programzywnosciowy LOGO

,„Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym”

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Stowarzyszenie „Pro publico bono w Grucie”   – zwane dalej zamawiającym podaje do publicznej widomości, iż poszukuje wykonawców  do  przeprowadzenia warsztatów  ekonomicznych, których celem jest nabycie przez uczestników umiejętności planowania i gospodarowania budżetem domowym.  Planuje się, że  w okresie od                  maja 2019 r. do czerwca 2019 r. warsztatami zostanie objętych ok. 100 osób, które korzystają z pomocy żywnościowej w ramach „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020”. Liczebność grupy nie będzie przekraczała 25 osób, a czas trwania jednego warsztatu to 2 godz. zegarowe, łącznie odbędzie się 8 godzin warsztatów z 4 grupami.   Zamawiający udostępni odpowiednie zaplecze lokalowe do przeprowadzenia warsztatów.  O wykonanie zadania mogą się ubiegać osoby fizyczne oraz firmy dysponujące osobami odpowiednimi do wykonania zadania.

Wymagania:

Wykształcenie min. średnie z zakresu ekonomii.  Posiadanie odpowiednich uprawnień (jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania), wiedzy i umiejętności do prawidłowej realizacji zamówienia.

Doświadczenie w realizacji przedsięwzięć zgodnych z przedmiotem zamówienia osoby, która będzie prowadzić zajęcia.  Przedstawienie konspektu proponowanych zajęć.

Osoby lub firmy zainteresowane realizacją zadania proszone są o składanie ofert cenowych za godzinę warsztatów wraz z kwalifikacjami osób bezpośrednio realizujących zadanie  w siedzibie Stowarzyszenia „Pro publico bono” w Grucie,  Gruta 244, 86-330 Mełno lub na adres gops_gruta@wp.pl do dnia 24 maja 2019 r.  do godz. 15.00. Osoba do kontaktu to Monika Wróbel: Tel 56 465 87 34.

Prezes Stowarzyszenia –  Monika Wróbel

PODPROGRAM 2017 – efekty

 1. Stowarzyszenie „PRO PUBLICO BONO” w Grucie, 86 – 330 Mełno realizowało Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018.
 2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
 • tłuszcze (olej rzepakowy),
 • dania gotowe (gulasz wieprzowy z warzywami).

 1. Pomoc żywnościowa trafiła do 927 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa kujawsko – pomorskiego.
 2. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

– 50,37423 ton żywności;

– 7718 paczek żywnościowych;

– 0 posiłków;

 1. W ramach Podprogramu 2017 realizowaliśmy również działania towarzyszące skierowane do osób korzystających z pomocy żywnościowej. W ramach tych działań przeprowadziliśmy łącznie 4 warsztaty edukacyjne, w których wzięło udział 100 osób.
 2. Rodzaje warsztatów:
 • Ekonomiczne – 4 spotkania dla 100 uczestników
 • Żywieniowe – 0 spotkań dla 0 uczestników
 • Kulinarne – 0 spotkań dla 0 uczestników
 • Niemarnowanie żywności – 0 spotkań dla 0 uczestników

Warsztaty ekonomiczne

W dniu 27.04.2018 r. na sali narad Urzędu Gminy w Grucie o godz. 1100  (I grupa) i o godz. 1300  (II grupa) odbędą się warsztaty ekonomiczne, których celem jest nabycie przez uczestników umiejętności planowania i gospodarowania budżetem domowym.

Wydarzenie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020

Zapytanie ofertowe

logos

Stowarzyszenie „Pro publico bono w Grucie”   – zwane dalej zamawiającym podaje do publicznej widomości, iż poszukuje wykonawców  do  przeprowadzenia warsztatów  ekonomicznych, których  celem jest nabycie przez uczestników umiejętności planowania i gospodarowania budżetem domowym.  Planuje się, że  w okresie od kwietnia 2018 r. do czerwca 2018 r. warsztatami zostanie objętych ok. 100 osób, które korzystają z pomocy żywnościowej w ramach „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020”. Liczebność grupy nie będzie przekraczała 25 osób, a czas trwania jednego warsztatu to 2 godz. zegarowe, łącznie odbędzie się 8 godzin warsztatów z 4 grupami.   Zamawiający udostępni odpowiednie zaplecze lokalowe do przeprowadzenia warsztatów.  O wykonanie zadania mogą się ubiegać osoby fizyczne oraz firmy dysponujące osobami odpowiednimi do wykonania zadania.

 Wymagania:

Wykształcenie min. średnie z zakresu ekonomii.  Posiadanie odpowiednich uprawnień (jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania), wiedzy i umiejętności do prawidłowej realizacji zamówienia.

Doświadczenie w realizacji przedsięwzięć zgodnych z przedmiotem zamówienia osoby, która będzie prowadzić zajęcia.  Przedstawienie konspektu proponowanych zajęć.

Osoby lub firmy zainteresowane realizacją zadania proszone są o składanie ofert cenowych za godzinę warsztatów wraz z kwalifikacjami osób bezpośrednio realizujących zadanie  w siedzibie Stowarzyszenia „Pro publico bono” w Grucie,  Gruta 244, 86-330 Mełno do dnia 21 marca 201/8 r.  do godz. 15.00. Osoba do kontaktu to Monika Wróbel: Tel 56 465 87 34.

Prezes Stowarzyszenia –  Monika Wróbel

Gruta, 02.03.2018

Podprogram 2016 – efekty oraz informacja o programie POPZ 2014-2020

logo na stronę internetową

PODPROGRAM 2016 – efekty

 1. W ramach POPŻ Podprogram 2016, który był realizowany w okresie sierpień 2016 – czerwiec 2017 współpracowaliśmy z Bankiem Żywności w Grudziądzu,
 2. Program był skierowany do osób potrzebujących, o niskich dochodach do których trafiły takie produkty jak makaron jajeczny 5 kg,  ryż biały 5 kg, herbatniki 2 kg, mleko UHT 9 l, ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg, groszek z marchewką 3,20 kg, fasola biała 3,20 kg, koncentrat pomidorowy 1,28 kg, powidła śliwkowe 1,20 kg, gulasz wieprzowy z warzywami 4,25 kg, filet z makreli w oleju 1,36 kg, szynka drobiowa 2,70 kg, szynka wieprzowa 0,3 kg, pasztet wieprzowy 0,16 kg, cukier biały 4 kg, olej rzepakowy 4 l.
 3. Za naszym pośrednictwem pomoc żywnościowa trafiła do 890 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
 4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
  • 222,00 ton żywności;
  • 6254 paczek żywnościowych;
  • 0 posiłków;
 5. W ramach Podprogramu 2016 nasi podopieczni korzystający z pomocy żywnościowej uczestniczyli w działaniach towarzyszących. W ramach tych działań uczestniczyliśmy łącznie w 4 warsztatach edukacyjnych, w których wzięły 94 osoby
 6. Rodzaje warsztatów:
 • Ekonomiczne – 4 spotkania dla 94 uczestników
 • Żywieniowe – 0 spotkań dla 0 uczestników
 • Kulinarne – 0 spotkań dla 0 uczestników
 • Niemarnowanie żywności – 0 spotkań dla 0 uczestników

Warsztaty

W dniu 28.04.2017 r. na sali narad Urzędu Gminy w Grucie o godz. 1000  (I grupa) i o godz. 1300  (II grupa) odbędą się warsztaty ekonomiczne, których celem jest nabycie przez uczestników umiejętności planowania i gospodarowania budżetem domowym.

Wydarzenie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020

 Screenshot 2017-04-27 09-27-17

12