X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz” rozpoczęty

logo - konkurs plastycznyKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 9 stycznia zainaugurowała dziesiątą – jubileuszową edycję konkursu plastycznego dla dzieci „Bezpiecznie na wsi”, kierowanego do uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich.

Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego. Tegoroczna edycja przebiegać będzie pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz” i ma zwrócić uwagę na sposoby zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym rolników, związanych z obecnością zwierząt w gospodarstwach rolnych. Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, a w jego organizacji wspierają Kasę: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Patronat medialny nad konkursem objęły redakcje: Telewizji Polskiej S.A. Programu I, dwutygodnika Agro Serwis, telewizji interaktywnej AgroNews.com.pl, Tygodnika Poradnika Rolniczego, magazynu rolniczego Agro Profil, portalu Gospodarz.pl Twój Portal Rolniczy, miesięcznika Wieści Rolnicze, Magazynu Ludzi Przedsiębiorczych AGRO oraz magazynu Rolniczy Przegląd Techniczny.

Aby przystąpić do Konkursu należy wykonać pracę plastyczną w formacie A3, w dowolnej technice na temat zapobiegania wypadkom i chorobom związanym z obecnością zwierząt w gospodarstwie rolnym. Na każdym etapie konkursu zgłoszone prace oceniane będą w podziale na dwie kategorie wiekowe (kl. 0-III i IV-VIII), według następujących kryteriów: zgodność z tematyką konkursu i jej trafne przedstawienie, oryginalność, pomysłowość w zobrazowaniu przesłania konkursu oraz walory estetyczne pracy.

Autorzy najciekawszych prac na każdym etapie konkursu zostaną nagrodzeni. Laureaci etapu centralnego otrzymają m.in. sprzęt multimedialny ufundowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a także upominki od współorganizatorów i patronów konkursu.

Szczegółowe zasady organizacji i przebiegu konkursu określa jego regulamin, dostępny na stronie www.krus.gov.pl. Prosimy o kontakt z właściwą dla miejsca zamieszkania jednostką terenową KRUS.

Konkurs plastyczny dla dzieci organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od 2010 r. jako jedno z działań prewencyjnych mających na celu zapobieganie wypadkom przy pracy rolniczej i chorobom zawodowym rolników. Każdego roku w konkursie uczestniczy ponad 35 tysięcy dzieci, zainteresowanych tematem bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym. W ubiegłorocznej edycji udział wzięło 49 574 uczniów z 3 597 szkół podstawowych z terenów wiejskich.

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

INFORMACJA w sprawie przeprowadzenia weryfikacji odbiorców wody

Gruta, dnia 17 stycznia 2020 r.

Szanowni Mieszkańcy,

 informujemy, iż przystępujemy do przeprowadzenia weryfikacji odbiorców wody, która odbędzie się w terminie od 20 stycznia 2020 r. do 28 lutego 2020 r.

W związku z powyższym, każdy mieszkaniec powinien złożyć wniosek o zawarcie nowej umowy na dostawę wody i(lub) odprowadzanie ścieków – dotyczy umów zawartych przed 02/2019.

Wniosek można pobrać w Urzędzie Gminy, pokój nr. 17 lub ze strony internetowej www.gruta.pl (ZAKŁADKA DLA MIESZKAŃCÓW -> DRUKI I WNIOSKI https://gruta.pl/wniosek-o-zawarcie-umowy-o-zaopatrzenie-w-wodelub-odprowadzenie-sciekow/
Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Gruta, pokój nr 17, w godzinach pracy urzędu, tj.  od poniedziałku do środy w godz. 7:00 – 15:00, czwartek godz. 7:00 – 16:00, piątek godz. 7:00 – 14:00.

W przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu: 564683121 (wew. 110), tel. kom.: 537 205 108.

