Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Gruta na lata 2016-2023

Przedstawiamy do Państwa opinii projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gruta na lata 2016-2023, 

 Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag  na załączonym formularzu, uwagi będą przyjmowane do dnia 20 lutego 2020 r. do godz. 14.00.  Wypełniony formularz należy wysłać na adres email gruta@gruta.pl lub złożyć w formie papierowej  Biurze Obsługi  Interesanta Urzędu Gminy Gruta.

12