Europejskie Dni Dziedzictwa w Grucie

Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Kulerskiego w Grucie pod patronatem Wójta Gminy Gruta po raz ósmy zorganizowała obchody Europejskich Dni Dziedzictwa (EDD) w naszej Gminie.

Z przyczyn epidemicznych w tym roku przybrały one wyjątkowo formę wirtualną. Złożony projekt zakładał realizację czterech filmików pt. „Bóg, honor i Ojczyzna – wirtualny spacer po kościołach w Gminie Gruta”. Projekt przewidywał spacer po kościołach w Grucie, Słupie, Dąbrówce Królewskiej i Okoninie. Zamiarem było ukazanie wartości zabytkowej, sakralnej, ale też przedstawienie legend, podań, ciekawostek o danym kościele. Nie mogło też zabraknąć „epizodów” z czasów II wojny światowej, które często ściśle łączyły się z kościołami i walką z najeźdźcą.

Dyrektor Biblioteki w Grucie zaprosiła do współpracy Pana Tomasza Piwowarskiego – nauczyciela i pasjonata historii z Gruty oraz licealistę z Mełna – Bartłomieja Kurnika, który wziął na swoje barki kwestię foto i video oraz montażu i „ubrania” wszystkiego w piękne prezentacje. Panowie nie tylko się zgodzili, ale też z wielkim zaangażowaniem udzielali się podczas wszystkich prac. Był to oczywiście projekt społeczny, bez wynagrodzenia. Zatem, tym bardziej WIELKIE DZIĘKI!!!!

Ogromne podziękowania kierujemy też do Księży z naszej gminy, którzy otworzyli kościelne podwoje, dzielili się z nami swoją wiedzą, starymi dokumentami, czy udostępnili kroniki parafialne.

Podsumowaniem tegorocznych EDD będzie konkurs wiedzy o prezentowanych kościołach w oparciu o informacje z filmików. Nagrodami będą gadżety przysłane od Organizatorów – Narodowego Instytutu Dziedzictwa i Kujawsko – Pomorskiego Centrum Kultury z Bydgoszczy.

Wszystkie informacje konkursowe, pytania i oczywiście filmiki znajdują się na stronie facebookowej oraz na stronie internetowej Biblioteki Publicznej w Grucie  i Urzędu Gminy w Grucie .

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmików, zachwycenia się naszymi zabytkowymi gotyckimi kościołami – niektóre z nich to prawdziwe „perełki” o wielkiej wartości oraz do poznania, często nieznanych, historii.

Zaproszenie na spotkanie w ramach programów WFOŚiGW

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców na spotkanie informacyjne, dotyczące odnawialnych źródeł energii i możliwości pozyskania dofinansowania w ramach programów Moja Woda oraz Czyste powietrze. Spotkanie odbędzie się w remizie OSP Gruta o godz. 19.00, dnia 14.09.2020 roku.

 

UWAGA! DARMOWY ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I INNYCH

Podczas mobilnej zbiórki odpadów będzie można oddać w ramach płaconej opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletny)
 • meble, wykładziny, dywany i inne odpady wielkogabarytowe (pozostałości
  po meblach nie będą odbierane)
  ,
 • zużyte opony (samochody osobowe)
 • przeterminowane leki,
 • świetlówki,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • odpady budowlane powstające w gospodarstwach domowych, wydzielone
  na następujące frakcje
  : oddzielnie gruz betonowy z rozbiórek i remontów; oddzielnie gruz ceglany; oddzielnie odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (armatura łazienkowa); oddzielnie usunięte tynki, tapety, okleiny, stolarka okienna, styropian. Ilość gruzu budowlanego przypadająca
  na gospodarstwo domowe wynosi 0,25m3.

