Pierwszy kurs linii P17 wyruszył.

Dnia 01.09.2022 r. punktualnie o godzinie 617 wyruszył w kierunku Grudziądza pierwszy autobus powiatowych pojazdów pasażerskich linii P17, która przebiega przez miejscowości: Świecie nad Osą , Linowo, Boguszewo, Mełno ZZD, Mełno Koniczynka, Gruta Dino, Mełno Cukrownia, Okonin Osada, Okonin Kościół, Pokrzywno, Marusza, Grudziądz.  Zakupu pierwszych biletów i przejazdu nową linią dokonali Starosta Powiatu Grudziądzkiego Pan Adam Olejnik, Wójt Gminy Świecie nad Osą Pan Ireneusz Maj, a także Wójt Gminy Gruta Waldemar Kurkowski. Zapraszamy do korzystania z nowego połączenia.

Mamy to!

Dziś w Urzędzie Gminy w Grucie podpisano najważniejsze umowy inwestycyjne w historii naszej gminy!  Mowa rzecz jasna o inwestycjach związanych z gospodarką wodno-kanalizacyjną gminy Gruta. Łączna wartość inwestycji wynosi prawie 10 mln złotych, a składają się na nią roboty budowlane w postaci modernizacji i przebudowie SUW`ów w Grucie, Mełnie oraz Plemiętach, budowie 6 odcinków nowych spinek wodnych, koszty nadzoru budowlanego oraz dokumentacji projektowej.  Zadanie zostanie sfinansowane w większości ze środków pozyskanych przez samorząd gminy Gruta w ramach programu strategicznego #PolskiŁad  (7,6 mln zł), środków własnych budżetu gminy oraz zadania wspólnego budżetu sołeckiego na 2022 rok. Rozpoczęcie prac nastąpi jesienią tego roku.
Wskazane wyżej cztery zadania inwestycyjne zostaną wykonane przez 3 wykonawców wybranych w drodze przetargu nieograniczonego: spółce METROLOG sp. z o.o. z siedzibą w Czarnkowie, firmie STUDWIERT z siedzibą w Pokrzywnie oraz spółce MEL-KAN sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu. Trzymajmy kciuki za pomyślne wykonanie inwestycji!

Otwarcie nowej części Żłobka w Nicwałdzie

1 grudnia 2020 roku odbyła się uroczystość otwarcia nowodobudowanej części Żłobka “Bąbelek” w Nicwałdzie. Na zaproszenie Wójta Gminy Gruta w Żłobku pojawili się m.in. Poseł na Sejm RP Pan Jan Krzysztof Ardanowski, Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Józef Ramlau, Pani Małgorzata Taranowicz – Radna Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przedstawiciele Rady Gminy Gruta oraz Rady Powiatu Grudziądzkiego oraz władze sołeckie wsi Nicwałd. Uroczystości poświęcenia nowej części budynku dokonał Ks. Proboszcz Marek Wysiecki z Parafii w Okoninie. Nowa sala licząca ponad 40 m2 została wybudowana i doposażona w całości w ramach dotacji otrzymanej z rządowego programu Maluch+. Obecnie w Żłobku jest miejsce dla 25 dzieci. Raz jeszcze dziękujemy wszystkim zaangażowanym osobom w powstanie nowej części Żłobka. Szczególne podziękowanie kierujemy dla Pani Marty Kaszuba – Dyrektor Żłobka oraz jej pracowników, jak również dla podopiecznych, którzy przygotowali piękny występ z okazji otwarcia. Nie obyło się również bez prezentów. Podopieczni Żłobka otrzymali m.in od Wójta Gminy Gruta Misie z herbem Gminy i logo programu Maluch+. Wśród prezentów od gości znalazły się również pomoce naukowe, książki, zabawki oraz audiobooki. Przypominamy że koszt całości zadania wyniósł prawie 220 tys. złotych i w 100% został sfinansowany ze środków zewnętrznych. W ramach dofinansowania wymieniono również piec C.O. oraz zaplanowano nowy plac zabaw, który stanie obok Żłobka w połowie grudnia br. Dzieciom życzymy samych radosnych dni pełnych przygód i atrakcji.

 

Przegląd dróg powiatowych

25 listopada 2020 roku na terenie naszej gminy Wójt Gminy Gruta Waldemar Kurkowski w towarzystwie Starosty Grudziądzkiego Pana Adama Olejnika dokonał przeglądu dróg powiatowych z terenu naszej gminy. Podczas spotkania omówiony został również zakres prac związanych z modernizacją dróg na lata 2021-2023.

Projekt Przedszkola Samorządowego

Tak, jak już wcześniej informowaliśmy, trwają prace nad projektem budowlanym nowego przedszkola samorządowego w Grucie.

