Dziś trzeci dzień zebrań wiejskich.

Dzisiaj tj. 16.09.2021 r o  godzinie 16:00 zapraszamy Mieszkańców Boguszewa, natomiast na godzinę 18:00 Mieszkańców sołectwa Mełno Cukrownia.
Czekamy na Państwa w świetlicach wiejskich. Do zobaczenia!

Realizacja projektu pt. .,, Bądźmy razem – stwórzmy relacje od nowa”

W dn. 10 – 11. 09. bieżącego roku udało się zrealizować pierwsze planowane działanie z projektu pt. .,, Bądźmy razem – stwórzmy relacje od nowa”
W piątek i sobotę odbył się na terenie Szkoły Podstawowej w Boguszewie biwak integracyjny dla uczestników projektu. Zgodnie z Umową nr 2/2021/FIO 3.0/P realizowanego przez Stowarzyszenie Kujawsko – Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK i Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO pod Patronem Stowarzyszenia Przyjaciele Boguszewa zostały zakupione namioty i śpiwory dla 20. uczestników projektu.
Na biwaku zapewniono dzieciom atrakcyjny program, który w sposób znaczący nie tylko wspierał rozwój intelektualny i fizyczny dzieci, proces rehabilitacji, ale także dawał możliwości relaksu i wypoczynku. Młodzi ludzie zaczęli spędzać ze sobą znacznie więcej czasu, rozmawiać i planować wspólne zabawy. Dzieci brały udział w wielu zajęciach sportowych i rekreacyjnych. Oprócz typowych zajęć programowych przewidzianych do zrealizowania na obozie przeprowadzono cykl zajęć sportowych, gdzie propagowano sporty indywidualne i zbiorowe m.in.: biegi, spacery, piłkę nożną, siatkową, zabawę w chowanego, ringo, grę w dwa ognie, zbijanego i inne.
Ważnym celem obozu było zmniejszenie negatywnych skutków pandemii Covid-19 wśród dzieci i młodzieży spowodowanych długoterminową izolacją oraz nauczaniem zdalnym.
Organizowanie biwaku od podstaw, rozkładanie namiotów bardzo zbliżyło dzieci do siebie. Musiały pracować zespołowo, pomagać sobie, wspierać się itp.
Wspólne uczestnictwo w zaplanowanych zabawach pozwoliło stworzyć przyjazną i komfortową atmosferę wśród młodzieży.
Wspaniale spędzony czas!
Lider projektu-Małgorzata Kwiryng

Paczki dla mieszkańców gminy Gruta.

W dniu dzisiejszym gminę Gruta odwiedził ks. prałat Daniel Adamowicz – Dyrektor Caritas Diecezji Toruńskiej, a od niedawna również Dyrektor Grudziądzkie Centrum Caritas w Grudziądzu. Dzięki współpracy Wójta Gminy Gruta Waldemar Kurkowski z szefem diecezjalnego Caritasu, do gminy Gruta trafiło ponad 1000 paczek zwierających produkty żywnościowe oraz produkty gospodarstwa domowego. Paczki w najbliższych dniach zostaną przekazane wszystkim Mieszkańcom naszej gminy, którzy ukończyli 65 rok życia. Paczki trafią również do osób niepełnosprawnych, w tym do dzieci. Jako pierwsi w dniu dzisiejszym podarunkowe paczki otrzymali pensjonariusze Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej, gdzie bardzo serdecznie podjęto Naszego gościa. To dopiero początek dobrej, wzajemnej współpracy. W ramach wypracowanego porozumienia, akcja podarunkowa dla Mieszkańców gminy Gruta zostanie powtórzona jeszcze w tym roku! Za okazane dobro i pomoc raz jeszcze składamy serdeczne podziękowania!

Remont drogi gminnej nr 041424C

Ruszył remont drogi gminnej nr 041424C w Jasiewie. Aktualnie trwają prace związane z wytyczeniem i przygotowaniem terenu pod budowę. Zadanie obejmuje przebudowę drogi gruntowej i budowę nawierzchni asfaltowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku 1 km. Wykonawcą inwestycji jest Zakład Drogowo Budowlany sp. z o.o. z siedzibą w Rogowie. Wartość inwestycji wynosi 1 002 913.27 zł, z czego 55% stanowi dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. W najbliższych dniach rozpocznie się również przebudowa drogi gminnej nr 041428C w Okoninie oraz 041432C w Annowie. Z uwagi na utrudnienia w ruchu drogowym (czasowa zmiana organizacji ruchu) kierowców i mieszkańców prosimy o wyrozumiałość. Przewidywany czas zakończenia prac: 31.10.2021r.

