Wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu, wzory oświadczeń oraz wzór informacji o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych

Wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu, wzory oświadczeń oraz wzór informacji o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych

Materiały

Wniosek o przyznanie KDR lub wydanie duplikatu 2021
Wniosek​_o​_przyznanie​_Karty​_Dużej​_Rodziny​_lub​_wydanie​_duplikatu.pdf 0.10MB

Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej – ZDKR-01
Oświadczenie​_o​_planowanym​_terminie​_ukończenia​_nauki​_w​_szkole​_lub​_szkole​_wyższej​_-​_ZKDR-01.pdf 0.08MB

Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym domu rodzinnym – ZKDR-02
DSR​_Oświadczenie​_o​_pozostawaniu​_w​_dotychczasowej​_rodzinie​_zastępczej​_lub​_rodzinnym​_domu​_dziecka​_-​_ZKDR-02.pdf 0.08MB

Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej
DSR​_Oświadczenie​_dotyczące​_władzy​_rodzicielskiej​_-​_ZKDR-03.pdf 0.08MB

Informacja o osobach które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną – ZKDR04
Informacja​_o​_osobach,​_które​_będą​_mogły​_wyświetlać​_kartę​_elektroniczną​_na​_swoich​_urządzeniach​_mobilnych​_-​_ZKDR-04.pdf 0.09MB

Karta Dużej Rodziny – zmiany od 1 stycznia 2019 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grucie informuję, że od dnia 1 stycznia 2019 r. o Kartę Dużej Rodziny mogą ubiegać się rodzice oraz małżonkowie rodziców, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci (niezależnie od tego, ile te dzieci mają lat w chwili składania wniosku).

Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie. Żeby dostać Kartę Dużej Rodziny, rodzice nie mogą być pozbawieni — w stosunku do co najmniej trojga dzieci — władzy rodzicielskiej ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej. 

Wnioski o przyznanie karty dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grucie od poniedziałku do czwartku w godz. 700 do 1530, w piątek od 700 do 1300 oraz w załączeniu.

Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne. Lista miejsc i wysokość zniżek dostępna jest na stronie  www.rodzina.gov.pl oraz www.gruta.pl

Karta Dużej Rodziny

Wójt Gminy Gruta informuje, że od dnia 16 czerwca  br.  weszła w życie Uchwała Rady Ministrów sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych wprowadzająca Kartę Dużej Rodziny, która  przyznawana jest rodzinie utrzymującej przynajmniej trójkę dzieci do ukończenia 18 lub 25 roku życia, uczących się  w szkole lub studiujących.    Aby ją otrzymać należy złożyć wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grucie.  Wniosek w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek. Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne. Lista miejsc i wysokość zniżek dostępna jest na stronie  www.rodzina.gov.pl oraz www.gruta.pl