielski zakątek gdzie pośród łanów z czerwono kwitnącymi kanami i różnorodnymi daliami królują ogromne dziewanny.
 4. Pani Krystyna Gozdowiak z Orla kolejny już raz zaprosiła nas do swojego urokliwego ogródka przy pałacu gdzie każdej roślince poświęca wiele uwagi, a one odwdzięczają jej się swoja urodą.
 5. W Orlu odwiedziłyśmy również starannie wypielęgnowany ogród Pani Tatiany Dobaczewskiej z pięknymi hortensjami.
 6. Do swojego ogrodu, również w Orlu, zaprosiła nas również pani Grażyna Rosińska, która oprócz ogrodu kwiatowego pokazała nam piękny sad
  z historycznymi już gatunkami drzew owocowych.
 7. W Okoninie odwiedziłyśmy ogród Pani Małgorzaty Bachanek gdzie zachwyciłyśmy się ilością i kondycją różnorodnych roślin.
 8. U Pani Edyty Bukowskiej w Annowie zachwyciło nas ponownie piękne oczko wodne, które pani Edyta co roku upiększa oraz szpaler atrakcyjnych juk.
 9. Natomiast Pani Wiesława Mathiak z Dąbrówki Królewskiej może pochwalić się pięknymi liliami, malwami i niezwykłych rozmiarów juką, która króluje nad całym jej ogrodem .
 10. W ogrodzie Pani Ewy Maliszewskiej w Salnie dominują piękne kwiaty doniczkowe w własnoręcznie zrobionych przez jej męża donicach a szum wody z fontanny dodatkowo umila pobyt w tym pięknym zakątku.
 11. Ogród Pani Elżbiety Matuszewskiej to miejsce gdzie Pani Elżbieta najchętniej spędza czas i tu pielęgnuje swoje piękne róże i zjawiskowe cynie.
 12. U Pana Ryszarda Wiki-Czarnowskiego w Nicwałdzie byłyśmy pod ogromnym wrażeniem jak na niewielkiej powierzchni można zmieścić tak wiele gatunków roślin i zachować przy tym estetykę i harmonię.
 13. Pani Patrycja Szymachowska zaczyna swoją przygodę z ogrodnictwem ale już zauważyłyśmy ciekawe nasadzenia i mamy nadzieję, że będzie nas zapraszać do swojego zakątka i pokazywać kolejne etapy realizacji jej ogrodowych marzeń.
 14. U Pani Żanety Krajewskiej w Kitnowie zachwyciłyśmy się ilością
  i różnorodnością roślin oraz ciekawą aranżacją poszczególnych zakątków ogrodu.

Decyzja o wyborze najpiękniejszego ogrodu jak zwykle nie była łatwa . Podejmując ją komisja konkursowa brała pod uwagę różnorodność i ilość nasadzeń w ogrodzie, znajomość roślin i sposobów ich pielęgnacji oraz  zastosowaną architekturę. Nie kierowałyśmy się tylko pierwszym wrażeniem ale chciałyśmy docenić również ogrom pracy jaka została włożona w stworzenie ocenianych przez nas miejsc. Te kryteria pomogły nam dokonać następującego wyboru.

I miejsce – Pani Małgorzata Bachanek

II miejsce – Pan Ryszard Wika – Czarnowski

III miejsce – Pani Żaneta Krajewska

Pozostali uczestnicy konkursu  otrzymali wyróżnienia.

Każdy właściciel zgłoszonego ogrodu otrzymał bon podarunkowy oraz piękną Budleję Dawida .

Dziękujemy za przesłane zgłoszenia i zachęcamy wszystkich posiadaczy ogrodów do udziału w kolejnych edycjach naszego konkursu.

« z 6 »
Kolejne dofinansowanie do budowy przedszkola w Grucie!

Kolejne dofinansowanie do budowy przedszkola w Grucie!

Miło nam Państwa poinformować, że kolejne środki finansowe trafiły do naszej gminy na rzecz jednej z największych prowadzonych inwestycji.
Do budżetu budowy nowego przedszkola w ostatnich dniach trafił dodatkowy 1 mln zł, pochodzący z rezerwy ogólnej budżetu państwa. Nasze starania o uzyskanie tego wsparcia poparł Pan Minister Krzysztof Szczucki któremu składamy serdeczne podziękowania za poczynione działania na rzecz naszej społeczności. Razem możemy uczynić jeszcze więcej dla naszego regionu!

Rekonstrukcja Historyczna Wydarzeń II Wojny Światowej

🇵🇱 Wójt Gminy Gruta oraz Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Grucie zapraszają na kolejną odsłonę rekonstrukcji wydarzeń historycznych bitwy obronnej września 1939 roku do Annowa.🇵🇱
🪖Wydarzeniu będzie towarzyszył Wielki Piknik Rodzinny 👨‍👩‍👧‍👦🥳
🪖Start w dniu 3 września 2023 r. o godzinie 15.00, w Parku Dworskim w Annowie
🪖 Szczegółowy program uroczystości znajduje się na plakacie. Serdecznie zapraszamy.
Informujemy, że Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest Sponsorem wydarzenia „REKONSTRUKCJA HISTORYCZNA WYDARZEŃ II WOJNY ŚWIATOWEJ”.
Więcej informacji o spółce GAZ-SYSTEM, znajduje się na stronie https://www.gaz-system.pl/
🌾🎉 Dożynki Gminne – Święto Plonów 🎉🌾

🌾🎉 Dożynki Gminne – Święto Plonów 🎉🌾

Z ogromną radością dzielimy się wspomnieniami z niezwykłych Dożynek Gminnych, które odbyły się niedawno! 🌽🍂 To był czas pełen uśmiechów, wspólnoty i hołdu złożonego naszym pięknym tradycjom. 🙌✨

Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w Grucie, gdzie wspólnie dziękowaliśmy za tegoroczne plony. 🙏🌾 Następnie przeszliśmy w kolorowym korowodzie dożynkowym, zmierzając ku wyjątkowemu miejscu – zespołowi parkowo-pałacowemu w Mełnie. 🚶‍♀️🚶‍♂️🎈

Tam Wójt Gminy Gruta, Pan Waldemar Kurkowski, serdecznie podziękował rolnikom za ich niezastąpiony wkład, miłość do rodzinnej ziemi oraz za przekazywanie ducha tradycji naszym przodkom. 👨‍🌾🌻 To dzięki nim nasza gmina ma dzisiaj tak piękne oblicze!

Najbardziej wyczekiwany moment wieczoru – występ gwiazdy wieczoru, Cleo! 🌟💃 Jej energia i talent porwały wszystkich, dodając uroku i radości. A to nie koniec! Kabaret Andrzeja Grabowskiego, przeboje z repertuaru zespołu ABBA, występ kabaretu ks. Bogusława Kowalskiego, zespół muzyczny Medici Cantares, zabawa taneczna przy muzyce DJ Rosina oraz lokalni artyści stworzyli niezapomnianą atmosferę. 🤩🎤🎶

Ogromne podziękowania kierujemy ku naszym niezawodnym sponsorom, którzy wsparli to wyjątkowe wydarzenie:

🌾 Firma Rolno-Handlowa PACHT w Salnie
🌾 Firma Chemirol
🌾 Firma Koga Inwestycje Adam Sala
🌾 Firma OBIEKT Gabriela Sala
🌾 Firma Prof-Bud Jarosław Bąk
🌾 Spółka ALTER-POWER oraz BIO-ALTER z Mełna
🌾 Firma Beczkopol
🌾 Firma Młyny Szczepanki
🌾 Firma AMPOL-MEROL
🌾 Przedsiębiorstwo DROBUD z Wąbrzeźna
🌾 Spółka Mel-Kan z Grudziądza
🌾 Firma STUDWIERT z Pokrzywna
🌾 Pan Piotr Winnicki z Firmy BIURO PLUS
🌾 Spółka NEXERA
🌾 Firma ITANK Iralkis Tsanakas
🌾 Broker Ubezpieczeniowy EiB
🌾 Bank Spółdzielczy w Brodnicy
🌾 Pan Michał Rębisz z Bura Rolnego w Grucie
🌾 Pan Krzysztof Berbelicki
🌾 Państwo Janina i Roman Lubiszewscy
🌾 Firma BAMOS Andrzej Moszyński
🌾 Gospodarstwo Rolne Państwa Ewy i Adriana Brzyskich
🌾 Gospodarstwo Rolne Państwa Renaty i Tomasza Templinów
🌾 Gospodarstwo Rolne Państwa Anny i Krzysztofa Kowalczyków
🌾 Gospodarstwo Rolne Państwa Kamili i Stefana Zientarskich
🌾 Pani Małgorzata Taranowicz – Radna Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
🌾 Zakład Masarski Pana Jana Neumann w Grucie
🌾 Firma Handlowo-Usługowe Pani Ewy Górskiej z Gruty
🌾 Firma KOWAL Pana Marka Gospodarewicza
🌾 Stowarzyszenie Wspólna Inicjatywa Samorządowa w Grucie

Podziękowania kierujemy w stronę tych, którzy włożyli serce w organizację tego dnia:

✨ Starostom tegorocznych dożynek: Pani Sylwii Faust z Gruty i Panu Łukaszowi Dymurskiemu z Gołębiewka za ich cenne wsparcie i zaangażowanie.
✨ Druhom gminnych OSP oraz służbom porządkowym, którzy czuwali nad porządkiem i bezpieczeństwem naszej uroczystości.
✨ Stowarzyszeniom i kołom gospodyń wiejskich z naszej gminy za przepyszne dania i promocję kuchni regionalnej.
✨ Pracownikom kuchni Przedszkola Samorządowego w Mełnie i Szkoły Podstawowej w Grucie za ich smaczne wkłady.
✨ Radnym rady gminy Gruta pod przewodnictwem Pana Piotra Dysia za ich zaangażowanie.
✨ Sołtysom i przedstawicielom władz sołeckich za przepiękne stosiki i wieńce dożynkowe.
✨ Księdzu kanonikowi Henrykowi Szczodrowskiemu i pozostałym księżom parafii gminy Gruta za piękną mszę dziękczynną.
✨ Pani Hannie Szumotalskiej, Dyrektorowi GCK w Grucie, za trud w organizacji naszego święta plonów.
✨ Niezastąpionym seniorom, pracownikom i podopiecznym GCK za ich bezcenne zaangażowanie i wolontariat.
✨ Lokalnym zespołom muzycznym „Złoty Wiek”, „Czarny Kot” oraz Lence Paczkowskiej za ich artystyczne występy.
✨ Zarządowi oraz zawodnikom klubu sportowego HORYZONT za dynamiczny pokaz „ciężarowców”.
✨ Pracownikom Biblioteki w Grucie i kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Gruta za ich cenny wkład.
✨ Panu Prezesowi Władysławowi Szymczakowi za nieocenioną współpracę i pomoc w organizacji dożynek.
✨ Pracownikom i podopiecznym Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grucie za ich zaangażowanie.
✨ Pracownikom Urzędu Gminy Gruta, którzy byli kluczowi w przygotowaniach dożynkowych.
✨ Oraz wszystkim, którzy niesieni sercem i pasją wnieśli swój wkład w to piękne święto.

Dziękujemy też wszystkim, którzy wnieśli swój wkład w organizację tego wyjątkowego dnia! 🤝🌟
Ten dzień był możliwy dzięki Waszej pracy, zaangażowaniu i sercu, które wkładacie w naszą wspólnotę. Niech te wspomnienia pozostaną z nami na zawsze! 📸🥳
Zachęcamy do obejrzenia fotogalerii z tego niezapomnianego wydarzenia! 📸🥳

« z 20 »

🌞🎉 Zakończenie wakacji już niebawem! 🎉🌞

🌞🎉 Zakończenie wakacji już niebawem! 🎉🌞
Czy jesteście gotowi na niesamowitą dawkę zabawy? 🥳 Wójt Gminy Gruta serdecznie zaprasza wszystkich na niezapomniane wydarzenie, które odbędzie się 1 września 2023 roku o godzinie 17.00! 📅

Program jest absolutnie obłędny! 🎈🔥 Przygotujcie się na:
🚒 Ekscytujące warsztaty pożarnicze
🛁 Mega piana-party*
🤸‍♂️ Dmuchawce dla naszych maluchów
🎮 Gry i konkursy plenerowe
🍔 Biesiadę przy grillu
🎬 Kino pod gwiazdami
⚽ Turniej piłki plażowej (zapisy tylko do 31.08.23 r. pod nr 696 890 689!)
🛍️ Stoiska AVON i DKMS
💃 A na koniec gorąca zabawa taneczna w rytmach hawajskich!

Nie możecie tego przegapić! Zbierzcie przyjaciół, rodzinę i przybywajcie licznie. To będzie niezapomniany wieczór pełen śmiechu, tańca i radości! 🕺💃

Oznaczcie sobie datę w kalendarzu, i do zobaczenia 1 września o godzinie 17.00 na plaży w Grucie! 🌺🌴

*Pamiętajcie, że na piana-party będzie niezwykle mokro (weźcie ubrania na przebranie)! 💦🎈

#ZakończenieWakacji #GminaGruta #ImprezaNaPełnej #HawajskieSzaleństwo 🏖️🌞🎈

Drodzy Mieszkańcy!

Drodzy Mieszkańcy!

🌾🎉 Drodzy Mieszkańcy! 🎉🌾
Już tylko zaledwie dzień dzieli nas od niesamowitej imprezy! Przypominamy Wam, że w tę sobotę zapraszamy Was serdecznie na niezapomniane Dożynki Gminne w Parku przy Pałacu w Mełnie! 🏰🌳
Będzie to dzień pełen radości, śmiechu i wspólnego świętowania naszej wspólnoty. 🎈🥳 Przygotowaliśmy dla Was mnóstwo atrakcji, pysznego jedzenia, tradycyjnych tańców i wiele innych niespodzianek! 💃🕺
Chcieliśmy również ułatwić Wam dojazd, dlatego dołączamy mapy parkingów, gdzie będziecie mogli bezproblemowo zostawić swoje samochody w dniu uroczystości. 🚗🅿️
🗺️Nie możemy się doczekać, aby spotkać się z Wami wszystkimi w sobotę i razem cieszyć się pięknym dniem w Parku przy Pałacu. 🌞🌿 Przygotujcie się na wyjątkowe chwile spędzone wśród przyjaciół i sąsiadów!
Do zobaczenia wkrótce! 💚🌾

POMOŻESZ BO MOŻESZ!!!

Zostań Dawcą ❤️ Już w najbliższą sobotę podczas dożynek gminnych będą Państwo mieli możliwość zarejestrowania się w bazie DKMS jako potencjalny dawca dla chorych na nowotwory krwi. Rejestracja w bazie trwa do 10 minut (wypełnienie formularza + pobranie wymazu patyczkiem z wewnętrznej strony policzków). To 10 minut które może uratować komuś życie…….
Wolontariusze Fundacji DKMS udzielą wam wszystkich niezbędnych informacji i będą na Was czekać w godzinach od 16 do 18. Szukajcie stoiska z czerwonymi i białymi balonami. Do zobaczenia 🤗

Awaria w Dąbrówce Królewskiej

W związku z awarią w miejscowości Dąbrówka Królewska w najbliższych godzinach wystąpią przerwy w dostawie wody dla miejscowości Dąbrówka Królewska oraz część Orla w stronę Rogóźna, nasi pracownicy aktualnie pracują nad usunięciem awarii.

📣 Ważne Zebranie Społeczności Sołeckiej! 🗳️

Drodzy Mieszkańcy Mełna (Dawne Mełno ZZD)!

W dniu 30 sierpnia o godzinie 16:00 serdecznie zapraszamy do świetlicy wiejskiej w Cukrowni na wyjątkowe Zebranie Sołeckie.

🤝 Głównym punktem tego spotkania będzie wybór nowego Sołtysa oraz składu Rady Sołeckiej dla sołectwa Mełno. To niezwykle ważne wydarzenie, które wpłynie na naszą wspólnotę i naszą przyszłość. Wasza obecność i zaangażowanie są kluczowe!

