Ostatnia Sesja Rady Gminy Gruta bieżącej kadencji


Dzisiaj miała miejsce ostatnia LVII Sesja Rady Gminy Gruta, która symbolicznie zamyka obecną kadencję. To był czas ważnych decyzji i podjęcia istotnych uchwał, ale przede wszystkim okazja do wyrażenia wdzięczności.
Wójt Gminy Gruta, Pan Waldemar Kurkowski, serdecznie podziękował obecnym radnym za ich poświęcony czas, zaangażowanie i wkład w rozwój naszej społeczności. Każdy z radnych został uhonorowany symbolicznym upominkiem, który ma przypominać o ich pracy na rzecz dobra gminy.
Głos zabrał również Przewodniczący Rady Gminy Gruta, Pan Piotr Dyś, który podkreślił znaczenie współpracy i solidarności w działaniu na rzecz lokalnej społeczności. To ważne spotkanie było również okazją do refleksji nad osiągnięciami minionego czasu oraz wyznaczenia celów na przyszłość.
Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i współpracę!