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy jego wizualizację. Jak się Państwu podoba? Zgodnie z dokumentacją projektową, nowe centralne przedszkole gminne zlokalizowane będzie przy budynku SP w Grucie. Na ten cel zostanie m.in zaadoptowana i rozbudowana stara sala gimnastyczna, z wykorzystaniem terenu do niej przynależnego. Badania fundamentów i gruntu pozwolą na dobudowę I piętra i rozbudowę obiektu zgodnie z przedstawionym projektem. Nowe przedszkole ma mieć 6 oddziałów, samodzielną kuchnię, nowoczesną stołówkę, salę zabaw oraz wiele innych udogodnień. Przewiduje się 150 miejsc dla dzieci. Dla porównania obecnie funkcjonujące Przedszkole Samorządowe w Mełnie posiada 75 miejsc. Warunkiem powstania nowoczesnego zespołu szkolno-przedszkolnego jest uzyskanie dofinansowania zewnętrznego, bez wsparcia którego inwestycja będzie trudna do realizacji. Gotowość projektowa, w której znajduje się gmina Gruta w tym zakresie coraz bardziej zwiększa szanse na pomyślność inwestycji. Trzymajmy zatem za nią kciuki.

Prace utrzymania dróg gminnych

Okres urlopowy już minął i wznowione zostały prace utrzymania dróg gminnych. Warunki pogodowe we wrześniu pozwoliły na koszenie poboczy na drogach: część dróg Annowo, Gruta , Nicwałd. Wilgotne podłoże dróg gminnych usprawniło pracę zakupionej w tym roku równiarki gdzie w ostatnim czasie zrealizowano remont cząstkowy części dróg w miejscowościach Gruta, Boguszewo, Gołębiewko, Kitnowo,Pokrzywno, Nicwałd. W najbliższych dniach równiarka wyjedzie na kolejne drogi.

Inwestycja renowacji trzech zbiorników retencyjnych na stacji uzdatniania wody w Grucie

W pierwszej połowie sierpnia zrealizowana została inwestycja renowacji trzech zbiorników retencyjnych na stacji uzdatniania wody w Grucie. Inwestycja ta zwiększy możliwości retencyjne wody o kolejne 150 m3 co przy maksymalnych poborach zabezpiecza 2 godziny dostaw wody. Ponadto na stacji uzdatniania wody w Mełnie w wyniku awarii konieczne stało się poczynienie inwestycji wymiany pompy głębinowej. Znaczący spadek wydajności jednej z dwóch pomp przyczynił się do podjęcia natychmiastowych prac w wyniku których zakupiono nową pompę oraz wymieniono 14m rurociągu. Ponadto w ostatnich dniach pracownicy zajmujący się eksploatacją infrastruktury wodociągowej przeprowadzili prace konserwatorskie na stacji uzdatniania wody w Grucie. Przegląd i oczyszczenie pompy wraz z rurociągiem tłocznym pozytywnie wpłynie na wydajność ujęcia w Grucie.

Prace usługowego kruszenia gruzu celem zastosowania surowca na drogach gminnych

W okresie sierpień – wrzesień realizowane są prace usługowego kruszenia gruzu celem zastosowania surowca na drogach gminnych. W pierwszym etapie zrealizowane zostało pokruszenie ok 350t i rozplantowanie gruzu w miejscowości Okonin (droga Okonin-Nowy Dwór). Obecnie prowadzone są prace rozbiórkowe i kruszenie starego budynku OSP w Dąbrówce Królewskiej. Zebrany surowiec wykorzystanie zostanie do utwardzenia gminnych szlaków komunikacyjnych.

Budowa spinki Gruta-Mełno

Na przełomie sierpnia i września zrealizowano budowę zadania inwestycyjnego budowy spinki wodociągowej Gruta -Mełno. Obecnie przeprowadzona jest próba szczelności i dezynfekcja rurociągu. Po uzyskaniu prawidłowych wyników z prób szczelności i wyników jakości wody z danego odcinka, inwestycja zostanie włączona do sieci. Kolejna zaplanowana inwestycja budowy sieci wodociągowej na 2020 rok przez gminę Gruta polegająca na połączeniu sieci wodociągowej zasilanej ze stacji uzdatniania wody w Boguszewie z siecią wodociągową w Mełnie obecnie jest na etapie zrealizowanego projektu i procedowania zamówienia przetargowego na realizację budowy.

Rozbudowa Żłobka w Nicwałdzie

Trwają prace związane z rozbudową Żłobka Bąbelek w Nicwładzie. W ich rezultacie żłobek zyska nową salę wraz z wyposażeniem oraz zwiększona zostanie o 10 miejsc ilość dzieci objętych opieką Żłobka. Zadanie zostało dofinansowane w ramach rządowego wsparcia Maluch+. Kwota pozyskanej dotacji wynosi 220 000,00 zł. W ramach inwestycji prócz dobudowy sali przewiduje się m.in. zakup nowego wyposażenia dla dzieci oraz kompleksowy remont elewacji Żłobka.