Partycypacja w planowaniu

Partycypacja w planowaniu

Gmina Gruta realizując projekt “Partycypacja w Planowaniu”, realizuje spotkania z Mieszkańcami wsi Plemięta oraz wsi Wiktorowo. Konsultacje społeczne dotyczą miejscowych planów zagospodarowania przestrzeni w tych dwóch wsiach. W ramach projektu spotkaliśmy się również z sołtys wsi Plemięta – Panią Agnieszką Abramek, która opowiedziała nam o szansach i wadach zamieszkiwania w Plemiętach. Rozmawialiśmy także o trudnościach z jakimi spotykają się na co dzień mieszkańcy wsi. Na co  jeszcze trzeba zwrócić uwagę, by tereny te były atrakcyjnym miejscem do zamieszkania!

Konsultacje społeczne związane są z występowaniem w pobliżu elektrowni wiatrowych, które w sposób bezpośredni rzutują na możliwości dalszego osiedlania się Mieszkańców.

Spotkanie możliwe jest dzięki realizowanemu projektowi pn. “Partycypacja w Planowaniu”. Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. Program Operacyjny wiedza edukacja rozwój.

tekst/foto: OK

Konsultacje społeczne w Plemiętach.

W Plemiętach odbyło się spotkanie konsultacyjne w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzeni. Obecny na spotkaniu urbanista przekazał podstawowe aspekty związane z regulacjami prawnymi. Następnie odbyło się wspólne grillowanie. Dziękujemy Państwu, że byliście z nami!
W ramach projektu “Partycypacja w Planowaniu” odbędzie się jeszcze jedno spotkanie – w Szkole Podstawowej w Plemiętach. Wspólnie z młodzieżą będziemy rozmawiać o postrzeganiu gminy, jej estetyce i miejscach publicznych. Będziemy także przygotowywać zdrowe posiłki!
Do zobaczenia wkrótce!
Spotkanie możliwe było dzięki realizowanemu projektowi pn. “Partycypacja w Planowaniu”. Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Tekst:OK/foto:BB

Konsultacje Społeczne w Plemiętach

PrzechwytywanieZapraszamy w środę, 4 grudnia na spotkanie w ramach realizacji projektu “Partycypacja w Planowaniu” w świetlicy wiejskiej w Plemiętach.

Spotkamy się z urbanistą, który opowie nam dokładnie o co chodzi w miejscowych planach zagospodarowania terenu, będzie czas na zadanie nurtujących pytań z tego zakresu. Wspólnie naniesiemy Państwa uwagi na mapy, tak aby wszystko stało się jasne i czytelne.

Nie masz co zrobić z dzieckiem? Przyprowadź je do nas – nasza animatorka zapewni im moc atrakcji!

Na koniec spotkania zaprosimy na wspólne grillowanie. Listopadowa aura nam nie straszna!

Wspólnie zaplanujmy przestrzeń w Plemiętach!

Poniżej prezentujemy broszurę na temat miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – znajdą tam Państwo informacje co w praktyce oznaczają te dokumenty, co się z nimi wiąże.

Przypominamy również, że mogą Państwo udzielić nam informacji w ankiecie internetowej: klikamy w link

https://www-1.survio.com/survey/d/A3D1W3T3D6M9A2U2X

bądź napisać do nas na adres mailowy: konsultacje@gruta.pl

Spotkanie możliwe jest dzięki realizowanemu projektowi pn. “Partycypacja w Planowaniu”. Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. Program Operacyjny wiedza edukacja rozwój.

Konsultacje społeczne w Wiktorowie

Spotkaliśmy się w Wiktorowie by razem zadecydować! Mieszkańcy Wiktorowa 24 października przybyli do świetlicy wiejskiej, by spotkać się z geodetą i wspólnie przedyskutować założenia miejscowych planów zagospodarowania. Jest to ważna kwestia dla terenów, które znajdują się pod bezpośrednim wpływem oddziaływania elektrowni wiatrowych. Każdy mógł skorzystać ze spotkania konsultacyjnego. Dla najmłodszych przygotowano szereg atrakcji i zabaw. Niezawodna Pani Natalia zadbała, by dzieciaki fajnie spędziły czas! Natomiast po spotkaniu na wszystkich uczestników czekał, pewnie już ostatni w tym sezonie, grill! Były gadżety, nagrody, pyszna kawa! Wszystko po to, by w przyjemnej atmosferze, zwiększyć świadomość o celowości i wadze miejscowych planów zagospodarowania przestrzeni.
Mieszkańcom Wiktorowa serdecznie dziękujemy!
A już teraz zapraszamy Mieszkańców Plemiat na podobne spotkanie–widzimy się już w listopadzie!


Spotkanie możliwe było dzięki realizowanemu projektowi pn. “Partycypacja w Planowaniu”. Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. Program Operacyjny wiedza edukacja rozwój.

Geoankieta

Drodzy Państwo !
Z przyjemnością przedstawiamy Państwu geo-ankietę dzięki której będą mogli Państwu przekazać nam swoje propozycje realizacji zadań na terenie miejscowości Plemięta oraz Wiktorowo.
W związku z tym przedstawiamy prostą instrukcję korzystania z geoankiety:
Aby dodać własną propozycję konieczne jest posiadanie konta google ( konto można utworzyć na stronie https://google.com. Następnie przechodzimy do klawisza ZALOGUJ. Po zalogowaniu w menu widocznym po lewej stronie wybieramy opcję EDYTUJ, kolejno DODAJ ZNACZNIK (ikona pinzeki), wybieramy punkt w którym uważamy że należy coś zrobić/zmienić i w nią klikamy.
Otworzy się nowe okienko gdzie możemy nazwać miejsce i wpisać co należałoby wg nas zrobić.
Zapraszamy do korzystania 🙂

Zdjęcia – konsultacje społeczne

Razem zaplanujmy przestrzeń w Plemiętach i w Wiktorowie!

Drodzy Mieszkańcy!

Gmina Gruta zaprasza do wypełnienia ankiety, która dotyczy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) dla Plemiąt i Wiktorowa.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to akt prawny, który pokazuje, jak może zmieniać się przestrzeń – czy i gdzie mogą powstać nowe budynki, jakie funkcje będzie spełniać przestrzeń, czy powstaną nowe drogi i inna infrastruktura techniczna.

Państwa opinie pomogą w przygotowaniu projektu, który będzie odpowiadał potrzebom Mieszkańców i przyczyni się do rozwoju Gminy Gruta.

Ankieta jest elementem konsultacji społecznych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Szczegółowe informacje na temat projektu planu miejscowego dostępne są na stronie Gminy Gruta www.gruta.pl w zakładce Konsultacje Społeczne.

Właściwą odpowiedź proszę zaznaczyć „X”. Wyniki badania pozostaną anonimowe i będą prezentowane jedynie w formie zbiorczej.

Zapraszamy do udziału w badaniu!

Link do ankiety – Kliknij tutaj aby przejść do ankiety

Partycypacja w planowaniu. Razem zaplanujmy przestrzeń w Plemiętach oraz w Wiktorowie

Gmina Gruta realizuje projekt „Partycypacja w Planowaniu”, który dotyczy zagadnień planowania przestrzennego w dwóch sołectwach na terenie naszej gminy – w Plemiętach oraz w Wiktorowie. Lokalizacje te są podyktowane występowaniem elektrowni wiatrowych,
ich oddziaływaniem i regulacjami prawnymi, które wpływają na to, gdzie mieszkańcy będą mogli budować swoje domy, gospodarstwa, za kilka, a nawet kilkanaście lat.

Spotkaliśmy się już podczas Dożynek Gminnych oraz Inscenizacji wojennej w Annowie. Namiot konsultacyjny był chętnie przez Państwa odwiedzany, za co serdecznie dziękujemy. Pragniemy przypomnieć, że w Urzędzie Gminy Gruta (w godzinach pracy urzędu) działa dla Państwa punkt konsultacyjny – można przyjść, przekazać nam swoje uwagi.  Dodatkowo na stronie www.gruta.pl zamieszczona jest ankieta – serdecznie prosimy  o jej wypełnienie – zajmie to dosłownie 5 minut! Na stronie znajdą także Państwo link  do geoankiety, gdzie można bezpośrednio zgłaszać swoje uwagi konsultacyjne!

Już niebawem spotkamy się w świetlicach wiejskich w Plemiętach oraz w Wiktorowie. Zapraszamy na spotkanie z urbanistą, który opowie szczegółowo o problematyce, odbędzie się dyskusja,. Po spotkaniu zapraszamy wszystkich na grilla, a dzieci na zajęcia z animatorką. Dodatkowo podczas spotkania przeprowadzony zostanie konkurs z atrakcyjnymi nagrodami Proszę śledzić stronę internetową www.gruta.pl oraz nasz profil na Facebook’u.


Realizacja w ramach projektu “Partycypacja w Planowaniu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

   Tekst/foto: OK

12