🗣️ Czekają nas ważne decyzje i wybory, które wpłyną na nasz codzienny życie. To właśnie w naszych rękach leży kształt naszej społeczności. Dlatego apelujemy o liczną obecność wszystkich mieszkańców. To doskonała okazja, by wyrazić swoje zdanie, podzielić się pomysłami oraz wybrać osoby, które będą nas reprezentować.

🏡 Przyjdźcie, zabierzcie głos, bierzcie aktywny udział w tym istotnym wydarzeniu dla naszej społeczności. Wspólnie budujemy lepszą przyszłość dla naszej miejscowości!

Do zobaczenia 30 sierpnia o godzinie 16:00 w świetlicy wiejskiej w Cukrowni. Niech nasz głos będzie silny, a wspólna decyzja mądra!

#MełnoWybiera #WspólnotaMełno #ZebranieSołeckie 🗳️🤝🏡👥

🌾 Ważne Ogłoszenie! 🌾

Drodzy Rolnicy,

Mamy przyjemność przedstawić Wam załączone obwieszczenie dotyczące nadchodzących wyborów do Izb Rolniczych. To istotne wydarzenie dla naszej społeczności, ponieważ będziecie mieli okazję wybrać tych, którzy będą reprezentować Wasze interesy i wpływać na rozwój naszego sektora.

W załączonym obwieszczeniu znajdziecie skład osobowy Komisji Wyborczej oraz informacje o planowanych terminach dyżurów.

Komisja Wyborcza pełni kluczową rolę w zapewnieniu przejrzystości, uczciwości i sprawiedliwości wyborów. Jej skład osobowy został starannie dobrany, aby zagwarantować, że proces wyborczy będzie prowadzony w sposób profesjonalny i zgodny z najwyższymi standardami.

Terminy dyżurów to doskonała okazja, abyście mogli uzyskać wszelkie potrzebne informacje, rozwiać wątpliwości i dowiedzieć się więcej na temat kandydatów oraz procedury głosowania.

Zachęcamy Was do dokładnego zapoznania się z załączonym obwieszczeniem oraz do aktywnego udziału w tym ważnym procesie. Wasze głosy mają ogromne znaczenie, ponieważ to dzięki Wam możemy budować lepszą przyszłość dla rolnictwa.

Nowa spinka już w trakcie

Nowa spinka już w trakcie

Szanowni Mieszkańcy! 😊
Mamy przyjemność poinformować, że w związku z zakończeniem części prac żniwnych, wykonawca firma MEL-KAN może teraz przystąpić do kolejnego etapu ważnej inwestycji, która znacząco wpłynie na jakość życia wszystkich mieszkańców naszej gminy. Jest to realizacja spinki wodociągowej między Grutą a Annowem, co umożliwi Państwu dostęp bezpośredni do wody pochodzącej z systemu uzdatniania wody (SUW) w Grucie. 💧💪
Rozpoczęcie budowy tej spinki to kluczowy element w szeroko zakrojonym projekcie modernizacji sieci wodociągowej na naszym terenie. Wprowadzone ulepszenia znacząco poprawią dostęp do czystej i zdrowej wody pitnej, co jest niezwykle ważne dla naszego codziennego komfortu oraz zdrowia. Nasza gmina kontynuuje dążenie do zapewnienia najwyższej jakości usług i infrastruktury dla naszych mieszkańców, a modernizacja sieci wodociągowej to jedno z kluczowych przedsięwzięć w tym obszarze. 🌟🚰
Chcemy podkreślić, że nasza wspólna praca i zaangażowanie w rozwijanie naszej lokalnej infrastruktury przynoszą realne korzyści dla każdego z nas. Będziemy na bieżąco informować Państwa o postępach w budowie spinki wodociągowej oraz innych inwestycjach, które są planowane na przyszłość. 🏗️📈
Dziękujemy za Państwa wsparcie i cierpliwość w trakcie realizacji tego projektu. Razem budujemy lepsze jutro dla naszej społeczności. 🌆🤝
Dzieci wyruszyły w pełne przygód i uśmiechu wakacje do malowniczego Poronina

Dzieci wyruszyły w pełne przygód i uśmiechu wakacje do malowniczego Poronina

🎉🎈 W dniu dzisiejszym, nasz wspaniałe dzieci wyruszyły w pełne przygód i uśmiechu wakacje do malowniczego Poronina. 🚐🏔️ Od dzisiaj, tj. 10 sierpnia, do 19 sierpnia 2023 roku, nasze małe odkrywczynie i odkrywcy będą cieszyć się magią górskich szlaków, świeżego powietrza i wspólnych niezapomnianych chwil! 🌈☀️
Wspólnie trzymamy kciuki, aby każdy dzień był pełen uśmiechu, radości i fascynujących odkryć! 🌄❤️ Niech słońce 🌞 świeci nad nimi przez cały ten okres, a pogoda sprzyja górskim wyprawom. 🌤️🎈 🏞️ Niech te dni w górach staną się jednym z najpiękniejszych rozdziałów ich dziecięcych wspomnień, a dni będą pełne beztroski, uśmiechu i radości! 🥰🌟
Czekamy z niecierpliwością na mnóstwo opowieści i migawki z waszych przygód, kiedy wrócicie do nas za niecałe 10 dni! 📸🏕️
Trzymajcie się ciepło, bawcie się niesamowicie i czerpcie pełnymi garściami radość z tego magicznego czasu, drogie dzieci! 🌈🚀

Planowany harmonogram wycieczki w góry :)

🏞️ Serdecznie informujemy, że w związku z nadchodzącą wycieczką dzieci w góry, udostępniamy PLANOWANY HARMONOGRAM oraz niezbędne informacje dotyczące wypoczynku w Poroninie w terminie od 10.08. do 19.08.2023 r. Wszystkie te informacje zostały przekazane przez organizatora na wyraźne życzenie Wójta, mając na celu zapewnienie pełnej klarowności i przygotowania uczestników. Dzięki tym informacjom rodzice oraz opiekunowie mogą z pełnym spokojem przygotować się do wyjazdu, mając pewność, że wypoczynek dzieci będzie dobrze zorganizowany i bezpieczny. Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem oraz praktycznymi informacjami, aby zapewnić dzieciom niezapomnianą przygodę w górach. 🌄🚶‍♂️🏕️

Życzymy wszystkim małym podróżnikom fantastycznej przygody w górach! 🌄🚶‍♂️🏕️

#WycieczkaWGóry2023 #HarmonogramWypoczynku #GminaGruta

 

Materiał siewny – pomoc związana z kryzysem wojennym

Materiał siewny – pomoc związana z kryzysem wojennym

Do dnia 14.08.2023 r. Agencja prowadzi nabór wniosków o udzielenie pomocy finansowej do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych w plonie głównym materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany dla producenta rolnego, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

Termin naboru

W terminie do dnia 14 sierpnia 2023 r. Agencja prowadzi nabór wniosków o udzielenie pomocy finansowej do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych w plonie głównym materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany dla producenta rolnego, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

Pomoc udzielana jest na podstawie § 13zza rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz.187, z późn. zm.).

Składanie wniosków

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać do kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej.

Wnioski można złożyć bezpośrednio w kancelarii Biura Powiatowego, przekazać za pośrednictwem funkcji „Pismo ogólne” na platformie ePUAP lub mObywatel lub wysłać za pośrednictwem wyznaczonego operatora publicznego (Poczta Polska) przesyłką rejestrowaną na adres BP ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.

Za datę złożenia wniosku, w przypadku jego złożenia za pomocą rejestrowanej przesyłki pocztowej „Poczta Polska” lub w przypadku złożenia za pośrednictwem platformy ePUAP będzie uważana data nadania, a w przypadku złożenia na kancelarii Biura Powiatowego ARiMR, odpowiednio data złożenia w kancelarii.

WAŻNE!!!

W przypadku korzystania z funkcji „Pismo ogólne” na platformie ePUAP lub mObywatel przed załączeniem do „Pisma ogólnego” pliku zawierającego wypełniony formularza wniosku, plik ten należy podpisać elektronicznie, np. z wykorzystaniem usługi „Podpisz dokument elektronicznie” dostępnej na platformie ePUAP lub mObywatel.

W taki sam sposób należy postąpić i innymi załączanymi dokumentami, jeżeli wymagają one złożenia podpisu.

Dopiero po ich elektronicznym podpisaniu można załączyć je do „Pisma ogólnego” i wysłać.

Przypominamy:

W przypadku składania wniosku przez platformę ePUAP lub mObywatel, aby wniosek trafił do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy należy starannie wskazać dane tej jednostki, tj. w nazwie jednostki musi występować określenie „Biuro powiatowe” oraz nazwa powiatu gdzie dane BP ARiMR ma siedzibę, np. „BIURO POWIATOWE AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA W ZAMOŚCIU (22-400 ZAMOŚĆ, WOJ. LUBELSKIE)” lub „AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA – BIURO POWIATOWE (65-120 ZIELONA GÓRA, WOJ. LUBUSKIE)”.

Warunki udzielenie pomocy finansowej

O przyznanie pomocy z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany może ubiegać się producent rolny:

 1. któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
 2. któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy;
 3. który zakupił od dnia 15 lipca 2022 r. do dnia 15 czerwca 2023 r. materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych określonych w załączniku nr 6 rozporządzenia;
 4. który złożył w 2023 r. wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027;
 5. który posiada gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;
 6. który nie złożył w 2023 r. wniosku o dopłatę, o której mowa w art. 40d ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 287 i 412).

UWAGA:

Producent rolny, który złożył wniosek o dopłatę do materiału siewnego w formule pomocy “​​de minimis” na podstawie przepisów art. 40d ust. 1 ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych (nabór prowadzony był od dnia 25.05 do 10.07.2023 r.) może złożyć do Kierownika BP oświadczenie o wycofaniu takiego wniosku i w takim przypadku Kierownik BP będzie mógł uznać, że warunek nieubiegania się o dopłatę na podstawie ww. przepisów został spełniony.

Oświadczenie o wycofaniu ww. wniosku może zostać złożone w formie:

 • pisma zredagowanego przez Wnioskodawcę,
 • z wykorzystaniem propozycji oświadczenia o wycofaniu wniosku udostępnianego przez ARiMR (dostępne w sekcji: Materiały),
 • poprzez złożenie formularza wniosku o dopłatę “de minimis”, o której mowa w art. 40d ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych, gdzie w Sekcji „Cel złożenia wniosku” zostanie zaznaczone pole „Wycofanie wniosku”.

 Więcej informacji oraz niezbędne wnioski i oświadczenie znajdą Państwo na stronie ARiMR https://www.gov.pl/web/arimr/material-siewny-2023-kryzys-wojenny

🌾🎉🍻 Zaproszenie na Dożynki 26 sierpnia 2023 r. o 14:00! 🌾🎉🍻

Drodzy Mieszkańcy! 🤗🌻 Zbliża się czas na radosne świętowanie plonów i dziękczynienie za obfitość natury! 🌽🍇🍅 Pragniemy serdecznie zaprosić Was na nasze uroczyste Dożynki, które odbędą się w dniu 26 sierpnia 2023 r.!

Planujemy niezapomniany dzień pełen wspaniałych atrakcji! 🎊 Oto nasz program:

🕑 14:00 – Rozpoczynamy od Mszy Świętej Dziękczynnej w kościele pw. WNMP w Grucie, podczas której podziękujemy za tegoroczne plony. 🙏🎚️

🕒 15:00 – Następnie ruszamy korowodami dożynkowymi w kierunku Parku w Mełnie! 🚜🎶

🕓 16:00 – W Parku w Mełnie nastąpi oficjalne otwarcie Dożynek, a także usłyszymy przemówienia naszych gości. 🎤✨ Czekają nas także artystyczne występy, które z pewnością Was zachwycą!

🕓 17:00 – A to jeszcze nie wszystko! 🌟 Mamy dla Was wyjątkowy koncert gwiazdy dożynek – Cleo! 🎵🎤 Przygotujcie się na muzyczną ucztę i niezapomniane wrażenia!

🕓 18:30 – Później czas na wybuch śmiechu! 😆🎭 Zapraszamy Was na kabaret na żywo, gdzie wystąpią Andrzej Grabowski i ks. Bogusław Kowalski! Będzie to prawdziwa dawka humoru i radości! 🤣

🕓 20:00 – Zabierzcie swoje ukochane utwory zespołu ABBA do serca, ponieważ czeka nas niesamowity cover! 🕺💃 Przygotujcie się na taneczne szaleństwo!

🕓 21:30 – A na sam koniec, by długo wspominać ten dzień, zapraszamy na niesamowitą zabawę taneczną z Dj Rosin! 💃🕺 Będzie można potańczyć do białego rana i przeżyć niesamowite chwile!

Nie możemy się doczekać, aby Was zobaczyć na naszych Dożynkach! 🥳😍 Czekają nas emocje, muzyka, smaczne potrawy i wspaniała atmosfera! 🎶🌽🍷 Wiemy, że możemy na Was liczyć! 🤝

Do zobaczenia 26 sierpnia o 14:00! 🗓️📍

 

#Dożynki2023 #RadośćZPlonów #Zaproszenie #Muzyka #Kabaret #ZabawaTaneczna #SpotkajmySięWMełnie #NieMożemySięDoczekać #GminaGruta #GminaPełnaPerspektyw

Rozpoczęła się rewitalizacja Cmentarza Wojennego w Mełnie

Rozpoczęła się rewitalizacja Cmentarza Wojennego w Mełnie

Rozpoczęła się rewitalizacja Cmentarza Wojennego w Mełnie. Kompleksowej modernizacji zostaną poddane m.in. ogrodzenie, plac główny cemnatrza oraz kwatery żołnierzy Wojska Polskiego. Odrestaurowany zostanie również obelisk i cały teren cmentarza. Wizualizację projektu przedstawiają załączone fotografie. Zadanie zostało dofinansowane w 100% z dotacji pozyskanej z rezerwy ogólnej Prezesa Rady Ministrów w wysokości 2 mln zł.

Prace restauratorskie i budowlane zostaną przeprowadzone przez 2 firmy: Pracownię Konserwacji Dzieł Sztuki AKROTERION BIS z siedzibą w Wąbrzeźnie oraz Granity Skwara Group s.c. z siedzibą w Zabrodziu. Termin zakończenia robót planowany jest na listopad br.

Prace w Mełnie zakończone

Szanowni Państwo!
Informujemy, że prace patrolu saperskiego w Mełnie zostały zakończone z sukcesem! Miejsce znaleziska, które okazało się być niemieckimi bombami kasetowymi SD1 bez zapalników prawdopodobnie z okresu II wojny światowej, zostało oczyszczone.

Specjaliści z patrolu saperskiego z Jednostki Wojskowej w Chełmnie wydobyli i podjęli niebezpieczne przedmioty, minimalizując ryzyko dla mieszkańców i otoczenia.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim za wsparcie i współpracę w tych trudnych działaniach, które miały na celu zapewnienie bezpieczeństwa naszej społeczności.

W Mełnie odkryto bomby II wojny światowej

W Mełnie odkryto bomby II wojny światowej

Szanowni Mieszkańcy!
W Mełnie odkryto pozostałości bomb z II wojny światowej. Saperzy pracowali kilka godzin, ale nie zdążyli ich wszystkich wydobyć. Były to bomby kasetowe SD1 bez zapalników. Na miejscu byli pracownicy Zarządzania Kryzysowego naszego urzędu oraz starostwa powiatowego. Wydobyto około 3 tysięcy łusek, ale prace nie zostały zakończone.
Z powodu obecności w/w prosimy wszystkich mieszkańców oraz osoby odwiedzające okolicę o zachowanie szczególnej ostrożności i powstrzymanie się od zbliżania się do miejsca znaleziska do momentu zakończenia prac saperskich.
Bezpieczeństwo jest najważniejsze, dlatego należy respektować oznakowane obszary i wszelkie wytyczone ograniczenia. Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy dla saperów jest kluczowe, aby mogli skutecznie przeprowadzić swoje działania i zabezpieczyć znalezione łuski.
Pamiętajmy, że wszelkie podejrzane znaleziska lub nieznane przedmioty powinny być niezwłocznie zgłaszane odpowiednim służbom. Dzięki współpracy i ostrożności możemy zadbać o bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców oraz wspierać badania archeologiczne, które dostarczą cennych informacji o historii naszego regionu.

79. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

W związku ze zbliżającą się 79 rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, informujemy, że w dniu 1 sierpnia 2023 r. o godz. 17:00 zostaną uruchomione syreny alarmowe. Emitowany na tę okoliczność sygnał dźwiękowy ciągły będzie trwał 1 minutę. W ten tradycyjny już sposób, zgodnie z apelem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, symbolicznie uczczona zostanie pamięć patriotycznego zrywu mieszkańców Warszawy w walce z niemieckim najeźdźcą.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko: burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

Obszar:  wszystkie powiaty

Czas obowiązywania: od godz.16:00 dnia 29.07.2023r. do godz.24:00 dnia 29.07.2023r.

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Miejscami grad.

 Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Uwagi: brak

Źródło informacji:  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie zbiorczo nr 96.

Urodziny Plaży odwołane :(

🌧️🏖️☔
Z przykrością informuję, że ze względu na niesprzyjającą pogodę, planowane urodziny plaży muszą zostać odwołane. Ale nie martwcie się, impreza wciąż się odbędzie! 🎉🎊 Nowy termin zostanie podany wkrótce, więc bądźcie czujni! 📆💬
Mimo drobnej chmury na naszym horyzoncie, nie możemy doczekać się, kiedy będziemy mogli wspólnie świętować i bawić się razem na plaży! ☀️🏄‍♀️🍹🕺🏼
Zapewniamy, że nowy termin będzie jeszcze bardziej ekscytujący i pełen niespodzianek! 🎁🤩 Do zobaczenia wkrótce na naszej plażowej przygodzie! 🏝️🤗! 💛🤗
🎉🏖️ ZAPRASZAMY NA URODZINY PLAŻY W GRUCIE! 🏖️🎉

🎉🏖️ ZAPRASZAMY NA URODZINY PLAŻY W GRUCIE! 🏖️🎉

Drodzy Mieszkańcy!
Już jutro, czyli 28 lipca, plaża w Grucie świętuje swoje urodziny! 🥳🎂 Aby uczcić ten wyjątkowy dzień, przygotowaliśmy wiele atrakcji i niespodzianek! 🎈🎁
Jednakże z powodu uroczystości i specjalnych przygotowań, chcielibyśmy Was poinformować, że wypożyczalnia sprzętu wodnego będzie NIECZYNNA w tym dniu. 🚫⚓
Nie martwcie się, następnego dnia, czyli 29 lipca, wracamy do pełnej gotowości, abyście mogli kontynuować swój wspaniały wypoczynek nad naszym przepięknym jeziorem! 💦😎
Dziękujemy za zrozumienie i razem świętujmy tę wyjątkową okazję! 🥳🥳🥳
Do zobaczenia na plaży! 🏖️🤗

Wniosek susza 2023

Rolniku, jeśli chcesz otrzymać protokół z oszacowania strat powstałych w Twoim gospodarstwie w wyniku suszy – MASZ OBOWIĄZEK złożenia wniosku o oszacowanie szkód za pośrednictwem aplikacji „zgłoś szkodę rolniczą”. Do złożenia wniosku wymagane jest posiadanie Profilu Zaufanego.

Ponadto istnieje możliwość oszacowania powstałych strat przez komisję gminną. Jest to opcjonalne i samo oszacowanie strat przez komisję nie pozwoli na wygenerowanie protokołu i nie będzie stanowiło podstawy do ubiegania się o pomoc!

Rolnicy zainteresowani oszacowaniem szkód przez komisję gminną, proszeni są o złożenie wniosku do Urzędu Gminy Gruta (pokój nr 5) w terminie umożliwiającym w/w oszacowanie.

Jako załącznik do wniosku należy dołączyć: kopię wniosku o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego złożonego do ARiMR w 2023 r.

 

Załączniki

Nabór na urzędnika wyborczego

Burmistrz Miasta i Gminy Łasin zaprasza do dokonywania zgłoszeń kandydatów na urzędnika wyborczego Miasta i Gminy Łasin

Zgłoszenia można dokonać do Krajowego Biuro Wyborczego Delegatura w Toruniu, Plac Teatralny 2

 1. Wymagania:
 2. Urzędnikiem wyborczym może zostać (art. 191c §1 Kodeksu wyborczego):
 • pracownik urzędu obsługującego: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych;
 • inna osoba mająca co najmniej 5 – letni staż pracy w urzędach lub jednostkach, o których wyżej mowa;
 • osoba posiadająca wykształcenie wyższe.
 1. Urzędnikiem wyborczym dla obszaru danej gminy nie może zostać osoba(art. 191b § 1 Kodeksu wyborczego):
 • kandydująca w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego, komisarz wyborczy, pełnomocnik wyborczy, pełnomocnik finansowy, mąż zaufania lub członek komisji wyborczej;
 • obecnie zatrudniona w urzędzie gminy, gminnej jednostce organizacyjnej lub osobie prawnej, w gminie, w której miałaby wykonywać swoją funkcję.
 1. Urzędnik wyborczy nie może należeć do partii politycznych, ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją (art. 191b § 3 Kodeksu wyborczego).
 2. Urzędnikiem wyborczym nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (art. 191b § 4 Kodeksu wyborczego).
 3. Urzędników wyborczych powołuje Szef Krajowego Biura Wyborczego.

Przy powoływaniu urzędników wyborczych Szef Krajowego Biura Wyborczego bierze pod uwagę doświadczenie kandydata w organizacji wyborów oraz wykonywanie innych zadań, w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego.

 1. Zgłoszenie

Kandydaci na urzędnika wyborczego składają zgłoszenia do Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu wg wzorów stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do  Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych (M.P. poz. 856).

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres e-mail: torun@kbw.gov.pl. Do zgłoszenia dołącza się kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego.

Wszelkie informacje dot. urzędników wyborczych dostępne są na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej – pkw.gov.pl

ZAŁĄCZNIKI

Zakres obowiązków

 1. Do zadań urzędników wyborczych zgodnie z art. 191e § 1 Kodeksu wyborczego należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania obwodowych komisji wyborczych, w szczególności:

1) przygotowanie i nadzór pod kierownictwem komisarza wyborczego nad przebiegiem wyborów w obwodowych komisjach wyborczych;

2) tworzenie i aktualizowanie systemu szkoleń dla członków obwodowych komisji wyborczych;

3) organizowanie i prowadzenie szkoleń dla członków obwodowych komisji wyborczych;

4) dostarczenie kart do głosowania właściwym komisjom wyborczym;

5) sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem warunków pracy obwodowych komisji wyborczych, w szczególności w zakresie wymogów określonych w art. 41a § 1 i art. 52 § 7 i 7a;

6) wykonywanie innych czynności zleconych przez Państwową Komisję Wyborczą, komisarza wyborczego.

 1. Do zadań urzędników wyborczych należy w szczególności:

1) współdziałanie w wykonywaniu ustawowych zadań z Państwową Komisją Wyborczą, komisarzem wyborczym, dyrektorem delegatury, okręgowymi, rejonowymi, terytorialnymi i obwodowymi komisjami wyborczymi, organami gminy, w której zostali powołani do pełnienia funkcji, a także z pozostałymi urzędnikami wyborczymi powołanymi na obszarze danej gminy;

2) wykonywanie czynności związanych z powoływaniem obwodowych komisji wyborczych, w zakresie określonym odrębną uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej;

3) organizacja pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych, zwoływanych przez komisarza wyborczego trybie art. 182 § 9 Kodeksu wyborczego;

4) udzielanie pomocy obwodowym komisjom wyborczym;

5) współdziałanie z przewodniczącymi obwodowych komisji wyborczych w sprawach dotyczących zmian w składach tych komisji;

6) przekazywanie obwodowym komisjom wyborczym wyjaśnień i wiążących wytycznych Państwowej Komisji Wyborczej oraz wyjaśnień komisarza wyborczego;

7) wykonywanie zadań związanych z głosowaniem korespondencyjnym, tj.:

 1. a) przyjmowanie od komisarza wyborczego przekazanych mu przez wyborców niepełnosprawnych zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego,
 2. b) w przypadku, gdy zgłoszenie nie spełnia ustawowych wymogów:

– wezwanie wyborcy do uzupełnienia zgłoszenia w terminie 1 dnia od dnia doręczenia wezwania,

– lub wpłynęło po terminie albo nie zostało uzupełnione po wezwaniu – pozostawienie zgłoszenia bez rozpoznania i poinformowanie o tym wyborcy,

 1. c) niezwłoczne poinformowanie wójta o otrzymaniu zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego,
 2. d) udział w czynnościach związanych z przygotowaniem pakietów wyborczych, tj. m.in.:

– przygotowanie odpowiedniej liczby kart do głosowania,

– zapewnienie odpowiedniej liczby kopert na pakiet wyborczy, kopert zwrotnych oraz kopert na karty do głosowania, stosowanych w pakietach do głosowania korespondencyjnego, formularzy oświadczeń o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, a także pieczęci właściwej obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie,
– udział w czynnościach obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie związanych z opieczętowaniem kart do głosowania, zamieszczeniu adresów na kopertach zwrotnych, przygotowaniu druków oświadczeń o osobistym i tajnym oddaniu głosu,

 1. e) przekazanie operatorowi wyznaczonemu w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138), tj. Poczcie Polskiej, pakietów wyborczych, celem wysłania ich wyborcom niepełnosprawnym, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego,
 2. f) poinformowanie wójta o wysłanych pakietach wyborczych, celem zamieszczenia stosownej adnotacji w spisie wyborców,
 3. g) prowadzenie wykazu pakietów wyborczych, w którym odnotowuje się fakt przygotowania oraz wysłania danego pakietu wyborczego;

8) zapewnienie wykonania kart do głosowania oraz dostarczenie kart do głosowania właściwym obwodowym komisjom wyborczym ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie, w sposób ustalony odrębną uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej;

9) pełnienie dyżurów w okresie przed wyborami, w tym w przeddzień głosowania i w dniu głosowania, w terminach uzgodnionych z komisarzem wyborczym oraz poinformowanie o nich wójta, a także właściwych terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych;

10) zapewnienie sprawnego funkcjonowania obwodowych komisji wyborczych, tj. w szczególności:

 1. a) przygotowanie i nadzór pod kierownictwem komisarza wyborczego nad przebiegiem wyborów w obwodowych komisjach wyborczych,
 2. b) tworzenie i aktualizowanie, w porozumieniu z komisarzem wyborczym, systemu szkoleń dla członków obwodowych komisji wyborczych, przy uwzględnieniu liczby tych komisji w danej gminie,
 3. c) organizowanie i prowadzenie szkoleń dla członków obwodowych komisji wyborczych, po wcześniejszym ustaleniu z komisarzem wyborczym ich zakresu, tematu i planu,
 4. d) sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem warunków pracy obwodowych komisji wyborczych, w szczególności w zakresie spełnienia wymogów dotyczących:

– przezroczystych urn wyborczych,

– transmisji z lokalu wyborczego za pośrednictwem publicznie dostępnej sieci elektronicznego przekazywania danych, albo, w przypadku gdy transmisja ta nie jest możliwa z przyczyn technicznych, rejestrowania czynności podejmowanych przez komisję za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a następnie

– udostępniania tych materiałów na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej,

– dostosowania wyznaczonych przez wójta lokali wyborczych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w zakresie, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 938 oraz z 2017 r. poz. 2468),

– wyposażenia lokalu wyborczego, w tym w szczególności zapewnienia godła państwowego oraz odpowiedniej liczby łatwo dostępnych miejsc umożliwiających każdemu wyborcy nieskrępowane zapoznanie się z kartą do głosowania oraz jej wypełnienie w sposób niewidoczny dla innych osób;

11) przyjęcie od przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w depozyt dokumentów z głosowania, opakowań zbiorczych zawierających karty do głosowania oraz pieczęci komisji z obwodów utworzonych w kraju, w sposób określony odrębną uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej;

12) przyjęcie od przewodniczącego terytorialnej komisji wyborczej w depozyt dokumentów z wyborów oraz pieczęci tej komisji, w sposób określony odrębną uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej;

13) należyte przechowanie depozytu, gwarantujące jego właściwe zabezpieczenie, w sposób określony odrębną uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej;

14) udostępnianie dokumentów z głosowania znajdujących się w depozycie;

15) wykonywanie innych zadań wynikających z uchwał Państwowej Komisji Wyborczej oraz innych czynności zleconych przez Państwową Komisję Wyborczą i komisarzy wyborczych;

16) wykonywanie zadań wskazanych przez urzędnika wyborczego, który będzie koordynował wykonanie zadań przez pozostałych urzędników wyborczych w danej gminie, w przypadku jego wyznaczenia przez komisarza wyborczego.

 1. Państwowa Komisja Wyborcza określi w drodze uchwały szczegółowy zakres zadań, o których mowa w art. 191e § 1 Kodeksu wyborczego, sposób ich realizacji oraz zasady wynagradzania za ich realizację, a także zasady zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia sprawnego i prawidłowego przygotowania, przebiegu wyborów oraz funkcjonowania obwodowych komisji wyborczych (art. 191f Kodeksu wyborczego).
 2. Urzędnicy wyborczy mają obowiązek doskonalenia zawodowego poprzez uczestnictwo w szkoleniach dotyczących organizacji wyborów oraz prawa wyborczego. Szczegółowy zakres przedmiotowy oraz częstotliwość szkoleń określi dla urzędników wyborczych – właściwy miejscowo komisarz wyborczy. W przypadku istotnej zmiany przepisów prawa mającej wpływ na organizację i przebieg wyborów Państwowa Komisja Wyborcza zarządzi powszechny obowiązek szkoleń, o którym mowa w zdaniu pierwszym (art. 191h Kodeksu wyborczego).zgloszenie1 zgloszenie2

Załączniki

Uwaga pasażerowie

W związku z koniecznością naprawy infrastruktury na przejeździe kolejowo – drogowym przy ul. Droga Graniczna od 25 lipca 2023 r. do 15 sierpnia 2023 r. nieczynne dla linii P4 i P11 będą przystanki Waryńskiego/Droga Graniczna i Lipowa/ Szkoła.

Autobusy komunikacji powiatowej linii P4 i P11 kursować będą objazdem przez ul. Droga Topolowa, ul. Droga Łużycka i ul. Droga Graniczna do drogi powiatowej 1380C w kierunku Wielkich Lnisk

ZA POWSTAŁE UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY

 

Zgłoś szkodę rolniczą

Urząd Gminy Gruta , z uwagi na potwierdzenie przez System Monitoringu Suszy Rolniczej wystąpienie zagrożenia suszą na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego, przypomina że istnieje możliwość zgłaszania przez producentów rolnych strat spowodowanych tym niekorzystnym zjawiskiem w swoich gospodarstwach rolnych.
Szacowanie szkód zaistniałych w wyniku suszy jak miało to miejsce od 2020r. odbywa się za pośrednictwem publicznej aplikacji „zgłoś szkodę rolniczą” pod adresem strony internetowej https://aplikacje.gov.pl/app/susza , i pozostanie podstawowym i obligatoryjnym narzędziem do szacowania szkód powstałych w wyniku suszy, aplikacja ma zacząć działać około 20 lipca 2023r.
Producent rolny jeżeli będzie chciał zgłosić szkodę ma obowiązek złożenia wniosku o szacowanie szkód powstałych w gospodarstwie rolnym w wyniku suszy poprzez wyżej wymienioną aplikację.
Zgłaszanie szkody jest warunkiem koniecznym do uzyskania protokołu elektronicznego z oszacowania strat.
Jeżeli producent rolny będzie chciał, aby oszacowania szkód dokonała komisja gminna powołana przez Wojewodę po wcześniejszym zgłoszeniu szkody przez aplikację , wówczas powinien to zgłosić w Urzędzie Gminy Gruta w terminie umożliwiającym oszacowanie szkody. W przypadku gdy rolnik złoży wniosek w aplikacji, a komisja nie oszacuje szkód, to rolnik otrzyma protokół w wersji elektronicznej.
Urząd Gminy Gruta wystąpił do Wojewody o utworzenie komisji Gminnej podając skład i liczbę członków. Praca komisji i szacowanie przez nią strat jest możliwe tylko wtedy, gdy rolnik wcześniej zgłosi szkodę przez aplikację.
Wnioski do komisji będzie można składać w Urzędzie Gminy Gruta w godzinach pracy Urzędu, o konkretnych terminach będziemy informować na bieżąco.

