Wyniki zapytania ofertowego pt. „Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w kościele pw. św. Jakuba w Dąbrówce Królewskiej – etap I Na wykonanie zadania pozyskano dofinansowanie Rządowego Programu Odbudowy Zabytków”.