Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert). Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Aktywna Wieś SŁUP, Słup 3, 86-330 Mełno. Nazwa zadania: Festyn lokalny pt. „Noc świętojańska”.