Odbiór odpadów komunalnych w 2024 r.


Informujemy, że od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku usługa odbioru odpadów komunalnych odbywać się będzie za pośrednictwem firmy

Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z. o. o. w Grudziądzu,

ul. Mickiewicza 23/30, 86-300 Grudziądz,
tel. 56 45 04 901 fax: 56 45 04 934 mail: mwio@mwio.pl

 

MIEJSCE ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

Odpady komunalne pochodzące z terenu Gminy Gruta przekazywane są do:

Zakładu Gospodarki Odpadami w Zakurzewie

Zakurzewo 39A, 86-302 Zakurzewo

Tel. (56) 46 81 300 wew. 11, tel. kom.: 604543835