Bardzo dobra wiadomość na mieszkańców Kitnowa


Przedstawiamy Państwu wizualizację projektu modernizacji świetlicy wiejskiej w Państwa miejscowości. Przygotowany został już plan funkcjonalno – użytkowy zadania, a w najbliższych dniach zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na remont i przystosowanie pomieszczeń na potrzeby świetlicy. W budżecie Gmina Gruta na rok 2024 na ten cel została zabezpieczona kwota ponad 600 tys zł. Modernizacja zostanie dofinansowana w ramach rządowego programu Odbudowy Zabytków Polski Ład – edycja II. Wysokość dofinansowania wynosi 98%.