Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego

Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego

Z przyjemnością informujemy, że Wójt Gminy Gruta, Pan Waldemar Kurkowski, aktywnie uczestniczył w 17 zabraniach wiejskich, które odbyły się w terminach od 28 lutego do 21 marca 2024 roku. Podczas tych spotkań, przedstawiał mieszkańcom poszczególnych wsi istotne informacje dotyczące pozyskanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg środków na aktualnie prowadzone remonty dróg w naszych miejscowościach, w tym w Boguszewie, Grucie, Mełnie, Orlu, Pokrzywnie oraz Słupie.

Pozyskane środki z tego programu są niezwykle istotne i znacząco wspierają nasze działania zmierzające do poprawy stanu naszych gminnych dróg. Dzięki temu, możemy skutecznie remontować i modernizować naszą infrastrukturę drogową, co przekłada się na lepsze warunki podróży dla wszystkich mieszkańców.

Ponadto, samorząd Gminy Gruta z naciskiem na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, zaopatrzył mieszkańców w opaski odblaskowe podczas każdego z tych spotkań wiejskich. Te proste, ale niezwykle istotne akcesoria, poprawiają widoczność pieszych na drodze, co przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg.

Działając w taki sposób, nasz samorząd wyraża troskę o dobro naszej społeczności i podejmuje konkretne działania mające na celu poprawę warunków życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców. Dzięki współpracy i zaangażowaniu każdego z nas, tworzymy lepsze i bardziej bezpieczne otoczenie dla nas wszystkich.

« z 2 »
Zawsze dbajmy o to bezpieczeństwo na drodze …

Zawsze dbajmy o to bezpieczeństwo na drodze …

Z dumą informujemy, że działania podejmowane przez nasz lokalny Samorząd są skoncentrowane na dobru naszej społeczności. W centrum naszych wysiłków zawsze znajdują się Mieszkańcy Gminy, których potrzeby i dobrostan stawiamy na pierwszym miejscu.

Wójt Waldemar Kurkowski, nasz zaangażowany lider, nieustannie poszukuje najlepszych rozwiązań mających na celu poprawę życia społeczeństwa. Dzięki jego determinacji i zaangażowaniu, na przełomie 2023 i 2024 roku prowadzone są prace remontowe dróg w wielu naszych miejscowościach, w tym w Boguszewie, Grucie, Mełnie, Orlu, Pokrzywnie oraz Słupie. Te istotne remonty są realizowane w ramach Programu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, który stanowi ważny krok w zapewnieniu bezpieczeństwa i poprawie infrastruktury naszego regionu.

Jednak nasze działania nie ograniczają się tylko do infrastruktury drogowej. W naszej gminie, troszczymy się o każdego mieszkańca i dbamy o ich bezpieczeństwo w każdym możliwym aspekcie. W ostatnim czasie obchodziliśmy wspólnie ze społecznością Święto Kobiet, a nasz Wójt zadbał również o bezpieczny powrót uczestników zabawy do ich domów.

Dzięki inicjatywie Wójta, mieszkańcy otrzymali opaski odblaskowe, które nie tylko wprowadzają większe poczucie bezpieczeństwa, ale również podkreślają wagę dbałości o bezpieczeństwo na drogach. To tylko jedno z wielu działań, które podejmujemy, aby nasza społeczność była bardziej świadoma i bezpieczna.

Wszystkie te inicjatywy są wspierane przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, co dowodzi naszego zaangażowania na rzecz rozwoju naszej gminy. Dzięki współpracy mieszkańców i władz lokalnych, tworzymy lepsze jutro dla nas wszystkich. Bądźmy dumni z naszych osiągnięć i patrzmy w przyszłość z optymizmem i determinacją!

Kolejne remonty już się rozpoczęły

Kolejne remonty już się rozpoczęły

Rozpoczęły się roboty budowlane związane z remontem nawierzchni w Mełnie oraz Grucie (Parcele). Modernizacja w Mełnie przewiduje remont chodników i ułożenie nowej warstwy asfaltu na całym osiedlu. Z odcinka próbnego inwestycji zostanie ułożona nakładka w Mełnie na drodze wewnętrznej do świetlicy wiejskiej. Natomiast w Grucie remont obejmuje częściowe poszerzenie nawierzchni oraz ułożenie warstwy nakładki asfaltu na całym jej odcinku. Uczestników ruchu drogowego prosimy o zachowanie szczególnych zasad bezpieczeństwa ✋❌. Prace powinny zostać zakończone do końca kwietnia 2024 r.

Ruszyła kolejna przebudowa dróg

Ruszyła kolejna przebudowa dróg

Ruszyły prace przygotowawcze do przebudowy 3 odcinków dróg gruntowych w Słupie, Orlu oraz Pokrzywnie. Roboty budowlane realizowane są na podstawie kontaktów zawartych pod koniec ubiegłego roku z firmą UNITRAK z Kielna, a termin ich zakończenia planowany jest na koniec kwietnia 2024 r. W ramach tej inwestycji zostaną również wykonane odcinki próbne w Gołębiewku oraz Okoninie. Łącznie przebudowie zostanie poddany odcinek ponad 3 km dróg gruntowych, za kwotę blisko 5,2 mln zł. Zadanie sfinansowane w 100% z z dofinansowań otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz programu Polski Ład. W kolejce do realizacji czekają również remonty istniejących nawierzchni asfaltowych w Boguszewie, Mełnie oraz Grucie. Zgodnie z wprowadzoną tymczasową organizacją ruchu drogowego, prosimy o zachowanie ostrożności podczas prowadzonych prac remontowych.

Remont drogi gminnej nr 041422C w miejscowości Gruta

Kolejna umowa na remont dróg gminnych została właśnie podpisana. Tym razem swoim zakresem obejmuje ona remont odcinka nawierzchni asfaltowej 0,468km w Grucie (Parcele). Wykonawcą generalnym robót jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów że Świecia. Wartość inwestycji wynosi ponad 830 tys. zł i zostanie sfinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Programu Polski Ład. Termin zakończenia prac zgodnie z umową przewidziany jest do końca kwietnia 2024 roku.