„Rozwój niestacjonarnych usług nad osobami zależnymi na terenie Gminy Gruta” .

Miło nam poinformować Państwa, że Gmina Gruta uzyskała dofinansowanie  w wysokości 619850,47zł  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 na realizację  projektu „Rozwój niestacjonarnych usług nad osobami zależnymi na terenie Gminy Gruta” .   Projekt ma na celu zapewnienie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących z terenu naszej gminy oraz utworzenie niewielkiej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.  Realizacja 2 -leniego  projektu zostanie powierzona Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Grucie.

Zarządzenie nr 85/2020 Wójta Gminy Gruta

Zarządzenie nr 85/2020 Wójta Gminy Gruta z dnia 21 października 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu “Rocznego programu współpracy gminy Gruta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.


Załączniki

Spis rolny – spotkanie informacyjne

W województwie kujawsko-pomorskim do spisania mamy 65 tysięcy gospodarstw. Do tej pory spisało się nieco powyżej 30%.
 
Dlatego, żeby pomóc rolnikom organizujemy spotkanie informacyjne z użyciem platformy MS TEAMS.
 
Spotkanie odbędzie się 20 października o godz. 10. Potrwa 60 minut.
 
Żeby dołączyć do spotkania wystarczy kliknąć w link
 
Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams: KLIKNIJ TUTAJ
 
Na spotkaniu będzie okazja do zadania pytań – odnośnie samego badania, jego przebiegu, rozwiać wątpliwości związane z formularzem a także te dotyczące bezpieczeństwa danych przekazywanych w spisie.
 
Spotkanie zostało objęte patronatem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – Odział Terenowy w Bydgoszczy.

Godziny dla seniorów

Szanowni Mieszkańcy, przypominamy, że od dziś do odwołania wracają tak zwane godziny dla seniorów. Dotyczą one osób powyżej 60. roku życia i mają zastosowanie w godz. od 10 do 12 w sklepach spożywczych, drogeriach, aptekach i na poczcie.

Bezpłatna Pomoc Prawna

Mieszkańcy powiatu grudziądzkiego mogą skorzystać z bezpłatnej porady prawnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
Do odwołania pozostają zamknięte punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego. Osoby, które chcą uzyskać pomoc prawną mogą ją otrzymać wyłącznie drogą środków komunikacji na odległość. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 56 45 14 408 .

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Szanowni Dyrektorzy Szkół, Przedszkola, Żłobka, Nauczyciele, Pedagodzy, Pracownicy Administracji i Obsługi

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności. Dziękujemy za trud i poświęcenie, wykazywane każdego dnia w odpowiedzialnej i niełatwej, ale jakże pięknej pracy pedagogicznej.

Życzymy, aby praca, którą Państwo wykonujecie, była otaczana szacunkiem, uznaniem i życzliwością Państwa wychowanków i ich rodzin. Wszystkim nauczycielom oraz pracownikom oświaty życzymy zdrowia, zadowolenia i satysfakcji zawodowej, pomyślności w życiu osobistym oraz samych dobrych dni w całym roku szkolnym.

  Przewodniczący Rady

Piotr Dyś

Wójt Gminy

Waldemar Kurkowski

Droga Ekspresowa S5 przez Gminę Gruta ?

Drodzy Mieszkańcy 7 października 2020 r. odbyło się Spotkanie informacyjne dotyczące studium korytarzowego drogi ekspresowej S5 Ostróda – Nowe Marzy. Podczas dzisiejszego spotkania Dyrektor GDDKIA Tomasz Żuchowski przedstawił cztery możliwości przebiegu korytarzy oraz ich szczegółową analizę. Przedstawiono również analizę porównawczą, z której wynika, że preferowany jest wariant 1- fioletowy. Poniżej przedstawiamy Państwu prezentację ze spotkania zawierającą istotę propozycji. Studium jest pierwszym krokiem przedstawiającym koncepcje. Po nim nastąpi etap konsultacji z samorządami, zapraszamy więc do wyrażania swoich opinii.

