Konsultacje społeczne na temat projektu Strategii Rozwoju Gminy Gruta na lata 2021 – 2030

Szanowni Państwo,

Gmina Gruta zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych na temat projektu Strategii Rozwoju Gminy Gruta na lata 2021 – 2030.

Konsultacje będą trwały w okresie od 1 kwietnia do 21 kwietnia 2021 r.

Przeprowadzone zostaną w formie pisemnego zgłaszania przez zainteresowanych mieszkańców Gminy Gruta uwag i opinii do projektu Strategii Rozwoju Gminy Gruta na lata 2021-2030 na druku dostępnym w załączniku lub w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Gruta, w terminie prowadzenia konsultacji.

Opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można składać w następujący sposób:

– w formie papierowej w Urzędzie Gminy Gruta,
– w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres n.olechnowicz@gruta.pl,
– w formie papierowej za pośrednictwem placówki pocztowej Poczty Polskiej na adres siedziby Urzędu Gminy Gruta (Gruta 244, 86-330 Mełno).

Dla mieszkańców nieposiadających dostępu do strony internetowej projekt Strategii Rozwoju Gminy Gruta na lata 2021 – 2030, jest dostępny w wersji papierowej w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Gruta.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest pracownik Referatu Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Natalia Olechnowicz- Mućka (tel. 56 46 83 121 lub 512 925 237)

Wizyta Posła na Sejm RP w naszej gminie

W dniu 22 marca 2021 roku Gminę Gruta odwiedziła Pani Joanna Borowiak – Poseł na Sejm RP, która wspierała działania władz gminy związane z przywróceniem Posterunku Policji w Grucie. Dziękujemy Pani Poseł za zaangażowanie w naszej sprawie. To dzięki dobrej współpracy #MSWiA oraz samorządu, Policjanci mogli powrócić do gminy. Pani Poseł odwiedziła również nowo otwarty Posterunek oraz przekazała list gratulacyjny Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Kolejna wizyta w naszej gminie

Dziś gminę Gruta wizytował Pan Adam Olejnik – Starosta Powiatu Grudziądzkiego wraz z nowym Kierownikiem Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu – Panem Rafałem Zielińskim. Spotkanie w Urzędzie Gminy poprzedził przegląd dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Gruta. Przedmiotem spotkania było omówienie współpracy władz powiatu z naszą gminą na rok 2021 i lata następne. W tym roku w budżecie samorządu powiatu zaplanowano wykonanie dalszej przebudowy drogi powiatowej Dąbrówka Królewska-Gruta na odcinku w Salnie. Ponadto PZD w Grudziądzu jest obecnie w przygotowaniu dokumentacji projektowej na remont i przebudowę drogi powiatowej Pokrzywno-Słup oraz drogi Boguszewo-Czeczewo.

KONKURS PLASTYCZNY „Szanuję Ziemię – śmieci oddaję na PSZOK”

Konkurs skierowany jest do placówek oświatowych oraz placówki zapewniającej opiekę dla dzieci do lat 3 z terenu Gminy Gruta. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół znajdujących się na terenie gminy Gruta, a także dzieci i młodzież zamieszkująca na terenie gminy Gruta, ale uczęszczająca do szkół poza jej granicami.  Regulamin oraz karta zgłoszenia w załączniku.

Remont zakończony :)

Zakończono prace remontowe w świetlicy wiejskiej w Nicwałdzie. Prace wykonywane są w całości systemem gospodarczym przy udziale pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej i Wodnej UG w Grucie. W ten sposób wyremontowano całość posadzki w pomieszczeniach świetlicy, gdzie zostały ułożone nowe płytki podłogowe. Prace zostały sfinansowane po części z budżetu sołeckiego oraz budżetu gminy. Nowa podłoga będzie na pewno cieszyć mieszkańców Nicwałdu. To kolejny „dobrych praktyk” i wzajemnej współpracy w gminie. Dziękujemy władzom sołeckim za zaangażowanie🙂

Wizyta przedszkolaków w GCK

22.12.2020 r. przedszkolaki z terenu gminy Gruta odwiedziły Szopkę Bożonarodzeniową w Gminnym Centrum Kultury w Grucie. Pomimo mało świątecznej pogody, oprócz zwiedzania gminnej szopki, dzieci mogły sobie zrobić zdjęcie w świątecznej ramce i… spotkać trzech “Mikołajów”, tj. Wójta Gminy Gruta – Waldemara Kurkowskiego, Z-cę Wójta – Tomasza Groszewskiego oraz Panią Mikołajową Dyrektor GCK – Hannę Szumotalską. Mikołajowie rozdali dzieciom słodycze, a przy okazji odebrali zamówienia na świąteczne prezenty od dzielnych przedszkolaków. Wesołe miny naszych najmłodszych mieszkańców mówiły same za siebie!!! Jeszcze raz składamy wszystkim życzenia Wesołych Świąt!

Uroczyste otwarcie gminnej Szopki Bożonarodzeniowej

Drodzy Mieszkańcy, miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym dokonano uroczystego otwarcia i poświęcenia gminnej Szopki Bożonarodzeniowej, którą można podziwiać przy Gminnym Centrum Kultury w Grucie. W uroczystości wzięli udział ks. kanonik Henryk Szczodrowski – proboszcz Parafii w Grucie, Wójt Gminy Gruta Pan Waldemar Kurkowski oraz Dyrektor GCK w Grucie Pani Hanna Szumotalska. Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w powstanie tej pięknej Szopki. Szczególne podziękowania składamy na ręce Pani Hani Szumotalskiej, jak również Mieszkańcom gminy Gruta, którzy przyczynili się do budowy szopki, tj. Państwu Justynie i Markowi Samborskim z Gruty, Państwu Agacie i Pawłowi Libront wraz z rodzicami z Gruty oraz Państwu Lidii i Rafałowi Zielińskim wraz z rodzicami, również z Gruty. Zapraszamy serdecznie wszystkich Mieszkańców Naszej Gminy do odwiedzenia Szopki – szczególnie po zmierzchu. Mamy nadzieję, że stanie się ona nową piękną tradycją i pozwoli jeszcze bardziej cieszyć się okresem Świąt Bożego Narodzenia.

 

Warsztaty świąteczno-kulinarne w Słupie

Dnia 9.12.2020 roku odbyły się dwa warsztaty świąteczno-kulinarne w Świetlicy Wiejskiej w Słupie. Podczas ich trwania pokazane zostało jak w łatwy i szybki sposób przygotować pierniki, pierogi oraz bożonarodzeniowy stroik. Warsztaty zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie Mieszkańców Ziemi Grudziądzkiej Wiślany Szlak. Udział w nich wzięły Panie z gminy Gruta. Zadanie sfinansowano ze środków Fundacji ORLEN. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym osobom.