Jednostki, telefony, kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grucie
Ośrodek Pomocy Społecznej Kierownik: Monika Wróbel (56) 46 58 734
gops@gruta.pl
Szkoły w Gminie Gruta
Zespół Szkół w Grucie Dyrektor: Krzysztof Ficek (56) 468 31 13 zsgruta@gmail.com szkolagruta@op.pl
SP w Boguszewie Dyrektor: Hanna Pęksa (56) 468 43 29
SP w Nicwałdzie Dyrektor:  Aleksandra Materka (56) 468 54 25
SP w Plemiętach p.o. Dyrektora: Dorota Kruszczyńska  (56) 468 47 85 spplemieta@op.pl
SP w Słupie Dyrektor:  Anna Tomczyk (56) 468 57 29 spslup@gmail.com
Przedszkole w Gminie Gruta
Przedszkole Samorządowe w Mełnie p.o. Dyrektora:  Izabela Zdziarska 791 123 103 przedszkole@gruta.pll
 
Biblioteki
Biblioteka w Grucie Dyrektor: Anna Fabrykiewicz (56) 468 38 48 biblioteka@gruta.pl
Biblioteka w Boguszewie Izabela Ostrowska (56) 468 43 22
Żłobki
Żłobek Bąbelek w Nicwałdzie Dyrektor Marta Kaszuba (56) 463 10 14 zlobek@opoczta.pl
Gminne Centrum Kultury
Gminne Centrum Kultury w Grucie Dyrektor Beata Czmoch 530 443 373 dyrektorgck@gruta.pl
Środowiskowy Dom Samopomocy
Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej Kierownik Katarzyna Dudek +48 666-616-818 sds@gruta.pl