Już od jutra Gmina Gruta w strefie żółtej

Szanowni Państwo, informujemy, że gmina Gruta jak i pozostałe gminy powiatu grudziądzkiego zostanie objęta od soboty 10 października 2020 roku żółtą strefą zagrożenia zakażeniem koronawirusem. Miasto Grudziądz zostanie objęte strefą czerwoną. Przykładowe obostrzenia strefy żółtej:
– obowiązek noszenia maseczek w przestrzeni publicznej, także na wolnym powietrzu,
– maseczki obowiązkowe dla osób odwiedzających cmentarze,
– kongresy i targi: nie więcej niż 1 osoba na 2,5 m2. powierzchni dostępnej dla uczestników, widzów lub klientów,
– limit osób podczas wydarzeń sportowych – zajęte może być tylko 25% widowni.
– imprezy kulturalne – w obiektach zajęte może być nie więcej niż 50 proc. miejsc, przy czym każdy musi siedzieć w odstępie 1,5 m. W przypadku imprez na otwartej przestrzeni uczestnicy muszą mieć maseczki, limit osób wynosi 1 na 5 m2.
– restauracje – 1 osoba na 4 m2.
– siłownie – 1 osoba na 7 m2.
– kina i teatry – 25 proc. widowni może być zajęte.
– wesela i inne uroczystości o charakterze rodzinnym – maksymalnie 75 osób.
– limit osób w środkach komunikacji publicznej – podróżować będzie mogło tyle osób, ile wynosi 100 proc. miejsc siedzących lub 50 proc. wszystkich miejsc.
Przykładowe obostrzenia strefy czerwonej:
– maseczki należy zakładać wszędzie w przestrzeni publicznej.
– zakaz organizacji targów i kongresów.
– wydarzenia sportowe mogą się odbywać, ale bez publiczności.
– zakaz organizowania wydarzeń kulturalnych.
– gastronomia – 1 osoba na 4 m2. Restauracje i inne punkty gastronomiczne mogą być czynne tylko w godzinach 6:00-22:00. Zakaz działalności w nocy nie dotyczy realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu.
– siłownie – 1 osoba na 10 m2.
– kina i teatry – 25 proc. widowni.
– kościoły – obowiązek stosowania maseczek, limit osób – 50 proc. obłożenia budynku. W przypadku wydarzeń religijnych odbywających się na zewnątrz konieczne jest zakładanie maseczek oraz zachowanie dystansu 1,5 m.
– wesela i inne uroczystości rodzinne – maksymalnie 50 osób.
– inne imprezy lub spotkania – do 50 osób.
– transport zbiorowy – 50 proc. liczby miejsc siedzących albo 30 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu. Jednocześnie w pojeździe musi być pozostawione co najmniej 50 proc. miejsc siedzących niezajętych.
Aktualne obostrzenia związane z wprowadzeniem nowych stref, zakazów i obowiązków znajdziecie pod linkiem: https://www.gov.pl/web/koronawirus/regionalne-obostrzenia-dla-wybranych-powiatow

Ogłoszenie dot. przerw w dostawie energii elektrycznej.

Energa Operator informuje o przerwach w dostawie energii elektrycznej dla mieszkańców zasilanych ze stacji transformatorowych:
06.10.2020 w godz. 07.00-08.00 i 13.00-14.00 Stacja: Nicwałd 3
08.10.2020 w godz. 08.30-10.00 i 15.00-16.30 Stacje: Dąbrówka 1, 5

Za utrudnienia przepraszamy

Szansa dla osób szukających stabilizacji zawodowej zatrudnionych w ramach umów krótkoterminowych oraz umów zlecenie

Punkt Konsultacyjny projektu „Lepsza praca lepsza płaca” zaprasza do projektu osoby powyżej 29 roku życia  zamieszkałe w Grudziądzu lub powiecie grudziądzkim, chełmińskim, wąbrzeskim, zatrudnione  na umowach krótkoterminowych, umowach cywilnoprawnych, których dochód miesięczny nie przekracza 2.600 zł brutto.

Uczestnicy mogą otrzymać bezzwrotne wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej nawet do 27 000 zł, oraz wsparcie towarzyszące w postaci usług doradcy zawodowego i doradcy biznesowego.

Więcej informacji uzyskać można pod nr tel.: 577 909 989 i nr tel.  56 643 84 37 

Nabór trwa, liczba miejsc jest ograniczona.

Szkolenie e-learningowe pn. “Jak prawidłowo segregować odpady w gospodarstwie domowym?”

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza mieszkańców obszarów wiejskich zainteresowanych zasadami segregacji odpadów na szkolenie e-learningowe pn. „Jak prawidłowo segregować odpady w gospodarstwie domowym?”

Szkolenie odbędzie się w terminie od 21 września do 12 października 2020 roku na platformie edukacyjnej www.cdrkursy.edu.pl.

Celem szkolenia jest dostarczenie informacji o zasadach prawidłowej segregacji odpadów oraz poznanie dobrych praktyk mających za zadanie ograniczenie wytwarzania odpadów komunalnych. Szkolenie składa się z trzech modułów:

 1. Uwarunkowania formalno – prawne segregacji odpadów
 2. Zasady segregacji odpadów
 3. Przykłady dobrych praktyk

 Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Pocztówka z wakacji

W dniu 18 września 2020 roku rozstrzygnięto pierwszą edycję wakacyjnego konkursu „Pocztówka z wakacji”. Konkurs plastyczny organizowany był pod patronatem Wójta Gminy Gruta i Dyrektora GCK w Grucie. Do jego udziału zgłosiły się dzieci i młodzież z terenu gminy, którzy stworzyli gminna flagę i zabrali ją ze sobą na miejsce swojego letniego wypoczynku. Zrobione zdjęcie dzieci i ich opiekunowie wysłali pocztówką do Wójta. Dokąd powędrowała nasza flaga? Najdalej odwiedziła Maltę, była w górach, była i nad morzem, odwiedziła niestety też szpital, ale dzielnie wpierała swojego autora w drodze do zdrowia. Flagi zdobiły również piękno domowego ogniska. Laureatami w konkursie okazali się I miejsce – Jakub Nasieniewski z Gruty II miejsce – Zuzanna Czmoch z Gruty III miejsce – Dawid Zawadka z Kitnowa. Dzieci otrzymały nagrody rzeczowe od Wójta i Dyrektora GCK. Wśród wyróżnionych dzieci znaleźli się Wiktoria Stankiewicz, Patrycja Kurkus, Mateusz Stankiewicz oraz Wiktoria Szczepańska. Gratulujemy wszystkim uczestnikom pięknych prac i zapraszamy do udziału w następnych konkursach.