📣🎉🎈Zapraszamy na wielkie wydarzenie! Urodziny plaży w Grucie 🎊🌞

📣🎉🎈Zapraszamy na wielkie wydarzenie! 🎊🌞

Przygotujcie się na niesamowitą dawkę zabawy i radości, bo 28 lipca o godzinie 17.00 Wójt Gminy Gruta, Waldemar Kurkowski, ma ogromną przyjemność zaprosić Was na urodziny plaży nad jeziorem w Grucie! 🏖️🎂

To będzie dzień pełen wspaniałych atrakcji, które zadowolą zarówno dzieci, jak i dorosłych! 🎁🎉

🚒 Jeśli jesteście ciekawi pracy strażaków, koniecznie weźcie udział w fascynujących warsztatach pożarniczych, które pozwolą Wam poczuć się jak bohaterowie akcji ratunkowych! To świetna okazja, by dowiedzieć się więcej o pracy strażaków i poznać z bliska ich sprzęt.👨‍🚒🚒

🎉 Czeka na Was również ekscytujące piana-party! Tańce, śpiewy i mnóstwo piany – to jest recepta na prawdziwą zabawę! 💃🎵🕺

🤸 Dzieci nie będą się nudzić dzięki dmuchańcom, które zapełnią plażę radosnym śmiechem i energią! Skacząc, ślizgając się i bawiąc, zapomną o całym świecie! 🎈🤸‍♂️

🎯 Dla miłośników rywalizacji i emocji mamy przygotowane różnorodne gry i konkursy plenerowe! Sprawdźcie swoje umiejętności, wytrzymałość i zdolności manualne🏆🎲🎯

🍔 W trakcie imprezy zadbamy o wasze podniebienia! Biesiada przy grillu to doskonała okazja, by zasmakować pysznych potraw i delektować się smakiem lata! 🍗🍔🌭

🎥 Miłośnicy filmów na świeżym powietrzu będą zachwyceni kinem letnim! Po zapadnięciu zmroku, przyjemnie usiądźcie w wygodnych leżakach i delektujcie się magiczną atmosferą pod gwiazdami. 🌠🎬

⚽ Dla sportowych duchów przygotowaliśmy turniej piłki plażowej! Jeśli uwielbiacie siatkówkę i chcecie sprawdzić swoje umiejętności, to koniecznie zgłoście się na turniej. Zgłoszenia przyjmujemy do 26.07.23 r. pod numerem 696 890 689! 🏐⚽️

💄 Dodatkowo, będzie stoisko AVON, na którym znajdziecie fantastyczną gamę kosmetyków i produktów pielęgnacyjnych. Przekonajcie się, jakie nowości ma dla Was ta znana marka! 💅💄

🩸 Nie zapominajcie o ważnej akcji – DKMS będzie obecny na plaży, zachęcając Was do oddania krwi i pomocy w ratowaniu życia. Dzięki Waszej hojności, możecie stać się bohaterami, którzy dają szansę na zdrowie innym. ❤️🩸

💃 Na koniec dnia, niezwykła zabawa taneczna w rytmach hawajskich czeka na Was! Wspólnie stworzymy energetyczną atmosferę, tańcząc do rytmów muzyki i korzystając z uroków letniej nocy! 🌺🏄‍♀️🕺💃

Gorąco zapraszamy Was i Waszych bliskich na tę wyjątkową imprezę! Będzie pełno pozytywnej energii, uśmiechów i niezapomnianych chwil spędzonych w gronie przyjaciół i sąsiadów! 🎉🌞 Nie możemy się doczekać wspólnych wspomnień!

Uwaga Rolnicy! Informacja dotycząca suszy!

Uwaga Rolnicy! Informacja dotycząca suszy!

Uwaga Rolnicy! Informacja dotycząca suszy!

Wójt Gminy Gruta zaprasza rolników na spotkanie informacyjne z przedstawicielami ARiMR w sprawie szacowania strat w uprawach wywołanych suszą (informacje techniczne związane ze zgłoszeniem szkody w aplikacji suszowej).

Termin spotkania: 24.07.2023 r. godz. 17.00, sala narad w Urzędzie Gminy Gruta.

Fotorelacja z budowy przedszkola w Grucie

Fotorelacja z budowy przedszkola w Grucie

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z budowy przedszkola w Grucie. Elewacja i pomieszczenia kuchenne są już prawie gotowe, w środku trwają prace związane z montażem układu wentylacji i klimatyzacji. Układana jest również glazura w łazienkach i toaletach dla najmłodszych. Postęp prac bardzo cieszy. W najbliższym czasie kontynuowane będą prace wewnątrz budynku oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu budowy wokół budynku, tj. roboty brukarskie oraz montaż placu zabaw!

 

 

Remont OSP w Grucie

Prezentujemy postępy prac remontowych w świetlicy OSP w Grucie. Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją.

\

Wycieczka kajakowa

Wycieczka kajakowa

15 lipca 2023 roku był niesamowity! Odbyła się wyczekiwana wycieczka kajakowa po urokliwym Jeziorze Mełneńskim, które otaczała malownicza przyroda i spokojna atmosfera. 🚣‍♂️🏞️
Frekwencja przerosła nasze najśmielsze oczekiwania! Liczba uczestników była ogromna, co tylko potwierdza, że wspólne spędzanie czasu na łonie natury cieszy się ogromnym uznaniem wśród lokalnej społeczności. Dzięki wspaniałej organizacji Sołectwa Gruta oraz wsparciu Stowarzyszenia Wspólna Inicjatywa Samorządowa, każdy uczestnik mógł cieszyć się wspaniałymi chwilami i bezpieczną podróżą. 👏
A co powiedzieć o pogodzie? ☀️ Bezapelacyjnie idealna! Niebo bezchmurne, ciepłe promienie słońca towarzyszyły nam przez całą trasę, tworząc magiczną atmosferę. Żaden z nas nie mógł narzekać na upał, ponieważ chłód wody z jeziora doskonale go niwelował, nadając całej wycieczce przyjemnego charakteru. 🌈🌞
Nasz szlak prowadził przez malownicze zakola, mijaliśmy niewielkie półwyspy, a po drodze spotkaliśmy nawet kilka rzadkich gatunków ptaków, które dodatkowo ubarwiły naszą podróż. 🦆🌿 Była to świetna okazja, aby lepiej poznać nowych przyjaciół i spędzić czas z rodziną. 👨‍👩‍👧‍👦
Po zakończonej wycieczce czekała nas smakowita nagroda! Wszyscy zostaliśmy rozpieszczeni pyszną zupą gulaszową, która idealnie rozgrzała nas po dniu spędzonym na wodzie.🍲🥣 Z zadowoleniem delektowaliśmy się tym aromatycznym daniem, dzieląc się wrażeniami z wycieczki. 🍴
Nie sposób opisać, jak bardzo wszyscy byliśmy zachwyceni tym wyjątkowym dniem. Pełni radości i energii wróciliśmy do domów, nie mogąc doczekać się kolejnej przygody! 💪😄 Kajakowa wycieczka na Jezioro Mełneńskim na pewno zapadnie nam w pamięć na długo, a nasze serca wypełniła wdzięczność dla organizatorów, którzy sprawili, że ten dzień stał się tak wyjątkowy. 🌟
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za świetną zabawę i cudowne emocje!
Do zobaczenia na następnej kajakowej przygodzie! 🚣‍♀️🥳🚣‍♂️
« z 2 »

Wyjazd na obóz do Mikoszewa w dniu 22.07.2023 r.

Zbiórka uczestników o godzinie 14.15 przy Urzędzie Gminy Gruta. Wyjazd o godzinie 14.30

Co zabieramy ?

Standardowa lista:

 1. Ubrania letnie (koszulki, krótkie spodenki – w odpowiedniej liczbie).
 2. Ubrania cieplejsze (bluzy lub polary, długie spodnie lub dresy).
 3. Bielizna i skarpetki (w odpowiedniej liczbie).
 4. Piżamę lub koszulę nocną
 5. Wygodne buty na wycieczki oraz sandały z łatwym zapięciem.
 6. Kapcie, tenisówki lub klapki ”z piętą” (do poruszania się w ośrodku).
 7. Kurtkę przeciwdeszczową/nieprzemakalną.
 8. Czapkę  lub inne nakrycie głowy (ochrona przed słońcem).
 9. Kąpielówki lub strój kąpielowy (2 pary).
 10. Ręczniki (3 sztuki: plażowy, kąpielowy duży oraz mały).
 11. Przybory i środki toaletowe (mydło, szampon, pasta i szczoteczka do zębów).
 12. Olejek lub emulsja do opalania, środek odstraszający kleszcze i komary.
 13. Mały plecaczek na prowiant, napój, drobne pamiątki, butelkę wody, ręcznik na plaże
Umowa dotacyjna na halę sportową w Nicwałdzie

Umowa dotacyjna na halę sportową w Nicwałdzie

W dniu 12 lipca 2023 roku w Toruniu, w Muzeum Etnograficznym, odbyło się uroczyste wręczenie umów dotacyjnych na zadania dofinansowane w ramach programu wsparcia budowy hal/sal sportowych. 🎉🤝
Na czele ceremonii wręczenia dotacji stanęła członkini zarządu województwa, Aneta Jędrzejewska, która wraz z radnymi województwa, Michałem Czepkiem i Robertem Malinowskim, przekazała wsparcie finansowe dla realizacji ważnych projektów.
Wśród wyróżnionych gości był również Wójt Gminy Gruta, Waldemar Kurkowski, który dumnie reprezentował naszą gminę. 💪🌟 Wójt Kurkowski odebrał kolejne dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nicwałdzie” w wysokości aż 125 tysięcy złotych! 🏀⚽
To ogromne wsparcie finansowe jest kolejnym krokiem w rozwoju naszej społeczności sportowej i umożliwi nam stworzenie nowoczesnej sali sportowej, która będzie służyła nie tylko uczniom, ale także lokalnej społeczności do prowadzenia różnorodnych aktywności fizycznych. 🏋️‍♀️🤸‍♂️
Dziękujemy członkini zarządu województwa, Anecie Jędrzejewskiej, oraz radnym województwa, Michałowi Czepkowi i Robertowi Malinowskiemu, za wsparcie naszej gminy i uwzględnienie naszych potrzeb inwestycyjnych. 👏❤️
Nasza gmina cały czas się rozwija i realizuje coraz bardziej ambitne projekty. Dzięki tym inwestycjom tworzymy miejsca, w których nasza młodzież może rozwijać swoje talenty sportowe i zdrowo spędzać czas. To ważny krok w budowaniu zdrowego stylu życia i aktywności społeczności lokalnej. 🌱💪
Gratulujemy Wójtowi Gminy Waldemarowi Kurkowskiemu oraz wszystkim zaangażowanym w ten projekt. Wasza ciężka praca i determinacja przynoszą widoczne rezultaty. Nie możemy się doczekać momentu, kiedy nowa sala sportowa stanie się rzeczywistością i będziemy mogli cieszyć się z korzyści, jakie przyniesie dla naszej gminy. 🌟🙌

Złoty medal Mai!

Mamy ogromną radość podzielić się świetnymi wieściami o naszej utalentowanej mieszkance, Mai Trackiej! 🌟🚴‍♀️ W środę, to był wyjątkowo udany dzień dla Mai, ponieważ sięgnęła po złoty medal mistrzostw Europy w kolarstwie torowym w konkurencji scratch w kategorii wiekowej do U-23! 🥇🏆

W finałowej rywalizacji, polska kolarzyni zaprezentowała się znakomicie. Pokonała dziesięciokilometrowy odcinek z imponującym tempem około 42 km/h, co pozwoliło jej wyprzedzić Brytyjkę Florę Perkins i Francuzkę Constanzę Marchand, które zajęły drugie i trzecie miejsce na podium. 🎉🥈🥉

Ten kolejny międzynarodowy sukces Mai Trackiej w kolarstwie młodzieżowym jest imponujący i stanowi potwierdzenie jej ogromnego talentu oraz nieustającego wysiłku w treningach. Jest to również powód do dumy dla naszej społeczności, że mamy tak utalentowaną sportową reprezentantkę.

Gratulujemy Ci, Mai, za ten wyjątkowy występ i zdobycie złotego medalu mistrzostw Europy! 🎉👏 Twoje osiągnięcia stanowią inspirację dla innych młodych sportowców i pokazują, że ciężka praca, determinacja i poświęcenie przynoszą wspaniałe rezultaty. Jesteśmy dumni, że jesteś częścią naszej gminy i promujesz nas na arenie międzynarodowej!

Życzymy Ci dalszych sukcesów, niezliczonych emocji i wytrwałości w dążeniu do swoich sportowych celów. Niech ten złoty medal będzie tylko jednym z wielu wspaniałych osiągnięć w Twojej kolarskiej karierze! 🌟💪

#MistrzyniEuropy #KolarstwoTorowe #Sukces #Duma #Gratulacje #Społeczność #GminaGruta #GminaGrutaPełnaPerspektyw

Wspaniały dzień pełen wsparcia i dobrej zabawy!

Wspaniały dzień pełen wsparcia i dobrej zabawy!

 😊🎉 W minioną sobotę, 8 lipca 2023 roku, odbył się piknik o nazwie “Pomoc Osobom Autystycznym”, zorganizowany przez stowarzyszenie Empiria Okonin. Wydarzenie to spotkało się z ogromnym zainteresowaniem i pozytywną energią, a wszystko to dla szczytnego celu – wsparcia osób autystycznych. 🌈🤗
Na czele tego wspaniałego przedsięwzięcia stanęła pani Sylwia Szymkiewicz, członkini stowarzyszenia Empiria Okonin, która serdecznie przywitała wszystkich zebranych. 🙌🌟 Warto podkreślić, że piknik nie mógłby się odbyć bez hojności sponsorów, którym pani Sylwia serdecznie podziękowała za ich wielkie serca. ❤️💕 Pragnęła również wyrazić swoją wdzięczność wobec stowarzyszeń i Kół Gospodyń Wiejskich, które przygotowały przepyszne potrawy. 🍽️🥗 Wszystkim paniom z Salna, Wiktorowa, Słupa, Nicwałdu, Węgrowa oraz stowarzyszeniu Okonin należą się słowa uznania za ich zaangażowanie i wkład w to wydarzenie. 👏👏
Duże słowa uznania należą się również dzieciom ze szkoły w Plemiętach, które pod opieką pani Doroty Kruszczyńskiej przygotowały artystyczny występ. 🎭🎨 Ich talent i zaangażowanie na pewno dostarczyły wiele radości wszystkim uczestnikom. Dodatkowo, nie możemy zapomnieć o podziękowaniach dla strażaków z Plemiąt oraz sołtysów z Wiktorowa, Jasiewa i Okonina za ich nieocenioną pomoc. 🚒👨‍🌾🤝
Na pikniku nie brakowało atrakcji zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Zorganizowano liczne konkursy, w których można było zdobyć nagrody dla małych i dużych uczestników. 🎁🏆 Oprawa muzyczna, którą poprowadził utalentowany Tomasz Szumotalski, dostarczyła wspaniałej atmosfery i zapewniła świetną zabawę. 🎵🎶
Najważniejszym punktem tego wydarzenia było zebranie kwoty w wysokości 2450 zł, która została przekazana na konto Stowarzyszenia SEZAM w Grudziądzu. Ta suma pomoże w dalszym wsparciu osób autystycznych i realizacji ich potrzeb. 🤝❤️
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w tym wspaniałym pikniku. Wasze zaangażowanie, życzliwość i dobre serca są niezwykle inspirujące. Poznanie tak wspaniałych osób to dla nas ogromna przyjemność. Razem możemy wpływać na pozytywne zmiany w życiu osób autystycznych i tworzyć społeczeństwo pełne zrozumienia i wsparcia. Dziękujemy! ❤️🙏😊
Zwrot podatku akcyzowego

Zwrot podatku akcyzowego

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać w II naborze wniosków część kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego:

 • w terminie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – jako załączniki do wniosku o zwrot podatku z niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków przysługującego w 2023 r.  (limit na 2023 r. wynosi  110 l/1 ha UR i 40 l/1 DJP bydła);
 • w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. – jako załączniki do wniosku o zwrot  podatku w ramach limitu przysługującego w 2023 r.  w ilości 40 l/1 DJP owiec, kóz i koni oraz 4 l/1 szt. świń.

