Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Chemia w rolnictwie”

W październiku uczniowie klas I-III przystąpili do VIII edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego pt. ” Chemia w rolnictwie”. Jego organizatorem była Grupa Azoty SA, z siedzibą w Policach. Przedmiotem konkursu było wykonanie pracy plastycznej dwuwymiarowej (płaskiej) dowolną techniką. Tematyka prac musiała dotyczyć działalności Grupy Azoty, wytwarzanych przez nie produktów oraz ich stosowania w rolnictwie. Uczniowie z Gruty wykonali liczne prace. Jednak tylko sześć z nich (maksymalnie) każda szkoła mogła wysłać do organizatora imprezy.

Konkurs trwa już 8 lat i cieszy się ogromnym zainteresowaniem. W tym roku spłynęły prace  z ponad 150 szkół z całej Polski. Spośród uczestników komisja wyłoniła  6 laureatów w kategorii prac indywidualnych i szkół. Nasza szkoła podstawowa znalazła się w tym zacnym gronie sześciu finalistów. Uczniowie w składzie: Patrycja Kurkus, kl. II a, Wiktor Kwiring, kl. II a, Jakub Kowalczyk, kl. II b, Marcin Kowalczyk, kl. II b, Anna Bober, kl. III a, Karolina Worytko, kl. III a zdobyli wyróżnienie dla szkoły. Dodatkowo Anna Bober za swoją pracę otrzymała indywidualne wyróżnienie. Laureaci zostali zaproszeni na dwudniową galę finałową do Polic, dokąd udali się 28 listopada pod opieką nauczycielki mgr Hanny Dziubkowskiej i swoich rodziców. Od pierwszego dnia organizatorzy zapewnili dzieciom dobrą zabawę z aktorami Teatru Rozmaitości „Gwitajcie” i różnorodne atrakcje, spośród których wiele emocji wzbudziło spotkanie z przedstawicielkami drużyny siatkarskiej  Chemik Police SA, która jest wielokrotnym Mistrzem Polski. Od siatkarek wszystkie dzieci otrzymały piłki z autografami całej drużyny. We wtorek 29 listopada odbył się finał gali podsumowującej konkurs, podczas którego nastąpiło uroczyste wręczenie nagród przez Członków Zarządu Grupy Azoty. Jak mówili nasi artyści, było to dla nich duże wydarzenie, które bez wątpienia na długo zapamiętają. Po emocjach związanych z ogłoszeniem ostatecznych wyników i wręczeniem nagród, wszyscy uczestnicy tej uroczystości zostali zaproszeni do Straży Pożarnej przy Zakładach Chemicznych „Police” SA Grupy Azoty, gdzie spotkali się ze strażakami, poznając ich pracę i sprzęt gaśniczy. Tam również dzieci otrzymały drobne upominki. Z dużym bagażem prezentów i wrażeń wszyscy szczęśliwie wrócili do Gruty.

W związku z osiągnięciem znaczącego sukcesu naszych uczniów, dnia 1 grudnia został zorganizowany apel, na który nasi mali laureaci przynieśli swoje nagrody, upominki                           i dyplomy. Pan dyrektor mgr Krzysztof Ficek pogratulował uczniom i ich nauczycielkom osiągnięcia sukcesu na skalę krajową. Podziękował również rodzicom za udział w wyjeździe na galę finałową konkursu. Następnie pani Hanna Dziubkowska opowiedziała o dwudniowym pobycie w Policach z uczniami i ich rodzicami, atrakcjach i emocjach związanych                            z podsumowaniem konkursu.

Zgłoszenie do konkursu zawdzięczamy firmie AMPOL – MEROL z Wąbrzeźna. Serdecznie dziękujemy pani Grażynie Piechowicz za pomoc w organizacji wyjazdu i przygotowanie nagród niespodzianek dla wszystkich uczestników oraz za to, że pojechała z nami na uroczystą galę wręczenia nagród.

