Informacja

Informujemy, iż z dniem 6 września 2019 roku weszły w życie zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 2019, poz. 2010) na podstawie, których dokonano zmian w prawie miejscowym (obowiązujące od 1 lipca br.). Nowelizacja ustawy wprowadziła min. prawny obowiązek segregacji odpadów komunalnych oraz wprowadzenie zwolnień w części za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właścicieli zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy poosiadają kompostownik i kompostują na nim bio odpady. W związku z powyższym od dni 1 lipca br. osoby zainteresowane w/w ulgą mogą zgłosić się do Urzędu Gminy w Grucie pokój nr 5 w celu złożenia nowej deklaracji. Ponadto informujemy, że zwolnienie, o którym mowa w § 1 Uchwały Nr XVII/104/20 Rady Gminy Gruta z dnia 25 maja 2020 r., stanowi miesięczną kwotę w wysokości 1,00 zł podlegającą odliczeniu od miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 mieszkańca przebywającego na wskazanej nieruchomości.

Komunikat w sprawie płukania wodociągu Boguszewo.

W związku z płukaniem wodociągu publicznego Boguszewo może nastąpić spadek ciśnienia wody lub jej całkowity brak w miejscowościach: Boguszewo, Kitnowo oraz Gołębiewko.
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod nr telefonu: 564683121 lub 537205108

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość. 

100 ROCZNICA URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II

18 maja 2020 był wyjątkowym dniem dla nas wszystkich. Tego dnia bowiem nasz kochany Jan Paweł II obchodził swoje 100 urodziny. Niestety nie ma Go już z nami. Piętnaście lat temu odszedł do Domu Ojca. Wierzymy, że teraz czuwa nad nami z nieba.

Tego dnia planowane były uroczyste obchody urodzin Papieża w naszej szkole. Niestety nie mogliśmy zrealizować naszych pragnień ze względu na pandemię.

W nasze szkolnej społeczności do obchodów 100 rocznicy urodzin zaczęliśmy przygotowywać się już w listopadzie 2019 r. Dnia 4 listopada z okazji imienin Jana Pawła II odbyła się uroczystość w szkole. Był piękny montaż słowno-muzyczny oraz wystawa poświęcona temu Wielkiemu Polakowi. Wierzymy, że Jan Paweł II nad nami czuwa, jest z nami i opiekuje się wszystkimi. Opatrzność sprawiła, że był w listopadzie w naszej szkole tak blisko w wierszu, piosence i pamiątkach, które po sobie pozostawił.

Wystawa, którą mieliśmy w listopadzie w szkole na dzień 18 maja 2020 r. trafiła do kościoła w Okoninie. Tam wierni, choć nieliczni, mogli się z wystawą zapoznać. Mamy nadzieję, że dzięki łączom internetowym obejrzało ją więcej osób.

Lekcje religii w maju także mieliśmy poświęcone Janowi Pawłowi II. Także najmłodsi swoją miłość do drogiego Ojca Świętego wyrazili wykonanymi przez siebie serduszkami. Nie zabrakło także osób, które odpowiedziały na gminny konkurs wykonując flagi papieskie. Dzięki temu wszystkiemu czuliśmy obecność Jana Pawła II wśród nas.

Nasza szkolna społeczność prosi, abyś był z nami i sprawił, byśmy jak najszybciej zdrowi powrócili w mury naszej szkoły.

D.K.

“Kamienie pamięci”

logo-kamienie-pamie-ci

Projekt „Kamienie pamięci”  realizowany przez Instytut Pamięci Narodowej ma na celu upamiętnienie zwyczajnych ludzi, dzięki którym jesteśmy krajem suwerennym i niezawisłym.  Tegoroczna edycja projektu ma na celu upamiętnienie osób, które broniły niepodległej Polski w czasie wojny z bolszewikami w latach 1919-1921. Z tej okazji uczniowie ze szkół w Grucie i Boguszewie razem ze swoim opiekunem Tomaszem Piwowarskim  odszukali bohaterów tamtych czasów i z pojedynczych „śladów pamięci” przedstawili historię dwóch mieszkańców miasta, z którego wywodzi się patron gruckiej szkoły płk. pil. Florian Laskowski.  Osobami tymi są uczeń, harcerz i żołnierz Stefan Cierplikowski, który poległ w bitwie warszawskiej, o której ambasador brytyjski lord Edgar Vincent D’Abernon powiedział, że była to  osiemnasta decydująca bitwa w dziejach świata. Drugą postacią, o której opowiedzieli nasi uczniowie to Ignacy Nogala, który w pogoni za bolszewikami dotarł aż pod Żytomierz.

Zapraszamy do poznania ich losów.

