„Rozwój niestacjonarnych usług nad osobami zależnymi na terenie Gminy Gruta” .

Miło nam poinformować Państwa, że Gmina Gruta uzyskała dofinansowanie  w wysokości 619850,47zł  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 na realizację  projektu „Rozwój niestacjonarnych usług nad osobami zależnymi na terenie Gminy Gruta” .   Projekt ma na celu zapewnienie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących z terenu naszej gminy oraz utworzenie niewielkiej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.  Realizacja 2 -leniego  projektu zostanie powierzona Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Grucie.

Zarządzenie nr 85/2020 Wójta Gminy Gruta

Zarządzenie nr 85/2020 Wójta Gminy Gruta z dnia 21 października 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu “Rocznego programu współpracy gminy Gruta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.


Załączniki

Spis rolny – spotkanie informacyjne

W województwie kujawsko-pomorskim do spisania mamy 65 tysięcy gospodarstw. Do tej pory spisało się nieco powyżej 30%.
 
Dlatego, żeby pomóc rolnikom organizujemy spotkanie informacyjne z użyciem platformy MS TEAMS.
 
Spotkanie odbędzie się 20 października o godz. 10. Potrwa 60 minut.
 
Żeby dołączyć do spotkania wystarczy kliknąć w link
 
Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams: KLIKNIJ TUTAJ
 
Na spotkaniu będzie okazja do zadania pytań – odnośnie samego badania, jego przebiegu, rozwiać wątpliwości związane z formularzem a także te dotyczące bezpieczeństwa danych przekazywanych w spisie.
 
Spotkanie zostało objęte patronatem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – Odział Terenowy w Bydgoszczy.

Godziny dla seniorów

Szanowni Mieszkańcy, przypominamy, że od dziś do odwołania wracają tak zwane godziny dla seniorów. Dotyczą one osób powyżej 60. roku życia i mają zastosowanie w godz. od 10 do 12 w sklepach spożywczych, drogeriach, aptekach i na poczcie.

Bezpłatna Pomoc Prawna

Mieszkańcy powiatu grudziądzkiego mogą skorzystać z bezpłatnej porady prawnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
Do odwołania pozostają zamknięte punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego. Osoby, które chcą uzyskać pomoc prawną mogą ją otrzymać wyłącznie drogą środków komunikacji na odległość. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 56 45 14 408 .

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Szanowni Dyrektorzy Szkół, Przedszkola, Żłobka, Nauczyciele, Pedagodzy, Pracownicy Administracji i Obsługi

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności. Dziękujemy za trud i poświęcenie, wykazywane każdego dnia w odpowiedzialnej i niełatwej, ale jakże pięknej pracy pedagogicznej.

Życzymy, aby praca, którą Państwo wykonujecie, była otaczana szacunkiem, uznaniem i życzliwością Państwa wychowanków i ich rodzin. Wszystkim nauczycielom oraz pracownikom oświaty życzymy zdrowia, zadowolenia i satysfakcji zawodowej, pomyślności w życiu osobistym oraz samych dobrych dni w całym roku szkolnym.

  Przewodniczący Rady

Piotr Dyś

Wójt Gminy

Waldemar Kurkowski