Redagowała: Hanna Dziubkowska

Planowane wyłączenie prądu

Energa operator informuje o przerwie w dostawie energii elektrycznej dla mieszkańców zasilanych ze stacji transformatorowej  

15.12.2016r. w godz. 0730-1630 Gołębiewko 2,3,4

16.12.2016r. w godz. 0730-1630 Zakrzewo 1, Kitnowo 1,2,3, Szumiłowo 2,3

19.12.2016r. w godz. 0930-1100 Zakrzewo 1,2, Kitnowo 1,2,3, Szumiłowo 1,2,3

22.12.2016r. w godz. 1500-1630 Zakrzewo 1,2, Kitnowo 1,2,3, Szumiłowo 1,2,3

Nabór na pracownika biurowego

Szanowni Państwo,
Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój Przez Tradycję” organizuje nabór na stanowisko: Pracownik biurowy ds. administracyjno-biurowych, ds. promocji i animacji.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej LGD:
Kliknij, aby przejść do strony

Z wyrazami szacunku
Anna Boczek – Pracownika administracyjno – biurowy

KOMUNIKAT DLA ROLNIKÓW

KOMUNIKAT   DLA   ROLNIKÓW

poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych

Możliwa jest pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych. Wnioski należy składać do 5 grudnia 2016r. w Biurze Powiatowym ARiMR.

Rolnikowi będzie udzielona pomoc, gdy szkody w danej uprawie wynoszą co najmniej 50% na powierzchni nie mniejszej niż 70% tych upraw lub szkody powstałej w uprawach szklarniowych i tunelach foliowych na powierzchni co najmniej 50%. i mniej niż 70% uprawy.

Pomoc rolnikowi będzie przyznawana w drodze decyzji administracyjnej kierownika Biura Powiatowego ARiMR na wniosek rolnika, złożony na specjalnym formularzu w terminie do dnia 5 grudnia 2016 r.

Stawka pomocy będzie wynosiła 400 zł/1 ha powierzchni upraw rolnych zniszczonych przez klęski żywiołowe jak: susza, gradobicie, huragan, deszcz nawalny. Dotyczy to także ujemnych skutków przezimowania roślin. Jednak w przypadku, gdy zapotrzebowanie na pomoc wynikające ze złożonych wniosków przekroczy kwotę 100 mln zł, do wyliczenia wysokości pomocy stosowany będzie współczynnik korygujący, który stanowić będzie iloraz kwoty 100 mln zł i kwoty wynikającej ze złożonych wniosków – zaznacza ministerstwo.

Szczegóły patrz na linku: http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/arimr-uruchomi-pomoc-z-budzetu-krajowego-dla-rolnikow-ktorzy-w-2016-roku-poniesli-wysokie-strat.html

Wytworzył WZRKiOR w Bydgoszczy


Załączniki

Pomniki Naszej Małej Ojczyzny

Zakończyła się renowacja pomnika ofiar zamordowanych we wrześniu 1939 r., a spoczywających na Cmentarzu Parafialnym w Grucie. Uroczyste odsłonięcie pomnika miało miejsce 15 października 2016 roku.

Komitet, który zajmował się odnowieniem uzyskał właśnie z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji informację, że wszystkie kwestie związane ze zbiórką pieniędzy i ich rozliczeniem są prawidłowe.

piwek

Inicjatorzy tego pomysłu postanowili kontynuować działalność i powołali do życia społeczny Komitet, który zajmie się rewitalizacją pomnika kapitana pilota Floriana Laskowskiego, bohatera z września 1939 r.

Patronat nad nową inicjatywą objęli: Halina Kowalkowska, wójt gminy Gruta, ksiądz proboszcz Henryk Szczodrowski oraz Krzysztof Ficek, dyrektor Zespołu Szkół w Grucie, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa nosząca imię pilota.

