Harmonogram pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w lipcu 2024 r