Wójt Gminy Gruta Waldemar Kurkowski zaprasza osoby zgłoszone do projektu gminy Gruta pn.Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym „Granty PPGR” do odbioru sprzętu komputerowego (laptopy wraz z oprogramowaniem)

Wójt Gminy Gruta Waldemar Kurkowski zaprasza osoby zgłoszone do projektu gminy Gruta pn.Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym „Granty PPGR” do odbioru sprzętu komputerowego (laptopy wraz z oprogramowaniem)

Kolejny grant dla Gminy Gruta!

Szanowni Państwo!
Do Gminy Gruta trafi finansowe wsparcie w ramach Programu „Cyfrowa Gmina”. Jego celem jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.
Z przyjemnością informujemy, iż Gmina Gruta wnioskowała o powierzenie grantu w ramach w/w konkursu. Nasz wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację, a aplikacja została zaakceptowana. Wkrótce podpiszemy umowę dzięki której otrzymamy kwotę 193 110,00 zł.
Zasady przyznawania środków, które nie wymagają żadnego wkładu własnego, wynikają z algorytmu. Jest on jednolity dla całej Polski i uwzględnia dwa parametry. Pierwszym z nich jest liczba mieszkańców, a drugim zamożność samorządów mierzona w zależności od współczynnika dochodów, który jest podawany przez Ministerstwo Finansów.
Otrzymane środki posłużą rozwojowi infrastruktury IT w urzędzie. Wpłyną na zwiększenie bezpieczeństwa i zapewnienie ciągłości działania krytycznych usług w urzędzie, poprzez zakup dodatkowego serwera wraz z oprogramowaniem oraz licencji bezpieczeństwa, a także m.in. jego instalację, wdrożenie i konfigurację wraz z przeniesieniem zasobów na systemy wirtualne. Ponadto, stworzymy środowisko zapewniające działanie kluczowych systemów informatycznych w przypadku krytycznej awarii.

Wsparcie dla dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym w ramach projektu „Granty PPGR”

W związku z możliwością ubiegania się o wsparcie dla dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym w ramach projektu „Granty PPGR”, przypominam mieszkańcom Gminy Gruta, zainteresowanym wsparciem na zakup nowego sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem o możliwości składania wniosków.

Wnioski o udział w projekcie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Gruta w terminie do 26 października 2021 r.
 (w godzinach pracy urzędu).

Wymagane dokumenty:

  1. Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego – które będzie podstawą do złożenia wniosku przez gminę;
  2. Oświadczenie ucznia szkoły średniej który osiągnął pełnoletność – które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminę;
  3. W razie posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR, należy go dołączyć go do niniejszego oświadczenia;
  4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Gruta, pokój nr 2, lub pod numerem telefonu 56 468312 wew. 120.

Jednocześnie informujemy, iż oświadczenia na dzieci byłych pracowników Zootechnicznego Zakładu Doświadczalnego w Mełnie są przyjmowane, natomiast zostaną rozpatrzone po uzyskaniu  opinii z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolniczego w Bydgoszczy czy Zakład ten jest traktowany jako PGR.

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami programu i do składnia wniosków