Dane kontaktowe instytucji rządowych właściwych do zapobiegania i zwalczania pandemii


Oficjalne portale rządowe i GIS:

https://www.gov.pl/web/koronawirus

https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci.html

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy:

tel. 523761800,

e-mail: wsse.bydgoszcz@pis.gov.pl

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy:

tel. 523497390,

e-mail: kryzys@bydgoszcz.uw.gov.pl

Biuro Wojewody:

tel. 523497788,

e-mail: bw_sekretariat@bydgoszcz.uw.gov.pl