Konkurs na najpiękniejszy ogród w Naszej Gminie

Za nami pierwsza edycja konkursu na najpiękniejszy ogród w naszej Gminie. Do udziału zgłosiło się 12 uczestników z terenu całej gminy. Komisja konkursowa w dniach 8-9 września 2020 roku na podstawie przesłanych wniosków i zdjęć odwiedziła wszystkich zainteresowanych i ich piękne ogrody. Wybór był naprawdę trudny, a poziom piękna i estetyki ogrodów zadziwiający. W ocenie ogrodów kierowano się m.in estetyką ogrodu, różnorodnością nasadzeń, znajomością odmian i gatunków roślin oraz tworzeniem przez gospodarzy terenu mini architektury ogrodu. W wyniku przyznanej punktacji i zrównoważonego, bardzo wysokiego poziomu ogrodów wybrano ex eaquo III pierwsze miejsca. Wśród laureatów znaleźli się Pani Edyta Prahl z Pokrzywna, Pani Agnieszka Krucaz Gruty oraz Pani Joanna Paczkowska z Gruty. Nagrodzeni w dniu 17 września br. otrzymali z rąk Z-cy Wójta Pana Tomasza Groszewskiego karty podarunkowe do sklepów ogrodniczych oraz nagrody rzeczowe. Z uwagi na fakt przyznania 3 pierwszych miejsc oraz piękno i indywidualny charakter wszystkich zgłoszonych ogrodów pozostali uczestnicy zostali również wyróżnieni nagrodami rzeczowymi.

#sadziMY

Gmina Gruta dołączyła do szlachetnej akcji organizowanej pod patronatem Pary Prezydenckiej RP oraz Lasów Państwowych pod hasłem #sadziMY. Otrzymaliśmy 20 małych sadzonek drzew i krzewów, które będą początkiem wielkiej przygody. Wyrosłe z nich drzewa w ciągu swojego życia zapewnią nam tlen, oczyszczą powietrze, złagodzą zmiany klimatu i stworzą dom dla wielu żywych organizmów. W ramach akcji Wójt Gminy Gruta oraz Dyrektorzy gminnych szkół wraz z dziećmi i młodzieżą posadzą otrzymane sadzonki na terenach przynależnych do szkół na terenie naszej gminy. Finał akcji planowany jest na 24 września br. Wówczas o godz. 10:00 punktualnie we wszystkich gminnych szkołach dzieci posadzą swoje sadzonki i zostawią swój wkład w ochronę przyrody. Fotorelacja z wydarzenia już niebawem.

„Sprzątanie świata” z udziałem uczniów SP w Grucie

Wczoraj, 16 września br., z zachowaniem szczególnej ostrożności w czasie okresu epidemii uczniowie klas I – III oraz starszych (VII b i VIII) gruckiej podstawówki dołączyli do akcji „Sprzątanie świata” w 2020 r. Klasy młodsze wyszły na teren wokół szkoły i w parku. Klasy starsze przeszły ścieżką do Mełna i oczyściły pobocze. Worki do śmieci zapełniły się odpadami, co podkreśla konieczność organizowania tej akcji, aby przypominała o nawyku dbania o czystość otoczenia. Dziękujemy wychowawcom i nauczycielowi świetlicy za opiekę nad uczniami, a Panu Witoldowi Kaczmarkowi za koordynację działań. Nadmienić należy, że w piątek, 18 września br., uczniowie wysłuchają audycji przez szkolny radiowęzeł na temat ochrony środowiska i samej akcji.

Projekt Przedszkola Samorządowego

Tak, jak już wcześniej informowaliśmy, trwają prace nad projektem budowlanym nowego przedszkola samorządowego w Grucie.

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy jego wizualizację. Jak się Państwu podoba? Zgodnie z dokumentacją projektową, nowe centralne przedszkole gminne zlokalizowane będzie przy budynku SP w Grucie. Na ten cel zostanie m.in zaadoptowana i rozbudowana stara sala gimnastyczna, z wykorzystaniem terenu do niej przynależnego. Badania fundamentów i gruntu pozwolą na dobudowę I piętra i rozbudowę obiektu zgodnie z przedstawionym projektem. Nowe przedszkole ma mieć 6 oddziałów, samodzielną kuchnię, nowoczesną stołówkę, salę zabaw oraz wiele innych udogodnień. Przewiduje się 150 miejsc dla dzieci. Dla porównania obecnie funkcjonujące Przedszkole Samorządowe w Mełnie posiada 75 miejsc. Warunkiem powstania nowoczesnego zespołu szkolno-przedszkolnego jest uzyskanie dofinansowania zewnętrznego, bez wsparcia którego inwestycja będzie trudna do realizacji. Gotowość projektowa, w której znajduje się gmina Gruta w tym zakresie coraz bardziej zwiększa szanse na pomyślność inwestycji. Trzymajmy zatem za nią kciuki.

Prace utrzymania dróg gminnych

Okres urlopowy już minął i wznowione zostały prace utrzymania dróg gminnych. Warunki pogodowe we wrześniu pozwoliły na koszenie poboczy na drogach: część dróg Annowo, Gruta , Nicwałd. Wilgotne podłoże dróg gminnych usprawniło pracę zakupionej w tym roku równiarki gdzie w ostatnim czasie zrealizowano remont cząstkowy części dróg w miejscowościach Gruta, Boguszewo, Gołębiewko, Kitnowo,Pokrzywno, Nicwałd. W najbliższych dniach równiarka wyjedzie na kolejne drogi.