28 FINAŁ WIATR W ŻAGLE GRAMY, BO LUBIMY, BO POMAGANIE JEST DZIECINNIE PROSTE DLA DZIECIĘCEJ MEDYCYNY ZABIEGOWEJ

28 FINAŁ WIATR W ŻAGLE GRAMY, BO LUBIMY, BO POMAGANIE JEST DZIECINNIE PROSTE DLA DZIECIĘCEJ MEDYCYNY ZABIEGOWEJ

W tym roku zagraliśmy rekordowo !! Nasza kwota w 28Finale WOŚP to ponad 22 tysiące złotych

Oj , sporo się działo 12.01.2020r.,w Gruckiej Remizie OSP , zaczęliśmy o godz.15.00, skończyliśmy o 20.00. Otwarcia imprezy dokonał Wójt Gminy Waldemar Kurkowski wraz z Szefową Sztabu Hanną Szumotalską. Oboje podziękowali wszystkim za zaangażowanie wolontariuszom, sponsorom, stowarzyszeniom i druhom strażakom.

Pierwsza licytacja tortu od razu powiększyła konto Orkiestry nabył go Wójt , który prosił żeby stowarzyszenie Mełno podzieliło tort dla wszystkich.

 Chodź gadżetów do licytacji nie było dużo to co niektóre osiągały takie kwoty jak: obraz- 450,00zł, tort- 250,00zł, koszulka WOŚP -270,00zł, miś strażacki -220,00zł i inne w niższych kwotach , ale inwencja prowadzącej licytacje i hojność nabywców udał się pozyskać 3.530,00zł. Do tego dochodzi ciężka praca 30 wolontariuszy , gdzie w niektórych puszkach było 1.662,35, 1464,87, były też i niższe kwoty  tj. 43,30, ale liczy się serce wolontariusza łączna kwota to 15.978,32zł.

Niedzielne Granie to oprócz licytacji i zbiórki do puszek były kawiarenki stowarzyszeń i strażaków 2.523,54zł.

Przed licznie zebraną publicznością wystąpiły dzieci: tańczące ze SP w Grucie, SP Nicwałdu, z Akademii Spryciarza, a także śpiewające dzieci z Harcowni Gruta (z Kitnowa), z SP Słup , SP Boguszewa i Papugi z SP Plemiąt.

Swój kącik miała Biblioteka Publiczna, były literaki i gry, a także SP Gruta robiła z balonów zwierzaki, które można było nabyć za symboliczną złotówkę.

Hanna Szumotalska – Szef Sztabu dziękuje za wykonaną pracę sztabowi Orkiestry( w tym panią z komisji liczącej przez kilka godzin pieniądze), wszystkim  występującym dzieciom, sponsorom, stowarzyszeniu Kobiet Gminy Gruta „Działajmy Razem” z Mełna za duże zaangażowanie, stowarzyszeniu z Okonina i Salna za souveniry wrzucone do puszek, żonom strażaków OSP Gruta za ciasta , druhom strażakom OSP Gruta, WTZ z Gruty i ŚDŚ z Dąbrówki Królewskiej, Akademii Spryciarza.

Nasze kolejne GRANIE zakończyło ŚWIATEŁKO DO NIEBA.

« 1 z 3 »

H.SZ.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Data opublikowania: 31.12.2019 g. 12:03

Ogłoszenie nr 639351-N-2019 z dnia 2019-12-31 r.

Gminna Spółka Wodna w Grucie: Zakup koparko-ładowarki służącej do utrzymania urządzeń melioracji wodnej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

S5 z Nowych Marz na Ostródę przez Gminę Gruta?

5df39692b8dfc_p13 grudnia w Grudziądzu doszło do podpisania porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju gospodarczego oraz wspólnej oferty nieruchomości inwestycyjnych pomiędzy Gminą-Miastem Grudziądz, Powiatem Grudziądzkim, Miastem i Gminą Łasin, Miastem i Gminą Radzyń Chełmiński, Gminą Grudziądz, Gminą Świecie nad Osą, Gminą Rogóźno oraz Gminą Gruta.