Załadunek odpadów leży po stronie mieszkańca, we wskazanym terminie przez Wykonawcę lub po indywidualnym uzgodnieniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00-15:00

 Zgłoszenia od chętnych osób przyjmowane będą do 30 września  2020 roku telefonicznie pod wskazanym numerem 56 46 83 121/wew.119, 663-916-759

Przywrócenie Posterunku Policji w Grucie – prace trwają

Trwają intensywne prace związane z przywróceniem Posterunku Policji w Grucie. Wykonawcą robót budowlanych jest firma URBUD Grzegorz Urbański z siedzibą w Smętowie Granicznym. Zakończenie inwestycji planowane jest pod koniec tego roku. Prace adaptacyjne i remontowe przewidują kompleksowy remont i przystosowanie pomieszczeń pod potrzeby nowoczesnego posterunku policji i przewidują nie tylko remont i przebudowę pomieszczeń, ale również wymianę wszystkich sieci, wentylacji, stolarki okiennej i drzwiowej oraz wiele innych zadań. O postępach prac będziemy Państwa informować na bieżąco. Całość zadania finansowana jest ze środków własnych budżetu gminy. Trzymajmy kciuki za pomyślność inwestycji.

No Images found.

Narodowe Czytanie 2020

“Balladyna” Juliusza Słowackiego lekturą dziewiątej odsłony Narodowego Czytania 2020 roku. Gminna Biblioteka Publiczna w Grucie oraz Szkoła Podstawowa w Grucie zapraszają Mieszkańców gminy Gruta do udziału w Narodowym Czytaniu, które odbędzie się w dniu 4 września 2020 roku o godz. 10:00 na boisku Szkoły Podstawowej w Grucie.

Upamiętnienie 81. rocznicy wybuchu II WŚ

Dnia 01.09.2020 r. władze Gminy Gruta w symboliczny sposób upamiętniły 81. rocznicę wybuchu II wojny światowej. W miejscach pamięci o poległych i pomordowanych przez hitlerowców w latach 1939-1945 złożono symboliczne wieńce i zapalono znicze. W uroczystościach upamiętniających wydarzenia tamtych lat brali udział m.in. Wójt Gminy Gruta – Pan Waldemar Kurkowski wraz
z Z-cą Wójta Panem Tomaszem Groszewskim i Sekretarzem Gminy – Panią Sabiną Kamińską. Swój hołd poległym oddali również Sołtysi: Pani Małgorzata Taranowicz, Pani Beata Osmańska, Pan Kazimierz Wojtaszewski oraz Pan Henryk Zalewski oraz Mieszkańcy Gminy. Delegacje odwiedziły Cmentarz Wojenny w Mełnie, pomnik ofiar i pomordowanych pod gmachem Urzędu Gminy w Grucie, pomnik pomordowanych w Dąbrówce Królewskiej, pomnik ofiar II wojny światowej w Słupie-Młyn, miejsce spoczynku śp. płk Floriana Laskowskiego, patrona szkoły podstawowej w Grucie, pomnik ofiar na cmentarzu parafialnym w Grucie oraz symboliczny krzyż – zbiorową mogiłę na terenie Rezerwatu Doliny Osy upamiętniającą mordy hitlerowców na lokalnej ludności. Zwieńczeniem obchodów była uroczysta Msza Święta odprawiona przez ks. kanonika Henryka Szczodrowskiego oraz ks. Tomasza Jankowskiego o godz. 11:00 w Kościele parafialnym w Grucie.
Pamiętając o wydarzeniach i bohaterach tamtych dni, Wójt Gminy Gruta składa podziękowania wszystkim tym, którzy przyczynili się do symbolicznych obchodów dzisiejszej rocznicy. Przy tej okazji władze gminy składają kombatantom, rodzinom pomordowanych oraz wszystkim uczestnikom wydarzeń tamtych lat podziękowania za ofiarność i trud walki o wolną Polskę oraz życzenia jak najlepszego zdrowia, wyrażając jednocześnie nadzieję na to, że tragiczna historia tamtych lat już nigdy nie powróci.

