Wójt Gminy Gruta serdecznie informuje o dostępności dotacji na utylizację azbestu w 2024 roku.


O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Gruta serdecznie informuje o dostępności dotacji na utylizację azbestu w 2024 roku.

Dotyczy to właścicieli nieruchomości zainteresowanych:

  • Demontażem, transporcie i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest.
  • Odbiorem i utylizacją wyrobów azbestowych.

Nabór wniosków: Rozpoczynamy przyjmowanie wniosków do dnia 7 maja 2024 r. Wszelkie dokumenty wraz z załącznikami prosimy składać osobiście w Urzędzie Gminy Gruta w Biurze Obsługi Interesanta. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin realizacji: Zadanie musi być zrealizowane do 20 czerwca 2024 r.

Ważne informacje: Właściciele nieruchomości – gospodarstw rolnych, którzy otrzymali dofinansowanie na wymianę pokryć dachowych na budynkach gospodarczych od Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (K-POR ARMiR), są wyłączeni z tej dotacji.

Zakupy i montaż nowych pokryć dachowych: Wydatki związane z tymi działaniami nie kwalifikują się do dofinansowania i leżą wyłącznie po stronie właściciela nieruchomości.

Pobierz wniosek: Wnioski są dostępne w Urzędzie Gminy Gruta oraz na do pobrania pod artykułem

Więcej informacji: W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Gruta.

 

Załączniki