Porozumienie opiera się na szeroko pojętych płaszczyznach promocji gospodarczej regionu, promocji terenów inwestycyjnych, inkubacji przedsiębiorczości oraz zwiększenia mobilności mieszkańców, celem zapewnienia przedsiębiorcom dostępu do wykwalifikowanych kadr. Dodatkowo porozumienie zakłada aktywizację społeczną, oraz rozwój kadr organizacji pozarządowych działających w sferze wsparcia otoczenia biznesu.

Jednak aspektem podpisania porozumienia, które wzbudza największą uwagę lokalnych mediów jest wypracowanie kompromisu w zakresie preferowanego przebiegu drogi ekspresowej S5 Nowe Marzy – Ostróda.

Temat nie jest nowy, bowiem o przebiegu tej trasy dyskusje trwają od 2010 r., jednak w chwili obecnej pod uwagę bierze się 5 wariantów. Jeden  z nich zakłada przebieg drogi S5 przez Gminę Grudziądz, gminę Gruta, gminę Rogóźno i gminę Łasin. Takie rozwiązanie otworzyłoby nowe możliwości inwestycyjne nie tylko dla naszej gminy, lecz dla całego regionu. Dodatkowo nowa trasa drogi ekspresowej zapewniłaby wysoki poziom skomunikowania terenów.

Większość samorządowców przychylna jest do propozycji południowej, która zakłada powstanie nowego węzła autostradowego w okolicy Góry Klęczkowskiej i przebieg m.in. przez naszą gminę:

– Nowa trasa S5 jest realną szansą na rozwój gospodarczy naszej gminy; na atrakcyjne tereny inwestycyjne, które  mogą przyciągnąć dużych inwestorów do nas. Myśląc perspektywicznie, potencjalni przedsiębiorcy będą zatrudniać pracowników, co bezpośrednio wpłynie na jakość życia mieszkańców gminy – podkreśla Wójt Gminy Gruta, Waldemar Kurkowski.

Wójt Gminy Gruta zaprasza mieszkańców Dąbrówki Królewskiej, Salna oraz okolic na konsultacje społeczne w sprawie przedyskutowania wariantu przebiegu S5 z Nowych Marz do Ostródy.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w Urzędzie gminy Gruta (sala narad),  dnia 30 stycznia 2020 r., godz. 16:00. 

przebieg s5

foto: Urząd Miasta Grudziądz

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozliczy podatek dochodowy od większości wypłaconych emerytur i rent

W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku podatkowego 2019 Kasa informuje, że jak co roku – w zdecydowanej większości przypadków – rozliczy podatek dochodowy za emeryta/rencistę.

Na potwierdzenie dokonania rozliczenia Kasa wystawi i przekaże w terminie do dnia 29 lutego 2020 r. formularz PIT-40A – Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy. Osoba, która otrzyma ww. formularz i poza świadczeniami emerytalno-rentowymi wypłaconymi z Kasy w 2019 r. nie osiągnęła innego przychodu, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (dochód z gospodarstwa rolnego nie wchodzi do tego przychodu) – nie ma obowiązku składania w urzędzie skarbowym dodatkowego zeznania podatkowego.

Kasa nie rozliczy podatku dochodowego emeryta/rencisty za 2019 r. m.in., gdy:

  1. w ciągu 2019 r. emeryturę lub rentę wypłacała jednostka organizacyjna KRUS, a następnie jednostka organizacyjna ZUS lub odwrotnie,
  2. realizowała w danym roku podatkowym ulgę podatkową udzieloną przez urząd skarbowy,
  3. obniżała wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy w związku ze złożonym przez emeryta lub rencistę oświadczeniem o wspólnym opodatkowaniu dochodów z małżonkiem lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci (chyba, że takie oświadczenie emeryt/rencista wycofał w 2019 r.),
  4. nie pobierała zaliczek na podatek dochodowy stosownie do postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
  5. przed końcem roku podatkowego tj. do dnia 31 grudnia 2019 r. emeryt/rencista złożył wniosek o niesporządzanie rocznego obliczenia podatku,
  6. z uwagi na wstrzymanie wypłaty emerytury/renty po zamknięciu roku podatkowego nie mogła rozliczyć nadpłaty/niedopłaty podatku.

