OŚWIADCZENIE

Szanowni Mieszkańcy,

              W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami, rozpowszechnianymi na portalu społecznościowym, publikuję oświadczenie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu w dniu 23 września badał jakość wody pobranej z dwóch punktów kontrolnych ( Zakład Doświadczalny Mełno – Mełno 4, SUW Mełno), wodociągu publicznego Mełno, gdzie w jednym z punktów monitoringowych (tj. ZDiZ – Mełno 4) stwierdził nieznaczne przekroczenia parametru mikrobiologicznego. W tym miejscu liczba bakterii grupy coli pochodzenia środowiskowego, które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia, kształtowała się na poziomie 2 jednostek na 100. W tym samym dniu w ramach kontroli monitoringowej pobrano wodę ze Stacji Uzdatniania Wody w Mełnie, z której docelowo zaopatrywani są mieszkańcy Mełna – w próbach tych nie stwierdzono przekroczeń.

Stwierdzenie warunkowej przydatności wody do spożycia obejmuje, przypadki stwierdzenia przekroczenia w badanej próbce wody wskaźnikowych parametrów mikrobiologicznych (przy jednoczesnym wykonaniu, w przypadku przekroczenia wartości parametrycznej bakterii grupy coli <10 jtk (NPL)/100 ml, badań jakości wody wyklucza­jących obecność w badanej próbce parametru E. coli i enterokoki). Ponadto warunkiem koniecznym w tej sytuacji jest uznanie, iż stwierdzona niezgodność jest nieistotna, czyli nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów (samo wykluczenie parametrów mikrobio­logicznych już daje podstawę do takiego stwierdzenia, niemniej jednak mogą się zdarzyć sytuacje drastycznego przekroczenia innych parametrów, nieprzewidzianych okoliczności – stąd takie zastrzeżenie), a drugim koniecznym warunkiem jest jednoczesne podjęcie przez producenta wody odpowiednich działań naprawczych. Przekroczenie wskaźnikowych para­metrów mikrobiologicznych może świadczyć o wtórnym zanieczyszczeniu wody, dlatego też istotne jest właściwe zdiagnozowanie takiej sytuacji poprzez zwiększenie liczby punk­tów poboru próbek wody.

Nadrzędną rolą lokalnego samorządu jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa oraz warunków sprzyjających zdrowiu. Jednocześnie nie mogę się zgodzić z zarzutem, że Gmina Gruta  nie powiadamia Mieszkańców o wynikach badań. Wszelkie tak ważne komunikaty publikowane są na oficjalnej stronie: www.gruta.pl, niezwłocznie po otrzymaniu informacji od „Sanepidu”.

Taka procedura została spełniona ostatnio. Dodatkowo powiadomiony został sołtys Wsi Mełno Cukr., aby w przypadku pytań mieszkańców mógł niezwłocznie udzielić informacji. Same badania trwają kilka dni, by ewentualne bakterie mogły się uaktywnić, w związku z czym wyniki oraz wszelkie decyzje otrzymujemy z opóźnieniem

Woda obecnie dostarczana mieszkańcom spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, co potwierdzają wyniki badań wody pobranej z ujęcia oraz innych punktów kontrolnych zlokalizowanych na obszarze wodociągu publicznego Mełno.

 

z up. Wójta

Przemysław Szczepanowski

Zastępca Wójta

Grucka Noc Bibliotek

W piątkowy chłodny wieczór o godzinie 18.00 do Biblioteki przybyło 15 młodych ludzi. Przybyli z kołdrami, kocami, śpiworami, poduszkami, ale też przemycił się nawet spory miś – przytulak. Przyszli zobaczyć co takiego dzieje się w Bibliotece w nocy i się dowiedzieli, że: można było obejrzeć świetny film (zabawny, wzruszający) „Ptyś i Bill”, że można grać w nieskończone ilości gier; bawić się literacko, sportowo, a na pewno DOBRZE!!

