Mieszkańcy Gminy Gruta aktywni w sieci – podsumowaliśmy projekt!

30  czerwca oficjalnie dobiegł końca projekt Mieszkańcy Gminy Gruta aktywni w sieci realizowany w programie granatowym “E-aktywni mieszkańcy województwa Kujawsko-Pomorskiego i łódzkiego”. Dzięki pozyskaniu 94 080 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa przeszkoliliśmy 168 osób w 6 blokach tematycznych. Spotykaliśmy się na 14 szkoleniach na terenie naszej gminy. Dzięki projektowi 12 nowoczesnych laptopów trafi do Szkoły Podstawowej w Boguszewie. Będą z nich korzystać uczniowie.
Wójt Gminy Gruta w dniu dzisiejszym podziękował wszystkim uczestnikom, trenerom oraz Stowarzyszeniu “Przyjaciele Boguszewa” za owocna współpracę. Na spotkaniu gościliśmy również Wójta Gminy Lisewo, Pana Jakuba Kochowicza, który skierował kilka miłych i ważnych słów do uczestników szkoleń. Miłym akcentem spotkania było również losowanie nagród konkursowych, w którym Wójtowi ochoczo pomogli najmłodsi mieszkańcy Naszej Gminy – Agatka, Asia oraz Franek. Zwycięzcom konkursu serdecznie gratulujemy nowoczesnych tabletów.
Do zobaczenia w następnym projekcie!

Mieszkańcy Gminy Gruta aktywni w sieci!

14 stycznia rozpoczęliśmy cykl szkoleń komputerowych dla mieszkańców gminy Gruta  w ramach projektu „Mieszkańcy Gminy Gruta aktywni w sieci”. Pierwsze szkolenie odbyło się w Środowiskowym Domu Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej. Tematem szkolenia była Kultura w sieci. Na szkoleniu poruszane były zagadnienia począwszy od założenia skrzynki mailowej, poprzez rezerwacji biletów online aż do korzystania z możliwości robienia zakupów na platformach zakupowych. Dzięki wyraźnemu zainteresowaniu uczestników szkolenie minęło w przyjaznej atmosferze. Wielu z uczestników pierwszy raz miało do czynienia z tak nowoczesnym sprzętem komputerowych, lecz bez wątpienia duży, dotykowy ekran umożliwił sprawne poruszanie się po Internecie.

Kolejnym szkoleniem, które już za nami jest szkolenie w Grucie „Moje Finanse i Transakcje w Sieci” – tutaj pojawiły się zagadnienia związane z profilem zaufanym, e-bankowością, prawami konsumenta w Internecie oraz przechowywaniem plików w Chmurze.

Przed nami kolejne szkolenia:

Rodzic w Internecie – spotykamy się w:

Szkoła Podstawowa w Boguszewie – 06-07 luty

Szkoła podstawowa w Grucie – 21-22 luty

Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie – 21-22 marzec

Szkoła Podstawowa w Plemiętach –   17,21 maj

Szkoła podstawowa w Słupie –  18 maj, 11 czerwiec

Rolnik w Sieci:

Nicwałd – 14-15 marca

Działam w Mediach Społecznościowych:

Biblioteka w Grucie – 22,24 maj

Mój Biznes w Sieci:

Mełno – 9-10 kwiecień

Kultura w Sieci:

GCK –23 kwiecień, 14 maj

Moje Finanse i Transakcje w Sieci:

Gruta – 26,29 maj

Przypominamy, że projekt jest realizowany w ramach programu grantowego „E-aktywni mieszkańcy województwa Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1. „Działania Szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Zapraszamy na szkolenia! Szkolenia są całkowicie bezpłatne. Mogą z nich skorzystać osoby, które ukończyły 25 rok życia. Szkolenia odbywają się w grupach 12 osobowych przy nowoczesnym sprzęcie komputerowym. Obowiązują zapisy na szkolenia – 564683121, mailowo redakcja@gruta.pl bądź osobiście w Urzędzie Gminy w Grucie – pokój numer 12.

E-aktywni – informacja nt. dokumentacji zdjęciowej szkoleń

Gmina Gruta w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Przyjaciele Boguszewa”
realizuje projekt

„Mieszkańcy Gminy Gruta aktywni w sieci”

w programie grantowym „E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO I ŁÓDŹKIEGO”

W związku z realizacją projektu informujemy, że na szkoleniach będą wykonywane zdjęcia,
które zostaną wykorzystane w celach dokumentacji szkoleń oraz promocji projektu.

ea

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014-2020.
Oś Priorytetowa nr 3: Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa.
Działanie 3.1. „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Gmina Gruta w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Przyjaciele Boguszewa” realizuje projekt Mieszkańcy Gminy Gruta aktywni w sieci w programie grantowym „E-aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”. Jest to cykl bezpłatnych szkoleń komputerowych, których celem jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców naszej gminy.

Zanim szkolenia rozpoczną się na dobre w Urzędzie Gminy Gruta odbyło się spotkanie informacyjne, na które licznie stawiły się osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach.

W trakcie spotkania omówione zostały tematy szkoleń, które będą realizowane
w poszczególnych lokalizacjach  naszej gminy, przedstawiliśmy szczegółowy harmonogram szkoleń oraz omówiliśmy założenia projektu. W kolejnej części spotkania uczestnicy wypełnili niezbędne dokumenty rekrutacyjne.

Już 14 stycznia rusza szkolenie w Dąbrówce Królewskiej (Kultura w sieci), kolejne w Grucie (Moje Finanse i Transakcje w sieci) oraz w Boguszewie (Rolnik w sieci).

Przypominamy, że udział w szkoleniu jest bezpłatny. Z projektu mogą skorzystać mieszkańcy Gminy Gruta powyżej 25 r.ż., którzy zapiszą się na wybrane przez siebie szkolenie w Urzędzie Gminy Gruta, pokój nr 12, email: redakcja@gruta.pl, tel.: 56 468 3121.

Wszyscy uczestnicy szkoleń biorą udział w konkursie, w którym można wygrać nowoczesny tablet! Serdecznie zapraszamy!

ea

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa nr 3: Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa. Działanie 3.1. „Działania szkoleniowe
na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

12