Jeżeli wystąpi chociaż jedna z podanych wyżej sytuacji, Kasa przekaże emerytowi/renciście formularz PIT-11A – Informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego za rok podatkowy 2019. Emeryt/rencista, który otrzyma PIT-11A powinien sam złożyć zeznanie podatkowe (formularz PIT-36 lub PIT-37) we właściwym urzędzie skarbowym (w formie papierowej lub drogą elektroniczną), bądź dokonać akceptacji zeznania udostępnionego na Portalu podatkowym Ministerstwa Finansów. Należy pamiętać, aby zeznanie takie złożone lub zaakceptowane zostało w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2020 roku.

W przypadku emeryta/rencisty, który oprócz dochodów wykazanych w rocznym obliczeniu podatku lub informacji uzyskanej z KRUS nie uzyskał innych dochodów podlegających opodatkowaniu, niedokonanie akceptacji lub odrzucenia udostępnionego zeznania przed upływem dnia 30 kwietnia 2020 r. oznacza złożenie udostępnionego zeznania w ostatnim dniu tego terminu (tzw. automatyczna akceptacja).

Ponadto Kasa informuje, że każdy emeryt/rencista, który chce skorzystać z ulg podatkowych bądź z rozliczenia podatku razem z małżonkiem lub dzieckiem (w przypadku osób samotnych), mimo obliczenia podatku przez Kasę – również sam składa zeznanie podatkowe (PIT-36 lub PIT-37) we właściwym urzędzie skarbowym lub za pośrednictwem Portalu podatkowego w ww. terminie. W zeznaniu podatkowym należy uwzględnić kwoty wykazane w PIT-11A lub PIT-40A.

Podstawa prawna:
art. 34 ust. 7 – 14 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1387 z późn. zm.)

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Badanie ankietowe Regiogmina

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie w realizacji badania ankietowego, którego głównym celem jest ocena stopnia zadowolenia przedsiębiorców z pomocy oferowanej im przez instytucje publiczne w województwie kujawsko-pomorskim, a także rozpoznanie oczekiwań przedsiębiorców w tym zakresie.

 Niniejsze przedsięwzięcie wpisuje się w projekt badawczy GOSPOSTRATEG – „Regiogmina” współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jego efektem będzie m.in. wdrożenie innowacyjnego podejścia do stymulowania przedsiębiorczości w gminie za pomocą odpowiednio skomponowanego zestawu instrumentów wsparcia.

 W wyniku badania ankietowego, zostanie określone zapotrzebowanie przedsiębiorców na pomoc, co w kolejnej kroku pozwoli na wypracowanie instrumentów dedykowanych mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom, a następnie ich wdrożenie.

Aby wypełnić ankietę, przedsiębiorstwo powinno skorzystać z poniższego linku: https://limesurvey.sgh.waw.pl/index.php/186866?lang=pl

Spotkania opłatkowe

W dniach 12 oraz 13 grudnia odbyły się spotkania opłatkowe, na które Wójt Gminy Gruta zaprosił przedstawicieli lokalnych oraz regionalnych instytucji państwowych, radnych, sołtysów, prezesów stowarzyszeń, dyrektorów  gminnych  placówek oświatowych oraz przedstawicieli instytucji, z którymi Gmina Gruta współpracuje na co dzień. Waldemar Kurkowski wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Gruta, Piotrem Dysiem złożyli wszystkim przybyłym życzenia świąteczne
i noworoczne.  Z kolei ks. Kanonik Marek Wysiecki, proboszcz parafii pw. Św. Kosmy i Damiana w Okoninie, zwrócił uwagę przybyłych na istotę Świąt Bożego Narodzenia oraz na wartości nadrzędne, które są swoistymi korzeniami dla całego narodu Polskiego, dlatego nigdy nie należy się ich wyrzekać, ani wstydzić.

