Rada Gminy Gruta

– Piotr Dyś – Przewodniczący Rady

W sprawie skarg i wniosków
Przewodniczący Rady Gminy Gruta
przyjmuje interesantów
w każdy wtorek
w godzinach 14.00 do 15.00.

Pozostali Radni:

Janusz MIĄSKO
Tomasz PIWOWARSKI
Maria GUMIŃSKA
Krzysztof WYŻGA
Wiesława SZLAS
Małgorzata JADZIŃSKA
Justyna PIOTROWSKA
Anna KORDALSKA
Jakub LISOWSKI
Agnieszka ABRAMEK
Edyta PRAHL
Kazimierz WOJTASZEWSKI
Krzysztof SMOLIŃSKI
Marzena MATUSZEWSKA