Zarządzenia nr 76, 77 oraz 78 z 2024 roku Wójta Gminy Gruta w sprawie w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko Dyrektorów placówek oświatowych.