Życzenia z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego 2020/2021

Przed nami kolejny rok szkolny. Stajemy u jego progu z nowymi siłami, nadziejami, pragnieniami i oczekiwaniami. Tym razem rozpoczynamy go w zupełnie nowych realiach, z wieloma obostrzeniami, którym towarzyszą również niepewność, obawa o to co przed nami, o zdrowie bliskich i nas samych. Dziś musimy zrobić wszystko, żeby odżegnać wszystko to, co złe i niechciane. Niech ten rozpoczynający się rok szkolny będzie dla nas ponad wszystko udany i pomyślny.
Z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego 2020/2021 Dyrekcji, Nauczycielom i Pracownikom oświaty składam serdeczne życzenia, aby każdy dzień przynosił Wam zadowolenie i satysfakcję z wykonywanej pracy.
Uczniom życzę, aby nadchodzące miesiące były nie tylko czasem wytężonej pracy, ale niosły ze sobą także wiele radości i zadowolenia z rozwoju własnych zainteresowań i uzdolnień. Niech każdy dzień wzbogaca Was w wiedzę i nowe doświadczenia, które zaowocują w przyszłości.
Wam zaś drodzy Rodzice życzę cierpliwości, zadowolenia i czasu na wspieranie talentów i zainteresowań swoich pociech, a osiągnięcia Waszych dzieci niech będą dla nas wszystkich nieustającym powodem do dumy. Pamiętajcie, że zawsze jestem do Waszej dyspozycji.
Wójt Gminy Gruta
/-/ Waldemar Kurkowski

Msza Święta z okazji Dożynek

W ubiegłą niedzielę, 30 sierpnia 2020 roku w Kościele Parafialnym w Grucie o godz. 11: 00 odbyła się uroczysta Msza Święta z okazji Dożynek. W nabożeństwie udział brali przedstawiciele władz gminy Gruta na czele z Wójtem Waldemarem Kurkowskim, Radni Gminy Gruta, Sołtysi, a także Mieszkańcy Naszej Gminy. Dziękczynna uroczystość miała w tym roku wyjątkowo symboliczny charakter i ograniczyła się jedynie do uczestnictwa w Eucharystii. Przy tej okazji Wójt Gminy Gruta raz jeszcze składa wszystkim rolnikom, sadownikom i ogrodnikom najserdeczniejsze podziękowania za ofiarowany trud pracy, życząc jednocześnie zdrowia, dalszej siły do pracy i owocnych zbiorów w przyszłym roku. Szczególne podziękowania składamy również sołectwu Gruta, za przygotowanie wieńca dożynkowego oraz ks. kanonikowi Henrykowi Szczodrowskiemu wraz z ks. Tomaszem Jankowskim za sprawowanie Mszy Świętej.

Projekt pt. Wiedza i umiejętności dla aktywności osób niewidomych i słabowidzących

Udział w projekcie jest bezpłatny!
Poszukujemy osób, które:
– są osobami z dysfunkcją narządu wzroku i posiadają aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub dokument równoważny),
– są bierne zawodowo,
– są w wieku 18-65 lat.
– mieszkają na terenie województwa kujawsko – pomorskiego (oświadczenie).
Proponujemy cykl szkoleń indywidualnych i grupowych (wyjazdowych), wśród których przewidziane są między innymi:
– kursy komputerowe przygotowujące do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych dla osób niepełnosprawnych,
– zajęcia z obsługi smartfonów, tabletów, specjalistycznego oprogramowania,
– poradnictwo specjalistyczne: psychologiczne, tyflopedagogiczne, prawne, z zakresu kreowania wizerunku i inne,
– warsztaty kompetencji życiowych – zarządzanie budżetem domowym, uprawnienia dla osób niepełnosprawnych, rodzaje sprzętu rehabilitacyjnego, zasady pozyskiwania dofinansowania do sprzętu i inne
– zajęcia z zakresu samodzielnego poruszania się – orientacja przestrzenna,
– indywidualne doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy,
– płatne staże zawodowe.
Zgłoszenia prosimy kierować:
tel. 796827056
tel. 500634415
Zapraszamy!

