Planowane wyłączenie prądu

Operator energetyczny Energa zaplanował przerwy w dostawie energii elektrycznej dla mieszkańców, których sieć energetyczna podłączona jest do stacji transformatorowych:

22.10.2019 w godz. 0800-1100 Gruta 4,10

23.10.2019 w godz. 1500-1630 Dąbrówka Królewska 2,4 PGR

24.10.2019 w godz. 0800-1200 Dąbrówka Królewska 5 obw. 100

24.10.2019 w godz. 0800-0930 oraz 1800-1930 Plemięta 1,2,4,5,6

25.10.2019 w godz. 1700-1830 Dąbrówka Królewska 2,4 PGR

28.10.2019 w godz. 0930-1730 Nicwałd 4, Pokrzywno 5,6

 

 

 

OŚWIADCZENIE

Szanowni Mieszkańcy,

              W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami, rozpowszechnianymi na portalu społecznościowym, publikuję oświadczenie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu w dniu 23 września badał jakość wody pobranej z dwóch punktów kontrolnych ( Zakład Doświadczalny Mełno – Mełno 4, SUW Mełno), wodociągu publicznego Mełno, gdzie w jednym z punktów monitoringowych (tj. ZDiZ – Mełno 4) stwierdził nieznaczne przekroczenia parametru mikrobiologicznego. W tym miejscu liczba bakterii grupy coli pochodzenia środowiskowego, które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia, kształtowała się na poziomie 2 jednostek na 100. W tym samym dniu w ramach kontroli monitoringowej pobrano wodę ze Stacji Uzdatniania Wody w Mełnie, z której docelowo zaopatrywani są mieszkańcy Mełna – w próbach tych nie stwierdzono przekroczeń.

Stwierdzenie warunkowej przydatności wody do spożycia obejmuje, przypadki stwierdzenia przekroczenia w badanej próbce wody wskaźnikowych parametrów mikrobiologicznych (przy jednoczesnym wykonaniu, w przypadku przekroczenia wartości parametrycznej bakterii grupy coli <10 jtk (NPL)/100 ml, badań jakości wody wyklucza­jących obecność w badanej próbce parametru E. coli i enterokoki). Ponadto warunkiem koniecznym w tej sytuacji jest uznanie, iż stwierdzona niezgodność jest nieistotna, czyli nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów (samo wykluczenie parametrów mikrobio­logicznych już daje podstawę do takiego stwierdzenia, niemniej jednak mogą się zdarzyć sytuacje drastycznego przekroczenia innych parametrów, nieprzewidzianych okoliczności – stąd takie zastrzeżenie), a drugim koniecznym warunkiem jest jednoczesne podjęcie przez producenta wody odpowiednich działań naprawczych. Przekroczenie wskaźnikowych para­metrów mikrobiologicznych może świadczyć o wtórnym zanieczyszczeniu wody, dlatego też istotne jest właściwe zdiagnozowanie takiej sytuacji poprzez zwiększenie liczby punk­tów poboru próbek wody.

Nadrzędną rolą lokalnego samorządu jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa oraz warunków sprzyjających zdrowiu. Jednocześnie nie mogę się zgodzić z zarzutem, że Gmina Gruta  nie powiadamia Mieszkańców o wynikach badań. Wszelkie tak ważne komunikaty publikowane są na oficjalnej stronie: www.gruta.pl, niezwłocznie po otrzymaniu informacji od „Sanepidu”.

Taka procedura została spełniona ostatnio. Dodatkowo powiadomiony został sołtys Wsi Mełno Cukr., aby w przypadku pytań mieszkańców mógł niezwłocznie udzielić informacji. Same badania trwają kilka dni, by ewentualne bakterie mogły się uaktywnić, w związku z czym wyniki oraz wszelkie decyzje otrzymujemy z opóźnieniem

Woda obecnie dostarczana mieszkańcom spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, co potwierdzają wyniki badań wody pobranej z ujęcia oraz innych punktów kontrolnych zlokalizowanych na obszarze wodociągu publicznego Mełno.

 

z up. Wójta

Przemysław Szczepanowski

Zastępca Wójta

Grucka Noc Bibliotek

W piątkowy chłodny wieczór o godzinie 18.00 do Biblioteki przybyło 15 młodych ludzi. Przybyli z kołdrami, kocami, śpiworami, poduszkami, ale też przemycił się nawet spory miś – przytulak. Przyszli zobaczyć co takiego dzieje się w Bibliotece w nocy i się dowiedzieli, że: można było obejrzeć świetny film (zabawny, wzruszający) „Ptyś i Bill”, że można grać w nieskończone ilości gier; bawić się literacko, sportowo, a na pewno DOBRZE!!

