Komunikat Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu z dnia 5 października 2023 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu RSP “Nowa Droga” w Gołębiewku

Komunikat Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu z dnia 5 października 2023 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu RSP “Nowa Droga” w Gołębiewku.