Rada Gminy Gruta

– Piotr Dyś – Przewodniczący Rady

W sprawie skarg i wniosków
Przewodniczący Rady Gminy Gruta
przyjmuje interesantów
w każdy wtorek
w godzinach 14.00 do 15.00.

Pozostali Radni:

Bartoś Marcin

Drzewoszewski Jan

Miąsko Janusz

Neumann Krzysztof

Osenka Karolina

Rafalska Anna

Suszek Kazimierz

Szlas Wiesława

Szlitkus Zbigniew

Szynkowski Piotr

Wesołowska Agnieszka

Wojtaszewski Kazimierz

Worytko Joanna

Wyżga Krzysztof