W II terminie składania wniosków (1-31 sierpnia 2023 r.) stawka  zwrotu podatku wynosi:

    • 2 zł[1]/ 1 litr zakupionego oleju napędowego  w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – do  wysokości niewykorzystanego limitu z I  naboru wniosków na użytki rolne i utrzymywane bydło;
    • 1,20 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia  2022 r. do 31 stycznia 2023 r. – na utrzymywane świnie owce, kozy i konie;
    • 2 zł[2]/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – do  wysokości niewykorzystanego limitu z wynikającego z faktur zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.  –  na utrzymywane świnie owce, kozy i konie.

Dotacje będą wypłacane w terminie 2 – 31 października 2023 r. gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.


[1] Dla dużych przedsiębiorstw rolnych stawka zwrotu podatku wynosi, 1,46 zł/1 litr ON

[2] Dla dużych przedsiębiorstw rolnych stawka zwrotu podatku wynosi, 1,46 zł/1 litr ON

❗️ Akt wandalizmu w Mełnie ❗️

❗️ Akt wandalizmu w Mełnie ❗️

😡 Drodzy mieszkańcy Gminy, z głębokim żalem informujmy Was o bieżącym incydencie, który miał miejsce w naszej gminie. Niestety, nieznany osobnik przeprowadził akt wandalizmu, przewiercając rury zasilające nowo zmodernizowaną Stację Uzdatniania Wody (SUW) w Mełnie. Na każdej z rur wywiercono od 4 do 6 otworów.

🚨 Sprawa została niezwłocznie zgłoszona na Policję, która podjęła działania mające na celu ustalenie sprawcy tego haniebnego czynu. Służby policyjne zabezpieczyły zapis z monitoringu, co może okazać się kluczowe w prowadzeniu śledztwa.

🤬 Jesteśmy głęboko zszokowani i zaniepokojeni tym zdarzeniem, które wpływa nie tylko na nasze bezpieczeństwo, ale również na funkcjonowanie naszej społeczności. Prosimy wszystkich mieszkańców , którzy mogą mieć jakiekolwiek informacje, bądź widzieli podejrzane osoby w okolicach stacji, o kontakt z Posterunkiem Policji w Grucie lub z Urzędem Gminy.

Wakacje z GCK

📢🌞 Gminne Centrum Kultury serdecznie zaprasza na niezapomniane wakacje z GCK! 🏖️🎉

🏡🌳 Dołącz do nas w naszych świetlicach wiejskich, gdzie czekają na Ciebie fantastyczne atrakcje i zabawy. Zajrzyj do załączonej grafiki, aby zobaczyć pełen harmonogram wydarzeń. 🗓️✨

🎨🎭 Czekają na Ciebie warsztaty artystyczne, zajęcia sportowe i wiele innych atrakcji, które dostarczą Ci mnóstwo radości i emocji. Nie zapomnij również o pysznym poczęstunku, który na pewno umili Ci czas spędzony z nami. 🎨🤸‍♀️🍦

✅🤝 Niezależnie od wieku czy zainteresowań, wakacje z GCK będą doskonałą okazją do spędzenia aktywnego czasu, poznania nowych ludzi i rozwijania swoich pasji. Bądź częścią naszej wakacyjnej społeczności!

📩📞 Szczegóły i zapisy na wydarzenia dostępne na profilu FB  Gminnego Centrum Kultury. Czekamy na Ciebie! ❤️😊

 

PIKNIK RAZEM NA TRZEŹWO

PIKNIK RAZEM NA TRZEŹWO

Wspaniałe wydarzenie miało miejsce w sobotę – tradycyjny PIKNIK RAZEM NA TRZEŹWO, którego otwarcia dokonał nasz Wójt Gminy, Waldemar Kurkowski, wraz z fantastycznym komitetem organizacyjnym. 🎉🥳🎊 Było to niezwykłe spotkanie, pełne radości i wspólnych zabaw.

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury postanowiła zaskoczyć uczestników różnymi konkurencjami sportowymi, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Zawodnicy rywalizowali w grach zespołowych, takich jak alkogoogle, rzut kaloszem czy przeciąganie liny, a nagrody czekały na najlepszych. 🏐🤹‍♂️🏆 Były również przekąski dla wszystkich – kiełbaski,z grilla, chlebek ze smalcem a także pyszne słodkości, takie jak ciasta, popcorn czy wata cukrowa 🍞🌭🥯🍰🍿🧁

Podczas pikniku mieliśmy również okazję podziwiać występy dwóch utalentowanych zespołów działających przy Gminnym Centrum Kultury – “Czarny Kot” i “Złoty Wiek”. Ich występy dostarczyły nam wielu wzruszeń i niezapomnianych chwil. 🎶🎤🕺💃

Nie możemy zapomnieć podziękować panu Janowi Kwiatkowskiemu i jego niezawodnej ekipie, seniorom, Ochotniczej Straży Pożarnej z Salna, Stowarzyszeniu “Działajmy Razem z Mełna” oraz wszystkim innym osobom, które włożyły dużo wysiłku i czasu w organizację tego festynu. Dzięki Waszej pomocy udało się stworzyć niezapomniane wydarzenie, które na długo pozostanie w naszej pamięci. ❤️😘

Była to doskonała okazja, aby wspólnie spędzić czas na świeżym powietrzu, integrować się i cieszyć się wspaniałą atmosferą. Piknik przyniósł nam nie tylko radość, ale także umocnił więzi społeczne i pokazał, jak ważne jest wspólne działanie dla dobra naszej społeczności. 🌞🌳🤝

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu tego wydarzenia. Wasza zaangażowana praca i entuzjazm sprawiły, że ten piknik był niezapomniany. Dziękujemy serdecznie i ściskamy Was mocno! ❤️😘🤗🙌

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert. Nazwa oferenta: Koło Gospodyń Wiejskich „Jasiewianki”, Jasiewo 1,86-330 Mełno. Nazwa zadania: Organizacja dożynek.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko: burze z gradem

Stopień zagrożenia: 2

Obszar:  wszystkie powiaty.

Czas obowiązywania: od godz. 13:00 dnia 05.07.2023r. do godz. 22:00 dnia 05.07.2023r.

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie możliwe porywy do 100 km/h. Miejscami

grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Uwagi: brak

Źródło informacji:  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie zbiorczo nr 78.

Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

Od 1 lipca 2023 r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego będzie przyznawała świadczenia pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa dla wszystkich osób pełniących tę funkcję, nawet w przypadku pobierania świadczenia emerytalno-rentowego z ZUS lub innego organu rentowego.

Świadczenie pieniężne będzie wypłacane na wniosek osoby uprawnionej, którego wzór zostanie określony w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw rozwoju wsi wydane w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej.

Wniosek o przyznanie świadczenia będzie można złożyć w oddziale regionalnym albo placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwych ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy od 1 lipca 2023 r.
Do wniosku o przyznanie świadczenia należy dołączyć zaświadczenie wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji oraz oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa. Jeżeli wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie dysponuje danymi potwierdzającymi okres pełnienia przez wnioskodawcę funkcji sołtysa, wydaje postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia ze względu na brak danych potwierdzających okres pełnienia funkcji. Postanowienie to należy dołączyć do wniosku o przyznanie świadczenia. W przypadku braku dokumentów potwierdzających spełnienie wymogu pełnienia funkcji sołtysa przez co najmniej dwie kadencje nie mniej niż 8 lat zaświadczenie będzie mogło być zastąpione pisemnym oświadczeniem złożonym przez wnioskodawcę o spełnieniu tego wymogu, potwierdzonym pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez co najmniej 5 osób zamieszkujących w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa.

Decyzja w sprawie o przyznanie świadczenia będzie wydawana w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku o jego przyznanie.

Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa uzyskają osoby, które:

 1. pełniły funkcji sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez okres co najmniej dwóch kadencji, lecz nie mniej niż 8 lat,
 2. uzyskały odpowiedni wiek: w przypadku kobiet 60 lat, zaś w przypadku mężczyzn 65 lat,
 3. nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji.

Świadczenie przysługuje od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek o jego przyznanie, w kwocie 300 złotych miesięcznie, wypłacanej do 15. dnia każdego miesiąca. Kwota ta będzie podlegała corocznej waloryzacji (od dnia 1 marca danego roku) o wskaźnik waloryzacji ustalony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Podstawa prawna:
•    ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa (Dz. U. z 2023 r. poz. 1073)

Uwaga – awaria

Informujemy, że związku z awarią odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Annowo możliwe jest występowanie przerw w dostawie wody dla mieszkańców tej miejscowości do końca dzisiejszego dnia (04.07.2023 r.).

Spotkanie z komendantem

W związku z pojawiającymi się niepokojącymi informacjami o kradzieżach na terenie gminy Gruta i gminach ościennych , w dniu dzisiejszym Wójt Gminy Gruta Pan Waldemar Kurkowski spotkał się z Komendantem Miejskim Policji w Grudziądzu. Ze strony Komendy Wójt Gminy otrzymał zapewnienia że pojawi się na terenie naszej gminy większa ilość patroli policyjnych , zarówno w oznakowanych jak i nieoznakowanych pojazdach, szczególnie w godzinach nocnych. Wszelkie zdarzenia budzące Państwa niepokój związane z bezpieczeństwem prosimy zgłaszać pod numerem 112.

Jak ubezpieczyć członka rodziny

Jeżeli jesteś osobą ubezpieczoną, a Twoi bliscy nie pracują, mogą korzystać ze świadczeń jako członkowie Twojej rodziny. Musisz jednak zgłosić ich do ubezpieczenia. Masz na to 7 dni

Jeśli zgłosisz swoich bliskich do ubezpieczenia zdrowotnego, będą mogli bezpłatnie korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej. Nie opłaca się za nich składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Kto jest członkiem rodziny

Jako członka rodziny możesz zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego:

 • swoje dziecko
 • dziecko męża lub żony
 • dziecko przysposobione
 • swojego wnuka
 • dziecko obce, dla którego jesteś opiekunem prawnym
 • dziecko obce, dla którego jesteś rodziną zastępczą lub które przebywa w Twoim rodzinnym domu dziecka
 • swojego męża lub swoją żonę
 • wstępnych (np. rodziców, dziadków itp.), którzy mieszkają z Tobą we wspólnym gospodarstwie domowym.

Dziecko (wnuka) możesz zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego:

 • dopóki nie skończy 18 lat
 • dopóki nie skończy 26 lat – jeśli uczy się w szkole lub odbywa kształcenie w uczelni albo szkole doktorskiej
 • bez ograniczenia wieku – jeśli ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważne.

Jak zgłosić członka rodziny do ubezpieczenia

Możesz zgłosić członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, jeśli nie jest on objęty ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu (np. jako pracownik, zleceniobiorca, osoba, która prowadzi pozarolniczą działalność, zarejestrowany bezrobotny).

Zgłaszasz członka rodziny:

 • u swojego pracodawcy lub zleceniodawcy – jeśli pracujesz
 • ZUS na formularzu ZUS ZCNA – jeśli masz własną firmę
 • w urzędzie pracy – jeśli jesteś zarejestrowanym bezrobotnym
 • ZUS na formularzu ZUS ZCNA, ale wcześniej składasz w NFZ wniosek o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym – jeśli ubezpieczasz się dobrowolnie.

Członków rodziny musisz zgłaszać do ubezpieczenia za każdym razem, kiedy zmieniasz pracodawcę lub formę zatrudnienia u obecnego pracodawcy. Nie wystarczy, że już raz ich zgłosiłeś.
Nie możesz ich zgłosić, jeśli jesteś osobą ubezpieczoną przez uczelnię jako student lub studentka, doktorant lub doktorantka.

Kiedy wyrejestrować członka rodziny

Członek rodziny straci ten status, gdy będzie mieć inny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego (np. zostanie zatrudniony jako pracownik lub zleceniobiorca, zacznie prowadzić działalność gospodarczą, zarejestruje się jako bezrobotny, zacznie pobierać świadczenia na podstawie przepisów o koordynacji). W takiej sytuacji musisz wyrejestrować go z ubezpieczenia jako członka Twojej rodziny.

Zgłoś go ponownie, jeśli straci własny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego.

Kiedy zostaniesz wyrejestrowany z ubezpieczenia zdrowotnego (np. stracisz pracę, przestaniesz prowadzić firmę, przestaniesz być objęty dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym), członkowie rodziny, których zgłosiłeś, także zostaną wyrejestrowani.

Jaki jest termin na zgłoszenie lub wyrejestrowanie członka rodziny

Masz na to 7 dni od momentu gdy:

 • powstał nowy tytułu do ubezpieczenia – jeśli np. zmienisz pracę lub rozpoczniesz działalność gospodarczą (zgłoszenie)
 • tytułu do ubezpieczenia przestał być aktualny – jeśli np. stracisz lub zakończysz pracę u danego pracodawcy, zakończysz działalność gospodarczą (wyrejestrowanie)
 • członek rodziny stracił ten statusu – jeśli np. podejmie pracę (wyrejestrowanie)
 • członek rodziny straci tytuł do ubezpieczenia – jeśli np. straci pracę, zakończy zlecenie (zgłoszenie)
 • urodzi Ci się dziecko (zgłoszenie)
 • Twoje dziecko ukończy 18 lat i zakończy naukę (wyrejestrowanie)
 • Twoje dziecko uzyska własny tytuł ubezpieczenia – jeśli np. podejmie pracę sezonową, zacznie pobierać rentę, stypendium sportowe (wyrejestrowanie).

Jak ubezpieczyć dziecko

Dziecko nie zostaje automatycznie zgłoszone do ubezpieczenia w momencie, gdy rejestrujemy jego narodziny w urzędzie stanu cywilnego. Należy zgłosić je do ubezpieczenia jako członka rodziny. Masz na to 7 dni od momentu nadania mu numeru PESEL.

Obowiązek zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia ma:

 • rodzic lub opiekun dziecka – jeśli jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym (np. pracuje na etacie, prowadzi firmę, pracuje na podstawie przepisów o koordynacji, jest bezrobotnym zarejestrowanym w urzędzie pracy, ma ubezpieczenie dobrowolne)
 • babcia lub dziadek – jeśli żaden z rodziców nie jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym
 • ZUS – gdy dziecko otrzymuje np. rentę rodzinną.

Wszystkie dzieci mają prawo do bezpłatnego leczenia. Ale rodzice mają obowiązek zgłoszenia dzieci do ubezpieczenia.

Informacja otrzymana od SPZOZ w Grucie.