Przybyli goście podzielili się opłatkiem, w czasie, gdy kolędy intonowała Klaudia Dziubkowska. Serdecznie dziękujemy Klaudii za coroczną współpracę przy tworzeniu świątecznej atmosfery w czasie gminnych spotkań wigilijnych.

Wójt Gminy Gruta składa serdeczne podziękowania druhom OSP Gruta, za możliwość zorganizowania spotkania w świetlicy OSP i za wszelką okazaną pomoc, oraz przybyłym gościom za poświęcony czas.

Z kolei 13 grudnia Wójt Gminy Gruta spotkał się z pracownikami Urzędu, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz gminnych instytucji kultury, gdzie życzono sobie owocnej współpracy oraz zdrowia
i pomyślności w nadchodzącym roku.

Rewitalizacja parku dworskiego w miejscowości Gruta, Gmina Gruta etap III

Gmina Gruta w roku 2019 uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu  w kwocie 37 324,28 zł na wykonaniu zabiegów pielęgnacyjnych polegających na nasadzeniu materiału roślinnego drzew i krzewów.

W ramach zadania osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny określony jako nasadzenia
4177 szt. materiałów roślinnych, tj. drzew i krzewów ozdobnych. Efekt rzeczowy
i ekologiczny został wykonany w zadowalającym stopniu.

Przechwytywanie

Informacja WKU w Grudziądzu-nabór do służby przygotowawczej

Wojskowy komendant Uzupełnień w Grudziądzu prowadzi nabór na szkolenie w ramach I turnusu służby przygotowawczej w 2020 r. na potrzeby korpusu szeregowych.

Szczegółowe informacje na temat służby przygotowawczej  oraz procesu rekrutacji znajdują się na stronie internetowej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Grudziądzu: www.grudziadz.wku.wp.mil.pl w zakładce SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA. Tel. kontaktowy: 261 48 20 95, 261 48 20 74.

indeks

Spotkanie z najstarszymi mieszkańcami gminy

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Wójt Gminy Gruta odwiedził najstarszych Mieszkańców Gminy, by złożyć im życzenia oraz wręczyć symboliczne podarunki świąteczne.
Dziękujemy wszystkim za ciepłe przyjęcie, rozmowy na różne tematy, począwszy od samopoczucia, przez rodzinne historie, aż po prawdziwą lekcję lokalnej historii. Wspomnieniom nie było końca!
Serdecznie dziękujemy, że kolejny raz mogliśmy gościć u Państwa. A z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy przede wszystkim zdrowia oraz pogody ducha, zarówno dla Państwa jak i najbliższych!

Wesołych Świąt!

Informacja

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Gruta informujemy, że z dniem 31.12.2019 r. likwiduje
się Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grucie, w związku z czym od dnia 01.01.2020 r., Zakład nie będzie wykonywał usług wywozu nieczystości.

Poniżej prezentujemy Państwu dane firm, które posiadają zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy Gruta.

Lp. Nazwa firmy Adres Kontakt
1. Agro-Części „Agromka” Bartosz Giełażyn Łasin 723 688 555
2. Usługi Asenizacyjne

Karolina Kocieniewska

Grudziądz 515 115 215
3. Kółko Rolnicze w Radzyniu Chełm. Fijewo 8 56 688 60 22 /
502 526 370

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Szanowni  Państwo !

Zbliżają się ferie zimowe dla  województwa  kujawsko-pomorskiego od 31.01.2020r. do 09.02.2020r.,Fundacja „Szansa dla Gmin” z siedzibą Al. Jerozolimskiej 11/19 lok.14, 00-508 Warszawa jest organizatorem zimowiska „KWATERY PRYWATNE” – Sieczka w Poroninie, ul. Jana Kasprowicza 41A, 34-520 Poronin.

