Gmina Gruta w strefie różowej!


Uwaga! Ważna informacja

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Grudziądzu informuje o wejściu w życie z dniem 2 lipca 2024 roku ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZEGO KOMISJI (UE) 2024/1857 z dnia 28 czerwca 2024 r.

Zgodnie ze zmianami w załączniku I rozporządzenia:

Gminy: Rogoźno, Gruta, Świecie nad Osą
Część gminy Łasin położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 538 ️ biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Łasin, do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Łasin – Stare Błonowo, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez tę drogę aż do zachodniej granicy gminy Łasin
Część gminy wiejskiej Grudziądz położona na północ od granicy powiatu miejskiego Grudziądz ️

…zostają przeniesione do obszaru objętego ograniczeniami II – różowego .

Prosimy o zapoznanie się z nowymi wytycznymi i przestrzeganie ich. ⚠️

#ASF #Gruta #Informacja #Weterynaria