Informacja dotycząca stawki za odbiór odpadów komunalnych w 2024 r.


UWAGA

 

W 2024 r. stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostają bez zmian tj.:

  • 30,00 zł za odpady zbierane w sposób selektywny od osoby miesięcznie;
  • 1,00 zł ulga za korzystanie z kompostownika;

Informujemy również, iż numery kont bankowych oraz termin płatności przypadający na koniec miesiąca pozostają bez zmian.