Budowa nowych mieszkań lokatorskich


Przedstawiamy Państwu wizualizację projektu budowlanego nowych mieszkań lokatorskich, które niebawem powstaną w Grucie. Koncepcja obejmuje budowę 10 budynków dwurodzinnych, w których znajdzie się 20 mieszkań: 5 kawalerek, 10 mieszkań dwupokojowych oraz 5 mieszkań trzypokojowych.

Każdy z budynków będzie wyposażony z niezależną pompę ciepła oraz instalację fotowoltaiczną. Przypomnijmy, że inwestycja zostanie zrealizowana dzięki przystąpieniu samorządu gminy Gmina Gruta do rządowego programu budowy mieszkań w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Krajowego Zasobu Nieruchomości. Wójt Gmina Gruta Pan Waldemar Kurkowski w połowie 2021 roku podpisał akt erekcyjny spółki KZN – Toruński, która jest odpowiedzialna za budowę nowych mieszkań m.in. na terenie naszej gminy. Na realizację inwestycji samorząd Gmina Gruta otrzymał dofinansowanie w wysokości 3,9 mln zł, które wraz z działką budowlaną za zgodą Rady Gminy Gruta zostało przekazane jako udział w spółce. Proces budowy mieszkań rozpocznie się prawdopodobnie na przełomie I i II kwartału 2024 roku.

W chwili obecnej trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji przetargowej wyboru wykonawcy realizacji inwestycji. O najem mieszkania będzie mogła się ubiegać każda osoba fizyczna, niezależnie od jej sytuacji finansowej i rodzinnej. Podstawowym warunkiem zawarcia umowy najmu będzie jednak zobowiązanie się przez nią do terminowego uiszczania opłat eksploatacyjnych, opłat niezależnych od operatora mieszkaniowego i czynszu wynikającego z umowy z operatorem.

Dopuszczalne będą dwa rodzaje umowy najmu: najem z opcją oznacza umowę najmu o czynszu normowanym związaną z prawem najemcy do nabycia prawa własności mieszkania oraz najem bez opcji – umowę najmu o czynszu normowanym niezwiązaną z prawem najemcy do nabycia prawa własności mieszkania. Każda umowa będzie oferowana w pierwszej kolejności jako umowa z opcją – to najemca będzie decydował o tym, czy zamierza dążyć do zakupu najmowanego mieszkania.

W przypadku umowy najmu bez opcji najemca będzie miał możliwość przekształcenia umowy w umowę najmu z opcją w każdym czasie trwania stosunku najmu, a jeśli do upływu 15-letniego okresu trwania umowy pozostało mniej niż 6 miesięcy możliwość ta przekształci się w prawo pierwokupu. O dalszych postępach prac będziemy informować Państwa na bieżąco.