Rozpoczęła się akcja wymiany opraw lamp oświetleniowych na terenie Gminy Gruta!


✨ Rozpoczęła się akcja wymiany opraw lamp oświetleniowych na terenie Gminy Gruta!
Stare, wysłużone oprawy lamp oświetleniowych są sukcesywnie zastępowane nowoczesnymi, energooszczędnymi modelami. ⚡ Dzięki tej inicjatywie znacząco poprawimy jakość oświetlenia naszych ulic i placów gminnych, zwiększymy bezpieczeństwo oraz zmniejszymy zużycie energii elektrycznej, co pozytywnie wpłynie na środowisko.
Projekt przewiduje wymianę aż 470 opraw, co jest dużym krokiem w stronę nowoczesności i oszczędności.
Całkowity koszt tej inwestycji wynosi 342 368,16 złotych, a pozyskane dofinansowanie 273 894,52 zł co jest znaczącą inwestycją w przyszłość naszej gminy. Środki na poprawę jakości oświetlenia ulic i placów gminnych pozyskano z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja dziewiąta – Rozświetlamy Polskę.
Wymiany dokonuje firma Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
Prace będą realizowane etapami, dlatego prosimy mieszkańców o cierpliwość i wyrozumiałość w czasie trwania robót. ️
Liczymy, że nowoczesne oświetlenie przyniesie korzyści wszystkim mieszkańcom Gminy Gruta!