Informacja o przestrzeganiu zasad prawidłowej segregacji odpadów

Szanowni Mieszkańcy Gminy Gruta, przypominamy Wam o ustawowym obowiązku prawidłowej segregacji odpadów, tak aby w pojemnikach przeznaczonych do odpowiedniej frakcji znajdowały się odpady zgodnie z zasadami segregacji.

W przypadku stwierdzenia przez firmę Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z.o.o w Grudziądzu nieprawidłowego segregowania odpadów komunalnych, umieszczana zostaje na pojemniku nalepka informująca o tym fakcie, a odpady nie są odbierane do czasu prawidłowego ich posegregowania. Jeżeli takowa sytuacja będzie się powtarzać, Gmina zobowiązana będzie właścicielowi nieruchomości bądź zarządcy nieruchomości naliczyć wyższą stawkę za odbiór i zagospodarowanie odpadów, tak jak za odpady nieposegregowane (zmieszane).

Z przekazanych w ostatnim czasie zgłoszeń przez firmę  Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z.o.o w Grudziądzu wynika, że część mieszkańców Gminy Gruta wykorzystuje pojemniki na odpady niezgodnie z ich przeznaczeniem tzn. poprzez gromadzenie w nich odpadów zmieszanych, co jest praktyką zabronioną.

Przypominamy więc, że pojemniki odpowiedniego koloru i oznakowania służą do gromadzenia odpadów komunalnych zgodnie z ich przeznaczeniem.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, jako Gmina jesteśmy zobowiązani do ograniczania masy odpadów trafiających na składowisko, jedynym sposobem jest więc prawidłowa segregacja u źródła czyli w domu. Nie stosowanie się mieszkańców do określonych zasad segregacji odpadów komunalnych i tym samym przekraczanie dopuszczalnego poziomu składowania odpadów zmieszanych na składowisku, Gmina ukarana zostanie karą finansową.

Dlatego apelujemy o dobrą współpracę naszych mieszkańców z firmą odbierającą odpady oraz Urzędem Gminy, co winno przyczynić się do poprawy stanu naszego środowiska naturalnego, a tym samym osiągnięcia wymaganych przepisami prawa poziomów ograniczenia składowania odpadów zmieszanych na składowisku oraz osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu.

W przypadku wątpliwości gdzie wrzucić konkretny odpad zapraszamy do kontaktu z Urzędem Gminy, a pracownik zajmujący się gospodarką odpadami udzieli wszelkich informacji.

 

Kolejne umowy na remont dróg gminnych podpisane!

Dziś sfinalizowano zawarcie 3 ważnych kontraktów na remont i przebudowę dróg gminnych w Annowie, Okoninie i Jasiewie.  Prace budowlane muszą zostać zakończone do 31.10.2021 r. Wykonawcami prac są firmy wyłonione w drodze przetargu: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD z Wąbrzeźna oraz Zakład Drogowo Budowlany z siedzibą w Rogowie. Dzięki 55% dofinansowaniu z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych już niedługo wybudowane zostaną trzy nowe odcinki asfaltowych dróg gminnych o łącznej długości prawie 2 km. Całość inwestycji wyniesie prawie 2 mln złotych! Trzymajmy kciuki za ich pomyślność.

 

 

 

 

Przypomnienie o obowiązku utrzymania zwierząt domowych

Szanowni Mieszkańcy

W związku z powtarzającymi się skargami dotyczącymi zagrożeń ze strony wałęsających się bez nadzoru psów posiadających właściciela, przypominamy o obowiązkach osób utrzymujących zwierzęta domowe, wynikających z zapisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, który zabrania puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna poza prywatny ogrodzony teren. Wyprowadzanie psa na smyczy lub w przypadku ras niebezpiecznych, także w kagańcu jest obowiązkiem właścicieli i pozwoli uniknąć niebezpiecznych sytuacji.

Jednocześnie przypominamy, że każda osoba wyprowadzająca zwierzę domowe na spacer jest zobowiązana do ochrony terenów przeznaczonych do wspólnego użytku przed zanieczyszczeniami min. sprzątanie po swoich psach.

Ankieta w sprawie gazyfikacji Gminy

Drodzy mieszkańcy, informujemy, że PSG Sp.z o.o. Oddział Gazowniczy w Bydgoszczy planuje przeprowadzić weryfikację możliwości technicznych i ekonomicznych przyłączenia do sieci gazowej nieruchomości położonych na obszarze Pokrzywno – Nicwałd.
Zachęcamy zainteresowanych mieszkańców oraz właścicieli działek Pokrzywna i Nicwałdu do wypełnienia i złożenia załączonej ankiety. Wypełnione ankiety należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Gruta lub przesłać pocztą na adres Urzędu.

Uwaga! Przedłużony termin składania ankiet – do 14 maja 2021


Załączniki

Dokonałeś samospisu?