Sporo młodych ludzi ubranych było w specjalne stroje piżamowe, czym dodali wiele uroku naszej Nocce! W tych też strojach przeszli z nami na plac koło szkoły Podstawowej w Grucie, gdzie Bibliotekarka Kasia także zorganizowała Noc Bibliotek dla swoich uczniów. Tam, przy pomocy wspaniałych strażaków z OSP Gruta (wielkie dzięki Chłopaki!!) rozpaliliśmy mega grilla i zajadaliśmy się kiełbaskami, paluszkami rybnymi (pychota!!) czy grillowanym chlebem. Było mega fajnie! a potem były konkurencje sportowe, wszak trzeba było się rozgrzać w ten zimny czas. Zabawy i śmiechu było co niemiara. Kolejnym wyzwaniem było wspólne, już teraz ponad 30-osobowe przejście przez ciemny (brrr!!!) park, gdzie podobno straszyło. Jednakowoż wszyscy wróciliśmy bezpiecznie do Biblioteki Publicznej, gdzie wszyscy znaleźli sobie miejsce – za regałem, pod regałem, pod stołem, nad stołem, etc…

Po słodkim poczęstunku zaczęły się zabawy i gry. Był też, a jakże!, czas na czytanie i na flirt z Hłaską. Kiedy o 23.00 rodzice zaczęli przychodzić po swoje dzieci słychać było jeden jęk – że to już tak szybko!! być może zrobimy jakieś biblioteczne piżama party we ferie….kto wie…chętny na pewno nam nie zabraknie J

Dzięki wielkie za wspólną zabawę! Jesteście super!

ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Drodzy Mieszkańcy!

Gmina Gruta Gminą Online! Od dzisiaj uruchomiliśmy ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI INTERESANTA, dzięki któremu możecie Państwo sprawdzić stan swoich płatności za wodę, podatki czy śmieci. Za wszystkie te usługi zapłacicie Państwo również bezpiecznym przelewem on-line. Już wkrótce rozszerzymy te możliwości.

Zapraszamy do korzystania z EBOI+ za pośrednictwem strony:

https://eboi.gruta.pl

Dostęp możliwy jest za pośrednictwem Profilu Zaufanego. Nie masz Profilu Zaufanego? Przyjdź do Urzędu lub skorzystaj z aplikacji swojego banku.

eboilogo

Strategia Rozwoju Gminy Gruta

70835374_389780248381521_8172464045706706944_nJuż w przyszłym tygodniu startujemy ze spotkaniami dot. budowy STRATEGII ROZWOJU GMINY GRUTA!

⌚️We wtorek o 19:00 w Urzędzie Gminy Gruta czekamy na Mieszkańców Nicwałdu, Annowa i Pokrzywna!
⌚️W czwartek, również o 19:00 w URZĘDZIE GMINY GRUTA, czekamy na Mieszkańców Boguszewa, Kitnowa, Mełna ZZD, Mełna Cukrowni oraz Gołębiewka!

Czekamy na Wszystkich – począwszy od dzieci i młodzieży, przez rodziców dzieci przedszkolnych, szkolnych, po osoby pracujące w rolnictwie, przedsiębiorców, pracowników, którzy codziennie dojeżdżają do miejsc pracy, osoby bezrobotne, osoby w wieku senioralnym! Radnych, sołtysów, członków stowarzyszeń, instytucji kultury.
Każdy głos ma znaczenie w naszej dyskusji o potrzebach i Państwa oczekiwaniach!

Pierwszy raz w naszej Gminie zapraszamy na spotkanie w formule World Cafe!

Nie masz z kim zostawić dzieci? Żaden problem – zabierz je ze sobą! Z nami nikt nie będzie się nudził!

Informacja

Zgodnie z Uchwałą nr IX/52/19 Rady Gminy z dnia 27 czerwca 2019r. informujemy, że z dniem 31.12.2019 likwiduje się samorządowy zakład budżetowy – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grucie. Zadania wykonywane dotychczas przez Zakład z dniem 1 stycznia 2020 r. przejmie Urząd Gminy Gruta.

Kierownik
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Grucie w likwidacji
mgr inż. Rafał Zieliński

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie przywrócenia w Gminie Gruta posterunku policji.

Po niemal 7 latach od zamknięcia w Grucie posterunku policji, podpisano w dniu dzisiejszym list intencyjny w sprawie jego przywrócenia.

List intencyjny podpisał Wójt Gminy Gruta, Waldemar Kurkowski oraz Komendant Wojewódzki Policji insp. Paweł Spychała. Na spotkaniu obecna była również poseł Joanna Borowiak, osoba, która od początku poparła inicjatywę przywrócenia posterunku policji
w Grucie, aktywnie wspierała Wójta, a także pozyskała poparcie inicjatywy od Ministra Spraw Wewnętrznych, Jarosława Zielińskiego.

Dodatkowo na spotkaniu obecny był Komendant Miejski Policji w Grudziądzu insp. Dariusz Knoff.

