Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert)Nazwa oferenta: Koło Gospodyń Wiejskich Annowo – Młodzi Duchem Nazwa zadania: Spotkanie integracyjne ,,Dzień dziecka”