Zmiana godzin pracy Urzędu w wybrane dni grudnia 2019 r.

Informujemy o zmianie godzin pracy Urzędu Gminy Gruta w wybrane dni grudnia 2019 r.:
13.12.2019 r. – Urząd będzie czynny w godzinach 7:00-12:00
24.12.2019 r. – Urząd będzie czynny w godzinach 7:00-12:00
27.12.2019 r. – Urząd tego dnia będzie nieczynny. Dzień ten zostanie odpracowany w sobotę 14 grudnia 2019 r..
W sobotę Urząd będzie czynny w godzinach 7:00-14:00.

Planowane wyłączenie prądu

Operator energetyczny Energa zaplanował przerwy w dostawie energii elektrycznej dla mieszkańców, których sieć energetyczna podłączona jest do stacji transformatorowych:

09.12.2019 w godz. 0830-1030 Nicwałd 4,5,8, Pokrzywno 1-8, Marusza 4, Stary Folwark 1-4

09.12.2019 w godz. 0830-1430 Plemięta 3,7 EW, 8 EW, 9 EW

10.12.2019 w godz. 1030-1300 Mełno 10, Okonin 1-7.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Szanowni  Państwo !

Zbliżają się ferie zimowe dla  województwa  kujawsko-pomorskiego od 31.01.2020r. do 09.02.2020r.,Fundacja „Szansa dla Gmin” z siedzibą Al. Jerozolimskiej 11/19 lok.14, 00-508 Warszawa jest organizatorem zimowiska „KWATERY PRYWATNE” – Sieczka w Poroninie, ul. Jana Kasprowicza 41A, 34-520 Poronin.

  Zapraszamy do udziału w zimowisku dzieci do 16 lat (najstarszy 2004 rocznik). W zimowisku mogą uczestniczyć dzieci , których przynajmniej jedno z rodziców podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, niezbędne będzie zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu z KRUS. Turnus trwa 10 dni (9noclegów) od 31.01.20r. do 09.02.20r. koszt to 550,00zł.

         Osoby zainteresowane skorzystaniem z wypoczynku proszone są o telefoniczny kontakt do 12.12.19r. do dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Grucie Pani Hanny Szumotalskiej Tel. 530 443 373.

Konsultacje Społeczne w Plemiętach

PrzechwytywanieZapraszamy w środę, 4 grudnia na spotkanie w ramach realizacji projektu “Partycypacja w Planowaniu” w świetlicy wiejskiej w Plemiętach.

Spotkamy się z urbanistą, który opowie nam dokładnie o co chodzi w miejscowych planach zagospodarowania terenu, będzie czas na zadanie nurtujących pytań z tego zakresu. Wspólnie naniesiemy Państwa uwagi na mapy, tak aby wszystko stało się jasne i czytelne.

Nie masz co zrobić z dzieckiem? Przyprowadź je do nas – nasza animatorka zapewni im moc atrakcji!

Na koniec spotkania zaprosimy na wspólne grillowanie. Listopadowa aura nam nie straszna!

Wspólnie zaplanujmy przestrzeń w Plemiętach!

Poniżej prezentujemy broszurę na temat miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – znajdą tam Państwo informacje co w praktyce oznaczają te dokumenty, co się z nimi wiąże.

Przypominamy również, że mogą Państwo udzielić nam informacji w ankiecie internetowej: klikamy w link

https://www-1.survio.com/survey/d/A3D1W3T3D6M9A2U2X

bądź napisać do nas na adres mailowy: konsultacje@gruta.pl

Spotkanie możliwe jest dzięki realizowanemu projektowi pn. “Partycypacja w Planowaniu”. Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. Program Operacyjny wiedza edukacja rozwój.

INFORMACJA

INFORMACJA

Wójt Gminy Gruta informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Rolnicy z terenu Gminy Gruta posiadający odpady typu: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bagi, którzy są zainteresowani ich odbiorem proszeni są o wypełnienie załączonego formularza do dnia 9 grudnia 2019 r. Informację należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Gruta w biurze nr 13 lub Biurze Obsługi Interesanta.

Informacje złożone po tym terminie nie zostaną uwzględnione w ewentualnym wniosku. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania w wysokości 100% kosztów usuwania folii rolniczych i innych odpadów z tworzyw sztucznych z działalności rolniczej. Maksymalny koszt dofinansowania do 1 tony odpadów wynosi 500 zł (ostateczna wysokość dofinansowania będzie znana po przyznaniu dotacji). Ewentualne różnice pomiędzy wysokością dofinansowania, a rzeczywistymi kosztami odbioru odpadów ponosić będą ich posiadacze. Koszt odbioru będzie znany po wyłonieniu podmiotu świadczącego usługę w tym zakresie.

W ramach realizacji przedsięwzięcia nie będą pokrywane koszty zbierania odpadów od rolników. Rolnicy we własnym zakresie będą zobowiązani do dostarczenia odpadów w ustalonym terminie do miejsca wskazanego przez Gminę.

W przypadku nieotrzymania przez Gminę Gruta dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” program nie będzie realizowany.

 

                                                                                                                                        Wójt Gminy Gruta

                                                                                                 /-/ Waldemar Kurkowski


Załączniki