Harmonogram przyjmowania segregowanych odpadów komunalnych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Mełnie

 

Harmonogram przyjmowania segregowanych odpadów komunalnych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Mełnie

/segregacja odpadów na podstawie Regulaminu PSZOK stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 66/2021 Wójta Gminy Gruta z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie Regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w gminie Gruta/

ABC segregacji odpadów

ABC segregacji odpadów

Większość towarów, które kupujemy w sklepach, jest wykonana z tworzyw, które możemy ponownie wykorzystać.

Posegregowane odpady stają się wartościowym surowcem.

Prawidłowa segregacja odpadów komunalnych zaczyna się w domu. Oddzielamy surowce od śmieci, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Zbieramy razem jedynie te rodzaje odpadów, które cechują się takimi samymi właściwościami i charakterem. Tych odpadów nie wolno wyrzucać do śmieci zmieszanych.

Wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych, wyrzucamy do pojemnika z odpadami zmieszanymi. Odpady komunalne, które nie mieszczą się do odpowiednich pojemników ustawionych przy nieruchomości należy dostarczyć do PSZOK.

Przed przyjazdem z odpadami do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mełnie należy:

  1. Wstępnie posegregować odpady wg poniższych wskazówek umieszczonych w tabeli.
  2. Należy ze sobą zabrać dowód tożsamości i potwierdzenie ostatniej wpłaty opłaty śmieciowej.
  3. Przed przystąpieniem do czynności na terenie PSZOK należy zapoznać się z regulaminem PSZOK.

 

Wskazówki segregacji odpadów na potrzeby PSZOK w Mełnie

Segregacja wstępna Uwagi, segregacja dokładna
Papier i tektura papier i tektura bez zatłuszczeń i nadmiernie zabrudzone
szkło oprócz szkła hartowanego, zbrojonego, kryształu i luster
Tworzywa sztuczne i metalowe, opakowania wielomateriałowe 1. tworzywa sztuczne,

2. metale

3. opakowania wielomateriałowe

Styropian opakowaniowy i wełna mineralna styropian (czysty bez kleju oraz wełna budowlana z grupy kodów 17)
Odpady komunalne, kuchenne i opakowaniowe ulegające biodegradacji, odpady zielone 1. odpadki warzywne i owocowe, w tym obierki i resztki jedzenia.

2. odpady zielone (odpady pochodzące z pielęgnacji ogrodów i terenów zielonych,

Meble i inne odpady wielkogabarytowe kompletne
Odzież i tekstylia bez znacznych zabrudzeń
Zużyte opony zużyte opony z prywatnych samochodów osobowych.
Odpady budowlane i rozbiórkowe

Odpady budowlane i rozbiórkowe zebrane w sposób selektywny a pochodzące z prowadzenia drobnych prac nie wymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót.

odpady budowlane i rozbiórkowe, z zastrzeżeniem odrębnego wydzielania gruzu, tworzyw sztucznych, styropianu, odpadów niebezpiecznych itp.
Drewno 1. w tym stolarka okienna i drzwiowa

2. drewno impregnowane

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 1.  kompletny zużyty sprzęt elektroniczny

2.  kompletny zużyty sprzęt elektryczny

Zużyte baterie i akumulatory 1. zużyte baterie

2. zużyte akumulatory

Jarzeniówki lampy fluorescencyjne

Wykaz miejsc na terenie gminy Gruta (oprócz PSZOK), w których prowadzona jest zbiórka niektórych odpadów komunalnych:

  1. Przeterminowane leki: Apteka Jana Pawła II, Mełno 58, 86-330 Mełno.
  2. Odzież i tekstylia. Pojemniki ustawione na terenie gminy Gruta:

– przy torach kolejowych w miejscowości Mełno Cukrownia;

– na terenie parkingu przykościelnego w miejscowości Okonin;

– na terenie parkingu przykościelnego w miejscowości Gruta;

– przed budynkiem Urzędu Gminy Gruta.

  1. Plastikowe nakrętki- pojemniki akcji dobroczynnej:

– pojemnik przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Grucie;

– pojemnik przy Szkole Podstawowej w Plemiętach;

– pojemnik przy Szkole Podstawowej w Boguszewie;

– pojemnik przy Szkole Podstawowej w Nicwałdzie;

– pojemnik przy Szkole Podstawowej w Słupie ;

– pojemnik przy Sklepie spożywczo – przemysłowym “Wisionka” w Okoninie.

