1 Sierpnia 2021 zawyją syreny!

Informujemy, że w dniu 1 sierpnia 2021 r. o godz. 17.00 zostanie przeprowadzony krajowy trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności.

W ramach treningu emitowany będzie dźwięk ciągły trwający jedną minutę. Trening ma na celu upamiętnienie obchodów rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Warto podkreślić, iż uruchamianie syren alarmowych nie służy tylko do alarmowania służb ratunkowych (m.in. OSP), ale także do nadania ostrzeżeń dla mieszkańców.

Apelujemy do mieszkańców gminy o wstrzymanie na minutę ruchu kołowego i pieszego. Będzie to symboliczny hołd złożony bohaterom Powstania – tym, którzy walczyli o wyzwolenie Stolicy i dążyli do niepodległego Państwa Polskiego.

Prośba o wsparcie zbiórki!

Szanowni Państwo!
Mieszkanka naszej gminy potrzebuje pomocy! Udostępniamy zbiórkę Pani Kamili, której celem jest wsparcie finansowe potrzebne w walce z RAK’iem. Poniżej znajdziecie Państwo link do zbiórki. Gorąco zachęcamy do każdej formy wsparcia i pomocy.
Do dzieła!
–> Link do zbiórki: https://zrzutka.pl/tbtpr4

Oferta współpracy z OHP dla młodzieży.

Dziś w Urzędzie Gminy w Grucie gościliśmy Panią Lucynę Ponikowską – nowego Kierownika Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Grudziądzu, która przedstawiła nam ofertę współpracy z OHP dla młodzieży w wieku 15-18 lat. Ośrodek proponuje m.in. pomoc w kierowaniu do szkół branżowych, bezpłatny nocleg dla młodzieży w prowadzonej bursie oraz formy kształcenia w postaci kursów i szkół zawodowych. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą i współpracy!

Złóż deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Od 1 lipca 2021 roku istnieje obowiązek składania deklaracji do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Złożenie deklaracji dotyczy źródeł ciepła o mocy nie przekraczającej 1 megawata i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych.

Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw. Obowiązek dotyczy źródeł ciepła nie przekraczających 1 megawata. Jeśli budynek jest ogrzewany OZE np. pompą ciepła, to również należy to zgłosić. Zgłoszenia należy dokonać także w przypadku gdy energia do budynku dostarczana jest za pośrednictwem sieci ciepłowniczej.

Na wysłanie deklaracji obywatele będą mieli 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących. Dla nowo powstałych obiektów deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Czym jest CEEB? Obejrzyj Film: 

 

Deklaracje można składać w następujący sposób:

  • w formie elektronicznej, czyli przez Internet z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego CEEB, korzystając z Profilu Zaufanego,
  • w formie papierowej- wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Miasta/Gminy zgodnie z lokalizacją budynku. Deklarację można pobrać i wydrukować ze strony: zone.gunb.gov.pl

Za brak złożenia deklaracji w ustawowym terminie będzie grozić grzywna (zgodnie z art. 27h ustawy z dnia 28 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków), która jest wymierzana na zasadach ogólnych Kodeksu wykroczeń.

Wszelkie materiały informacyjne dotyczące obowiązku składania deklaracji są dostępne i gotowe do pobrania na stronie internetowej: www.zone.gunb.gov.pl

Informacja dot. folii rolniczych

INFORMACJA

Wójt Gminy Gruta informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Rolnicy z terenu Gminy Gruta posiadający odpady typu: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bagi, którzy są zainteresowani ich odbiorem proszeni są o wypełnienie załączonego formularza do dnia 6 sierpnia 2021 r. Informację należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Gruta w biurze nr 5 lub Biurze Obsługi Interesanta.

Informacje złożone po tym terminie nie zostaną uwzględnione. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania w wysokości 100% kosztów usuwania folii rolniczych i innych odpadów z tworzyw sztucznych z działalności rolniczej. Maksymalny koszt dofinansowania do 1 tony odpadów wynosi 500 zł (ostateczna wysokość dofinansowania będzie znana po przyznaniu dotacji). Ewentualne różnice pomiędzy wysokością dofinansowania, a rzeczywistymi kosztami odbioru odpadów ponosić będą ich posiadacze. Koszt odbioru będzie znany po wyłonieniu podmiotu świadczącego usługę w tym zakresie.

W ramach realizacji przedsięwzięcia nie będą pokrywane koszty zbierania odpadów od rolników. Rolnicy we własnym zakresie będą zobowiązani do dostarczenia odpadów w ustalonym terminie do miejsca wskazanego przez Gminę.

W przypadku nieotrzymania przez Gminę Gruta dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” program nie będzie realizowany.

Formularz do pobrania pod poniższym linkiem:

https://gruta.pl/wp-content/uploads/2021/07/formularz-odpady-rolnicze.docx

 

 

                                                                                                                                        Wójt Gminy Gruta

                                                                                                 /-/ Waldemar Kurkowski

Uwaga awaria!

W związku z wystąpieniem awarii na sieci wodociągowej w miejscowości Gruta nastąpi przerwa w dostępie wody ( odcinek wodociągu od parku w kierunku Mełna i Annowa). Przerwa może potrwać od godz. 05.00, do godz. 08.00, 16-07-2021r. Czas wyłączenia sieci wodociągowej może ulec zmianie w zależności od zmieniających się warunków i utrudnień przy realizacji prac. Za powstałe niedogodności przepraszamy.

Dotacja na budowę boiska do siatkówki plażowej przy plaży w Grucie!

Wczoraj w Bobrownikach przyznano dotacje na budowę małych obiektów sportowych i sal gimnastycznych w województwie kujawsko-pomorskim. Gmina Gruta otrzymała kwotę 16 000,00 zł na budowę boiska do siatkówki plażowej przy plaży w Grucie. Naszą Gminę na wręczeniu promes reprezentowała Pani Sekretarz – Sabina Kamińska. W ramach czwartej edycji programu „Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej” do 23 samorządów z terenu województwa kujawsko-pomorskiego trafi łącznie 550 tysięcy złotych. Środki w wysokości od 6 do 45 tysięcy złotych pomogą w budowie boisk, siłowni zewnętrznych, urządzeń do ćwiczeń street workout oraz innych ogólnodostępnych stref aktywności dla mieszkańców. Wśród dofinansowanych projektów znalazła się między innymi budowa boiska do siatkówki plażowej przy plaży na Jeziorze Dużym w Grucie.
Więcej informacji pod linkiem: https://www.kujawsko-pomorskie.pl/…/37405-dotacje-na…#