Nowe auto dla SDŚ już wkrótce !


Informujemy, że gmina Gruta rozpoczęła procedurę przetargową na zakup nowego środka transportu dla osób niepełnosprawnych – uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej. Na ten cel samorząd Gminy Gruta otrzymał dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 330 000,00 zł.
Środki własne zaplanowane w budżecie na ten cel to 170 000,00 zł. W ramach środków Gmina zakupi pojazd do przewozu osób niepełnosprawnych na 23 osoby, który poprawi komfort dojeżdżających uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej. Pojazd będzie wyposażony w miejsca zarówno dla osób chodzących jak i do zakotwiczenia jednego wózka dla osób niepełnosprawnych.
Postępowanie przetargowe już niebawem!