Prace usługowego kruszenia gruzu celem zastosowania surowca na drogach gminnych

W okresie sierpień – wrzesień realizowane są prace usługowego kruszenia gruzu celem zastosowania surowca na drogach gminnych. W pierwszym etapie zrealizowane zostało pokruszenie ok 350t i rozplantowanie gruzu w miejscowości Okonin (droga Okonin-Nowy Dwór). Obecnie prowadzone są prace rozbiórkowe i kruszenie starego budynku OSP w Dąbrówce Królewskiej. Zebrany surowiec wykorzystanie zostanie do utwardzenia gminnych szlaków komunikacyjnych.

Budowa spinki Gruta-Mełno

Na przełomie sierpnia i września zrealizowano budowę zadania inwestycyjnego budowy spinki wodociągowej Gruta -Mełno. Obecnie przeprowadzona jest próba szczelności i dezynfekcja rurociągu. Po uzyskaniu prawidłowych wyników z prób szczelności i wyników jakości wody z danego odcinka, inwestycja zostanie włączona do sieci. Kolejna zaplanowana inwestycja budowy sieci wodociągowej na 2020 rok przez gminę Gruta polegająca na połączeniu sieci wodociągowej zasilanej ze stacji uzdatniania wody w Boguszewie z siecią wodociągową w Mełnie obecnie jest na etapie zrealizowanego projektu i procedowania zamówienia przetargowego na realizację budowy.

Inwestycja renowacji trzech zbiorników retencyjnych na stacji uzdatniania wody w Grucie

W pierwszej połowie sierpnia zrealizowana została inwestycja renowacji trzech zbiorników retencyjnych na stacji uzdatniania wody w Grucie. Inwestycja ta zwiększy możliwości retencyjne wody o kolejne 150 m3 co przy maksymalnych poborach zabezpiecza 2 godziny dostaw wody. Ponadto na stacji uzdatniania wody w Mełnie w wyniku awarii konieczne stało się poczynienie inwestycji wymiany pompy głębinowej. Znaczący spadek wydajności jednej z dwóch pomp przyczynił się do podjęcia natychmiastowych prac w wyniku których zakupiono nową pompę oraz wymieniono 14m rurociągu. Ponadto w ostatnich dniach pracownicy zajmujący się eksploatacją infrastruktury wodociągowej przeprowadzili prace konserwatorskie na stacji uzdatniania wody w Grucie. Przegląd i oczyszczenie pompy wraz z rurociągiem tłocznym pozytywnie wpłynie na wydajność ujęcia w Grucie.

Rozbudowa Żłobka w Nicwałdzie

Trwają prace związane z rozbudową Żłobka Bąbelek w Nicwładzie. W ich rezultacie żłobek zyska nową salę wraz z wyposażeniem oraz zwiększona zostanie o 10 miejsc ilość dzieci objętych opieką Żłobka. Zadanie zostało dofinansowane w ramach rządowego wsparcia Maluch+. Kwota pozyskanej dotacji wynosi 220 000,00 zł. W ramach inwestycji prócz dobudowy sali przewiduje się m.in. zakup nowego wyposażenia dla dzieci oraz kompleksowy remont elewacji Żłobka.

Przerwa w dostawie energii

Energa operator informuje o przerwach w dostawie energii elektrycznej dla mieszkańców zasilanych ze stacji transformatorowych:
22.09.2020 w godz. 09.30-12.30 Stacja: Pokrzywno 2
23.09.2020 w godz. 08.00-11.00 Stacja: Gruta 15
23.09.2020 w godz. 10.00-14.00 Stacje: Orle 2, 3, 4, 7, 9
Za uciążliwości związane z wyłączeniem prądu przepraszamy.

Europejskie Dni Dziedzictwa w Grucie

Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Kulerskiego w Grucie pod patronatem Wójta Gminy Gruta po raz ósmy zorganizowała obchody Europejskich Dni Dziedzictwa (EDD) w naszej Gminie.

Z przyczyn epidemicznych w tym roku przybrały one wyjątkowo formę wirtualną. Złożony projekt zakładał realizację czterech filmików pt. „Bóg, honor i Ojczyzna – wirtualny spacer po kościołach w Gminie Gruta”. Projekt przewidywał spacer po kościołach w Grucie, Słupie, Dąbrówce Królewskiej i Okoninie. Zamiarem było ukazanie wartości zabytkowej, sakralnej, ale też przedstawienie legend, podań, ciekawostek o danym kościele. Nie mogło też zabraknąć „epizodów” z czasów II wojny światowej, które często ściśle łączyły się z kościołami i walką z najeźdźcą.

Dyrektor Biblioteki w Grucie zaprosiła do współpracy Pana Tomasza Piwowarskiego – nauczyciela i pasjonata historii z Gruty oraz licealistę z Mełna – Bartłomieja Kurnika, który wziął na swoje barki kwestię foto i video oraz montażu i „ubrania” wszystkiego w piękne prezentacje. Panowie nie tylko się zgodzili, ale też z wielkim zaangażowaniem udzielali się podczas wszystkich prac. Był to oczywiście projekt społeczny, bez wynagrodzenia. Zatem, tym bardziej WIELKIE DZIĘKI!!!!

Ogromne podziękowania kierujemy też do Księży z naszej gminy, którzy otworzyli kościelne podwoje, dzielili się z nami swoją wiedzą, starymi dokumentami, czy udostępnili kroniki parafialne.

Podsumowaniem tegorocznych EDD będzie konkurs wiedzy o prezentowanych kościołach w oparciu o informacje z filmików. Nagrodami będą gadżety przysłane od Organizatorów – Narodowego Instytutu Dziedzictwa i Kujawsko – Pomorskiego Centrum Kultury z Bydgoszczy.