Projekt ,,Bądźmy razem – stwórzmy relacje od nowa “

Na terenie Gminy Gruta, w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Boguszewie od 01.09. bieżącego roku, trwa realizacja projektu ,,Bądźmy razem – stwórzmy relacje od nowa”, który został pozytywnie rozpatrzony w konkursie Inicjuj z FIO 3.0, organizowanego przez Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica.
Grupa, która złożyła wniosek o przyznanie mikrodotacji w kwocie 5.000 tysięcy, jest grupą nieformalną, działającą na rzecz dzieci zamieszkujących tereny wiejskie. Osoby zaangażowane w projekt to nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Boguszewie oraz rodzice dzieci uczęszczających do tej szkoły. Patronem grupy zostało Stowarzyszenie Przyjaciele Boguszewa. Pomysł powstał dzięki chęciom osób zaangażowanych w minimalizację skutków pandemii wśród młodzieży. Projekt ,,Bądźmy razem – stwórzmy relacje od nowa” jest realizowany po to, by młodzi ludzie zaczęli spędzać ze sobą znacznie więcej czasu – częściej rozmawiać i podejmować wspólnie różne aktywności.
Działaniami w projekcie zostają objęci wybrani uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Boguszewie, m. in. dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Głównym celem projektu jest aktywizacja oraz integracja dzieci i młodzieży poprzez wspólne spędzanie czasu na biwakach i spotkaniach cyklicznych. Zakończeniem projektu będzie festyn dla lokalnej społeczności.
Główne motywy podjęcia się projektu to odbudowanie więzi społecznych i socjalnych oraz relacji międzyludzkich zaniedbanych na skutek pandemii.
Małgorzata Kwiryng – lider projektu

Msza Święta Dożynkowa 2021

W ubiegłą sobotę (11.09.2021r.) w Kościele Parafialnym w Grucie odbyła się Msza Święta Dziękczynna za tegoroczne plony. Podczas sprawowanej Eucharystii do kościoła wprowadzono wieniec dożynkowy sołectwa Gruta. Dożynki jako uroczystość o wieloletniej tradycji są symbolem szacunku dla ciężkiej pracy rolnika oraz stanowią wyraz wdzięczności za jego codzienne zmagania. Dożynkowe święto to w polskiej tradycji czas radości i podziękowań: Panu Bogu za plony, a ludziom za trud pracy. Jest to również okazja do zaprezentowania dorobku rolniczego społeczeństwa z naszego regionu, jego różnorodności i niezwykle bogatego dziedzictwa kulturowego. Tegoroczne gminne obchody z uwagi na trwające ograniczenia związane z epidemia COVID-19 zostały ograniczone do sprawowanej Mszy Świętej, podczas której nie tylko podziękowano za tegoroczne zbiory, ale również skierowano wiele ważnych słów do rolników i osób pracujących na roli. Raz jeszcze składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w organizację tego dnia. Szczególne podziękowania składamy sołectwu Gruta, ale również pozostałym sołectwom, które organizowały w tym roku lokalne dożynki w swoich wsiach i podtrzymywały w ten sposób tą piękną i ważną tradycję. Wyrażamy głęboką nadzieję, że przyszły rok pozwoli na zorganizowanie wspólnych, ogólnogminnych dożynek.

 

Konsultacje Gazociągu Gustorzyn – Gardeja

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy na konsultacje społeczne prowadzone przez Operatora Gazociągów Przemysłowych GAZ-SYSTEM S.A. w związku z budową gazociągu GUSTORZYN – GARDEJA, które odbędą się dnia 20 września 2021 r. (poniedziałek) w godzinach od 13:00 do 17:00 w Sali Narad Urzędu Gminy Gruta.
Firma odpowiedzialna jest za realizację budowy gazociągu przemysłowego o łącznej długości 128 km, którego jeden z odcinków (około 6 km) będzie przebiegać przez teren gminy Gruta. Instalacja gazociągu będzie przebiegać około 1,2 metra pod ziemią. To bardzo dobra wiadomość, na którą wielu z Mieszkańców czeka od lat. Co prawda budowa gazociągu nie będzie stwarzała możliwości bezpośredniego podłączenia się odbiorców indywidualnych do sieci gazowniczej, natomiast zwiększy realne szanse na uzyskanie dostępu do gazu ziemnego za pośrednictwem Polskiej Spółki Gazownictwa.
Inwestycja planowana jest na obszarze geodezyjnym: Nicwałd, Plemięta, Pokrzywno, Wiktorowo.
W zdjęciach poniżej prezentujemy planowany przebieg trasy gazociągu na terenie Gminy Gruta.
W szczególności zapraszamy do udziału w konsultacjach właścicieli działek zlokalizowanych na obszarze geodezyjnym planowanej trasy.
 Szczegółowe informacje na temat inwestycji znajdują poniżej w załącznikach.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Szanowni Mieszkańcy,
przypominamy, że cały czas jest możliwość dokonania spisu w siedzibie Gminnego Biura Spisowego w Grucie (Urząd Gminy Gruta – Gruta 244). Biuro czynne jest w godzinach pracy Urzędu Gminy tj. poniedziałek, wtorek, środa w godzinach od 7:00-15:00, czwartek od godziny 7:00-16:00 oraz piątek od godziny 7:00 – 14:00.  Spis kończy się 30 września 2021 r.