Planowane wyłączenia prądu (Boguszewo i Wiktorowo)


Drodzy Mieszkańcy,

W związku z planowanymi pracami modernizacyjnymi oraz koniecznością konserwacji sieci energetycznej, pragniemy poinformować Was o planowanej przerwie w dostawie prądu. Poniżej znajduje się zestawienie adresów posesji, w których nastąpi przerwa, zgodnie z wykazem dostarczonym przez operatora Energa:

Zalecamy podjęcie niezbędnych środków ostrożności oraz przygotowanie się do krótkotrwałego braku zasilania.

Operator Energa zapewnia, że prace zostaną przeprowadzone jak najszybciej, aby minimalizować wszelkie niedogodności.