“Kamienie pamięci”

logo-kamienie-pamie-ci

Projekt „Kamienie pamięci”  realizowany przez Instytut Pamięci Narodowej ma na celu upamiętnienie zwyczajnych ludzi, dzięki którym jesteśmy krajem suwerennym i niezawisłym.  Tegoroczna edycja projektu ma na celu upamiętnienie osób, które broniły niepodległej Polski w czasie wojny z bolszewikami w latach 1919-1921. Z tej okazji uczniowie ze szkół w Grucie i Boguszewie razem ze swoim opiekunem Tomaszem Piwowarskim  odszukali bohaterów tamtych czasów i z pojedynczych „śladów pamięci” przedstawili historię dwóch mieszkańców miasta, z którego wywodzi się patron gruckiej szkoły płk. pil. Florian Laskowski.  Osobami tymi są uczeń, harcerz i żołnierz Stefan Cierplikowski, który poległ w bitwie warszawskiej, o której ambasador brytyjski lord Edgar Vincent D’Abernon powiedział, że była to  osiemnasta decydująca bitwa w dziejach świata. Drugą postacią, o której opowiedzieli nasi uczniowie to Ignacy Nogala, który w pogoni za bolszewikami dotarł aż pod Żytomierz.

Zapraszamy do poznania ich losów.

“Dziewczynka z Zapałkami”

Kilkuminutową owacją na stojąco i burzą oklasków zakończyło się wczorajsze przedstawienie teatralne przygotowane przez Teatr Dziecięcy działający przy SP w Plemiętach. “Dziewczynka z Zapałkami” tak się spodobała, że sam Hans Christian Andersen postanowił zmienić zakończenie baśni na bardziej pozytywne! Tym samym, radosnym akcentem, wraz z licznie zgromadzoną społecznością lokalną i zaproszonymi gośćmi, pożegnaliśmy Żłóbek.
Na zakończenie uroczystości gospodarze wręczyli upominki nie tylko Małym – Wielkim aktorom, lecz także dyrekcji szkoły oraz opiekunom kółka teatralnego.
Raz jeszcze serdecznie gratulujemy – i już czekamy na kolejne przedstawienia!


Poniżej krótka foto-relacja dla tych, którzy nie mogli byś z nami w dniu wczorajszym!

VIII edycja Szlachetnej Paczki w naszej szkole

Kolejny  raz nasza szkoła przystąpiła do akcji charytatywnej Szlachetna Paczka. Jej celem jest pomoc konkretnej ubogiej rodzinie, wybranej po wnikliwych poszukiwaniach wśród potrzebujących. W tym roku udało nam się wywołać uśmiech na twarzach małżeństwa:  pani Zofii i pana Zygmunta oraz ich syna Macieja.

Aby zdobyć środki niezbędne do życia rodzinie, zorganizowaliśmy zbiórkę darów, bieg charytatywny oraz kawiarenki z goframi.

Już od października napływały do nas produkty pierwszej potrzeby: żywność, artykuły przemysłowe oraz środki chemiczne. Trzykrotnie gościliśmy chętnych w naszej kawiarence z goframi. Wypiekami  zajęły się uczennice szkoły podstawowej: Zofia Bernacka, Wiktoria Ciechomska, Natalia Ostolska, Karolina Bednarska, Dominika Kamińska, Zofia Osuch, Julia Czmoch. 29 listopada uczniowie całej szkoły wzięli udział w Charytatywnym Biegu Szlachetna Paczka, któremu przewodziła pani Anna Kalinowska.

Całą uzyskaną kwotę przeznaczyliśmy na zaspokojenie potrzeb rodziny. Dzięki zaangażowaniu wszystkich uczniów i nauczycieli oraz przyjaciół szkoły udało nam się kupić: lodówkę, komplet garnków, komplet sztućców, koce, komplety pościeli (poszewki, 3 kołdry, poduszki), brytfannę, czajnik, ręczniki, perfumy, zestawy kosmetyków oraz całą masę artykułów spożywczych i chemicznych niezbędnych w gospodarstwie domowym. Wszystkie dary zostały zapakowane w kartony i ozdobione kolorowym papierem oraz pracami plastycznymi uczniów naszej szkoły. W niedzielę 8 grudnia paczki przekazaliśmy potrzebującym.

Całe przedsięwzięcie – począwszy od wyboru rodziny, przez organizację imprez, aż po finalizację prac – koordynowała pani Anna Kalinowska.

Dziękujemy wszystkim uczniom, rodzicom, nauczycielom oraz społeczności lokalnej za otwarte serca i pomoc na każdym etapie powstawania paczki.

Radości obdarowanych nie da się zapomnieć.

SP Gruta

Zajęcia plastyczne w GCK

Od Września 2019r. w Gminnym Centrum Kultury co poniedziałek organizowane są zajęcia plastyczne oraz fotograficzne.  Zainteresowanie zajęciami jest duże i frekwencja też na każdych zajęciach jest bardzo zadowalająca, zarówno na plastyce jak i fotografice dzieci mogą rozwijać swoje zdolności
i poprawiać kreatywność. Mamy nadzieję że z każdymi zajęciami dzieci będzie przybywać, a my już dzisiaj zapraszamy na kolejne zajęcia.

Wigilia Klubu Seniora

Dnia  19.12.2019r  odbyła się Wigilia Klubu Seniora. Seniorzy spotkali się w licznym gronie  aby móc podzielić się opłatkiem, pośpiewać kolędy oraz spędzić ten czas w miłej atmosferze . Pani Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Hanna Szumotalska złożyła wszystkim życzenia Bożonarodzeniowe po czym odbyło się symboliczne podzielenie się opłatkiem oraz tradycyjne wspólne śpiewanie kolęd.

Gminne Centrum Kultury w Grucie od 01.11.2019r. do 31.08.2020r. realizuje projekt objęty grantem pn. „Klub Seniora sposobem na aktywność”

logoProjekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 -2020. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję„ Sztynwag.

Celem projektu jest przeciwdziałanie izolacji społecznej i osamotnienia osób starszych na terenie Gminy Gruta wśród 20 osób starszych w okresie od 01.11.2019r. do 31.08.2020r. Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych projektu objętego grantem wynosi 40.788,50zł  i obejmuje środki z EFS  w postaci grantu w wysokości 38.749,07zł , wkład własny 2.039,43zł.

W listopadzie odbyło się pierwsze  spotkanie z animatorem dla osób starszych , natomiast od grudnia seniorzy aktywnie uczestniczą w spotkaniach z psychologiem, rehabilitantem oraz dietetykiem . Mogą poprzez te spotkania poćwiczyć pamięć, dowiedzieć się ważnych informacji na temat zdrowego żywienia oraz zadbać o swoją sprawność fizyczną .

Rodacy Bohaterom

Kresy Wschodnie, które po II wojnie światowej zostały poza granicami Polski są w dalszym ciągu zamieszkiwanie przez naszych rodaków – Sybiraków, byłych żołnierzy AK czy wreszcie tych, którzy w wyniku politycznych ustaleń znaleźli się za wschodnią granicą naszego kraju. To właśnie do nich kierowana jest akcja Rodacy-Bohaterom realizowana od 2010 r. przez Stowarzyszenie Odra-Niemen. Dołączyli do niej już kolejny raz uczniowie z Gruty i Boguszewa, którzy odpowiedzieli na apel Tomasza Piwowarskiego i razem z Małgorzatą Kwiryng (SP Boguszewo) i Katarzyną Rafalską ( SP Gruta) zorganizowali zbiórkę żywności oraz akcję malowania kart pocztowych dla naszych rodaków. Szczególnie mocno w pomoc naszej Polonii za wschodnią granicą zaangażowali się uczniowie  kl. Vb z Boguszewa oraz Zosia Bernacka z SP Gruta, która kierowała akcją z ramienia gruckiej młodzieży. Dzięki ofiarnej postawie mieszkańców Mełna, Boguszewa, Gruty, Kitnowa czy Linowa w tym parafii pod wezwaniem Św. Michała Archanioła udało się zebrać wiele produktów żywnościowych, które razem z ponad 60 kartkami  własnoręcznie namalowanymi przez uczniów trafią do naszych rodaków, którzy mimo upływu lat kultywują i podtrzymują polskość na dawnych terenach II RP.

Warsztaty integracyjne osób niepełnosprawnych i uczniów

Dnia 11.12.2019 r. w Zespole Szkół w Radzyniu Chełmińskim odbyły się “Warsztaty integracyjne osób niepełnosprawnych i uczniów”. Uczestnikami warsztatów byli uczniowie klas V oraz podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grucie. Zajęcia rozpoczęły się występem podopiecznych WTZ. Podczas zajęć uczestnicy wspólnie tworzyli bombki 3D oraz ozdabiali formy z gipsu. Część prac została przekazana na licytację zbliżającej się Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Projekt był inicjatywą Pana Krzysztofa Chodubskiego Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński oraz był przez niego finansowany. Za co gorąco dziękujemy panu Burmistrzowi. Po zakończonych zajęciach podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grucie skorzystali z okazji i odwiedzili park w Radzyniu Chełmińskim.

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Fizyki

DSCN08869 grudnia 2019 r. w Toruniu odbył się etap rejonowy Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Fizyki. Uczeń klasy VIII Szkoły Podstawowej w Słupie – Karol Wróbel – uzyskał 36 punktów na 40 możliwych, czyli 90% i tym samym zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego. Serdecznie gratulujemy Karolowi oraz Panu Zdzisławowi Eichlerowi, który przygotowuje ucznia do konkursu. Trzymamy kciuki za etap wojewódzki.