Ruszyła modernizacja

Ruszyła modernizacja

Trwają prace budowlane na terenie stacji uzdatniania wody w Mełnie. Wykonawcą robót jest firma Metrolog z siedzibą w Czerniewicach. Obecnie wykonywane są fundamenty pod nowe zbiorniki retencyjne. Po ich wybudowaniu rozpoczną się prace modernizacyjne wewnątrz budynku stacji. Koszt zadania wynosi prawie 4,3 mln zł i zostanie w większości pokryty z dofinansowania, otrzymanego w ramach programu rządowego Polski Ład. Jest to kolejny etap kompleksowej modernizacji gminnej sieci wodociągowej przewidzianej do realizacji w latach 2022-2023, której łączna wartość wynosi ponad 9,5 mln zł.

Będą nowe drogi!

Będą nowe drogi!

Będą nowe drogi! ✍️ Dziś w siedzibie Urzędu Gminy w Grucie Wójt Gminy Gruta Pan Waldemar Kurkowski podpisał umowy na przebudowę 4 odcinków dróg gminnych: w Okoninie, Grucie, Kitnowie i Wiktorowie. ✍️ Prace na drogach zakończą się w okresie 12 miesięcy od popisania umów, a jeżeli pogoda pozwoli może rozpoczną w tym roku. Wykonawcą prac jest firmą DROBUD z siedzibą w Wąbrzeźnie. Notariuszami zawartych umów była Pani Anna Gembicka – Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Pan Józef Ramlau – Wicewojewoda Kujawsko – Pomorski.💰Wartość zawartych kontraktów wynosi ponad 5️⃣,2️⃣ mln zł, z czego kwota 4️⃣,5️⃣ mln zł pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz program strategicznego Polski Ład💰

 

Ruszyły roboty budowlane związane z modernizacją sieci wodnej oraz przebudową stacji uzdatniania wody w Grucie, Mełnie oraz Plemiętach.

Ruszyły roboty budowlane związane z modernizacją sieci wodnej oraz przebudową stacji uzdatniania wody w Grucie, Mełnie oraz Plemiętach. Aktualnie trwają prace przygotowawcze związane z budową spinki pomiędzy SUW w Grucie i Mełnie w celu zapewnienia zabezpieczenia w wodę Mieszkańców gminy na czas remontu stacji. Wartość całości inwestycji wynosi blisko 10 mln zł, z czego 7,6 mln zł pochodzi z otrzymanego w ramach funduszu #PolskiŁad dofinansowania.