Sporo młodych ludzi ubranych było w specjalne stroje piżamowe, czym dodali wiele uroku naszej Nocce! W tych też strojach przeszli z nami na plac koło szkoły Podstawowej w Grucie, gdzie Bibliotekarka Kasia także zorganizowała Noc Bibliotek dla swoich uczniów. Tam, przy pomocy wspaniałych strażaków z OSP Gruta (wielkie dzięki Chłopaki!!) rozpaliliśmy mega grilla i zajadaliśmy się kiełbaskami, paluszkami rybnymi (pychota!!) czy grillowanym chlebem. Było mega fajnie! a potem były konkurencje sportowe, wszak trzeba było się rozgrzać w ten zimny czas. Zabawy i śmiechu było co niemiara. Kolejnym wyzwaniem było wspólne, już teraz ponad 30-osobowe przejście przez ciemny (brrr!!!) park, gdzie podobno straszyło. Jednakowoż wszyscy wróciliśmy bezpiecznie do Biblioteki Publicznej, gdzie wszyscy znaleźli sobie miejsce – za regałem, pod regałem, pod stołem, nad stołem, etc…

Po słodkim poczęstunku zaczęły się zabawy i gry. Był też, a jakże!, czas na czytanie i na flirt z Hłaską. Kiedy o 23.00 rodzice zaczęli przychodzić po swoje dzieci słychać było jeden jęk – że to już tak szybko!! być może zrobimy jakieś biblioteczne piżama party we ferie….kto wie…chętny na pewno nam nie zabraknie J

Dzięki wielkie za wspólną zabawę! Jesteście super!

ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Drodzy Mieszkańcy!

Gmina Gruta Gminą Online! Od dzisiaj uruchomiliśmy ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI INTERESANTA, dzięki któremu możecie Państwo sprawdzić stan swoich płatności za wodę, podatki czy śmieci. Za wszystkie te usługi zapłacicie Państwo również bezpiecznym przelewem on-line. Już wkrótce rozszerzymy te możliwości.

Zapraszamy do korzystania z EBOI+ za pośrednictwem strony:

https://eboi.gruta.pl

Dostęp możliwy jest za pośrednictwem Profilu Zaufanego. Nie masz Profilu Zaufanego? Przyjdź do Urzędu lub skorzystaj z aplikacji swojego banku.

eboilogo

Strategia Rozwoju Gminy Gruta

70835374_389780248381521_8172464045706706944_nJuż w przyszłym tygodniu startujemy ze spotkaniami dot. budowy STRATEGII ROZWOJU GMINY GRUTA!

⌚️We wtorek o 19:00 w Urzędzie Gminy Gruta czekamy na Mieszkańców Nicwałdu, Annowa i Pokrzywna!
⌚️W czwartek, również o 19:00 w URZĘDZIE GMINY GRUTA, czekamy na Mieszkańców Boguszewa, Kitnowa, Mełna ZZD, Mełna Cukrowni oraz Gołębiewka!

Czekamy na Wszystkich – począwszy od dzieci i młodzieży, przez rodziców dzieci przedszkolnych, szkolnych, po osoby pracujące w rolnictwie, przedsiębiorców, pracowników, którzy codziennie dojeżdżają do miejsc pracy, osoby bezrobotne, osoby w wieku senioralnym! Radnych, sołtysów, członków stowarzyszeń, instytucji kultury.
Każdy głos ma znaczenie w naszej dyskusji o potrzebach i Państwa oczekiwaniach!

Pierwszy raz w naszej Gminie zapraszamy na spotkanie w formule World Cafe!

Nie masz z kim zostawić dzieci? Żaden problem – zabierz je ze sobą! Z nami nikt nie będzie się nudził!

Informacja

Zgodnie z Uchwałą nr IX/52/19 Rady Gminy z dnia 27 czerwca 2019r. informujemy, że z dniem 31.12.2019 likwiduje się samorządowy zakład budżetowy – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grucie. Zadania wykonywane dotychczas przez Zakład z dniem 1 stycznia 2020 r. przejmie Urząd Gminy Gruta.

Kierownik
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Grucie w likwidacji
mgr inż. Rafał Zieliński

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie przywrócenia w Gminie Gruta posterunku policji.

Po niemal 7 latach od zamknięcia w Grucie posterunku policji, podpisano w dniu dzisiejszym list intencyjny w sprawie jego przywrócenia.

List intencyjny podpisał Wójt Gminy Gruta, Waldemar Kurkowski oraz Komendant Wojewódzki Policji insp. Paweł Spychała. Na spotkaniu obecna była również poseł Joanna Borowiak, osoba, która od początku poparła inicjatywę przywrócenia posterunku policji
w Grucie, aktywnie wspierała Wójta, a także pozyskała poparcie inicjatywy od Ministra Spraw Wewnętrznych, Jarosława Zielińskiego.

Dodatkowo na spotkaniu obecny był Komendant Miejski Policji w Grudziądzu insp. Dariusz Knoff.

To bardzo dobry dzień dla Mieszkańców Gminy Gruta. – tak podsumowała podpisanie dzisiejszego listu intencyjnego poseł na Sejm Pani Joanna Borowiak, która podziękowała Wójtowi za dobrą współpracę.

W miejscach, w których przywrócono posterunek policji w sposób znaczący wzrosło poczucie bezpieczeństwa wśród mieskzańców.

Jest to wyraz idei, która przyświeca całej Polskiej Policji – by policja była blisko społeczeństwa. Obecnie funkcjonuje już 9 przywróconych posterunków policji na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, a będą kolejne – zapewnia Komendant Wojewódzki Policji insp. P. Spychała.

Wójt Gminy Gruta wskazuje na potrzebę przywrócenia posterunku policji jako woli Naszych Mieszkańców i deklaruje:

– Mam nadzieję, że uda się przywrócić posterunek policji do końca przyszłego roku.

12