Wszystkie informacje konkursowe, pytania i oczywiście filmiki znajdują się na stronie facebookowej oraz na stronie internetowej Biblioteki Publicznej w Grucie  i Urzędu Gminy w Grucie .

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmików, zachwycenia się naszymi zabytkowymi gotyckimi kościołami – niektóre z nich to prawdziwe „perełki” o wielkiej wartości oraz do poznania, często nieznanych, historii.

 

Zaproszenie na spotkanie w ramach programów WFOŚiGW

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców na spotkanie informacyjne, dotyczące odnawialnych źródeł energii i możliwości pozyskania dofinansowania w ramach programów Moja Woda oraz Czyste powietrze. Spotkanie odbędzie się w remizie OSP Gruta o godz. 19.00, dnia 14.09.2020 roku.

 

UWAGA! DARMOWY ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I INNYCH

Podczas mobilnej zbiórki odpadów będzie można oddać w ramach płaconej opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletny)
 • meble, wykładziny, dywany i inne odpady wielkogabarytowe (pozostałości
  po meblach nie będą odbierane)
  ,
 • zużyte opony (samochody osobowe)
 • przeterminowane leki,
 • świetlówki,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • odpady budowlane powstające w gospodarstwach domowych, wydzielone
  na następujące frakcje
  : oddzielnie gruz betonowy z rozbiórek i remontów; oddzielnie gruz ceglany; oddzielnie odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (armatura łazienkowa); oddzielnie usunięte tynki, tapety, okleiny, stolarka okienna, styropian. Ilość gruzu budowlanego przypadająca
  na gospodarstwo domowe wynosi 0,25m3.

Załadunek odpadów leży po stronie mieszkańca, we wskazanym terminie przez Wykonawcę lub po indywidualnym uzgodnieniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00-15:00

 Zgłoszenia od chętnych osób przyjmowane będą do 30 września  2020 roku telefonicznie pod wskazanym numerem 56 46 83 121/wew.119, 663-916-759

Przywrócenie Posterunku Policji w Grucie – prace trwają

Trwają intensywne prace związane z przywróceniem Posterunku Policji w Grucie. Wykonawcą robót budowlanych jest firma URBUD Grzegorz Urbański z siedzibą w Smętowie Granicznym. Zakończenie inwestycji planowane jest pod koniec tego roku. Prace adaptacyjne i remontowe przewidują kompleksowy remont i przystosowanie pomieszczeń pod potrzeby nowoczesnego posterunku policji i przewidują nie tylko remont i przebudowę pomieszczeń, ale również wymianę wszystkich sieci, wentylacji, stolarki okiennej i drzwiowej oraz wiele innych zadań. O postępach prac będziemy Państwa informować na bieżąco. Całość zadania finansowana jest ze środków własnych budżetu gminy. Trzymajmy kciuki za pomyślność inwestycji.

Narodowe Czytanie 2020

“Balladyna” Juliusza Słowackiego lekturą dziewiątej odsłony Narodowego Czytania 2020 roku. Gminna Biblioteka Publiczna w Grucie oraz Szkoła Podstawowa w Grucie zapraszają Mieszkańców gminy Gruta do udziału w Narodowym Czytaniu, które odbędzie się w dniu 4 września 2020 roku o godz. 10:00 na boisku Szkoły Podstawowej w Grucie.

Upamiętnienie 81. rocznicy wybuchu II WŚ

Dnia 01.09.2020 r. władze Gminy Gruta w symboliczny sposób upamiętniły 81. rocznicę wybuchu II wojny światowej. W miejscach pamięci o poległych i pomordowanych przez hitlerowców w latach 1939-1945 złożono symboliczne wieńce i zapalono znicze. W uroczystościach upamiętniających wydarzenia tamtych lat brali udział m.in. Wójt Gminy Gruta – Pan Waldemar Kurkowski wraz
z Z-cą Wójta Panem Tomaszem Groszewskim i Sekretarzem Gminy – Panią Sabiną Kamińską. Swój hołd poległym oddali również Sołtysi: Pani Małgorzata Taranowicz, Pani Beata Osmańska, Pan Kazimierz Wojtaszewski oraz Pan Henryk Zalewski oraz Mieszkańcy Gminy. Delegacje odwiedziły Cmentarz Wojenny w Mełnie, pomnik ofiar i pomordowanych pod gmachem Urzędu Gminy w Grucie, pomnik pomordowanych w Dąbrówce Królewskiej, pomnik ofiar II wojny światowej w Słupie-Młyn, miejsce spoczynku śp. płk Floriana Laskowskiego, patrona szkoły podstawowej w Grucie, pomnik ofiar na cmentarzu parafialnym w Grucie oraz symboliczny krzyż – zbiorową mogiłę na terenie Rezerwatu Doliny Osy upamiętniającą mordy hitlerowców na lokalnej ludności. Zwieńczeniem obchodów była uroczysta Msza Święta odprawiona przez ks. kanonika Henryka Szczodrowskiego oraz ks. Tomasza Jankowskiego o godz. 11:00 w Kościele parafialnym w Grucie.
Pamiętając o wydarzeniach i bohaterach tamtych dni, Wójt Gminy Gruta składa podziękowania wszystkim tym, którzy przyczynili się do symbolicznych obchodów dzisiejszej rocznicy. Przy tej okazji władze gminy składają kombatantom, rodzinom pomordowanych oraz wszystkim uczestnikom wydarzeń tamtych lat podziękowania za ofiarność i trud walki o wolną Polskę oraz życzenia jak najlepszego zdrowia, wyrażając jednocześnie nadzieję na to, że tragiczna historia tamtych lat już nigdy nie powróci.