  1. Odpady folii i sznurka , powstających w gospodarstwach domowych:

Odpady folii i sznurka powstających w gospodarstwach domowych odbieranie są raz do roku po otrzymaniu przez gminę środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i wyborze wykonawcy.

 

 

Sporządził: koordynator PSZOK Edward Kaliński i RIR

Dnia 14.09.2021 r.

Informacja dot. otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, iż zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami z dniem 1 września uruchamiamy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie oczyszczalni ścieków w Mełnie.

PSZOK będzie czynny w każdy poniedziałek w godzinach 8.00-14.00 i czwartek w godzinach 9.00 -16.00 oraz w kolejnym dniu roboczym, jeżeli dzień wyznaczony jest dniem wolnym od pracy.

W związku z wdrożeniem systemu wagowego pierwszy termin, w którym będzie można oddać do PSZOK-u posegregowane odpady to poniedziałek 6 września 2021 roku.

Poniżej podajemy dane kontaktowe do koordynatora Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

Edward Kaliński

Tel: 570 410 431

pszok@gruta.pl

W załączeniu zarządzenie Wójta Gminy Gruta w sprawie regulaminu korzystania z PSZOK-u wraz z załącznikami.

Końcowe pracę związane z PSZOKIEM

Trwają prace końcowe związane z budową Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Gruta. Najprawdopodobniej punkt zacznie funkcjonować wraz z początkiem czerwca br. Zadanie było możliwe do zrealizowania dzięki 85% dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Koszt realizacji zadania wynosi 875 883,50 zł. . Przypomnijmy, że PSZOK to specjalnie zorganizowane dla mieszkańców gminy miejsce, w którym mogą oni nieodpłatnie pozostawić posegregowane odpady komunalne w ramach opłaty za wywóz odpadów z gospodarstwa domowego. Dzięki realizacji takiego obiektu możliwy będzie bezpieczny i kontrolowany odbiór odpadów, likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci, a także właściwe ich zagospodarowanie i unieszkodliwienie.

 

 

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego”

 

 

PSZOK coraz bliżej…

Trwają prace związane z budową Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Gruta. Wykonawcą roboty budowlanej jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “ZOJAX”, spółka cywilna Jan i Zofia Wildman z siedzibą w Zblewie. Koszt realizacji zadania wynosi 875 883,50 zł. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych powstanie na terenie oczyszczalni ścieków w Mełnie. Zakres prac obejmuje m.in. przygotowanie terenu pod budowę (utwardzenie terenu), wyposażenie PSZOK (kontenery, wagi, pojemniki na odpady), budowę wiaty, magazynu wraz z warsztatem, magazynu na odpady niebezpieczne i ZSEE, budynku biurowego, ścieżki edukacyjnej i miejsc parkingowych. Prace powinny zostać zakończone w pierwej połowie 2021 roku. Przypomnijmy, że PSZOK to specjalnie zorganizowane dla mieszkańców gminy miejsce, w którym mogą oni nieodpłatnie pozostawić posegregowane odpady komunalne w ramach opłaty za wywóz odpadów z gospodarstwa domowego. Dzięki realizacji takiego obiektu możliwy będzie bezpieczny i kontrolowany odbiór odpadów, likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci, a także właściwe ich zagospodarowanie i unieszkodliwienie.

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego”

PSZOK coraz bliżej…

W dniu dzisiejszym do gminy Gruta trafił nowo zakupiony ciągnik marki New Holland T6.160 wraz z przyczepą 10t typu Tandem oraz kompleksowym wyposażeniem w postaci ładowacza czołowego, łyżki oraz zamiatarki. Radość i zadowolenie z nowego zakupu udzieliło się wszystkim. Sprzęt osobiście został przetestowany m.in. przez Wójta Gminy Gruta.
Nowy zakup stanowić będzie część wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Opadów Komunalnych w Grucie, którego budowa rozpocznie się już pod koniec stycznia br. Ciągnik wraz z wyposażeniem został zakupiony w ramach dofinansowania otrzymanego Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu RPO K-P. za kwotę 442 800,00 zł. Wartość dofinansowania wyniosła 85%, reszta została kosztów pokryta ze środków budżetu gminy.

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego”