BUDOWA LINII KOLEJOWYCH NR 5 I 242 NA ODC. GROCHOWALSK – GRUDZIĄDZ – WARLUBIE – oraz na odc. Grudziądz – Gdańsk


Firma Transprojekt Gdański sp. z o.o., wespół z firmą Infra – Centrum Doradztwa sp. z o.o. realizuje na zlecenie Centralnego Portu Komunikacyjnego Rozszerzone Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe dla projektu pn.: „Budowa linii kolejowych nr 5 i 242 na odc. Grochowalsk – Grudziądz – Warlubie” oraz „Budowa linii kolejowej na odc. Grudziądz – Gdańsk”.

Celem opracowania jest przygotowanie szczegółowej dokumentacji, która pozwoli na ustalenie kształtu, przebiegu oraz istotnych parametrów dla projektowanej linii kolejowej. Opracowanie uwzględniać będzie wytyczne techniczne, środowiskowe i społeczne, a także obowiązujące standardy krajowe oraz unijne. Powstałe opracowanie będzie podstawą do dalszych prac projektowych, w których uszczegółowione zostaną rozwiązania techniczne dla wszystkich obiektów na linii kolejowej oraz w jej bezpośrednim otoczeniu.

Ogłoszenie wariantu inwestorskiego, czyli wariantu rekomendowanego do realizacji przedmiotowej inwestycji planowane jest w IV kwartale 2024 r.

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami o realizowanym projekcie.

Więcej informacji:
https://www.cpk.pl/pl/budowa-linii-kolejowych-nr-5-i-242-na-odc-grochowalsk-grudziadz-warlubie-oraz-na-odc-grudziadz-gdansk?fbclid=IwAR2A2BjgS7m023UCZ-uAOyyB0E4FgoBpRqcmyWrbrnSfA_crwwAEflF-iWg