🚨⚠️🚨 Pilne ostrzeżenie dla mieszkańców gminy! 🚨⚠️🚨

Chcielibyśmy Was poinformować o istotnej sprawie dotyczącej bezpieczeństwa na terenie naszej gminy. Został zauważony podejrzany samochód marki Ford Mondeo 🚗 w kolorze czarnym lub granatowym. Wczoraj widziano go w  Boguszewie, z tablicami rejestracyjnymi rozpoczynającymi się literami  CSW, które prawdopodobnie są skradzione. 😱😨

W związku z tym, apelujemy do Was wszystkich o zamykanie obejść i domów, aby uchronić się przed możliwością kradzieży. 🏠🔒 Bezpieczeństwo naszych mieszkańców jest priorytetem, dlatego też prosimy Was o baczność i czujność. 🚓👀

Jeśli ktoś zauważy ten samochód w pobliżu swojego miejsca zamieszkania, prosimy o niezwłoczne wykonanie telefonu pod numer alarmowy 112 📞 i przekazanie wszystkich dostępnych informacji. Jednocześnie zachęcamy do sprawdzenia numeru rejestracyjnego na naklejce umieszczonej na przedniej szybie pojazdu, jeśli będzie to możliwe. 📝🔎

Ważne jest, abyśmy jako społeczność działali razem, by utrzymać nasze otoczenie bezpieczne. Dzielcie się tą informacją, aby dotarła do jak największej liczby osób i zwiększyć świadomość w naszej gminie. 🤝🗣️

Mamy nadzieję, że wraz z Waszą współpracą i czujnością uda nam się zidentyfikować ten pojazd oraz chronić naszą gminę przed ewentualnymi zagrożeniami. 🚔💪

Dziękujemy za Wasze zaangażowanie i bieżące informacje! 🙏💙

#BezpieczeństwoGminy #WspólnieDziałamy #CzujnośćSpołeczna #GminaGruta

V Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami w gospodarstwie rolnym”

Zapraszamy do udziału w V Ogólnopolskim Konkursie dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami w gospodarstwie rolnym”

Spójrz, jakie to proste:

 1. Zapoznaj się z regulaminem konkursu
 2. Pobierz i wypełnij formularz zgłoszenia (załącznik nr 1 do regulaminu) oraz załącznik nr 2
 3. Upewnij się, czy dane zostały wpisane poprawnie
 4. Zeskanuj formularze, które wymagają podpisów (mogą być też zdjęcia dobrej jakości)
 5. Prześlij wypełnione i podpisane dokumenty (załącznik nr 1 i załącznik nr 2) pod adres wizjazero(at)krus.gov.pl
 6. Zgłoś swój film
 7. Wygraj nagrody!

Obejrzyj animację promującą konkurs „Moja Wizja Zero”

Najważniejsze informacje:

 • konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku od 13 do 21 lat włącznie
 • zadaniem konkursowym jest nagranie krótkiego filmu (od 30 s. do 2 min.) na temat kampanii „Wizja Zero” i co najmniej jednej z jej siedmiu Złotych Zasad, ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo pracy z niebezpiecznymi substancjami w gospodarstwie rolnym
 • zgłoszenie do udziału w konkursie polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego
 • przesyłając film należy go zapisać w pliku wideo w formacie AVI lub MPEG-4. Jakość i format pliku powinien umożliwiać odbiór filmu z urządzeń stacjonarnych i przenośnych (tablety, smartphony, SmartTV, itp.)
 • więcej w regulaminie.

V edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpiecznie z Niebezpiecznymi Substancjami w Gospodarstwie Rolnym” odbywa się pod Patronatem Honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Współorganizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Państwowa Inspekcja Pracy, AGRO Ubezpieczenia – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Fundacja PGE. Konkurs przebiega  pod patronatem medialnym TVP Info.

Z przykrością informujemy, że w związku z obecną aurą pogodową, planowany seans kinowa plenerowego został odwołany. Państwa bezpieczeństwo i komfort są dla nas najwyższym priorytetem, dlatego podjęliśmy tę trudną decyzję w celu uniknięcia jakichkolwiek zagrożeń związanych z warunkami atmosferycznymi.

Przepraszamy wszystkich miłośników kina plenerowego za wszelkie niedogodności, które ta sytuacja może spowodować. Jesteśmy świadomi, jak wyjątkową atmosferę tworzą takie projekcje i jak bardzo doceniacie możliwość oglądania filmów na świeżym powietrzu. Dziękujemy za Wasze zrozumienie i wsparcie.
Będziemy Was informować o ewentualnych zmianach i planowanych seansach kinowych na naszej stronie internetowej oraz profilu na fb.
Liczymy na kolejne okazje do wspólnego oglądania filmów na świeżym powietrzu, gdy aura będzie sprzyjała.

 

Przypomnienie dot. inwentaryzacji azbestu

Przypomnienie dot. inwentaryzacji azbestu

Szanowni Mieszkańcy

Przypominamy, że na terenie Gminy Gruta trwa inwentaryzacja azbestu. Prosimy o umożliwienie pracownikom firmy AnEco Adam Nowicki wykonanie spisu z natury i udostępnienie informacji na temat azbestu znajdującego się na posesji. Dziękujemy za pomoc i wyrozumiałość.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko: BURZE Z GRADEM

Stopień zagrożenia: 2

Obszar:  wszystkie powiaty.

Czas obowiązywania: od godz. 11:00 dnia 21.06.2023 do godz. 23:00 dnia 21.06.2023.

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne i bardzo silne opady deszczu od 25 mm do 40 mm, lokalnie około 50 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h, lokalnie możliwe 90 km/h. Miejscami grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Uwagi: brak

Źródło informacji:  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie zbiorczo nr 69.

Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Gruta, dotyczącą osób fizycznych i prawnych

Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Gruta, dotyczącą osób fizycznych i prawnych

Gmina Gruta mając na uwadze konieczność stałego polepszania warunków życia mieszkańców, przystąpiła do wykonania zadania pn.:

Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Gruta, dotyczącą osób fizycznych i prawnych.

Zadanie zrealizowane zostanie w ramach otrzymanej dotacji z Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

W ramach prac związanych z realizacją projektu pn.: “Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Gruta, dotycząca osób fizycznych i prawnych”, wykonane zostaną:

 • pełna inwentaryzacja z natury wyrobów zawierających azbest, która umożliwi określenie łącznej ilości występujących na terenie Gminy wyrobów zawierających azbest podanej w Mg, z uwzględnieniem stopnia pilności
 • warstwa obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego

Aby projekt spełniał oczekiwania, zrealizowany musi być na podstawie szczegółowej inwentaryzacji z natury wszystkich miejsc, w których na terenie Gminy występuje azbest.

Informujemy, że w najbliższych tygodniach prowadzone będą na terenie naszej Gminy prace inwentaryzacyjne. Zadanie zrealizują pracownicy firmy wyłonionej do wykonania tego zadania AnECO Adam Nowicki. W razie potrzeby prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy pod nr tel. 733 636 414

Prosimy mieszkańców o udostępnienie informacji na temat wyrobów zawierających azbest, zdemontowanych i zgromadzonych na posesjach, osobom wykonującym inwentaryzację z natury.

Za pomoc i zrozumienie dziękujemy.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko: BURZE Z GRADEM

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: powiaty: brodnicki, chełmiński, Grudziądz, grudziądzki, sępoleński, świecki, tucholski i wąbrzeski.

Czas obowiązywania: od godz. 12:00 dnia 15.06.2023 do godz. 21:00 dnia 15.06.2023.

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Uwagi: brak

Źródło informacji:  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie zbiorczo nr 64.

ABC segregacji odpadów – przypomnienie :)

ABC segregacji odpadów

Większość towarów, które kupujemy w sklepach, jest wykonana z tworzyw, które możemy ponownie wykorzystać.

Posegregowane odpady stają się wartościowym surowcem.

Prawidłowa segregacja odpadów komunalnych zaczyna się w domu. Oddzielamy surowce od śmieci, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Zbieramy razem jedynie te rodzaje odpadów, które cechują się takimi samymi właściwościami i charakterem. Tych odpadów nie wolno wyrzucać do śmieci zmieszanych.

Wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych, wyrzucamy do pojemnika z odpadami zmieszanymi. Odpady komunalne, które nie mieszczą się do odpowiednich pojemników ustawionych przy nieruchomości należy dostarczyć do PSZOK.

Przed przyjazdem z odpadami do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mełnie należy:

 1. Wstępnie posegregować odpady wg poniższych wskazówek umieszczonych w tabeli.
 2. Należy ze sobą zabrać dowód tożsamości i potwierdzenie ostatniej wpłaty opłaty śmieciowej.
 3. Przed przystąpieniem do czynności na terenie PSZOK należy zapoznać się z regulaminem PSZOK.

 

Wskazówki segregacji odpadów na potrzeby PSZOK w Mełnie

Segregacja wstępna Uwagi, segregacja dokładna
Papier i tektura papier i tektura bez zatłuszczeń i nadmiernie zabrudzone
szkło oprócz szkła hartowanego, zbrojonego, kryształu i luster
Tworzywa sztuczne i metalowe, opakowania wielomateriałowe 1. tworzywa sztuczne, 

2. metale

3. opakowania wielomateriałowe

Styropian opakowaniowy i wełna mineralna styropian (czysty bez kleju oraz wełna budowlana z grupy kodów 17)
Odpady komunalne, kuchenne i opakowaniowe ulegające biodegradacji, odpady zielone 1. odpadki warzywne i owocowe, w tym obierki i resztki jedzenia. 

2. odpady zielone (odpady pochodzące z pielęgnacji ogrodów i terenów zielonych,

Meble i inne odpady wielkogabarytowe kompletne
Odzież i tekstylia bez znacznych zabrudzeń
Zużyte opony zużyte opony z prywatnych samochodów osobowych.
Odpady budowlane i rozbiórkowe 

Odpady budowlane i rozbiórkowe zebrane w sposób selektywny a pochodzące z prowadzenia drobnych prac nie wymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót.

odpady budowlane i rozbiórkowe, z zastrzeżeniem odrębnego wydzielania gruzu, tworzyw sztucznych, styropianu, odpadów niebezpiecznych itp.
Drewno 1. w tym stolarka okienna i drzwiowa 

2. drewno impregnowane

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 1.  kompletny zużyty sprzęt elektroniczny 

2.  kompletny zużyty sprzęt elektryczny

Zużyte baterie i akumulatory 1. zużyte baterie 

2. zużyte akumulatory

Jarzeniówki lampy fluorescencyjne

Wykaz miejsc na terenie gminy Gruta (oprócz PSZOK), w których prowadzona jest zbiórka niektórych odpadów komunalnych:

 1. Przeterminowane leki: Apteka Jana Pawła II, Mełno 58, 86-330 Mełno.
 2. Odzież i tekstylia. Pojemniki ustawione na terenie gminy Gruta:

– przy torach kolejowych w miejscowości Mełno Cukrownia;

– na terenie parkingu przykościelnego w miejscowości Okonin;

– na terenie parkingu przykościelnego w miejscowości Gruta;

– przed budynkiem Urzędu Gminy Gruta.

 1. Plastikowe nakrętki- pojemniki akcji dobroczynnej:

– pojemnik przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Grucie;

– pojemnik przy Szkole Podstawowej w Plemiętach;

– pojemnik przy Szkole Podstawowej w Boguszewie;

– pojemnik przy Szkole Podstawowej w Nicwałdzie;

– pojemnik przy Szkole Podstawowej w Słupie ;

– pojemnik przy Sklepie spożywczo – przemysłowym “Wisionka” w Okoninie.

 1. Odpady folii i sznurka , powstających w gospodarstwach domowych:

Odpady folii i sznurka powstających w gospodarstwach domowych odbieranie są raz do roku po otrzymaniu przez gminę środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i wyborze wykonawcy.

Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

Od 1 lipca 2023 r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego będzie przyznawała świadczenia pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa dla wszystkich osób pełniących tę funkcję, nawet w przypadku pobierania świadczenia emerytalno-rentowego z ZUS lub innego organu rentowego.

Świadczenie pieniężne będzie wypłacane na wniosek osoby uprawnionej, którego wzór zostanie określony w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw rozwoju wsi wydane w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej.

Wniosek o przyznanie świadczenia będzie można złożyć w oddziale regionalnym albo placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwych ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy od 1 lipca 2023 r.

Do wniosku o przyznanie świadczenia należy dołączyć zaświadczenie wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji oraz oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa. Jeżeli wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie dysponuje danymi potwierdzającymi okres pełnienia przez wnioskodawcę funkcji sołtysa, wydaje postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia ze względu na brak danych potwierdzających okres pełnienia funkcji. Postanowienie to należy dołączyć do wniosku o przyznanie świadczenia. W przypadku braku dokumentów potwierdzających spełnienie wymogu pełnienia funkcji sołtysa przez co najmniej dwie kadencje nie mniej niż 8 lat zaświadczenie będzie mogło być zastąpione pisemnym oświadczeniem złożonym przez wnioskodawcę o spełnieniu tego wymogu, potwierdzonym pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez co najmniej 5 osób zamieszkujących w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa.

Decyzja w sprawie o przyznanie świadczenia będzie wydawana w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku o jego przyznanie.

Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa uzyskają osoby, które:

 1. pełniły funkcji sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez okres co najmniej dwóch kadencji, lecz nie mniej niż 8 lat,
 2. uzyskały odpowiedni wiek: w przypadku kobiet 60 lat, zaś w przypadku mężczyzn 65 lat,
 3. nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji.

Świadczenie przysługuje od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek o jego przyznanie, w kwocie 300 złotych miesięcznie, wypłacanej do 15. dnia każdego miesiąca. Kwota ta będzie podlegała corocznej waloryzacji (od dnia 1 marca danego roku) o wskaźnik waloryzacji ustalony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Podstawa prawna:

 •  ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa (Dz. U. z 2023 r. poz. 1073),

 Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Masz ogród lub działkę? Ten konkurs jest dla Ciebie!

Masz ogród lub działkę? Ten konkurs jest dla Ciebie!

Masz ogród lub działkę? Ten konkurs jest dla Ciebie!
Wójt Gminy Gruta ogłasza konkurs na najpiękniejszy ogród przydomowy i działkowy.

Warto pochwalić się swoim ogrodem i pokazać, jak jest urządzony. To miejsce tworzące niepowtarzalny klimat, w którym spędzamy znaczną część wolnego czasu. Na terenie naszej gminy nie brakuje pięknych i zadbanych ogrodów, dlatego zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie. Najpiękniejsze i najciekawsze ogrody nagrodzimy atrakcyjnymi nagrodami, które będą cennym upominkiem dla wszystkich ogrodników. W konkursie mogą uczestniczyć pełnoletni właściciele ogrodów znajdujących się na terenie gminy Gruta. Zgłoszeń mogą dokonywać nie tylko właściciele ,ale również osoby trzecie. Karta zgłoszeniowa i Regulamin konkursu znajdują się w załączeniu. Dokumenty będzie można również pobrać w siedzibie Urzędu Gminy  w Biurze Obsługi Interesanta na parterze budynku.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej zawierającej: imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz zdjęcia ogrodu (max. 5 zdjęć) oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i wysłanie dokumentu pocztą, pocztą elektroniczną na adres gruta@gruta.pl lub dostarczenie go do Urzędu Gminy w Grucie, do Biura Obsługi Interesanta na parterze budynku.

Zgłoszenia można składać od dnia 15 czerwca 2023 roku do 30 czerwca 2023 roku. O wyborze najpiękniejszych ogrodów zdecyduje Jury Konkursowe po odbyciu wizytacji ogrodu zgłoszonych kandydatów. Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie. Niech wygra najlepszy!

Załączniki

Dofinansowanie dla OSP Boguszewo

Mamy ogromną radość podzielić się wspaniałą wiadomością! 😄 Ochotnicza Straż Pożarna w Boguszewie otrzymała znaczące dofinansowanie w ramach Ogólnopolskiego Programu Finansowania Służb Ratowniczych na zakup nowych węży do hydraulicznego sprzętu ratowniczego ratownictwa drogowego, możliwe dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. 🌿🚒

To nie tylko korzystne dla naszej społeczności, ale również dla środowiska naturalnego. Dzięki tym nowym wężom, nasza jednostka OSP Boguszewo będzie miała jeszcze lepszy sprzęt, który jest zarówno skuteczny w ratowaniu życia, jak i przyjazny dla naszej planety.
Dzięki temu wsparciu, strażacy będą mieli nowe węże, które poza zapewnieniem skuteczności działań ratowniczych, będą również przyjazne dla naszego ekosystemu. 🌍❤️

Wielkie słowa uznania należą się Ministerstwu Klimatu i Środowiska, Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu za ich zaangażowanie i wsparcie finansowe. 👏🙌 Dzięki ich działaniom, możliwe było zrealizowanie tego wspaniałego przedsięwzięcia.

