Już drugi raz dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję!

Już drugi raz dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję!

Znów dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję!

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza II edycję Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym i zaprasza dzieci w wieku od 11 do 14 lat, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu.

Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki promującej prawidłowe nawyki i zachowania dzieci odnoszące się do pracy i zabawy na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzującej Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat. Tegoroczna edycja odbywa się w roku jubileuszowym KRUS i przebiega pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”.

Zapraszamy uczestników do zapoznania się z materiałami prewencyjnymi opracowanymi dla dzieci i związanymi z tematyką rymowanki, które znajdują się na stronie Kasy pod linkiem: https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/zaproszenie-dla-dzieci-i-mlodziezy-z-terenow-wiejskich-do-zapoznania-sie-z-materialami-edukacyj/.

Rymowankę do udziału w Konkursie zgłasza rodzic/opiekun prawny dziecka, ubezpieczony w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Pracę Konkursową wraz z niezbędnymi dokumentami stanowiącymi załączniki do Regulaminu Konkursu, m.in. wypełniony formularz zgłoszeniowy, należy przesłać do 09.04.2021 r. na e-mail: rymowanka(at)krus.gov.pl (w temacie należy wpisać: Konkurs na rymowankę – Imię i nazwisko dziecka) lub pocztą tradycyjną na adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Biuro Prewencji, al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa (z dopiskiem Konkurs na rymowankę).

Szczegółowe informacje zawiera Regulamin konkursu, dostępny na stronie www.krus.gov.pl.

Na 20 laureatów z największą liczbą punktów czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe o wartości ok. 600 zł każda.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Biurem Prewencji, tel. (22) 592 64 10, e-mail: bp(at)krus.gov.pl

 

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

 

Podlodowe Zawody Wędkarskie

W dniu 21 lutego 2021 roku, Koło Wędkarskie Polskiego Związku Wędkarskiego działające na terenie naszej gminy zorganizowało nad jeziorem Małym w Grucie podlodowe zawody wędkarskie. W czasach pandemii przed organizatorem stało nie lada wyzwanie, ale skoro przepisy pozwoliły, działacze Koła Gminnego Gruta postanowili sprostać zadaniu. Uczestnicy zawodów stanęli na wysokości zadania przestrzegając wszystkich zaleceń. Wystartowało 64 miłośników tej dyscypliny, wśród nich byli uczestnicy z Torunia, Grudziądza, Brodnicy i bliższych miejscowości. Zwycięzcą zawodów został Sebastian Słomiński z Brodnicy, który złowił ponad 3 kg płoci. Drugie miejsce wywalczył Jacek Znaniecki z Grudziądza. Trzecie miejsce zajął Roman Domżalski – mieszkaniec naszej gminny. Największą rybę złowił Dawid Ałaszewski z Grudziądza. Zwycięzców, jak i łowcę największej ryby uhonorowano pamiątkowymi statuetkami i oraz dyplomami. Nie obyło się również bez nagród dla wszystkich biorących udział w tej sportowej rywalizacji. Na koniec jak zawsze rozlosowano nagrody specjalne. Uczestnicy wydarzenia udowodniły, że mimo pandemii można, zgodnie z obowiązującymi przepisami, bezpiecznie zorganizować zawody wędkarskie. Zarząd Koła Wędkarskiego dziękuje za zaangażowanie działaczom naszego Koła, Urzędowi Gminy Gruta i wszystkim, którzy bezinteresownie pomagali przy organizacji tej imprezy. Gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za towarzyskie podejście i miłą atmosferę.

Fotoreportaż z wydarzenia dostępny jest zarówno na naszym profilu FB jak i profilu Koła 🙂

Kolejna wizyta w naszej gminie.

Wczoraj gminę Gruta odwiedziła Pani Iwona Michałek – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii wraz z Panem Jarosławem Pucek – Wiceprezesem Krajowego Zasobu Mieszkaniowego. Spotkanie dotyczyło problematyki zwiększenia dostępności mieszkań w gminie Gruta oraz podejmowania działań mających na celu realizację inwestycji mieszkaniowych w tym tworzenie warunków ułatwiających powstawanie nowych mieszkań na terenie gminy. To pierwszy ważny krok do zawarcia porozumienia z Krajowym Zasobem Mieszkaniowym, w ramach którego gmina Gruta może pozyskać fundusze rządowe na budowę nowych mieszkań.

KONSTRUKTYWNE SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO oraz LOKALNYMI SAMORZĄDAMI.

W dniu 13 lutego 2021 roku odbyło się w Radzyniu Chełmińskim spotkanie, w którym uczestniczyli:
• Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Zbigniew Sosnowski,
• Starosta Powiatu Grudziądzkiego – Adam Olejnik,
• Radny Sejmiku Wojewódzkiego – Michał Czepek,
• Burmistrz Miasta i Gminy Łasin – Rafał Kobylski,
• Wójt Gminy Gruta – Waldemar Kurkowski,
• Dyrektor Departamentu Infrastruktury Drogowej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Mirosław Graczyk,
• Naczelnik Wydziału Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Urzędzie Marszałkowskim woj. Kujawsko-Pomorskiego – Grzegorz Piątek
W roli gospodarzy spotkania:
• Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński – Krzysztof Chodubski,
• Zastępca Burmistrza – Piotr Kozłowski.
Podczas spotkania podjęto pierwsze decyzje związane z budową radzyńskiej obwodnicy i ustalono współfinansowanie.
W pierwszym etapie będą podjęte czynności w celu wystąpienia o wydanie decyzji środowiskowych oraz opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla tej inwestycji, co jest niezbędne do ogłoszenia przetargu.
II
Omówiono szczegóły przebudowy drogi nr 538 na odcinku Radzyń Chełmiński – Łasin: jeszcze w tym roku zostanie położona nakładka na odcinku 2 km tej drogi – a w roku 2022 – kolejne 2 km.
III
Uzgodniono wstępne działania dot. budowy ronda na skrzyżowaniu dróg w miejscowości Mełno przy udziale zainteresowanych samorządów.
Spotkanie uznajemy za bardzo udane.
Będziemy informować na bieżąco o każdych następnych konkretnych krokach w tych sprawach.