Nasadzenia materiału roślinnego na terenie Gminy Gruta


Gmina Gruta w 2023 roku uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 10.989,98 zł, całkowity koszt zadań wynosił 27.466,34 zł. na wykonanie dwóch przedsięwzięć w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego Ochrona Przyrody 2023 pod nazwami:

  • Nasadzenie materiału roślinnego na terenie Gminy Gruta
  • Rewitalizacja parku dworskiego w Annowie

W ramach zadania osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny określony, jako nasadzenia 195 szt. materiałów roślinnych, tj. drzew liściastych i iglastych oraz krzewów. Efekt rzeczowy i ekologiczny został wykonany w zadowalającym stopniu.