Numery kont bankowych

Bank Spółdzielczy w Brodnicy

IBAN: PL 56 9484 1033 2306 1600 2219 0001

SWIFT: POLUPLPR

Płatność za wodę: PL 18 9484 1033 2306 1600 2219 0006

Wadia i depozyty:  PL 34 9484 1033 2306 1600 2219 0009

Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru PESEL lub rejestru mieszkańców :
PL 60 9484 1033 2306 1600 2219 0026