OSP Boguszewo pragnie również wyrazić swoją wdzięczność za docenienie i przyznanie dofinansowania na zakup węży do hydraulicznego sprzętu ratowniczego. Wsparcie jest niezastąpione i umożliwia lepsze funkcjonowanie oraz służenie społeczności. 🙏💪

Przekazanie nowych węży do hydraulicznego sprzętu ratowniczego ratujących życie to istotny krok w rozwoju jednostki OSP Boguszewo, która nieustannie dąży do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom naszego regionu, jednocześnie dbając o ochronę naszego środowiska. 🚒🌿

Gratulujemy OSP Boguszewo oraz wszystkim zaangażowanym w realizację tego przedsięwzięcia. Wasze poświęcenie i troska o środowisko naturalne stanowią inspirację dla nas wszystkich. 💚✨

#OSPBoguszewo #Ekostrażak #WężeRatownicze #BezpieczeństwoSpołeczności #OchronaŚrodowiska #MinisterstwoKlimatuISrodowiska #NFOŚiGW #WFOŚiGWToruń

Kolejne pary odznaczone:)

Kolejne pary odznaczone:)

W dniu 6 czerwca 2023 roku w sali narad UG w Grucie odbyła się ceremonia wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie dla par, które w 2022 roku obchodziły Jubileusz “Złotych Godów”, czyli 50 rocznicy ślubu. Państwowe odznaczenie w imieniu Prezydenta RP przybyłym Jubilatom wręczał Wójt Gminy Gruta Pan Waldemar Kurkowski w towarzystwie Zastępcy Wójta, Sekretarza Gminy oraz Kierownika USC. Po oficjalnej części spotkania na pary czekała słodka niespodzianka, a następnie wybrzmiało głośne, wspólne “Sto lat”. Był również czas na wspólną rozmowę, wspomnienia z młodości, podczas których nasi Jubilaci zdradzili, jak wyglądała ich pierwsza randka.
Dziękujemy wszystkim Jubilatom za przybycie. Raz jeszcze gratulujemy tak długiego wspólnego pożycia małżeńskiego, składamy życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz wielu kolejnych lat spędzonych razem u boku ukochanej osoby!
SUW otwarty już wkrótce :)

SUW otwarty już wkrótce :)

Szanowni Państwo, Mieszkańcy gminy Gruta!
Informujemy, że w dniu 7 czerwca 2023 roku  odbyło spotkanie Wójta Gminy Gruta z dyrektorem firmy Metrolog – głównego wykonawcy modernizacji stacji uzdatniania wody w Mełnie. Na spotkaniu ustalono, że prawdopodobny termin uruchomienia stacji w Mełnie to 23.06.2023. Wyrażamy głęboką nadzieję że nic nie stanie na drodze dotrzymania tego terminu i stacja będzie mogła w końcu odciążyć pracującą z podwójną mocą stację w Grucie. Za wszystkie utrudnienia bardzo przepraszamy i liczymy na Państwa wyrozumiałość.
Warsztaty polowe

Warsztaty polowe

W dniu 6 czerwca 2023 roku Wójt Gminy Gruta uczestniczył w warsztatach polowych organizowanych już po raz kolejny na terenie Instytutu Zootechniki w Mełnie. Warsztaty każdego roku są wspaniałą okazją dla wszystkich rolników, dająca możliwość zapoznania się z nowościami ze świata rolnictwa. W tym roku firma Chemirol, która jest organizatorem tego wydarzenia zaprezentowała nowe odmiany gatunków roślin uprawnych oraz polską myśl technologiczna nowoczesnego sprzętu rolniczego. Spotkanie było również wspaniałą okazją do wymiany doświadczeń i informacji na temat upraw roślinnych. Dziękujemy za odwiedziny w naszej gminie i zapraszamy za rok!

Nowe wozy dla naszych jednostek OSP!

Nowe wozy dla naszych jednostek OSP!

W ubiegły piątek – 9 czerwca 2023 r. odbyła się doniosła uroczystość przekazania nowych wozów strażackich dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej OSP Gruta i OSP Boguszewo. To wyjątkowe wydarzenie było okazją do spotkania wielu ważnych gości, którzy przybyli, aby wspólnie uczcić tę okazję.
W uroczystości udział wzięli m.in.: Sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Anna Gembicka, która wyraziła swoje wsparcie dla strażaków i doceniła ich niezastąpioną rolę w społeczności. Obecny był również Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski, Józef Ramlau, który podkreślił wagę inwestycji w nowoczesny sprzęt dla jednostek OSP i ich kluczową rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa mieszkańcom regionu.
W uroczystości wzięli udział również przedstawiciele lokalnych władz, sponsorzy, a także mieszkańcy, którzy wspierali akcję zbiórki funduszy na nowe wozy strażackie. Obecność tych gości była wyrazem uznania i wdzięczności dla strażaków za ich trudną i niezawodną pracę na rzecz społeczności.
Przekazanie nowych wozów strażackich jest owocem wspólnych wysiłków i zaangażowania wielu osób. To doskonały przykład, jak społeczność może się zjednoczyć, aby poprawić bezpieczeństwo swojego regionu.
OSP Gruta i OSP Boguszewo składają serdeczne podziękowania wszystkim gościom, którzy wzięli udział w uroczystości oraz troszczyli się o bezpieczeństwo i dobro społeczności. Wasza obecność i wsparcie są niezwykle cenne i dają ogromne wsparcie dla strażaków w ich misji służby.
Gratulujemy OSP Gruta i OSP Boguszewo oraz wszystkim zaangażowanym w ten wyjątkowy projekt. Wasza wytrwałość, poświęcenie i oddanie stanowią wzór dla nas wszystkich.
« z 3 »
Przedszkole coraz bliżej :)

Przedszkole coraz bliżej :)

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z budowy przedszkola samorządowego w Grucie. Elewacja budynku jest już prawie gotowa, w środku natomiast ukończone zostały już tynki, a aktualnie trwa montaż instalacji ogrzewania podłogowego. Postępy budowy cieszą. Wykonawcą inwestycji jest firmą PROF-BUD Jarosław Bąk z siedzibą w Świeciu nad Wisłą.

Zakończono ostatni etap remontu Ośrodka Zdrowia w Grucie

Zakończono ostatni etap remontu Ośrodka Zdrowia w Grucie

Zakończono ostatni etap remontu Ośrodka Zdrowia w Grucie. W najbliższych dniach gabinety lekarskie będą gotowe do przyjmowania pacjentów. Koszt inwestycji wyniósł niecałe 950 tyś złotych i został po części sfinansowany z dotacji otrzymanej przez samorząd gminy Gruta w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środków “covidowych”. Wykonawcą prac była firma OBIEKT Gabriela Sala z siedzibą w Grudziądzu. Pacjentom i personelowi ośrodka zdrowia dziękujemy za okazaną cierpliwość na czas remontu i związanymi z nim licznymi utrudnieniami. Informujemy jednocześnie, że w odpowiedzi na Państwa uwagi i skargi dotyczące funkcjonowania ośrodka, obecnie trwają prace związane z usprawnieniem procesu rejestracji i dostępności lekarzy, tak aby pacjenci SP ZOZ w Grucie mogli cieszyć się nie tylko nowym i komfortowym budynkiem, ale również dobrą jakością świadczonych w nim usług medycznych.

Zmiany w rejestrze PESEL

Drodzy Mieszkańcy!

W dniu dzisiejszym rozpoczęto dostarczanie zawiadomień o zmianie danych w rejestrze PESEL.

Jest to druk systemowy generowany z Rejestru Systemów Państwowych – PESEL.

Zmiana ta podyktowana jest tworzeniem Centralnego Rejestru Wyborców a także niedogodnościami, z którymi wszyscy borykaliśmy się od lat, w tym problemami z dostarczaniem przesyłek, wzywaniem pogotowia ratunkowego
i innych służb, czy nawet szukaniem właściwego adresu w systemie GPS.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy oraz towarzyszące im procedury trwające często kilka, kilkanaście lat, powstało rozwiązanie na poziomie gminy, które ma za zadanie jak najszybciej zapewnić przejrzystość podczas najbliższych wyborów a także trwale ujednolicić kwestie adresowe w gminie.

Z związku z tym:

Mieszkańcy dotychczasowego Mełna Cukrowni powinni posługiwać się adresem:

Cukrownia [nr domu]

86-330 Mełno

 

Mieszkańcy dotychczasowego Mełna ZZD powinni posługiwać się adresem:

Mełno [nr domu] Z

86-330 Mełno

 

Przykład dla mieszkańca byłego Mełna ZZD 1 z wyodrębnionym lokalem nr 15  :

Mełno 1z / 15

86-330 Mełno

 

Mieszkańcy dotychczasowej Dąbrówki PGR powinni posługiwać się adresem :

Dąbrówka Królewska [nr domu] P

86-330 Mełno

 

Czy należy wymieniać dowód osobisty ?

– Nie. Dowody osobiste nadal utrzymują ważność do dnia wskazanego na blankiecie. Osoby posiadające dowód osobisty wydany w okresie od 2001 do marca 2015, gdzie jeszcze był wskazywany adres i które mają wpis „Mełno Cukrownia”, „Mełno ZZD” lub „Dąbrówka PGR” jeżeli będą chciały wylegitymować się nowym adresem powinny razem z dowodem osobistym pokazać otrzymane zawiadomienie, tak, jak ma to miejsce w przypadku osób, które przeprowadziły się np. do Torunia a w dowodzie nadal pozostała poprzednia miejscowość zameldowania np. Gruta. Dowody osobiste wydawane po marcu 2015 r. nie mają w treści adresu.

Należy natomiast zgłosić zmianę adresu w placówkach, gdzie swój adres Państwo podawali, w tym Urząd Skarbowy, ZUS/KRUS, operatorzy sieci komórkowych, bank, pracodawca, itd.

Dlaczego nie było konsultacji społecznych w tej sprawie?

– Zmiana została dokonana na podstawie przepisów, które nie zobowiązywały gminy do przeprowadzenia konsultacji. Mieszkańcy dotychczasowych Mełna ZZD, Mełna Cukrowni i Dąbrówki PGR, otrzymali informację o zmianie podczas zebrań sołeckich w kwietniu br.

Jaka jest podstawa prawna tej zmiany?

– art. 47a ust. 1 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1990),

– §9 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2021 r., poz. 1369)

– art. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 497),

– Zarządzenie Wójta nr 37/2023 z dnia 13.04.2023 r. oraz 44/2023 z dnia 27.04.2023 oba w sprawie zmiany administracyjnej numerów porządkowych na terenie gminy Gruta

Modernizacja gospodarstw rolnych – 5 czerwca rusza nabór wniosków na inwestycje w obszarze D

Od 5 czerwca do 5 lipca 2023 r. rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane m.in. z racjonalizacją produkcji, wprowadzaniem innowacji czy zmianą profilu swojego gospodarstwa, będą mogli starać się o dofinansowanie. Wsparcie pochodzi z budżetu  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

O pomoc, tak jak miało to miejsce dotychczas, będą mogli ubiegać się rolnicy – osoby fizyczne (w tym „wspólnie wnioskujące”), wspólnicy spółek cywilnych, osoby prawne, spółki osobowe prawa handlowego i oddziały przedsiębiorstw zagranicznych. Wszyscy zainteresowani wsparciem muszą posiadać gospodarstwo rolne o powierzchni od 1-300 ha lub nieruchomość, która służy do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej, o wielkości ekonomicznej nie mniejszej niż 13 tys. euro i nie większej niż 200 tys. euro. Wnioskujący muszą też prowadzić w celach zarobkowych działalność rolniczą w zakresie produkcji zwierzęcej lub roślinnej.

W obszarze D można realizować inwestycje związane zarówno z zakupem nowych maszyn i urządzeń rolniczych czy wyposażenia do produkcji rolnej, jak i z budową, remontem połączonym z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej. Pomoc może zostać przyznana również na zakładanie sadów lub plantacji krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat. Co ważne, inwestycje trwale związane z gruntem lub nieruchomością, w tym te związane z zakładaniem sadów lub plantacji krzewów owocowych, nie mogą być realizowane przez „osoby wspólnie wnioskujące”. W tym naborze będzie również można złożyć wniosek o dofinansowanie zakupu i instalacji urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, pod warunkiem że będzie ona wykorzystywana na pokrycie potrzeb wynikających z prowadzenia działalności rolniczej. Z pomocy tej mogą skorzystać również ci, którzy otrzymali środki np. z programu „Zielona energia dla wsi” wdrażanego przez NFOŚiGW.

Wsparcie przyznawane będzie w formie refundacji części wydatków. Standardowy poziom dofinansowania to 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych. W przypadku gdy o wsparcie ubiegać się będzie młody rolnik lub gdy zrobi to wspólnie kilku rolników, poziom dofinansowania wzrośnie do 60 proc. Minimalny poziom kosztów kwalifikowanych musi być wyższy niż 50 tys. zł. Jeden beneficjent i jedno gospodarstwo może otrzymać maksymalnie 600 tys. zł, jeżeli zaplanowane przedsięwzięcia związane będą bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich lub magazynów paszowych, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca, lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie (wraz z ich wyposażeniem). W pozostałych przypadkach limit wynosi 250 tys. zł.

O wsparcie mogą ubiegać się również rolnicy, którzy otrzymali wcześniej dofinansowanie w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” w innych obszarach (A, B, C), pod warunkiem że nie wyczerpali dostępnego limitu, np.  jeżeli rolnik składał wniosek w obszarze B i nie wykorzystał puli 600 tys. zł, to w obszarze D może złożyć w tym naborze wniosek o pomoc na pozostałą do wykorzystania kwotę. Należy jednak pamiętać, że pomoc na inwestycje niezwiązane bezpośrednio z „budowlanką” nie może przekroczyć 250 tys. zł.

Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. O kolejności przysługiwania pomocy będzie decydowała suma uzyskanych punktów. Premiowane będą m.in. inwestycje służące ochronie środowiska lub zapobiegające zmianom klimatu czy te związane ze zwiększeniem skali produkcji lub zmianą profilu produkcji rolnej wpływającej na jej zróżnicowanie. Punkty będą przyznawane również za uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości, budowę lub modernizację budynków inwentarskich i magazynów paszowych czy wiek wnioskodawcy.

Wnioski będą przyjmowały biura powiatowe i oddziały regionalne ARiMR. Dokumenty będzie można dostarczyć osobiście lub przez pełnomocnika, wysłać poleconą przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

Nabór wniosków od rolników działających w sektorze zbóż i nasion oleistych

Od 1 czerwca do 14 lipca 2023 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie prowadziła nabór wniosków od rolników działających w sektorze zbóż i nasion oleistych, którzy ponieśli straty gospodarcze spowodowane przywozem ziarna z Ukrainy.  Pomoc można otrzymać do następujących gatunków: kukurydza, żyto, jęczmień, owies, pszenżyto, mieszanki zbożowe, rzepak lub rzepik. Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR.

 O przyznanie pomocy mogą się ubiegać rolnicy lub ich małżonkowie, którzy:

 • ponieśli straty gospodarcze spowodowane przez zwiększony przywóz zbóż i nasion oleistych z Ukrainy;
 • w roku 2022 złożyli wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, w którym deklarowali uprawę kukurydzy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych, rzepaku lub rzepiku;
 • posiadają nadany numer identyfikacyjny;
 • wyrazili zgodę na wymianę korespondencji za pomocą PUE ARiMR.

 

Wsparciem objęte są również spółdzielnie produkcji rolnej albo spółdzielnie rolników. W przypadku śmierci rolnika, która nastąpiła w okresie od złożenia wniosku o pomoc do dnia wydania decyzji, pomoc może zostać przyznana także na wniosek jego małżonka.

Dofinansowanie nie przysługuje rolnikowi, który jest jednocześnie podmiotem skupującym zboża lub nasiona oleiste w związku z prowadzoną przez ten podmiot produkcją zwierzęcą w odniesieniu do sprzedaży danego rodzaju zbóż, rzepaku lub rzepiku, które zostały zakupione przez ten podmiot.