Założyciele Komitetu zachęcają do współpracy wszystkich mieszkańców naszej gminy i proszą o wypożyczenie wszelkich posiadanych materiałów (artykułów z gazet, zdjęć, wspomnień w formie spisanej, itp.) związanych z losem kapitana F. Laskowsiego oraz jego mogiły.

Deklarujący współpracę powinni skontaktować się z ks. Kamilem Pańkowcem, Waldemarem Kurkowskim i Tomaszem Piwowarskim.

  (r)

Prześwietlenie koron drzew

23 listopada w Mełnie pojawiła się brygada Jacka Wiśniewskiego z Torunia i zajęła się przycinką przydrożnych drzew (fachowo nazywa się to prześwietleniem koron). Dokładnie tydzień później toruńscy fachowcy i właściciel podnośnika Stanisław Gardian z Grudziądza opuścili teren Mełna i Gruty i rozpoczęli porządki z drzewami na odcinku Gruta-Jasiewo. Zgodnie z zaleceniem szefostwa Zarządu Dróg Wojewódzkich przycinka wykonywana jest od Radzynia Chełmińskiego do Łasina. Prace te są nieodzowne, gdyż wiele drzew (konary) stanowi zagrożenie dla ludzi i pojazdów. Nad całą operacją czuwa drogomistrz z Rejonu Dróg Publicznych w Wąbrzeźnie.

Od fachowców dowiedzieliśmy się, że część uporządkowanych przez nich drzew będzie niestety musiała być wycięta, ponieważ są spróchniałe.

RAS

XIX Sesji Rady Gminy

29 listopada 2016 roku odbyła się XIX Sesja Rady Gminy Gruta. Obrady prowadził przewodniczący Piotr Szynkowski. Na Sesji obecna była wójt Halina Kowalkowska.

Radni podjęli następujące uchwały:

1) Nr XIX/132/16 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na rok 2016.

2) Nr XIX/133/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta na lata 2016-2030.

3) Nr XIX/134/16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 r.

4) Nr XIX/135/16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

5) Nr XIX/136/16 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gruta na okres od. 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

6) Nr XIX/137/16 w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grucie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy Gruta.

7) Nr XIX/138/16 w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Gruta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

8) Nr XIX/139/16 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gruta.

9) Nr XIX/140/16 w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

10) Nr XIX/141/16 uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Pokrzywno, oznaczonej jako działka nr 52/39 o pow. 0,0351 ha, zapisanej w KW nr TO1U/00048974/7.

11) Nr XIX/142/16 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Pokrzywno, oznaczonej jako działka nr 52/39 o pow. 0,0351 ha, zapisanej w KW nr TO1U/00057461/4.

  M.W.

NOWE WŁADZE ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZOSP

szhaniastraz26 listopada 2016 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Rogóźnie odbył się IV Zjazd  Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Grudziądzu. Wzięli w nim udział delegaci z oddziałów gminnych powiatu grudziądzkiego oraz przedstawiciele władz samorządowych (wśród nich wójt Halina Kowalkowska, wójt gminy Gruta) oraz zaproszeni goście.

szhaniastraz1Podczas zjazdu delegaci udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi oraz komisji rewizyjnej.

Wybrano nowe władze na nową, pięcioletnią kadencję oraz delegatów na zjazd wojewódzki.

W skład nowego Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP w Grudziądzu weszły następujące osoby: prezesem został druh Sławomir Chyła, wiceprezesami druh Kazimierz Rusoń i starosta grudziądzki Edmund Korgol. Funkcję sekretarza powierzono druhnie Hannie Szumotalskiej, natomiast skarbnikiem został druh Paweł Hinz.

Członkowie Zarządu: Komendant Miejski PSP w Grudziądzu Robert Gutowski, Prezes Oddziału Gminnego ZOSP RP w Grudziądzu Andrzej Rodziewicz i Komendant Oddziału Gminnego ZOSP RP w Grudziądz Marek Murawski.

Na zjeździe obecny był wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Toruniu druh Janusz Gerke oraz kapelan strażaków ks. Wojciech Zawacki.

(r)

12