Kolejne dofinansowanie dla naszej gminy


Wiadomość z ostatniej chwili! Kolejne dofinansowanie dla naszej gminy zostały przyznane! Wczorja, podczas LXVII Sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, tj. 18 marca 2024 r., podjęto uchwałę, dzięki którym nasza gmina otrzyma już wkrótce nowe dofinansowanie! ️

Kolejne ćwierć miliona złotych zostanie przeznaczone na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nicwałdzie”. To ogromny krok naprzód w rozwijaniu infrastruktury sportowej dla naszych mieszkańców! ️‍♂️

Dziękujemy władzom wojewódzkim za tę ogromną pomoc oraz wszystkim zaangażowanym w realizację tego projektu! Razem budujemy lepszą przyszłość dla naszej gminy!
#Rozwój #Dofinansowania #Sport #Infrastruktura #Nicwałd #GminaPełnaPerspektyw #GminaGruta #SejmikWojewództwaKujawskoPomorskiego