Awaria sieci wodociągowej w Jasiewie

Szanowni Mieszkańcy!
W związku z awarią hydrantu wystąpiła przerwa w dostawie wody w miejscowości Jasiewo (odcinek od sklepu w kierunku Parcele).
Nasi pracownicy już pracują nad usunięciem poważnej awarii, jednak przerwa w dostawie wody może potrwać do jutra do godziny 11.
Za utrudnienia przepraszamy !

Bank w Grucie ponownie czynny!

Szanowni  Mieszkańcy!

Informujemy, iż placówka BS Brodnica mieszcząca się w gmachu Urzędu Gminy Gruta – z dniem dzisiejszym tj.: 12.04.2021 r. została ponownie otwarta.

Poszukujemy wykonawców

Szanowni Państwo,

Gmina Gruta w związku z realizacją następujących projektów:

– “Centrum Aktywności Lokalnej w Jasiewie- Gmina Gruta”,

– „Centrum Aktywności Lokalnej w Słupie”,

– „Centrum Aktywności Lokalnej w Salnie”,

– „Centrum Aktywności Lokalnej w Boguszewie”,

współfinansowanych w ramach z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działania 11.1. Włączenie Społeczne na obszarach objętych LSR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014 – 2020 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Vistula- Terra Culmensis- Rozwój przez Tradycję” poszukuje w trybie rozeznania rynku następujących wykonawców form wsparcia:

– Animator zajęć sportowo- rekreacyjnych,
– Animator zajęć animacyjno- edukacyjnych,
– Animator zajęć animacyjno- sportowo- rekreacyjnych,
– Animator/ Trener warsztatów florystycznych,
– Animator/ Trener warsztatów rękodzielniczych,
– Animator/ Trener warsztatów plastycznych,
– Pedagog.

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych wykonawców form wsparcia znajdują się w załącznikach.
Termin na przesłanie formularzy wraz z załącznikami (CV oraz Klauzula informacyjna) upływa dnia 16.04.2021 r.
Dokumenty należy przesłać na adres mailowy: n.olechnowicz@gruta.pl.

Uwaga! Niniejsze zapytania nie stanowią zobowiązania do zawarcia umów, prowadzone są w trybie rozeznania rynku.

ROZPORZĄDZENIE Nr 9 /2021 WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików

W załączeniu prezentujemy ROZPORZĄDZENIE Nr 9 /2021 WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów aleksandrowskiego, brodnickiego, bydgoskiego, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, grudziądzkiego, inowrocławskiego, lipnowskiego, mogileńskiego, nakielskiego, radziejowskiego, rypińskiego, sępoleńskiego, świeckiego, toruńskiego, tucholskiego, wąbrzeskiego, włocławskiego, żnińskiego.

Ostrzeżenie Meteorologiczne

Zjawisko: oblodzenie
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 20:00 dnia 07.04.2021 do godz. 06:00 dnia 08.04.2021
Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników i ich oblodzenie po opadach deszczu ze śniegiem oraz mokrego i przejściowo topniejącego śniegu. Temperatura minimalna od -2°C do 0°C temperatura minimalna przy gruncie do-4°C.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Ogólnopolski konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich

Piętnaście tysięcy złotych – tyle wynoszą nagrody główne w ogólnopolskich konkursach przygotowanych podczas wyjątkowego święta – Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni”.  Każde Koło Gospodyń Wiejskich może wziąć udział w dowolnej liczbie konkursów.

 

Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni” to ogólnopolskie, wyjątkowe wydarzenie, przygotowane by podkreślić jak ważne jest, by pielęgnować lokalną kulturę i tradycję. Festiwal ma
na celu integrację, aktywizację i wsparcie lokalnych społeczności, promocję polskich produktów i dziedzictwa kulinarnego oraz wymianę międzypokoleniowej wiedzy, umiejętności i przekazanie tradycji młodszym pokoleniom.

Continue reading →

Planowane przerwy w dostawach wody

W związku z planowanymi pracami remontowymi sieci wodociągowej w miejscowości Gruta, Słup, Jasiewo, Orle, Annowo w kierunku ramutek oraz Nicwałd przy torach  w dniu 08.04.2021r. w godzinach od 08:00 do 15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody. Za wszelkie utrudnienia spowodowane przerwą w dostawie wody oraz jej jakością uprzejmie przepraszamy, a mieszkańców prosimy o wyrozumiałość. Dołożymy wszelkich starań, aby jak najszybciej zakończyć prowadzone prace.

 

 

Konsultacje społeczne na temat projektu Strategii Rozwoju Gminy Gruta na lata 2021 – 2030

Szanowni Państwo,

Gmina Gruta zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych na temat projektu Strategii Rozwoju Gminy Gruta na lata 2021 – 2030.

Konsultacje będą trwały w okresie od 1 kwietnia do 21 kwietnia 2021 r.

Przeprowadzone zostaną w formie pisemnego zgłaszania przez zainteresowanych mieszkańców Gminy Gruta uwag i opinii do projektu Strategii Rozwoju Gminy Gruta na lata 2021-2030 na druku dostępnym w załączniku lub w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Gruta, w terminie prowadzenia konsultacji.

Opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można składać w następujący sposób:

– w formie papierowej w Urzędzie Gminy Gruta,
– w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres n.olechnowicz@gruta.pl,
– w formie papierowej za pośrednictwem placówki pocztowej Poczty Polskiej na adres siedziby Urzędu Gminy Gruta (Gruta 244, 86-330 Mełno).

Dla mieszkańców nieposiadających dostępu do strony internetowej projekt Strategii Rozwoju Gminy Gruta na lata 2021 – 2030, jest dostępny w wersji papierowej w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Gruta.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest pracownik Referatu Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Natalia Olechnowicz- Mućka (tel. 56 46 83 121 lub 512 925 237)

Poszukujemy właściciela

 

Szanowni Mieszkańcy! Wpłynęła do nas informacja, że w miejscowości Orle od kilku dniu błąka się Kot. Być może ktoś z Państwa rozpoznaje czworonoga lub zna właściciela to prosimy o kontakt.