Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert). Nazwa zadania: Wyjazd Integracyjno-krajoznawczy dla Mieszkańców Gminy Gruta “Uroki Ziemi Chełmińskiej”.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert), nazwa zadania: Impreza Integracyjna z okazji 10-lecia Stowarzyszenia

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert), nazwa zadania: Zakup wyposażenia na działalność statutową.