Nowe zasady i termin wypłaty dodatku węglowego

W dniu 20 września 2022 r. weszła w życie zmiana ustawy o dodatku węglowym,  najistotniejsze zmiany to:

  • dodatek węglowy wypłaca się w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.
  • w przypadku gdy pod jednym adresem zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, to przysługuje tylko jeden dodatek węglowy, dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.  

   Ponadto informujemy, że wypłaty dodatków węglowych dla mieszkańców Naszej Gminy rozpoczną się od dnia 30 września br. i będą sukcesywnie kontynuowane w miarę otrzymywanych środków na jego realizację.

Uwaga Pasażerowie – zmiana trasy linii powiatowej P11 !!!!!!!!!!!

Od 26.09.2022 r. do 28.09.2022 r. zaplanowane jest wykonanie nakładki asfaltowej na fragmencie drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska – Gruta.

Autobus linii P 11 nie dojedzie do Dąbrówki Królewskiej, w związku z tym autobus będzie miał postój na przystankach ok 8 min. Annowo I dla jadących z Grudziądza oraz Salno,skrzyżowanie w kierunku do Grudziądza. Dalej trasa jak i czas przejazdu wg. rozkładu jazdy linii P11.

Za utrudnienia przepraszamy!!!

600. Rocznica upamiętniająca zawarcie Traktatu Pokojowego w Mełnie

Szanowni Państwo!
1 października (sobota) 2022 roku zapraszamy wszystkich serdecznie na obchody 600. Rocznicy upamiętniającej zawarcie Traktatu Pokojowego w Mełnie, pomiędzy Królestwem Polski, Wielkim Księstwem Litewskim a zakonem krzyżackim. Szczegóły obchodów przedstawiamy w załączonym plakacie.
Rozpoczynamy o godzinie 12.00 Uroczystą Mszą ŚwiętąKościele ParafialnymGrucie.
Zachęcamy do uczestnictwa w wydarzeniu:)

Zapraszamy!

Dodatek do innych źródeł

Szanowni mieszkańcy Gminy Gruta

 Z dniem 20 września 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw,  w związku z tym mogą Państwo ubiegać się o dodatek dla gospodarstw domowych,  w następującej wysokości:

1) 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;

2) 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;

3) 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;

4) 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Wnioski (w załączeniu w wersji edytowalnej *.DOCX oraz *.PDF) należy składać w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grucie: w DZIALE RODZINA (biuro w budynku Urzędu Gminy, wejście przed bankiem).  Druki wniosków są dostępne w wyżej wymienionym punkcie oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Gruta,  są również do  pobrania na stronie Gminy Gruta.

Ważne: Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego


Załączniki

Uwaga Awaria

W związku z wystąpieniem awarii sieci wodociągowej w miejscowości Kitnowo nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Kitnowo, Gołębiewko oraz Boguszewo (od torów w stronę Gołębiewka). W związku z koniecznością wymiany fragmentu rury przerwa w dostawie wody może potrwać do godz. 14.

Za utrudnienia przepraszamy.

Uwaga Pasażerowie – zmiana trasy linii powiatowej P11 !

Od 20.09.2022 r. do 23.09.2022 r. zaplanowane jest wykonanie nakładki asfaltowej na fragmencie drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska – Gruta.

Autobus linii P 11 nie dojedzie do Dąbrówki Królewskiej, w związku z tym autobus będzie miał postój na przystankach ok 8 min. Annowo I dla jadących
z Grudziądza oraz Salno, skrzyżowanie w kierunku do Grudziądza. Dalej trasa jak i czas przejazdu wg. rozkładu jazdy linii P11.

Za utrudnienia przepraszamy!!!

Informacja dla pasażerów

Dla pasażerów a przede wszystkim dla młodzieży dojeżdżającej do Zespołu Szkół Rolniczych w Grudziądzu, przy ul. Lipowej 33 przypominamy, że istnieje możliwość korzystania
z połączenia linią powiatową P4. Przesiadka odbywa się przy ul. Rapackiego/Intermarche
na podstawie już posiadanego biletu miesięcznego z innej linii komunikacji powiatowej.

Autobus linii powiatowej P4 odjeżdża w kierunku ZSR przy ul. Lipowej 33 o godz. 7.40.

Zachęcamy do korzystania z tej możliwości połączenia.