Kierownictwo w szkołach i placówkach od 1 września 2022 roku.

W dniu 26 sierpnia 2022 roku Wójt Gminy Gruta – Waldemar Kurkowski wręczył powierzenia funkcji kierowniczych w placówkach gminnych.
Od 1 września 2022 roku Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Boguszewie na kolejne 5 lat szkolnych powołano w wyniku konkursu Panią mgr Hannę Pęksa, natomiast w Szkole Podstawowej w Słupie Panią mgr Annę Tomczyk.
Ponadto od 1 września 2022 roku do 31 sierpnia 2023 roku obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej w Plemiętach będzie pełniła Pani mgr Dorota Kruszczyńska, a w Przedszkolu Samorządowym w Mełnie obowiązki Dyrektora będzie pełniła Pani mgr Beata Chyła.
Pan Wójt złożył gratulacje i życzenia powołanym osobom na zajmowanych stanowiskach.

Szkoły w Gminie Gruta

Biuletyn Informacji Publicznej Jednostek Oświatowo-Wychowawczych oraz Kulturalnych znajduje się pod  poniższym adresem (po kliknięciu w miniaturę nastąpi przekierowanie):

https://www.gruta.4bip.pl

Szkoła Podstawowa w Grucie
Gruta 70
Dyrektor: mgr Krzysztof Ficek
tel. (56) 468 31 13
https://szkolagruta.com.pl/

Szkoła Podstawowa w Boguszewie
Boguszewo 28/29
Dyrektor: Hanna Pęksa
tel. (56) 468 43 29
https://spboguszewo.gruta.pl/

Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie
Nicwałd
Dyrektor: mgr Aleksandra Materka
tel. (56) 468 54 25
https://spnicwald.gruta.pl/

Szkoła Podstawowa w Plemiętach
Plemięta 19
Dyrektor: mgr Justyna Świdzicka
tel. (56) 468 47 85
spplemieta@op.pl
https://spplemieta.gruta.pl/

Szkoła Podstawowa w Słupie
Słup 4
Dyrektor: mgr Andrzej Kurnik
tel. (56) 468 57 29
spslup@gmail.com
https://spslup.gruta.pl/

Przedszkole Samorządowe w Mełnie
Mełno
Dyrektor: mgr Beata Chyła
tel. (56) 468 35 18
przedszkolemelno@wp.pl
https://przedszkolemelno.gruta.pl/