Moja Gmina – Moja Miejscowość w przyszłości

W piątek 18 września 2020 roku rozstrzygnięto konkurs plastyczny “Moja Gmina – Moja Miejscowość w przyszłości” realizowany w ramach projektu “Partycypacja w Planowaniu”. Do udziału w konkursie zgłosiło się kilkanaście dzieci z terenu gminy, którzy zaprezentowali w pracach plastycznych wizję Naszej Gminy. Wszystkie prace i ich autorzy zostali nagrodzeni. Przedłożone prace prezentujemy poniżej. Dziękujemy wszystkim za liczny udział i gratulujemy zwycięzcom.

Konkurs plastyczny “Moja Gmina/Moja Miejscowość w przyszłości”

Konkurs plastyczny “Moja Gmina/Moja Miejscowość w przyszłości” – zmiana terminu dostarczania prac.

Informujemy, że został wydłużony termin oddawania prac plastycznych na Konkurs ogłoszony wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Gruta, realizowany w ramach projektu “Partycypacja w Planowaniu”. Chętni do wzięcia udziału w konkursie powinni złożyć prace do 28 sierpnia 2020 r. do Urzędu Gminy Gruta.

Zmiana Regulaminu w załączeniu.

Konkurs Plastyczny – “Moja Gmina/Moja Miejscowość w przyszłości”

Konkurs Plastyczny “Moja Gmina/Moja Miejscowość w przyszłości” realizowany w ramach projektu “Partycypacja w Planowaniu”.

Zapraszamy dzieci i młodzież do wzięcia udziału w konkursie plastycznym.

Temat prac “Moja Gmina/Moja Miejscowość w przyszłości”.

Prace należy złożyć do Urzędu Gminy Gruta, w terminie do 31.07.2020 r.

W załączeniu regulamin konkursu z załącznikami.

 


Załączniki

Partycypacja w planowaniu

Partycypacja w planowaniu

Gmina Gruta realizując projekt “Partycypacja w Planowaniu”, realizuje spotkania z Mieszkańcami wsi Plemięta oraz wsi Wiktorowo. Konsultacje społeczne dotyczą miejscowych planów zagospodarowania przestrzeni w tych dwóch wsiach. W ramach projektu spotkaliśmy się również z sołtys wsi Plemięta – Panią Agnieszką Abramek, która opowiedziała nam o szansach i wadach zamieszkiwania w Plemiętach. Rozmawialiśmy także o trudnościach z jakimi spotykają się na co dzień mieszkańcy wsi. Na co  jeszcze trzeba zwrócić uwagę, by tereny te były atrakcyjnym miejscem do zamieszkania!

Konsultacje społeczne związane są z występowaniem w pobliżu elektrowni wiatrowych, które w sposób bezpośredni rzutują na możliwości dalszego osiedlania się Mieszkańców.

Spotkanie możliwe jest dzięki realizowanemu projektowi pn. “Partycypacja w Planowaniu”. Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. Program Operacyjny wiedza edukacja rozwój.

tekst/foto: OK

Konsultacje społeczne w Plemiętach.

W Plemiętach odbyło się spotkanie konsultacyjne w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzeni. Obecny na spotkaniu urbanista przekazał podstawowe aspekty związane z regulacjami prawnymi. Następnie odbyło się wspólne grillowanie. Dziękujemy Państwu, że byliście z nami!
W ramach projektu “Partycypacja w Planowaniu” odbędzie się jeszcze jedno spotkanie – w Szkole Podstawowej w Plemiętach. Wspólnie z młodzieżą będziemy rozmawiać o postrzeganiu gminy, jej estetyce i miejscach publicznych. Będziemy także przygotowywać zdrowe posiłki!
Do zobaczenia wkrótce!
Spotkanie możliwe było dzięki realizowanemu projektowi pn. “Partycypacja w Planowaniu”. Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Tekst:OK/foto:BB

Konsultacje Społeczne w Plemiętach

PrzechwytywanieZapraszamy w środę, 4 grudnia na spotkanie w ramach realizacji projektu “Partycypacja w Planowaniu” w świetlicy wiejskiej w Plemiętach.

Spotkamy się z urbanistą, który opowie nam dokładnie o co chodzi w miejscowych planach zagospodarowania terenu, będzie czas na zadanie nurtujących pytań z tego zakresu. Wspólnie naniesiemy Państwa uwagi na mapy, tak aby wszystko stało się jasne i czytelne.

Nie masz co zrobić z dzieckiem? Przyprowadź je do nas – nasza animatorka zapewni im moc atrakcji!

Na koniec spotkania zaprosimy na wspólne grillowanie. Listopadowa aura nam nie straszna!

Wspólnie zaplanujmy przestrzeń w Plemiętach!

Poniżej prezentujemy broszurę na temat miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – znajdą tam Państwo informacje co w praktyce oznaczają te dokumenty, co się z nimi wiąże.

Przypominamy również, że mogą Państwo udzielić nam informacji w ankiecie internetowej: klikamy w link

https://www-1.survio.com/survey/d/A3D1W3T3D6M9A2U2X

bądź napisać do nas na adres mailowy: konsultacje@gruta.pl

Spotkanie możliwe jest dzięki realizowanemu projektowi pn. “Partycypacja w Planowaniu”. Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. Program Operacyjny wiedza edukacja rozwój.

Konsultacje społeczne w Wiktorowie

Spotkaliśmy się w Wiktorowie by razem zadecydować! Mieszkańcy Wiktorowa 24 października przybyli do świetlicy wiejskiej, by spotkać się z geodetą i wspólnie przedyskutować założenia miejscowych planów zagospodarowania. Jest to ważna kwestia dla terenów, które znajdują się pod bezpośrednim wpływem oddziaływania elektrowni wiatrowych. Każdy mógł skorzystać ze spotkania konsultacyjnego. Dla najmłodszych przygotowano szereg atrakcji i zabaw. Niezawodna Pani Natalia zadbała, by dzieciaki fajnie spędziły czas! Natomiast po spotkaniu na wszystkich uczestników czekał, pewnie już ostatni w tym sezonie, grill! Były gadżety, nagrody, pyszna kawa! Wszystko po to, by w przyjemnej atmosferze, zwiększyć świadomość o celowości i wadze miejscowych planów zagospodarowania przestrzeni.
Mieszkańcom Wiktorowa serdecznie dziękujemy!
A już teraz zapraszamy Mieszkańców Plemiat na podobne spotkanie–widzimy się już w listopadzie!


Spotkanie możliwe było dzięki realizowanemu projektowi pn. “Partycypacja w Planowaniu”. Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. Program Operacyjny wiedza edukacja rozwój.

12