Szkolenie dla Rolników oraz Kół Gospodyń Wiejskich już w najbliższy wtorek w naszym urzędzie!


ZAPRASZAMY:
28.05.2024
⏰ Godz. 10:00
Sala Narad UG Gruta
Zapraszamy przedstawicieli oraz przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich na spotkanie informacyjne z zakresu wsparcia dla obszarów wiejskich udzielanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2024 roku.
Harmonogram:
10:00-11:00 Wsparcie dla Kół Gospodyń Wiejskich: – zasady ubiegania się oraz rozliczania płatności dla KGW w 2024 roku, zasady i tryb przyznawania pomocy finansowej na realizację innych zadań wynikających z polityki państwa w zakresie rolnictwa i rozwoju wsi.
11:00-11:45 Zmiany w płatnościach bezpośrednich na 2024: – płatności bezpośrednie, ekoschematy, zmiany w zasadach warunkowości.
11:45-12:15 Planowane nabory wniosków w ramach wsparcia krajowego na 2024 rok: – materiał siewny, bioasekuracja, zarządzanie ryzykiem M17, płatności do przezimowanych rodzin pszczelich, płatności interwencyjne w związku z utratą płynności po inwazji na Ukrainę.
12:15-12:30 Pytania, dyskusja
To niezwykle ważne wydarzenie dla wszystkich zainteresowanych rozwojem obszarów wiejskich i wsparciem dla rolnictwa! Nie przegap! ‍‍