INFORMACJA DOTYCZĄCA MOBILNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I INNYCH

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju informujemy, że ze względów bezpieczeństwa i zagrożenia zarażenia wirusem COVID-19, odbiór odpadów wielkogabarytowych i innych (mobilna zbiórka) od mieszkańców Gminy Gruta zostaje zawieszony do odwołania. O nowym terminie mobilnej zbiórki odpadów zostaniecie Państwo poinformowani.

Harmonogram wywozu śmieci na 2020 rok.

W załączeniu prezentujemy harmonogram wywozu śmieci na 2020 rok.


Załączniki

Mobilna Zbiórka 2019

Informujemy, że w dniach od 01.10.2019 r. do 31.10.2019 r. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych i innych odpadów problemowych. Zbiórka będzie polegała na otwarciu dla Państwa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) w miejscowości Zakurzewo w/w terminie. Po okazaniu dowodu tożsamości lub dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty za odpady komunalne na terenie Gminy Gruta będzie możliwość nieodpłatnego dostarczenia następujących odpadów:

  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (niekompletny sprzęt RTV/AGD nie stanowi przedmiotu zbiórki)
  • meble, wykładziny, dywany i inne odpady wielkogabarytowe,
  • zużyte opony (wyłącznie od rowerów, motorowerów, wózków, motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej),
  • przeterminowane leki,
  • świetlówki,
  • zużyte baterie i akumulatory,
  • odpady budowlane powstające w gospodarstwach domowych, wydzielone na następujące frakcje: oddzielnie gruz betonowy z rozbiórek i remontów; oddzielnie gruz ceglany; oddzielnie odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (armatura łazienkowa); oddzielnie usunięte tynki, tapety, okleiny, stolarka okienna, styropian. Ilość gruzu budowlanego przypadająca na gospodarstwo domowe wynosi 0.25 m3.

Zbiórka prowadzona przez Gminę Gruta przeznaczona jest wyłącznie dla mieszkańców gminy Gruta – nie dotyczy odpadów pochodzących z działalności gospodarczej i rolniczej. Zbierane będą tylko odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych.

UWAGA!!!

Mieszkańcy, którzy będą mieli bardzo dużo odpadów wielkogabarytowych, bądź poremontowych itp. a nie posiadają transportu, aby samodzielnie zawieźć odpady
w wyżej wskazane miejsce mogą wynająć sobie kontener na: gruz, odpady wielkogabarytowe, odpady poremontowe. Chętni mieszkańcy chcący wynająć kontener muszą pamiętać o tym, że nie będą mogli wrzucać do niego wszystkich odpadów razem. Każda frakcja musi być zbierana oddzielnie. Płatność za wynajem jednego kontenera wynosi 50 zł na tydzień, natomiast transport 2,5 zł/km liczone w dwie strony za podstawienie oraz zabranie. (Kilometry liczone będą od Zakurzewa).
Chętni mieszkańcy chcący wynająć sobie kontener muszą zgłosić się do Urzędu w celu wypełnienia pisemnego zlecenia.

Informacja ws. mobilnej zbiórki odpadów

Zmiana zasad przeprowadzenia mobilnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Gruta.
Do 19 kwietnia 2019 r. (do piątku) przyjmowane są w Urzędzie Gminy Gruta (pokój nr 5 bądź telefonicznie 56 468 31 21) zgłoszenia adresów nieruchomości, z których ma zostać odebrany odpad.W zgłoszeniu zaznaczamy rodzaj oraz ilość odpadu przeznaczonego do odbioru. Następnie w maju Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia przygotują harmonogram odbioru uwzględniając wyłącznie adresy zgłoszonych posesji. W sprawie harmonogramu pracownik Urzędu Gminy Gruta będzie kontaktował się telefonicznie z osobami, które dokonają zgłoszenia do 19 kwietnia.
Na plakacie poniżej znajduje się lista odpadów, które można zgłosić do zbiórki.

mobilna-zbiórka-2019_Strona_1

Informacja nt. odpadów

pojemnikiInformujemy, że w związku z faktem, iż pracownicy MWiO Grudziądz nie są uprawnieni do wejścia na teren nieruchomości, z której odbierane są odpady – uprzejmie prosimy Mieszkańców Gminy Gruta o wystawianie pojemników z odpadami przed posesję od godziny 6:00 rano w dniu odbioru zgodnie z ustalonym harmonogramem. Niewystawienie pojemnika z odpadami przed odbiorem może skutkować nieodebraniem odpadów.

Jednocześnie wskazujemy, że w sytuacjach szczególnych (np. w przypadku osób starszych, schorowanych, etc.) istnieje możliwość odbioru odpadów bezpośrednio z nieruchomości po wcześniejszym uzgodnieniu z Urzędem Gminy Gruta.

INFORMACJA

Szanowni Państwo,

informujemy, iż od dnia 11 stycznia 2019 roku do dnia 21 stycznia 2019 r. będą wykonywane odbiory pojemników wraz z nagromadzonymi odpadami komunalnymi należących do poprzedniej firmy tj. MWM Logistic Sp.z o.o. Nowe Miasto Lub.

 Harmonogram odbioru:

SEKTOR 1 MEŁNO, MEŁNO CUKROWNIA, MEŁNO ZZD, BOGUSZEWO, GOŁĘBIEWKO, KITNOWO 10, 11 stycznia 2019

SEKTOR 2 GRUTA, JASIEWO – 12, 14 stycznia 2019

SEKTOR 3 SŁUP, SŁUP MŁYN, ORLE, DĄBRÓWKA KRÓLEWSKA, DĄBRÓWKA PGR, SALNO15, 16 stycznia 2019

SEKTOR 4 ANNOWO, NICWAŁD, POKRZYWNO 17, 18 stycznia 2019

SEKTOR 5 OKONIN, PLEMIĘTA, WIKTOROWO – 19, 21 stycznia 2019