To bardzo dobry dzień dla Mieszkańców Gminy Gruta. – tak podsumowała podpisanie dzisiejszego listu intencyjnego poseł na Sejm Pani Joanna Borowiak, która podziękowała Wójtowi za dobrą współpracę.

W miejscach, w których przywrócono posterunek policji w sposób znaczący wzrosło poczucie bezpieczeństwa wśród mieskzańców.

Jest to wyraz idei, która przyświeca całej Polskiej Policji – by policja była blisko społeczeństwa. Obecnie funkcjonuje już 9 przywróconych posterunków policji na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, a będą kolejne – zapewnia Komendant Wojewódzki Policji insp. P. Spychała.

Wójt Gminy Gruta wskazuje na potrzebę przywrócenia posterunku policji jako woli Naszych Mieszkańców i deklaruje:

– Mam nadzieję, że uda się przywrócić posterunek policji do końca przyszłego roku.

Ponad milion złotych na drogę w Gołębiewku! Kolejna droga gminna zostanie naprawiona!

Tym razem będzie to droga gminna nr 041412C Gołębiewko – Boguszewo. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych  gmina Gruta otrzyma 1 342 591,00 zł na przebudowę odcinka drogi. Stanowi to 80% kwoty zadania. Przebudowa
ma zostać zrealizowana w 2020 r. Wójt Gminy Gruta w dniu 17 września odebrał z rąk Wojewody Kujawsko-Pomorskiego voucher na drogę. O kolejnych etapach wyczekanej przez mieszkańców inwestycji drogowej będziemy Państwa informować na bieżąco.

Tekst: OK/foto: Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Razem zaplanujmy przestrzeń w Plemiętach i w Wiktorowie!

Drodzy Mieszkańcy!

Gmina Gruta zaprasza do wypełnienia ankiety, która dotyczy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) dla Plemiąt i Wiktorowa.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to akt prawny, który pokazuje, jak może zmieniać się przestrzeń – czy i gdzie mogą powstać nowe budynki, jakie funkcje będzie spełniać przestrzeń, czy powstaną nowe drogi i inna infrastruktura techniczna.

Państwa opinie pomogą w przygotowaniu projektu, który będzie odpowiadał potrzebom Mieszkańców i przyczyni się do rozwoju Gminy Gruta.

Ankieta jest elementem konsultacji społecznych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Szczegółowe informacje na temat projektu planu miejscowego dostępne są na stronie Gminy Gruta www.gruta.pl w zakładce Konsultacje Społeczne.

Właściwą odpowiedź proszę zaznaczyć „X”. Wyniki badania pozostaną anonimowe i będą prezentowane jedynie w formie zbiorczej.

Zapraszamy do udziału w badaniu!

Link do ankiety – Kliknij tutaj aby przejść do ankiety

21.09.2019 r. IV Rajd Pieszy z LGD Vistula – Fortyfikacje Twierdzy Chełmno.

pplak2109ZDOBĄDŹ „ FORTYFIKACJE TWIERDZY CHEŁMNO” Z LGD VISTULA – IV EDYCJA RAJDU PIESZEGO.

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Vistula do wzięcia udziału w IV Rajdzie Pieszym pn: „ Fortyfikacje Twierdzy Chełmno – przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem” współfinansowanym przez Starostwo Powiatowe w Chełmnie, który odbędzie się 21 września 2019 r.