“Dziewczynka z Zapałkami”

Kilkuminutową owacją na stojąco i burzą oklasków zakończyło się wczorajsze przedstawienie teatralne przygotowane przez Teatr Dziecięcy działający przy SP w Plemiętach. “Dziewczynka z Zapałkami” tak się spodobała, że sam Hans Christian Andersen postanowił zmienić zakończenie baśni na bardziej pozytywne! Tym samym, radosnym akcentem, wraz z licznie zgromadzoną społecznością lokalną i zaproszonymi gośćmi, pożegnaliśmy Żłóbek.
Na zakończenie uroczystości gospodarze wręczyli upominki nie tylko Małym – Wielkim aktorom, lecz także dyrekcji szkoły oraz opiekunom kółka teatralnego.
Raz jeszcze serdecznie gratulujemy – i już czekamy na kolejne przedstawienia!


Poniżej krótka foto-relacja dla tych, którzy nie mogli byś z nami w dniu wczorajszym!

VIII edycja Szlachetnej Paczki w naszej szkole

Kolejny  raz nasza szkoła przystąpiła do akcji charytatywnej Szlachetna Paczka. Jej celem jest pomoc konkretnej ubogiej rodzinie, wybranej po wnikliwych poszukiwaniach wśród potrzebujących. W tym roku udało nam się wywołać uśmiech na twarzach małżeństwa:  pani Zofii i pana Zygmunta oraz ich syna Macieja.

Aby zdobyć środki niezbędne do życia rodzinie, zorganizowaliśmy zbiórkę darów, bieg charytatywny oraz kawiarenki z goframi.

Już od października napływały do nas produkty pierwszej potrzeby: żywność, artykuły przemysłowe oraz środki chemiczne. Trzykrotnie gościliśmy chętnych w naszej kawiarence z goframi. Wypiekami  zajęły się uczennice szkoły podstawowej: Zofia Bernacka, Wiktoria Ciechomska, Natalia Ostolska, Karolina Bednarska, Dominika Kamińska, Zofia Osuch, Julia Czmoch. 29 listopada uczniowie całej szkoły wzięli udział w Charytatywnym Biegu Szlachetna Paczka, któremu przewodziła pani Anna Kalinowska.

Całą uzyskaną kwotę przeznaczyliśmy na zaspokojenie potrzeb rodziny. Dzięki zaangażowaniu wszystkich uczniów i nauczycieli oraz przyjaciół szkoły udało nam się kupić: lodówkę, komplet garnków, komplet sztućców, koce, komplety pościeli (poszewki, 3 kołdry, poduszki), brytfannę, czajnik, ręczniki, perfumy, zestawy kosmetyków oraz całą masę artykułów spożywczych i chemicznych niezbędnych w gospodarstwie domowym. Wszystkie dary zostały zapakowane w kartony i ozdobione kolorowym papierem oraz pracami plastycznymi uczniów naszej szkoły. W niedzielę 8 grudnia paczki przekazaliśmy potrzebującym.

Całe przedsięwzięcie – począwszy od wyboru rodziny, przez organizację imprez, aż po finalizację prac – koordynowała pani Anna Kalinowska.

Dziękujemy wszystkim uczniom, rodzicom, nauczycielom oraz społeczności lokalnej za otwarte serca i pomoc na każdym etapie powstawania paczki.

Radości obdarowanych nie da się zapomnieć.

SP Gruta

Zajęcia plastyczne w GCK

Od Września 2019r. w Gminnym Centrum Kultury co poniedziałek organizowane są zajęcia plastyczne oraz fotograficzne.  Zainteresowanie zajęciami jest duże i frekwencja też na każdych zajęciach jest bardzo zadowalająca, zarówno na plastyce jak i fotografice dzieci mogą rozwijać swoje zdolności
i poprawiać kreatywność. Mamy nadzieję że z każdymi zajęciami dzieci będzie przybywać, a my już dzisiaj zapraszamy na kolejne zajęcia.

Wigilia Klubu Seniora

Dnia  19.12.2019r  odbyła się Wigilia Klubu Seniora. Seniorzy spotkali się w licznym gronie  aby móc podzielić się opłatkiem, pośpiewać kolędy oraz spędzić ten czas w miłej atmosferze . Pani Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Hanna Szumotalska złożyła wszystkim życzenia Bożonarodzeniowe po czym odbyło się symboliczne podzielenie się opłatkiem oraz tradycyjne wspólne śpiewanie kolęd.

Gminne Centrum Kultury w Grucie od 01.11.2019r. do 31.08.2020r. realizuje projekt objęty grantem pn. „Klub Seniora sposobem na aktywność”

logoProjekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 -2020. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję„ Sztynwag.

Celem projektu jest przeciwdziałanie izolacji społecznej i osamotnienia osób starszych na terenie Gminy Gruta wśród 20 osób starszych w okresie od 01.11.2019r. do 31.08.2020r. Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych projektu objętego grantem wynosi 40.788,50zł  i obejmuje środki z EFS  w postaci grantu w wysokości 38.749,07zł , wkład własny 2.039,43zł.

W listopadzie odbyło się pierwsze  spotkanie z animatorem dla osób starszych , natomiast od grudnia seniorzy aktywnie uczestniczą w spotkaniach z psychologiem, rehabilitantem oraz dietetykiem . Mogą poprzez te spotkania poćwiczyć pamięć, dowiedzieć się ważnych informacji na temat zdrowego żywienia oraz zadbać o swoją sprawność fizyczną .