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach /1

Zjawisko: Burze

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: dotyczy powiatów: brodnicki, chełmiński, Grudziądz, grudziądzki, świecki, tucholski, wąbrzeski

Ważność: od godz. 03:00 dnia 27.08.2020r. do godz. 20:00 dnia 27.08.2020r.

Przebieg: prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 25 mm, lokalnie 30 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h

Nowe obowiązki Wójta w zakresie potwierdzania umów dzierżawy

W dniu 31 lipca 2020r. weszły w życie przepisy nakładające na wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) nowe obowiązki polegające na potwierdzeniu zawartych umów dzierżawy w trybie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników zmiana w art. 2 (Dz. U. 2020, poz. 174). Działając na mocy art. 28 ust. 4 pkt. 1 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2020, poz. 276) tej ustawy Wójt Gminy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy, będzie potwierdzał co najmniej na 10 lat umowy dzierżawy gruntów, osobie niebędącej:

 • Małżonkiem emeryta lub rencisty,
 • Jego zstępnym lub pasierbem,
 • Osobą pozostającą z emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • Małżonkiem osoby, o której mowa w lit. b lub c.

W celu uzyskania potwierdzenia zawartej umowy należy złożyć do Urzędu Gminy wniosek o wydanie zaświadczenia wraz z podpisaną umową dzierżawy w obecności Wójta. Na wydanie przedmiotowego zaświadczenia Wójt ma 7 dni.

 

Wydanie zaświadczenia jest zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 § 1 ust 1 ustawy o opłacie skarbowej.

Kliknij na obraz, aby powiększyć:

Dołącz do kampanii „Pod biało-czerwoną”

Dołącz do kampanii „Pod biało-czerwoną”

Ruszył projekt „Pod biało-czerwoną”, który zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce. Inicjatywa zakupu zależeć będzie jednak od mieszkańców gminy, która dołączy do projektu.

Aby wziąć udział w akcji, należy zebrać odpowiednią liczbę głosów poparcia online za pomocą serwisu gov.pl. Głos poparcia dla inicjatywy zakupu masztu i umieszczonej na nim flagi, która będzie eksponowana w centralnym miejscu gminy, mogą oddawać jej mieszkańcy.

Potrzebujemy 100 głosów!

Link do głosowania:
🇵🇱🇵🇱🇵🇱 https://bialoczerwona.www.gov.pl/ 🇵🇱🇵🇱🇵🇱

Warsztaty ekonomiczne

W dniu 27.08.2020 r. na sali narad Urzędu Gminy w Grucie o godz. 900  (I grupa), godz. 1100  (II grupa), godz. 1300 (III grupa) odbędą się warsztaty ekonomiczne, których celem jest nabycie przez uczestników umiejętności planowania i gospodarowania budżetem domowym.

Wydarzenie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem/1

Zjawisko: Burze z gradem/1

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: dotyczy powiatów: bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, Grudziądz, grudziądzki, nakielski, sępoleński, świecki, tucholski, żniński.

Ważność: od godz. 12:00 dnia 26.08.2020 do godz. 19:00 dnia 26.08.2020.

 Przebieg: prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do około 15 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.

 Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Poświęcenie Kapliczki Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej w Mełnie

W dniu 23 sierpnia 2020 roku o godz. 18:00 dokonano uroczystego otwarcia oraz poświęcenia nowej Kapliczki Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej w Mełnie. W uroczystości wzięli udział m.in. ks. kanonik Henryk Szczodrowski – Dziekan i Proboszcz Parafii w Grucie oraz ks. Tomasz Jankowki – wikariusz Parafii w Grucie, a także Wójt Gminy Gruta Waldemar Kurkowski wraz z Zastępcą Tomaszem Groszewskim. W poświęceniu brali udział również przedstawiciele Komitetu Budowy Kapliczki w osobach Pana Henryka Zalewskiego, Pani Bogumiły Drzewoszewskiej, Pani Doroty Piątek, Pani Wiesławy Szlas, Pana Marka Markowskiego oraz Pana Dariusza Wrzesińskiego. Na uroczystości zebrali się równie licznie mieszkańcy Mełna i okolic. Pomysłodawcom i darczyńcom dziękujemy za wkład i zaangażowanie w budowę nowej kapliczki. Organizatorom uroczystości dziękujemy za piękną oprawę wydarzenia. Więcej szczegółów dotyczących uroczystości zostanie przedstawionych w najnowszym Głosie Gruty.