Weź udział w Loterii i zdobądź jedną z setek nagród

Weź udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 online na spis.gov.pl i uzyskaj unikatowy kod potwierdzający samospis.

Zarejestruj otrzymany kod w terminie od 22.04 do 7.07.2021 r. na stronie Loterii.

Oglądaj transmisje online z losowań i sprawdź, czy wygrałeś!
Im szybciej zarejestrujesz się w Loterii, tym więcej szans masz na wygraną!

Regulamin loterii w załączniku.

Dzień Unii Europejskiej

9 maja obchodziliśmy Dzień Unii Europejskiej, który obchodzony jest w rocznicę ustanowienia Planu Schumana. Wydarzenie to miało miejsce 9 maja 1950 roku. W 2020 roku przypada jubileusz 70. rocznicy podpisania Planu, który zmienił Europę.Dzień Unii Europejskiej formalnie zwany jest Dniem Europy. Funkcjonują dwie nazwy dla rozróżnienia z Dniem Europy, który obchodzony jest 5 maja przez kraje europejskie, które nie należą do Wspólnoty.
Od 1985 roku Dzień Unii Europejskiej obchodzony jest na pamiątkę wydarzenia, które było pierwszym krokiem do późniejszej integracji europejskiej, najpierw doprowadził do podpisania traktatu paryskiego, następnie w konsekwencji doprowadził do zawiązania się Unii Europejskiej.
W swoim przemówieniu wygłoszonym w Paryżu w dniu 9 maja 1950 r. Robert Schuman (ówczesny francuski minister spraw zagranicznych) zaproponował nową formę współpracy gospodarczej w Europie, która uniemożliwiłaby wybuch nowej wojny. Wspólne interesy miały być tajemnicą sukcesu.
Na pamiątkę tego historycznego wydarzenia we wszystkich krajach członkowskich odbywają się uroczystości rocznicowe, mające charakter informacyjno-edukacyjny.

Końcowe pracę związane z PSZOKIEM

Trwają prace końcowe związane z budową Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Gruta. Najprawdopodobniej punkt zacznie funkcjonować wraz z początkiem czerwca br. Zadanie było możliwe do zrealizowania dzięki 85% dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Koszt realizacji zadania wynosi 875 883,50 zł. . Przypomnijmy, że PSZOK to specjalnie zorganizowane dla mieszkańców gminy miejsce, w którym mogą oni nieodpłatnie pozostawić posegregowane odpady komunalne w ramach opłaty za wywóz odpadów z gospodarstwa domowego. Dzięki realizacji takiego obiektu możliwy będzie bezpieczny i kontrolowany odbiór odpadów, likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci, a także właściwe ich zagospodarowanie i unieszkodliwienie.

 

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego”

 

 

UWAGA MATURZYSTO !

 

Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Bydgoszczy zaprasza do wzięcia udziału w Programie STYPENDIÓW POMOSTOWYCH na rok akademicki 2021/2022.

Celem programu jest ułatwienie maturzystom ze wsi i małych miasteczek pokonanie trudnej bariery związanej z rozpoczęciem nauki w szkole wyższej, przez ufundowanie stypendiów  w wysokości 700 zł miesięcznie na okres pierwszego roku studiów stacjonarnych I stopnia  lub jednolitych studiów magisterskich.

Kandydat do stypendium spełniający warunki określone w Regulaminie dostępnym w linku https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/regulaminy/  wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl     w terminie od 1 lipca do 16 sierpnia 2021r. do godziny 16.00. Wydrukowany z systemu wniosek wraz ze wszystkimi załącznikami powinien zostać złożony w Oddziale Terenowym KOWR w nieprzekraczalnym terminie do 23 sierpnia 2021r.

“Bogu na chwałę – ludziom na ratunek”

Dziś 4 Maja – Międzynarodowy Dzień Strażaka.
Z tej okazji wszystkim Druhom zastępów Ochotniczych Straży Pożarnych w naszej gminie oraz wszystkim strażakom zawodowym składamy serdeczne życzenia i podziękowania za pełną trudów i poświęceń służbę. Niech Święty Florian wyprasza Wam niezbędną pomoc i obronę, chroni od nieszczęść i wypadków oraz ma w opiece Was i Wasze rodziny.
/-/Wójt Gminy Gruta
Waldemar Kurkowski
wraz z pracownikami Urzędu Gminy w Grucie

Vivat Maj, Trzeci Maj !

W tym roku samorządowe obchody uroczystości Pierwszych Dni Maja ze względu na trwającą pandemię miały symboliczny charakter  Wójt Gminy Gruta wraz z Zastępcą Wójta złożyli wieńce i zapalili biało-czerwone znicze w miejscach pamięci ofiar i męczenników walczących o Niepodległość.  Chwała i cześć wszystkim patriotom i bohaterom