Życzenia z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego 2020/2021

Przed nami kolejny rok szkolny. Stajemy u jego progu z nowymi siłami, nadziejami, pragnieniami i oczekiwaniami. Tym razem rozpoczynamy go w zupełnie nowych realiach, z wieloma obostrzeniami, którym towarzyszą również niepewność, obawa o to co przed nami, o zdrowie bliskich i nas samych. Dziś musimy zrobić wszystko, żeby odżegnać wszystko to, co złe i niechciane. Niech ten rozpoczynający się rok szkolny będzie dla nas ponad wszystko udany i pomyślny.
Z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego 2020/2021 Dyrekcji, Nauczycielom i Pracownikom oświaty składam serdeczne życzenia, aby każdy dzień przynosił Wam zadowolenie i satysfakcję z wykonywanej pracy.
Uczniom życzę, aby nadchodzące miesiące były nie tylko czasem wytężonej pracy, ale niosły ze sobą także wiele radości i zadowolenia z rozwoju własnych zainteresowań i uzdolnień. Niech każdy dzień wzbogaca Was w wiedzę i nowe doświadczenia, które zaowocują w przyszłości.
Wam zaś drodzy Rodzice życzę cierpliwości, zadowolenia i czasu na wspieranie talentów i zainteresowań swoich pociech, a osiągnięcia Waszych dzieci niech będą dla nas wszystkich nieustającym powodem do dumy. Pamiętajcie, że zawsze jestem do Waszej dyspozycji.
Wójt Gminy Gruta
/-/ Waldemar Kurkowski

Msza Święta z okazji Dożynek

W ubiegłą niedzielę, 30 sierpnia 2020 roku w Kościele Parafialnym w Grucie o godz. 11: 00 odbyła się uroczysta Msza Święta z okazji Dożynek. W nabożeństwie udział brali przedstawiciele władz gminy Gruta na czele z Wójtem Waldemarem Kurkowskim, Radni Gminy Gruta, Sołtysi, a także Mieszkańcy Naszej Gminy. Dziękczynna uroczystość miała w tym roku wyjątkowo symboliczny charakter i ograniczyła się jedynie do uczestnictwa w Eucharystii. Przy tej okazji Wójt Gminy Gruta raz jeszcze składa wszystkim rolnikom, sadownikom i ogrodnikom najserdeczniejsze podziękowania za ofiarowany trud pracy, życząc jednocześnie zdrowia, dalszej siły do pracy i owocnych zbiorów w przyszłym roku. Szczególne podziękowania składamy również sołectwu Gruta, za przygotowanie wieńca dożynkowego oraz ks. kanonikowi Henrykowi Szczodrowskiemu wraz z ks. Tomaszem Jankowskim za sprawowanie Mszy Świętej.

Projekt pt. Wiedza i umiejętności dla aktywności osób niewidomych i słabowidzących

Udział w projekcie jest bezpłatny!
Poszukujemy osób, które:
– są osobami z dysfunkcją narządu wzroku i posiadają aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub dokument równoważny),
– są bierne zawodowo,
– są w wieku 18-65 lat.
– mieszkają na terenie województwa kujawsko – pomorskiego (oświadczenie).
Proponujemy cykl szkoleń indywidualnych i grupowych (wyjazdowych), wśród których przewidziane są między innymi:
– kursy komputerowe przygotowujące do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych dla osób niepełnosprawnych,
– zajęcia z obsługi smartfonów, tabletów, specjalistycznego oprogramowania,
– poradnictwo specjalistyczne: psychologiczne, tyflopedagogiczne, prawne, z zakresu kreowania wizerunku i inne,
– warsztaty kompetencji życiowych – zarządzanie budżetem domowym, uprawnienia dla osób niepełnosprawnych, rodzaje sprzętu rehabilitacyjnego, zasady pozyskiwania dofinansowania do sprzętu i inne
– zajęcia z zakresu samodzielnego poruszania się – orientacja przestrzenna,
– indywidualne doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy,
– płatne staże zawodowe.
Zgłoszenia prosimy kierować:
tel. 796827056
tel. 500634415
Zapraszamy!

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach /1

Zjawisko: Burze

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: dotyczy powiatów: brodnicki, chełmiński, Grudziądz, grudziądzki, świecki, tucholski, wąbrzeski

Ważność: od godz. 03:00 dnia 27.08.2020r. do godz. 20:00 dnia 27.08.2020r.

Przebieg: prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 25 mm, lokalnie 30 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h

Nowe obowiązki Wójta w zakresie potwierdzania umów dzierżawy

W dniu 31 lipca 2020r. weszły w życie przepisy nakładające na wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) nowe obowiązki polegające na potwierdzeniu zawartych umów dzierżawy w trybie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników zmiana w art. 2 (Dz. U. 2020, poz. 174). Działając na mocy art. 28 ust. 4 pkt. 1 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2020, poz. 276) tej ustawy Wójt Gminy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy, będzie potwierdzał co najmniej na 10 lat umowy dzierżawy gruntów, osobie niebędącej:

 • Małżonkiem emeryta lub rencisty,
 • Jego zstępnym lub pasierbem,
 • Osobą pozostającą z emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • Małżonkiem osoby, o której mowa w lit. b lub c.