Dożynki Gminne 2020

Informujemy, że w dniu 30 sierpnia 2020 roku o godz. 11:00 w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Grucie odbędzie się Msza Święta Dziękczynna za zebrane plony. Serdecznie zapraszamy wszystkich Mieszkańców do udziału w tej pięknej tradycji dziękowania za udane plony. Z uwagi na trwającą sytuację epidemiczną, przypominamy i prosimy o przestrzeganie zasad wzajemnego bezpieczeństwa oraz reżimu sanitarnego.

81. rocznica wybuchu II WŚ

Wójt Gminy Gruta zaprasza Mieszkańców na Mszę Świętą upamiętniającą 81. rocznicę wybuchu II wojny światowej, która odbędzie się we wtorek 1 września 2020 roku godzinie 11.00 w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Grucie. Prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa i przestrzegania reżimu sanitarnego.
Przed Mszą Świętą, we wszystkich miejscach pamięci ofiar II wojny światowej, delegacje złożą wieńce oraz zapalą znicze. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne, tegoroczne obchody upamiętniające rozpoczęcie II wojny światowej ze względów bezpieczeństwa będą miały skromny i symboliczny charakter.

 

Informacja w sprawie udzielania pomocy po stratach suszowych

Od 13 sierpnia br. rolnicy mogą już składać wnioski o udzielenie pomocy w związku z trudną sytuacją po stratach suszowych. Wnioski należy składać do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na wypłatę zaplanowane zostały środki w wysokości 400 mln zł. Pomoc będzie wypłacana bezzwłocznie po zweryfikowaniu wniosku przez agencję.

O pomoc mogą ubiegać się producenci rolni, których gospodarstwo jest zagrożone utratą płynności finansowej wyniku ograniczeń na rynku rolnym wywołanych epidemią COVID-19 oraz którym nie została przyznana pomoc w związku z wystąpieniem w 2019 r. szkód w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku suszy, huraganu, gradu, ulewy, wiosennych przymrozków i powodzi.

Pytania dotyczące naboru wniosków o przyznanie tej pomocy należy kierować mailem na adres: info@arimr.gov.pl.

Szczegóły i dokumenty:

 

Obwieszczenie z dnia 14.08.2020 roku

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 14.08.2020 roku w sprawie zbiorowego polowania na kaczki na terenie obwodu łowieckiego nr 37 “Bursztynowo” przez Wojskowe Koło Łowieckie nr 239 “SOKÓŁ” w dniu 22.08.2020 r.


Załączniki

Konkurs plastyczny “Moja Gmina/Moja Miejscowość w przyszłości”

Konkurs plastyczny “Moja Gmina/Moja Miejscowość w przyszłości” – zmiana terminu dostarczania prac.

Informujemy, że został wydłużony termin oddawania prac plastycznych na Konkurs ogłoszony wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Gruta, realizowany w ramach projektu “Partycypacja w Planowaniu”. Chętni do wzięcia udziału w konkursie powinni złożyć prace do 28 sierpnia 2020 r. do Urzędu Gminy Gruta.

Zmiana Regulaminu w załączeniu.

Masz ogród lub działkę? Ten konkurs jest dla Ciebie!

Masz ogród lub działkę? Ten konkurs jest dla Ciebie!
Wójt Gminy Gruta ogłasza konkurs na najpiękniejszy ogród przydomowy i działkowy. Jego zwycięzców poznamy w pierwszym tygodniu września br. 

