Uwaga – planowane wyłączenie dostawy prądu w Grucie i Jasiewie


Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie operatora ENERGA – podajemy na załączonej grafice wykaz nieruchomości dla których planowane jest wyłączenie dostawy prądu w dniu 26 marca 2024 roku.