Awaria energetyczna w Gminie Gruta!

Szanowni Mieszkańcy!
W związku z uszkodzeniem słupa energetycznego wystąpiła przerwa w dostawie energii elektrycznej dla obszaru z poniższej mapy.
Usunięcie usterki planowane jest na godzinę 10:15.

Uwaga awaria!

Szanowni Mieszkańcy!
W związku z awarią sieci wodociągowej wystąpiła przerwa w dostawie wody która może potrwać kilka godzin.Wody nie mają mieszkańcy Nicwałdu oraz Pokrzywna od firmy Myorganico Sp. z o.o. w kierunku Pokrzywna włącznie.
Za utrudnienia przepraszamy – nasi pracownicy już pracują nad usunięciem awarii.
Prosimy Państwa o wyrozumiałość.

Zwrot podatku akcyzowego

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej

powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,
    w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi:

110,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 – 30 kwietnia 2022 r.  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

3 – 31 października 2022 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Uwaga!
Terminowość wypłaty producentom rolnym środków pieniężnych należnych z tytułu zwrotu podatku akcyzowego uzależniona jest od przekazania Gminie dotacji celowej od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

 

Materiały

Do pobrania
Procedura​_2022​_r.pdf 0.24MB

Edytowalny formularz wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Wzór​_wniosku​_akcyza​_2019.pdf 0.85MB

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE INNĄ NIŻ POMOC DE MINIMIS
W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE – niezbędny załącznik do wniosku

Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2227)
Ustawa​_1102021​_r.pdf 0.25MB

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188)
Ustawa.pdf 0.04MB

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2022 r. (Dz. U. poz. 2266)
3122021​_r​_Rozporządzenie​_Rady​_Ministrów.pdf 0.25MB

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (Dz. U. z 2021 r. poz. 2379)
1712​_2021​_r​_Zmiana​_rozporządzenia​_Ministra​_Rolnictwa​_i​_Rozwoju​_Wsi.pdf 0.20MB

Rozporządzenie z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (Dz. U. z 2019 r. poz. 398)
Rozporządzenie​_dotacja​_celowa.pdf 0.64MB

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2466)
Rozporządzenie​_w​_sprawie​_wzoru​_wniosku.pdf 1.49MB

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (Dz. U. z 2013 r. poz. 1339)
Tekst jednolity obwieszczenia.pdf 0.82MB

Harmonogram wywozu odpadów na 2022 rok

 

Continue reading →

Uwaga Awaria!

W związku z wystąpieniem awarii hydrantu w miejscowości Plemięta nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości: Wiktorowo, Skarszewy, Stary Folwark oraz części Plemiąt. Pracownicy już pracują nad usunięciem powyższej awarii. Za utrudnienia przepraszamy.

 

Kolejny grant dla Gminy Gruta!

Szanowni Państwo!
Do Gminy Gruta trafi finansowe wsparcie w ramach Programu „Cyfrowa Gmina”. Jego celem jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.
Z przyjemnością informujemy, iż Gmina Gruta wnioskowała o powierzenie grantu w ramach w/w konkursu. Nasz wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację, a aplikacja została zaakceptowana. Wkrótce podpiszemy umowę dzięki której otrzymamy kwotę 193 110,00 zł.
Zasady przyznawania środków, które nie wymagają żadnego wkładu własnego, wynikają z algorytmu. Jest on jednolity dla całej Polski i uwzględnia dwa parametry. Pierwszym z nich jest liczba mieszkańców, a drugim zamożność samorządów mierzona w zależności od współczynnika dochodów, który jest podawany przez Ministerstwo Finansów.
Otrzymane środki posłużą rozwojowi infrastruktury IT w urzędzie. Wpłyną na zwiększenie bezpieczeństwa i zapewnienie ciągłości działania krytycznych usług w urzędzie, poprzez zakup dodatkowego serwera wraz z oprogramowaniem oraz licencji bezpieczeństwa, a także m.in. jego instalację, wdrożenie i konfigurację wraz z przeniesieniem zasobów na systemy wirtualne. Ponadto, stworzymy środowisko zapewniające działanie kluczowych systemów informatycznych w przypadku krytycznej awarii.

Biblioteka w Grucie – Biblioteką Powiatową

Z przyjemnością informujemy, że Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Kulerskiego w Grucie na rok 2022 powierzono funkcję biblioteki powiatowej. Stosowne porozumienie zostało podpisane w dniu dzisiejszym w siedzibie Urzędu Gminy w Grucie i obowiązuje na 2022 rok. Dziękujemy za okazane zaufanie a Pani Dyrektor Annie Fabrykiewicz życzymy dalszych sukcesów i rozwoju zawodowego.