  Zapraszamy do udziału w zimowisku dzieci do 16 lat (najstarszy 2004 rocznik). W zimowisku mogą uczestniczyć dzieci , których przynajmniej jedno z rodziców podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, niezbędne będzie zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu z KRUS. Turnus trwa 10 dni (9noclegów) od 31.01.20r. do 09.02.20r. koszt to 550,00zł.

         Osoby zainteresowane skorzystaniem z wypoczynku proszone są o telefoniczny kontakt do 12.12.19r. do dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Grucie Pani Hanny Szumotalskiej Tel. 530 443 373.

Harmonogram wywozu śmieci na 2020 rok.

W załączeniu prezentujemy harmonogram wywozu śmieci na 2020 rok.


Załączniki

Informacja

Zgodnie z Uchwałą nr IX/52/19 Rady Gminy z dnia 27 czerwca 2019r. informujemy, że z dniem 31.12.2019 likwiduje się samorządowy zakład budżetowy – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grucie. Zadania wykonywane dotychczas przez Zakład z dniem 1 stycznia 2020 r. przejmie Urząd Gminy Gruta.

Kierownik
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Grucie w likwidacji
mgr inż. Rafał Zieliński

Medale za pożycie małżeńskie wręczone!

dscn1856Dnia 9 stycznia 2020 r Wójt Gminy Gruta wręczył Mieszkańcom Gminy Gruta  medale Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie. Medalami udekorowani zostali Janina i Ryszard Dąbrowscy z Mełna, Kazimiera i Stanisław Jurak  z Mełna ZZD, Marta i Zygfryd Witkowscy z Plemiąt, Urszula i Piotr Chylińscy z Gruty, Władysława i Henryk Dubilis z Pokrzywna, Barbara i Franciszek  Sawiccy z Dąbrówki Królewskiej, Marta i Eugeniusz Cwiek z Mełna, Teresa i Kazimierz Brach z Gruty, Anna i Bogdan Zielińscy z Mełna ZZD,  Mirosława i Kazimierz Kupiec z Okonina, Bogumiła i Mieczysław Miąsko z Salna, oraz Elżbieta i Roman Karwowscy.

Dekoracja medalami odbyła się w uroczystej atmosferze w Urzędzie Gminy. Wójt złożył wszystkim obecnym życzenia zdrowia oraz wszelkiej pomyślności. Po części oficjalnej uroczystości postanowiliśmy zapytać przybyłych gości o przepis na udany związek małżeński. Wszyscy jednogłośnie stwierdzili, że najważniejsze przy długoletnim związku jest zdrowie i poczucie humoru, bowiem nie ma idealnych par i gotowych przepisów na udany związek. Każdy musi kiedyś ustąpić, trzeba nauczyć się żyć w zgodzie.   Słowa te, po krótkich rozmowach, potwierdziły się. Naszym gościom dopisywał humor, a my z chęcią wysłuchaliśmy ciekawych anegdot, z których nie jedna mogłaby posłużyć za scenariusz do komedii romantycznych. Przykładowo Pani Kazimiera Jurak, wybrała się w 1967 r. na zebranie do klubokawiarni w Nicwałdzie, gdzie obecny był również Pan Stanisław. Kuzyn Pani Kazimiery tego dnia powiedział do niej „to będzie Twój mąż”. Tak też się stało – Państwo Jurak pobrali się  w lutym 1969 r.    Z kolei Państwa Sawickich połączył list. Pani Barbara została poproszona o przysługę, by napisała do Pana Franciszka, który był w tym czasie w wojsku, list o tym, że jego siostra urodziła. Tak zaczęła się korespondencja, która po krótkim czasie przerodziła się w miłość.

Wszyscy odznaczeni tego dnia medalami są dumni z tego, że stworzyli udane związki, doczekali się dzieci, wnuków i prawnuków. Państwo Miąsko, którzy doczekali się już 6 prawnuków, wskazują, że rodzina jest najważniejsza, ponieważ jak jest dom pełen dzieci i wnuków, to życie nabiera zupełnie  innych barw.

Z tego miejsca jeszcze raz wszystkim gratulujemy, życzymy zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności.