Taryfy opłat i ulgi ustawowe.

Załącznik Nr 5

do umowy Nr KD.7142.30.2021

z dnia 20 grudnia 2021 r.

 

 

TARYFA OPŁAT I ULGI USTAWOWE

  1. Cennik opłat za bilety jednorazowe

 

Obszar ważności
wg przebiegu danej linii
Bilety jednorazowe
Normalne w zł Ulgowe
100% 95% 93% 78% 49% 37%
Gmina Grudziądz

 

3,20 0,16 0,22 0,70 1,63 2,02
Obszar Gminy Grudziądz

 

1,00
Linia P2 – Grudziądz, Rapackiego/Intermarche

/Zielnowo

3,50 0,18 0,25 0,77 1,79 2,21
Obszar Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński 1,70
Linia P11 –

Grudziądz, Rapackiego/Intermarche

/Gruta

3,80 0,19 0,27 0,84 1,94 2,39
Obszar Gminy Gruta

 

1,90
Linie Nr P13-15 5,00 0,25 0,35 1,10 2,55 3,15

 

  1. Ulgi ustawowe – bilety jednorazowe

 

Ulga Osoby uprawnione do ulgi
 

100%

Poseł
Senator
Straż Graniczna, Celnik, Policjant, Żołnierz Żandarmerii Wojskowej (w czasie wykonywania czynności służbowych)
Dziecko do lat 4 (pod warunkiem niekorzystania z oddzielnego miejsca do siedzenia)
 

95%

Przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej albo niezdolnej do samodzielnej egzystencji
Przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży inwalidzie wojennemu zaliczonemu do I grupy
inwalidów
93% Osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji
78% Niewidoma ofiara działań wojennych
Dziecko do lat 4 (osobne miejsce)
Straż Graniczna, Celnik, Policjant, Żołnierz Żandarmerii Wojskowej (w czasie wykonywania czynności służbowych)
Inwalida wojenny i wojskowy (I grupa)
Jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych
Żołnierz służby niezawodowej
Dzieci i młodzież do ukończenia 24. roku życia dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne
Studenci niepełnosprawni do ukończenia 26. roku życia
49% Osoba niezdolna do samodzielnej egzystencji
37% Dziecko w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
Inwalida wojenny i wojskowy (grupa inna niż I)
Weteran Inwalida
Kombatant
Osoby niewidome nie będące osobami niezdolnymi do samodzielnej egzystencji
 

33%

Honorowy dawca krwi, który oddał co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocze po chorobie COVID-19*

– zaświadczenie wydane przez regionalne centrum;

– Wojskowe Centrum;

– Centrum MSWiA

Uwaga: uprawnienie przysługuje przez 6 miesięcy od dnia wystawienia zaświadczenia.

Continue reading →


Załączniki