Więcej szczegółów pod adresem: LGD Vistula

Patriotyczne powitanie roku szkolnego w Grucie

Patriotyczne powitanie roku szkolnego w Grucie

Dłużej niż zwykle trwała w gruckiej szkole akademia otwierająca rok szkolny 2019/2020. Najobszerniejszą jej częścią był ceremoniał uświetniający akt nadania stopnia pułkownika patronowi kpt. Florianowi Laskowskiemu. Uroczystości rozpoczęły się od Mszy św. i poświęcenia nowego sztandaru przez Księdza Biskupa Wiesława Śmigla. Ceremoniał wojskowy przy grobie płk. Laskowskiego przebiegł z udziałem władz gminy z Wójtem Waldemarem Kurkowskim i Przewodniczącym Rady Gminy Piotrem Dysiem, licznie przybyłych zaproszonych Gości, m.in. wicewojewody Józefa Ramlaua, senatora Andrzeja Mioduszewskiego, poseł Joanny Borowiak, starosty powiatu grudziądzkiego Adama Olejnika, a także przedstawicieli Kuratorium Oświaty: wicekurator Marii Mazurkiewicz i starszego wizytatora Ireny Zielińskiej. Nie zabrakło oficerów wojska polskiego i innych służb. Po odsłonięciu nowej płyty na mogile, z informacją o awansie kpt. Laskowskiego na stopień pułkownika dzięki decyzji Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka z dnia 3 kwietnia 2019 r., w Szkole Podstawowej im. płk. Floriana Laskowskiego w Grucie odbyła się druga część uroczystości. Podczas akademii dyrektor szkoły przekazał gratulacje od Prezydenta RP Andrzeja Dudy,  odczytał okolicznościowe listy od Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego, Przewodniczącego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Ryszarda Bobera, Jana Józefa Kasprzyka, szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Niespodzianką dla zebranych był udział miłośników lotnictwa: Jolantą Przybylak, toruńską  spadochroniarką,  szybowniczką  i pilotką oraz Remigiuszem  Gadaczem  z Klubu Seniorów Lotnictwa w Bydgoszczy. Dyrektor szkoły, Grono Pedagogiczne i Uczniowie składają wielkie podziękowania za upominki, listy gratulacyjne, moc miłych słów od tylu Przyjaciół i Sympatyków szkoły. Szczególne podziękowanie kierujemy do Pani Jolanty Przybylak za ofiarowanie szkole w Grucie oryginalnej i cennej pamiątki z 1939 roku – odznaki pułkowej 4. Pułku Lotniczego. Podsumowaniem akademii była projekcja filmu o losach płk. Laskowskiego, z udziałem uczniów, który powstał dzięki wydatnej pracy Jerzego Strużyny, ks. Kamila Pańkowca, Janiny Śródki, Tomasza Piwowarskiego. Jeszcze jedną znaczącą atrakcją była kolekcja falerystyczna zaprezentowana przez  płk. Jacka Treichela z Pokrzywna – setki odznak pamiątkowych wzbudziły zainteresowanie uczestników uroczystości.
Taka uroczystość to wyjątkowe i niepowtarzalne wydarzenie w historii naszej podstawówki!

FOTO: Jerzy Strużyna JEST

« 1 z 8 »

Mobilna Zbiórka 2019

Informujemy, że w dniach od 01.10.2019 r. do 31.10.2019 r. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych i innych odpadów problemowych. Zbiórka będzie polegała na otwarciu dla Państwa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) w miejscowości Zakurzewo w/w terminie. Po okazaniu dowodu tożsamości lub dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty za odpady komunalne na terenie Gminy Gruta będzie możliwość nieodpłatnego dostarczenia następujących odpadów:

  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (niekompletny sprzęt RTV/AGD nie stanowi przedmiotu zbiórki)
  • meble, wykładziny, dywany i inne odpady wielkogabarytowe,
  • zużyte opony (wyłącznie od rowerów, motorowerów, wózków, motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej),
  • przeterminowane leki,
  • świetlówki,
  • zużyte baterie i akumulatory,
  • odpady budowlane powstające w gospodarstwach domowych, wydzielone na następujące frakcje: oddzielnie gruz betonowy z rozbiórek i remontów; oddzielnie gruz ceglany; oddzielnie odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (armatura łazienkowa); oddzielnie usunięte tynki, tapety, okleiny, stolarka okienna, styropian. Ilość gruzu budowlanego przypadająca na gospodarstwo domowe wynosi 0.25 m3.

Zbiórka prowadzona przez Gminę Gruta przeznaczona jest wyłącznie dla mieszkańców gminy Gruta – nie dotyczy odpadów pochodzących z działalności gospodarczej i rolniczej. Zbierane będą tylko odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych.

UWAGA!!!

Mieszkańcy, którzy będą mieli bardzo dużo odpadów wielkogabarytowych, bądź poremontowych itp. a nie posiadają transportu, aby samodzielnie zawieźć odpady
w wyżej wskazane miejsce mogą wynająć sobie kontener na: gruz, odpady wielkogabarytowe, odpady poremontowe. Chętni mieszkańcy chcący wynająć kontener muszą pamiętać o tym, że nie będą mogli wrzucać do niego wszystkich odpadów razem. Każda frakcja musi być zbierana oddzielnie. Płatność za wynajem jednego kontenera wynosi 50 zł na tydzień, natomiast transport 2,5 zł/km liczone w dwie strony za podstawienie oraz zabranie. (Kilometry liczone będą od Zakurzewa).
Chętni mieszkańcy chcący wynająć sobie kontener muszą zgłosić się do Urzędu w celu wypełnienia pisemnego zlecenia.

12