W celu uzyskania potwierdzenia zawartej umowy należy złożyć do Urzędu Gminy wniosek o wydanie zaświadczenia wraz z podpisaną umową dzierżawy w obecności Wójta. Na wydanie przedmiotowego zaświadczenia Wójt ma 7 dni.

 

Wydanie zaświadczenia jest zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 § 1 ust 1 ustawy o opłacie skarbowej.

Kliknij na obraz, aby powiększyć:

Dołącz do kampanii „Pod biało-czerwoną”

Dołącz do kampanii „Pod biało-czerwoną”

Ruszył projekt „Pod biało-czerwoną”, który zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce. Inicjatywa zakupu zależeć będzie jednak od mieszkańców gminy, która dołączy do projektu.

Aby wziąć udział w akcji, należy zebrać odpowiednią liczbę głosów poparcia online za pomocą serwisu gov.pl. Głos poparcia dla inicjatywy zakupu masztu i umieszczonej na nim flagi, która będzie eksponowana w centralnym miejscu gminy, mogą oddawać jej mieszkańcy.

Potrzebujemy 100 głosów!

Link do głosowania:
🇵🇱🇵🇱🇵🇱 https://bialoczerwona.www.gov.pl/ 🇵🇱🇵🇱🇵🇱

Warsztaty ekonomiczne

W dniu 27.08.2020 r. na sali narad Urzędu Gminy w Grucie o godz. 900  (I grupa), godz. 1100  (II grupa), godz. 1300 (III grupa) odbędą się warsztaty ekonomiczne, których celem jest nabycie przez uczestników umiejętności planowania i gospodarowania budżetem domowym.

Wydarzenie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem/1

Zjawisko: Burze z gradem/1

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: dotyczy powiatów: bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, Grudziądz, grudziądzki, nakielski, sępoleński, świecki, tucholski, żniński.

Ważność: od godz. 12:00 dnia 26.08.2020 do godz. 19:00 dnia 26.08.2020.

 Przebieg: prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do około 15 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.

 Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Poświęcenie Kapliczki Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej w Mełnie

W dniu 23 sierpnia 2020 roku o godz. 18:00 dokonano uroczystego otwarcia oraz poświęcenia nowej Kapliczki Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej w Mełnie. W uroczystości wzięli udział m.in. ks. kanonik Henryk Szczodrowski – Dziekan i Proboszcz Parafii w Grucie oraz ks. Tomasz Jankowki – wikariusz Parafii w Grucie, a także Wójt Gminy Gruta Waldemar Kurkowski wraz z Zastępcą Tomaszem Groszewskim. W poświęceniu brali udział również przedstawiciele Komitetu Budowy Kapliczki w osobach Pana Henryka Zalewskiego, Pani Bogumiły Drzewoszewskiej, Pani Doroty Piątek, Pani Wiesławy Szlas, Pana Marka Markowskiego oraz Pana Dariusza Wrzesińskiego. Na uroczystości zebrali się równie licznie mieszkańcy Mełna i okolic. Pomysłodawcom i darczyńcom dziękujemy za wkład i zaangażowanie w budowę nowej kapliczki. Organizatorom uroczystości dziękujemy za piękną oprawę wydarzenia. Więcej szczegółów dotyczących uroczystości zostanie przedstawionych w najnowszym Głosie Gruty.

Dożynki Gminne 2020

Informujemy, że w dniu 30 sierpnia 2020 roku o godz. 11:00 w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Grucie odbędzie się Msza Święta Dziękczynna za zebrane plony. Serdecznie zapraszamy wszystkich Mieszkańców do udziału w tej pięknej tradycji dziękowania za udane plony. Z uwagi na trwającą sytuację epidemiczną, przypominamy i prosimy o przestrzeganie zasad wzajemnego bezpieczeństwa oraz reżimu sanitarnego.

81. rocznica wybuchu II WŚ

Wójt Gminy Gruta zaprasza Mieszkańców na Mszę Świętą upamiętniającą 81. rocznicę wybuchu II wojny światowej, która odbędzie się we wtorek 1 września 2020 roku godzinie 11.00 w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Grucie. Prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa i przestrzegania reżimu sanitarnego.
Przed Mszą Świętą, we wszystkich miejscach pamięci ofiar II wojny światowej, delegacje złożą wieńce oraz zapalą znicze. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne, tegoroczne obchody upamiętniające rozpoczęcie II wojny światowej ze względów bezpieczeństwa będą miały skromny i symboliczny charakter.

 

Informacja w sprawie udzielania pomocy po stratach suszowych

Od 13 sierpnia br. rolnicy mogą już składać wnioski o udzielenie pomocy w związku z trudną sytuacją po stratach suszowych. Wnioski należy składać do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na wypłatę zaplanowane zostały środki w wysokości 400 mln zł. Pomoc będzie wypłacana bezzwłocznie po zweryfikowaniu wniosku przez agencję.

O pomoc mogą ubiegać się producenci rolni, których gospodarstwo jest zagrożone utratą płynności finansowej wyniku ograniczeń na rynku rolnym wywołanych epidemią COVID-19 oraz którym nie została przyznana pomoc w związku z wystąpieniem w 2019 r. szkód w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku suszy, huraganu, gradu, ulewy, wiosennych przymrozków i powodzi.

