Odbiór odpadów wielkogabarytowych.

Szanowni Państwo!

Przypominamy że jeszcze tylko dzisiaj można zgłaszać odpady wielkogabarytowe do odbioru.

Podczas mobilnej zbiórki odpadów będzie można oddać w ramach płaconej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletny)
  • meble, wykładziny, dywany i inne odpady wielkogabarytowe (pozostałości po meblach nie będą odbierane),
  • zużyte opony (samochody osobowe)
  • przeterminowane leki,
  • świetlówki,
  • zużyte baterie i akumulatory,
  • odpady budowlane powstające w gospodarstwach domowych, wydzielone na następujące frakcje: oddzielnie gruz betonowy z rozbiórek i remontów; oddzielnie gruz ceglany; oddzielnie odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (armatura łazienkowa); oddzielnie usunięte tynki, tapety, okleiny, stolarka okienna, styropian. Ilość gruzu budowlanego przypadająca na gospodarstwo domowe wynosi 0,25m3.

Załadunek odpadów leży po stronie mieszkańca, we wskazanym terminie przez Wykonawcę lub po indywidualnym uzgodnieniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00-15:00

 Zgłoszenia od chętnych osób przyjmowane będą do 31 marca 2021 roku telefonicznie pod wskazanym numerem 56 46 83 121, 663-916-759

Wspieraj Seniora

Informujemy, że gmina Gruta przystąpiła do ogólnopolskiego programu Wspieraj Seniora. Program zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo. Szczegóły pod linkiem https://www.gov.pl/…/program-wspieraj-seniora…

Pod biało-czerwoną

🇵🇱🇵🇱🇵🇱Dołącz do kampanii „Pod biało-czerwoną”🇵🇱🇵🇱🇵🇱
Szanowni Państwo, przypominamy o akcji “Pod biało-czerwoną”!
Niech maszty z biało-czerwoną rozsiane w całym kraju pokażą nasze przywiązanie do Polski, którą mamy nie tylko w sercu, ale chcemy się nią podzielić budując wspólnotę Rzeczypospolitej.
Głosy można oddawać do 11.11.2020, godz. 23.59
Na chwilę obecną brakuje nam 1️⃣7️⃣ głosów.
Link do głosowania:

Płukanie sieci wodociągowej – 04.11.2020 r.

Informujemy, że na terenie Gminy Gruta trwają prace polegające na przepłukiwaniu sieci wodociągowej w celu jak najszybszego przywrócenia czystej wody. W związku z powyższym może nastąpić spadek ciśnienia wody oraz chwilowy brak wody.

Uwaga Komunikat!

Szanowni Państwo!
Informujemy, że zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 1931), Wójt Gminy Gruta polecił wprowadzenie pracy zdalnej w UG w Grucie oraz w GOPS w Grucie w okresie od 3 listopada 2020 roku do 4 grudnia 2020 roku, w systemie rotacyjnym, umożliwiającym dalsze codzienne funkcjonowanie Urzędu.
Urząd pozostaje nadal otwarty w przyjętych dotychczas dniach i godzinach funkcjonowania, zasady korzystania z usług Banku Spółdzielczego w Brodnicy również pozostają bez zmian. Obsługa klientów Urzędu Gminy w Grucie odbywa się na dotychczasowych zasadach określonych w treści Komunikatu Wójta Gminy Gruta z dnia 7 października 2020 roku.