Maksymalna powierzchnia, do której można uzyskać wsparcie, wynosi 300 ha. Aby otrzymać pomoc, rolnik musi sprzedać kukurydzę, żyto, jęczmień, owies, pszenżyto, mieszanki zbożowe, rzepak lub rzepik, podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż lub nasion oleistych. Nabywcą może być także podmiot skupujący zboża lub nasiona oleiste w związku z prowadzoną produkcją zwierzęcą.

Sprzedaż poszczególnych gatunków roślin musi nastąpić:

 • między 1 grudnia 2022 r. a 30 czerwca 2023 r. – w przypadku żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych lub nasion rzepaku lub rzepiku;
 • między 15 kwietnia a 30 czerwca 2023 r. – w przypadku kukurydzy.

Transakcja musi zostać udokumentowana fakturami VAT, ich duplikatami lub fakturami VAT RR.

Jeśli o wsparcie ubiega się spółdzielnia produkcji rolnej albo spółdzielnia rolników, maksymalna powierzchnia objęta dofinansowaniem nie może przekroczyć iloczynu liczby członków oraz 300 ha. Warunkiem zastosowania zwiększonego limitu powierzchni w takim przypadku jest poddanie się spółdzielni badaniu lustracyjnemu w ciągu trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy.

Wnioski można składać wyłącznie poprzez Platformę Usług Elektronicznych w terminie od 1 czerwca do 14 lipca 2023 r. Więcej czasu na dostarczenie dokumentów, bo do 10 września 2023 r., będą mieć małżonkowie rolników zmarłych w okresie od złożenia wniosku do dnia wydania decyzji o przyznaniu wsparcia.

Wysokość pomocy, którą można otrzymać, zależy m.in. od gatunku sprzedanych roślin.

 W przypadku żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych, nasion rzepaku lub rzepiku sprzedanych w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. wsparcie nie może przekroczyć:

 1. iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw zatwierdzonej do jednolitej płatności obszarowej oraz
 2. iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw, która stanowi iloraz liczby ton wynikającej z faktur VAT i przelicznika:
  1. 4,5 – dla jęczmienia lub pszenżyta,
  2. 3,5 – dla żyta, owsa, mieszanek zbożowych, rzepaku lub rzepiku.

Z kolei w przypadku kukurydzy sprzedanej pomiędzy 15 kwietnia a 30 czerwca 2023 r. wysokość pomocy nie może przekroczyć:

 1. iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw zatwierdzonej do jednolitej płatności obszarowej i pomniejszonej o powierzchnię upraw, do której rolnikowi lub jego małżonkowi przyznano pomoc krajową oraz
 2. iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw, która stanowi iloraz liczby ton wynikającej z faktur VAT dołączonych do wniosku i przelicznika 7.

Stawki pomocy są zróżnicowane ze względu na gatunki roślin oraz województwo, i wynoszą:

– 1750 zł/ha upraw kukurydzy, rzepaku lub rzepiku położonych w województwie lubelskim lub podkarpackim,

– 1125 zł/ha upraw jęczmienia lub pszenżyta położonych w województwie lubelskim lub podkarpackim,

– 875 zł/ha upraw żyta, owsa lub mieszanek zbożowych położonych w województwie lubelskim lub podkarpackim,

– 1610 zł/ha upraw kukurydzy, rzepaku lub rzepiku położonych w województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim lub podlaskim,

– 1035 zł/ha upraw jęczmienia lub pszenżyta położonych w województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim lub podlaskim,

– 805 zł/ha upraw żyta, owsa lub mieszanek zbożowych położonych w województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim lub podlaskim,

– 1400 zł/ha upraw kukurydzy, rzepaku lub rzepiku położonych w pozostałych województwach,

– 900 zł/ha upraw jęczmienia lub pszenżyta położonych w pozostałych województwach,

– 700 zł/ha upraw żyta, owsa lub mieszanek zbożowych położonych w pozostałych województwach.

Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 czerwca 2023 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 czerwca 2023 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

Od 1 czerwca 2023 r. kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:

 • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 4.987 zł 00 gr,
 • 130% tego wynagrodzenia, tj. 9.261 zł 60 gr.

Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił komunikatem z dnia 15 maja 2023 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2023 r. (7.124 zł 26 gr).

Podstawa prawna: 

 • Komunikat Prezesa GUS z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2023 r. /M.P. z dnia 11  maja 2023 r. poz. 499/.
 • Komunikat Prezesa ZUS z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2023 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent /M.P. z dnia 18 maja 2023 r. poz. 513/.

 Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Piknik Rodzinny – fotorelacja :)

Piknik Rodzinny – fotorelacja :)

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z sobotniego Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka który, odbył się w Ogrodzie Gminnego Centrum Kultury😀
Co najważniejsze – pogoda oraz frekwencja dopisały 🙂
« z 3 »
Z okazji dzisiejszego Święta Drogie Mamy, w imieniu całej wspólnoty samorządowej Gminy Gruta składam szczere wyrazy uznania i podziękowania za Wasz macierzyński trud oraz wypełnianą ogromnie ważną rolę w rodzinie i społeczeństwie. Życzymy Wam, abyście zawsze były doceniane a miłość, którą obdarzacie bliskich wracała do Was z podwojoną siłą.
Wójt Gminy Gruta
Waldemar Kurkowski
wraz z pracownikami Urzędu Gminy w Grucie

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert). Nazwa oferenta: Koło Gospodyń Wiejskich „Annowo – Młodzi Duchem”, Annowo 18, 86-330 Mełno. Nazwa zadania: Spotkanie integracyjne „Dzień Dziecka”.

31 maja 2023 r. upływa termin złożenia zaświadczenia lub oświadczenia dotyczącego rocznej kwoty granicznej podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2022 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina o zbliżającym się terminie na złożenie zaświadczenia lub oświadczenia dotyczącego rocznej kwoty granicznej należnego podatku dochodowego za 2022 r. od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zgodnie z przepisami art. 5a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, rolnik lub domownik kontynuujący podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników przy równoczesnym prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej (współpracy przy prowadzeniu takiej działalności) ma obowiązek złożenia w Kasie do dnia 31 maja zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego albo oświadczenia, że kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekroczyła rocznej kwoty granicznej.

Za 2022 r. wysokość rocznej kwoty granicznej wynosi 3.723 zł.

Przekroczenie obowiązującej kwoty granicznej należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej bądź niezłożenie zaświadczenia/oświadczenia dotyczącego rocznej kwoty granicznej w terminie do 31 maja 2023 r. będzie skutkowało ustaniem ubezpieczenia społecznego rolników z dniem, do którego rolnik/domownik był zobowiązany złożyć takie zaświadczenie/oświadczenie w Kasie.

 Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert). Nazwa oferenta: Koło Gospodyń Wiejskich „Jasiewianki”, Jasiewo 1, 86-330 Mełno. Nazwa zadania: Spotkanie integracyjne „Dzień Dziecka”

Ostrzeżenia meteorologiczne

Zjawisko: burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: powiaty: brodnicki, Grudziądz, grudziądzki.

Czas obowiązywania: od godz. 13:00 dnia 24.05.2023 do godz. 23:00 dnia 24.05.2023

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Uwagi: brak

Źródło informacji:  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie zbiorczo nr 55.

Drodzy Ósmoklasiści!

Drodzy Ósmoklasiści!
Przed Wami ważny moment w życiu – pierwszy egzamin, który sprawdzi Waszą wiedzę zdobytą w szkole podstawowej. Życzymy, aby uzyskane wyniki pozwoliły Wam na kontynuowanie nauki w wymarzonych szkołach. Trzymamy za Was kciuki👍😀😀
Zawody Sportowo-Pożarnicze 2023

Zawody Sportowo-Pożarnicze 2023

Gmina Gruta strażakami stoi od wielu lat. To niewątpliwie ewenement na skalę krajową. Nasza ziemia nie dość, że może być przykładem ofiarnej służby druhów, to na uwagę zasługuje również fakt, że wielu naszych strażaków na przestrzeni lat pracuje w Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu, często mając na pagonach stopnie oficerskie.

Powodem do dumy strażackiej w gminie, są coroczne Zawody Sportowo-Pożarnicze, w których udział biorą jednostki z poszczególnych wsi.

W tym roku zawody odbyły się 20 maja i jak zawsze, trwały kilka godzin. Wzięło w nich udział 11 drużyn (w tym 5 młodzieżowych, 2 kobiece i 4 seniorów). Komisję sędziowską powołał Komendant Miejski PSP w Grudziądzu brygadier Robert Gutowski. Sędzią głównym był młodszy brygadier Paweł Stachowicz.

Zawody rozegrane zostały w następujących konkurencjach:

1) według regulaminu młodzieżowych drużyn pożarniczych CTiF, bieg sztafetowy, rozwinięcie bojowe,

2) według regulaminu zawodów sportowo-pożarniczych – rozwinięcie bojowe

Klasyfikacja generalna (według regulaminu CTiF) wygląda następująco:

dziewczęta – 1 m. OSP Gruta, 2 m. OSP Boguszewo.

chłopcy – 1 m. OSP Boguszewo, a 2 miejsce ex aequo OSP Gruta oraz OSP Plemięta.

Klasyfikacja generalna zawodów w klasie seniorzy przedstawia się następująco: 1 m. OSP Plemięta, 2 m. OSP Boguszewo, 3 m. OSP Gruta I, 4 m. OSP Gruta II. Natomiast wśród kobiet 1 m. zajęło OSP Boguszewo, 2 m. OSP Gruta.

Puchary i nagrody rzeczowe wręczali Sekretarz Gminy Gruta Pani Sabina Kamińska,  Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Grudziądzu mł. bryg. Tomasz Zdrojewski oraz Komendant Gminny OSP Sławomir Chyła.

Wiele konkurencji było naprawdę emocjonujących. Strażacy do zawodów przygotowali się bardzo starannie, stąd i w końcowych rezultatach różnice między poszczególnymi drużynami były niewielkie.

Podsumowując zawody Pani Sekretarz Sabina Kamińska powiedziała między innymi, że cieszy się z wysokiego poziomu wyszkolenia druhów, bo ich fachowość gwarantuje szybką pomoc w razie zagrożenia pożarowego, ale też w każdej innej trudnej dla mieszkańców gminy sytuacji.

– Sobotnie zmagania druhów stały na dobrym poziomie i co istotne, nie było też wypadków i kontuzji – z satysfakcją stwierdził prowadzący rywalizację mł. Bryg. Paweł Stachowicz.

Druhom dopisała pogoda. Obecnym na zawodach serwowano smaczną grochówkę.

Naszym druhom gratulujemy osiągniętych wyników na zawodach i zapraszamy Państwa do zapoznania z fotorelacją 😊

« z 5 »
Rusza budowa hali sportowej w Nicwałdzie

Rusza budowa hali sportowej w Nicwałdzie

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Gruta Pan Waldemar Kurkowski podpisał kontrakt z generalnym wykonawcą inwestycji Firmą Wykonawczą OBIEKT z siedzibą w Grudziądzu. Wartość zadania wynosi prawie 6,3 mln zł, z czego 3 mln złotych pochodzą z otrzymanego z Ministerstwa Sportu dofinansowania, o które od 2 lat zabiegał samorząd gminy Gruta. Roboty będą obejmowały budowę nowej hali wraz z łącznikiem do Szkoły Podstawowej w Nicwałdzie, jak również adaptację starej sali gimnastycznej na dwie nowe klasy. Pierwsze prace rozpoczną się już podczas tegorocznych wakacji. Wykonawca ma 25 miesięcy na całkowite zakończenie robót.

Od 1 czerwca 2023 r. zmiana zasad przyznawania i wypłaty zasiłku pogrzebowego po osobach uprawnionych do emerytur/rent pracowniczych wypłacanych przez KRUS w zbiegu z emeryturami/rentami rolniczymi

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 czerwca 2023 r. zasiłki pogrzebowe po zmarłych emerytach/rencistach uprawnionych do emerytur/rent rolniczych wypłacanych przez KRUS w tzw. zbiegu z emeryturą/rentą z systemu powszechnego i członkach ich rodzin będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 Wobec powyższego od dnia 1 czerwca 2023 r. wnioski o zasiłek pogrzebowy po ww. zmarłych osobach należy składać bezpośrednio do właściwego inspektoratu ZUS na druku Z-12, stosowanym w systemie powszechnym, który dostępny jest na stronie internetowej:

https://www.zus.pl/documents/10182/4447142/Z-12_pobierz+i+wydrukuj.pdf/e0fb33b4-5342-7cf5-3c73-ac32e51d63c3?t=1674465505028

Złożenie wniosku do ZUS może nastąpić osobiście, listownie za pośrednictwem poczty lub przy użyciu swojego profilu PUE ZUS.

Zasiłki pogrzebowe po osobach podlegających ubezpieczeniu rolniczemu oraz pobierających rolnicze świadczenia emerytalno-rentowe i członkach ich rodzin, nadal przyznaje i wypłaca KRUS.

  Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Przebudowa wejścia o UG już zakończona :)

Przebudowa wejścia o UG już zakończona :)

Zakończono przebudowę wejścia do budynku UG w Grucie pod kątem dostosowania jej dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Ułożono nową antypoślizgową nawierzchnię oraz zamontowano windę/platformę dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich lub mających problem wejścia na schody. Przed wejściem zostały również wbudowane wymagane przepisami pola uwagi. Zadanie zostało współfinansowane z grantu otrzymanego przez samorząd gminy Gruta z programu “Dostępny samorząd”, którego łączna wartość wyniosła 70 250,00 zł.

I Gminny Konkurs „Mam Talent”

I Gminny Konkurs „Mam Talent”

W ubiegły czwartek, 11 maja 2023 roku pod patronatem Wójta Gminy Gruta odbył się I Gminny Konkurs „Mam Talent”, którego organizacji podjęli się dyrekcja i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Plemiętach. Konkurs, pomimo swojej pierwszej edycji zyskał sporą popularność, a jego uczestnicy pokazali, że naprawdę mają talent! Dzieci i młodzież szkolna występowała w kilku kategoriach wiekowych i rodzajowych. Gand prix konkursu otrzymała Maja Kozłowska z SP w Nicwałdzie za wykonanie występu wokalno-instrumentalnego. Na wszystkich uczestników czekały nagrody rzeczowe, a w przerwie na obrady Jury na gości czekał poczęstunek.

Serdeczne podziękowania kierujemy do wszystkich uczestników show, organizatorów konkursu oraz sponsorów wydarzenia.
Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją.

« z 5 »

UWAGA KOMUNIKAT!

W związku z montażem nowego przyłącza na sieci wodociągowej w ciągu najbliższych kilku godzin mogą wystąpić przerwy w dostawie wody dla mieszkańców wsi: Boguszewo, Kitnowo i Mełno ZZD.
Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert). Nazwa oferenta: Stowarzyszenie „UŚMIECH” w Grucie, Gruta 1, 86-330 Mełno Nazwa zadania: „Ruszaj się bo zardzewiejesz”.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert). Nazwa oferenta: Stowarzyszenie „UŚMIECH” w Grucie, Gruta 1, 86-330 Mełno Nazwa zadania: „Ruszaj się bo zardzewiejesz”.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do wniosku o udzielenie w roku 2023 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do wniosku o udzielenie w roku 2023 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków.

Nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymsko – Katolickiej pw. Św. Jakuba w Dąbrówce Królewskiej
Nazwa zadania: Konserwacja elewacji kościoła pw. św. Jakuba w Dąbrówce Królewskiej

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych składamy najserdeczniejsze życzenia radosnych i pomyślnych chwil, szczęścia w życiu zawodowym i osobistym oraz satysfakcji z wykonywanej pracy. Niech każdy Wasz dzień będzie świętem, niech nigdy nie zabraknie Wam ciepła i życzliwości, którymi obdarzacie pacjentów.
Wójt Gminy Gruta
Waldemar Kurkowski
wraz z pracownikami Urzędu Gminy w Grucie