Dodatek węglowy.

Szanowni mieszkańcy
Wnioski o wypłatę dodatku węglowego w wys. 3 tys. dla gospodarstw domowych są przyjmowane od dnia 17 sierpnia do 30 listopada 2022 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grucie: w DZIALE RODZINA (biuro w budynku Urzędu Gminy, wejście przed bankiem) oraz w DZIALE POMOCY SPOŁECZNEJ (znajduje się w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej). Druki wniosków są dostępne w wyżej wymienionych punktach w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Gruta oraz poniżej w załącznikach.


Załączniki

Zmiana Godziny Wyjazdu na obóz MDP Mikoszewo

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od nas uległa zmianie godzina zbiórki oraz wyjazdu na obóz MDP Mikoszewo w dniu 13 sierpnia 2022 r.
Zbiórka przy Urzędzie Gminy w Grucie ( Gruta 244, 86-330 Mełno) – 1245 ( najpóźniej) natomiast wyjazd o godzinie 1300.

Przerwa w dostawie wody

W związku z koniecznością zmiany położenia odcinka sieci wodociągowej przy budowie nowego przedszkola w miejscowości Gruta, Gmina Gruta informuje o planowanej przerwie w dostawie wody w dniu 11.08.2022 r. w godz. 900 – 1500 dla poniższych miejscowości: Gruta (od Szkoły Podstawowej w kierunku Jasiewa), Jasiewo, Słup oraz Orle.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert), Nazwa zadania: Festyn lokalny “Dożynki wiejskie”