Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożone] w trybie uproszczonym (tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert). Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Przyjaciele Boguszewa. Nazwa zadania: Wyjazd integracyjny nad morze.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożone] w trybie uproszczonym (tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert). Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Aktywna Wieś Słup, Słup 3. Nazwa zadania: Festyn „Dożynki Wiejskie”.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert. Nazwa oferenta: Koło Gospodyń Wiejskich „Jasiewianki”, Jasiewo 1,86-330 Mełno. Nazwa zadania: Organizacja dożynek.