Zapytanie ofertowe z dnia 10 kwietnia 2024 roku. Nazwa zadania: Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w kościele św. Jakuba w Dąbrówce Królewskiej – etap I