Warto pochwalić się swoim ogrodem i pokazać, jak jest urządzony. To miejsce tworzące niepowtarzalny klimat, w którym spędzamy znaczną część wolnego czasu. Na terenie naszej gminy nie brakuje pięknych i zadbanych ogrodów, dlatego zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie. Najpiękniejsze
i najciekawsze ogrody nagrodzimy atrakcyjnymi nagrodami, które będą cennym upominkiem dla wszystkich ogrodników. W konkursie mogą uczestniczyć pełnoletni właściciele ogrodów znajdujących się na terenie gminy Gruta. Zgłoszeń mogą dokonywać nie tylko właściciele ,ale również osoby trzecie. Karta zgłoszeniowa i Regulamin konkursu znajdują się w załączeniu. Dokumenty będzie można również pobrać w siedzibie Urzędu Gminy  w Biurze Obsługi Interesanta na parterze budynku.

Wypełnione dokumenty należy dostarczyć lub wysłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Grucie:  Gruta 244, 86-330 Mełno. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 28 sierpnia (piątek) 2020 roku do godz. 13:30. O wyborze najpiękniejszych ogrodów zdecyduje Jury Konkursowe po odbyciu wizytacji ogrodu zgłoszonych kandydatów. Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie. Niech wygra najlepszy!


Załączniki

Konkurs Plastyczny – “Moja Gmina/Moja Miejscowość w przyszłości”

Konkurs Plastyczny “Moja Gmina/Moja Miejscowość w przyszłości” realizowany w ramach projektu “Partycypacja w Planowaniu”.

Zapraszamy dzieci i młodzież do wzięcia udziału w konkursie plastycznym.

Temat prac “Moja Gmina/Moja Miejscowość w przyszłości”.

Prace należy złożyć do Urzędu Gminy Gruta, w terminie do 31.07.2020 r.

W załączeniu regulamin konkursu z załącznikami.

 


Załączniki

Konkurs – Pocztówka z wakacji

Wójt Gminy Gruta oraz Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Grucie zapraszają dzieci  i młodzież do I edycji nowego wakacyjnego konkursu pn. „Pocztówka z wakacji”

Zasady udziału w konkursie są proste, aby wziąć w nim udział należy:

 1. Przygotować flagę Gminy Gruta oraz zrobić sobie z nią zdjęcie podczas swoich wakacji
 2. Przesłać je na adres: r.kurkus@gruta.pl
 3. W mailu wpisać imię i nazwisko osoby zgłaszającej fotografię, osób na zdjęciu oraz datę  i miejsce jego wykonania, a w temacie maila nazwę konkursu.
 4. Wypełnić wymagane oświadczenie (znajdziesz je na stronie internetowej UG w Grucie) i dostarczyć je do Urzędu Gminy lub zeskanowane wyślij e-mailem na ten sam adres co zdjęcie
 5. . Zabawa trwa do 04.09.2020 r.

Wszystkie nadesłane zdjęcia zostaną zamieszczone na stronie internetowej Gminy Gruta,  w powakacyjnym wydaniu Głosu Gruty oraz na gminnym portalu facebookowym. Najciekawsze propozycje zostaną nagrodzone upominkami promocyjnymi. Niech flaga naszej Gminy odwiedzi wiele różnych ciekawych miejsc Polski, Europy, a może i świata 🙂

Udział w zabawie i przesłanie fotografii jest jednoznaczne z akceptacją warunków konkursu przekazaniem praw autorskich na rzecz Gminy Gruta, wyrażaniem zgody na ich wykorzystanie w celach promocyjnych gminy oraz wyrażeniem zgody na zbieranie
i przetwarzanie danych osobowych w celach organizacji zabawy. Administratorem przekazanych danych osobowych jest Wójt Gminy Gruta z siedzibą w Grucie pod adresem Gruta 244. Funkcję Inspektora Ochrony Danych w tutejszym Urzędzie pełni Pan Paweł Tomaszewski, e-mail iodo@gruta.pl

Życzymy udanych i bezpiecznych wakacji!


Załączniki