Pytania dotyczące naboru wniosków o przyznanie tej pomocy należy kierować mailem na adres: info@arimr.gov.pl.

Szczegóły i dokumenty:

 

Obwieszczenie z dnia 14.08.2020 roku

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 14.08.2020 roku w sprawie zbiorowego polowania na kaczki na terenie obwodu łowieckiego nr 37 “Bursztynowo” przez Wojskowe Koło Łowieckie nr 239 “SOKÓŁ” w dniu 22.08.2020 r.


Załączniki

Konkurs plastyczny “Moja Gmina/Moja Miejscowość w przyszłości”

Konkurs plastyczny “Moja Gmina/Moja Miejscowość w przyszłości” – zmiana terminu dostarczania prac.

Informujemy, że został wydłużony termin oddawania prac plastycznych na Konkurs ogłoszony wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Gruta, realizowany w ramach projektu “Partycypacja w Planowaniu”. Chętni do wzięcia udziału w konkursie powinni złożyć prace do 28 sierpnia 2020 r. do Urzędu Gminy Gruta.

Zmiana Regulaminu w załączeniu.

Masz ogród lub działkę? Ten konkurs jest dla Ciebie!

Masz ogród lub działkę? Ten konkurs jest dla Ciebie!
Wójt Gminy Gruta ogłasza konkurs na najpiękniejszy ogród przydomowy i działkowy. Jego zwycięzców poznamy w pierwszym tygodniu września br. 

Warto pochwalić się swoim ogrodem i pokazać, jak jest urządzony. To miejsce tworzące niepowtarzalny klimat, w którym spędzamy znaczną część wolnego czasu. Na terenie naszej gminy nie brakuje pięknych i zadbanych ogrodów, dlatego zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie. Najpiękniejsze
i najciekawsze ogrody nagrodzimy atrakcyjnymi nagrodami, które będą cennym upominkiem dla wszystkich ogrodników. W konkursie mogą uczestniczyć pełnoletni właściciele ogrodów znajdujących się na terenie gminy Gruta. Zgłoszeń mogą dokonywać nie tylko właściciele ,ale również osoby trzecie. Karta zgłoszeniowa i Regulamin konkursu znajdują się w załączeniu. Dokumenty będzie można również pobrać w siedzibie Urzędu Gminy  w Biurze Obsługi Interesanta na parterze budynku.

Wypełnione dokumenty należy dostarczyć lub wysłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Grucie:  Gruta 244, 86-330 Mełno. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 28 sierpnia (piątek) 2020 roku do godz. 13:30. O wyborze najpiękniejszych ogrodów zdecyduje Jury Konkursowe po odbyciu wizytacji ogrodu zgłoszonych kandydatów. Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie. Niech wygra najlepszy!


Załączniki

Konkurs Plastyczny – “Moja Gmina/Moja Miejscowość w przyszłości”

Konkurs Plastyczny “Moja Gmina/Moja Miejscowość w przyszłości” realizowany w ramach projektu “Partycypacja w Planowaniu”.

Zapraszamy dzieci i młodzież do wzięcia udziału w konkursie plastycznym.

Temat prac “Moja Gmina/Moja Miejscowość w przyszłości”.

Prace należy złożyć do Urzędu Gminy Gruta, w terminie do 31.07.2020 r.

W załączeniu regulamin konkursu z załącznikami.

 


Załączniki

Konkurs – Pocztówka z wakacji

Wójt Gminy Gruta oraz Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Grucie zapraszają dzieci  i młodzież do I edycji nowego wakacyjnego konkursu pn. „Pocztówka z wakacji”

Zasady udziału w konkursie są proste, aby wziąć w nim udział należy:

 1. Przygotować flagę Gminy Gruta oraz zrobić sobie z nią zdjęcie podczas swoich wakacji
 2. Przesłać je na adres: r.kurkus@gruta.pl
 3. W mailu wpisać imię i nazwisko osoby zgłaszającej fotografię, osób na zdjęciu oraz datę  i miejsce jego wykonania, a w temacie maila nazwę konkursu.
 4. Wypełnić wymagane oświadczenie (znajdziesz je na stronie internetowej UG w Grucie) i dostarczyć je do Urzędu Gminy lub zeskanowane wyślij e-mailem na ten sam adres co zdjęcie
 5. . Zabawa trwa do 04.09.2020 r.

Wszystkie nadesłane zdjęcia zostaną zamieszczone na stronie internetowej Gminy Gruta,  w powakacyjnym wydaniu Głosu Gruty oraz na gminnym portalu facebookowym. Najciekawsze propozycje zostaną nagrodzone upominkami promocyjnymi. Niech flaga naszej Gminy odwiedzi wiele różnych ciekawych miejsc Polski, Europy, a może i świata 🙂

Udział w zabawie i przesłanie fotografii jest jednoznaczne z akceptacją warunków konkursu przekazaniem praw autorskich na rzecz Gminy Gruta, wyrażaniem zgody na ich wykorzystanie w celach promocyjnych gminy oraz wyrażeniem zgody na zbieranie
i przetwarzanie danych osobowych w celach organizacji zabawy. Administratorem przekazanych danych osobowych jest Wójt Gminy Gruta z siedzibą w Grucie pod adresem Gruta 244. Funkcję Inspektora Ochrony Danych w tutejszym Urzędzie pełni Pan Paweł Tomaszewski, e-mail iodo@gruta.pl

Życzymy udanych i bezpiecznych wakacji!


Załączniki