Dotacje na instalacje z OZE

W dniu 17 września br. w Urzędzie Gminy Gruta odbyło się spotkanie dotyczące możliwości pozyskania dotacji na instalacje z OZE.  Poniżej zamieszczamy prezentację ze spotkania oraz ankietę dla wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w projekcie. Ankietę należy złożyć do 24.09.2018 r.  – wersja papierowa w Urzędzie Gminy Gruta (pok. 5 i 6), wersja elektroniczna pod adresem www.globaleco.pl/oze


Załączniki

FINANSOWO-SPRZĘTOWE WSPARCIE DLA OSP

tekst

W maju b.r. Minister Sprawiedliwości ogłosił nabór wniosków na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, na wyposażenie strażaków ochotników z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego.

Gmina Gruta, po zebraniu zapotrzebowania od Ochotniczych Straży Pożarnych ze swojego terenu, złożyła wniosek do Ministra Sprawiedliwości na udzielenie dotacji na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa.

Gmina uzyskała pozytywną opinię dotyczącą zasadności kupna sprzętu od komendanta PSP w Grudziądzu.

Przypomnijmy, że termin realizacji zadania to okres od 16 lipca do dnia 15 września br. Szybko wypełniono niezbędny wniosek, we własnym zakresie pozyskano z gminy 1% procent wartości dotacji, czyli około 340 złotych (taki był warunek Dysponenta Funduszu).

Kilka dni temu gmina otrzymała dotację w wysokości 34.000 zł na zakupienie sprzętu dla OSP. Zatem łączna kwota wydana na zakup sprzętu wyniosła 34.340 zł. (99% wyasygnował Minister Sprawiedliwości.

Sprzęt zakupiony to: torba ratownicza PSP R1 wraz z wyposażeniem, rozpieracz kolumnowy WEBER, zestaw podpór do stabilizacji pojazdów, 9 latarek kątowych, przenośny zestaw oświetleniowy, zabezpieczenie Air Bag na kierownicę i piła ręczna do cięcia szkła klejonego.

Oficjalne przekazanie sprzętu dla jednostek odbyło się w Urzędzie Gminy w poniedziałek 3 września. Otrzymały go jednostki OSP: Gruta, Plemięta i Boguszewo.

Na zdjęciu (od lewej): Mariusz Maciejewski – pracownik zajmujący się sprawami z zakresu Ochotniczych Straży Pożarnych, Sławomir Chyła – komendant gminny OSP, Michał Chyła – prezes OSP w Boguszewie, Krzysztof Dalka – prezes OSP w Plemiętach, Halina Kowalkowska – wójt gminy Gruta, Stefan Falkowski – prezes OSP w Grucie, Marcin Bartoś – wiceprezes OSP w Plemiętach, Zbigniew Makowski – wiceprezes OSP w Grucie i Kazimierz Storma – wiceprezes OSP w Boguszewie.

(r)

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Przechwytywanie

INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE

Program dofinansowania do 50 % inwestycji

 

       Wójt Gminy Gruta zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania na montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła oraz wymiany kotłów grzewczych na opalane biomasą (pellet) w budynkach mieszkańców. Program finansowany jest ze środków Unii Europejskiej dystrybuowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Pozwala on na sfinansowanie nawet do 50% wartości inwestycji. Podczas spotkania omówione zostaną aspekty techniczne wykonania takich instalacji, mechanizm rozliczania mieszkańców z zakładem energetycznym oraz warunki uczestnictwa w programie.

Termin i miejsce spotkania informacyjnego:

Urząd Gminy Gruta

Sala narad – parter

Poniedziałek, 17.09.2018 r., godzina 16:30

Narodowe czytanie

Zainaugurowana przez Parę Prezydencką 28 lutego tegoroczna odsłona Narodowego Czytania odbywa się w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, stąd
wyjątkowa formuła akcji, podczas której czytane będą dwie lektury. Lekturą Narodowego Czytania, kulminacja akcji 8 września, jest Przedwiośnie Stefana Żeromskiego. Ponadto para prezydencka proponuje do czytania przez cały rok 44 teksty Antologii Niepodległości.

– W trwającym roku stulecia odzyskania niepodległości pragnę zaprosić Polaków do Narodowego Czytania właśnie Przedwiośnia. Jestem przekonany, że wspólna lektura tej pięknej i mądrej książki pomoże nam jeszcze bardziej przybliżyć się do doświadczeń sprzed wieku. Bardzo zależy mi na tym, aby tegoroczna akcja, oprócz jej stałego, głównego celu, którym jest promocja czytelnictwa, była też formą uczczenia jubileuszu. A zarazem chcę, aby przesłanie Żeromskiego wzbogaciło program obchodów i wydarzeń o niezwykle istotny i potrzebny element krytycznej refleksji nad dziejami ojczystymi – powiedział prezydent inaugurując czytanie dzieła S. Żeromskiego.

W piątek 7 września do ogólnopolskiej akcji dołączyły Gminna Biblioteka Publiczna im. W. Kulerskiego i Biblioteka Szkolna w Grucie. Przygotowano ciekawy program: początek to piosenka patriotyczna, następnie powitanie uczestników czytania i uczniów przez dyrektora szkoły Krzysztofa Ficka. Dalej, bibliotekarki-organizatorki przekazały szerszą informację
o historii narodowego czytania oraz przybliżyły postać Stefana Żeromskiego, powiedziały też o genezie i treści Przedwiośnia.

Po kolejnej piosence, jako pierwsza czytanie rozpoczęła wójt Halina Kowalkowska, następnie mogliśmy posłuchać Hannę Szumotalską (GCK), Krzysztofa Ficka, uczennicę Paulinę Gogolin, a fragment dialogu z powieści zaprezentowali Sylwia Jaszewska (WTZ) i Piotr Kalicki (ŚDS). Po lekturze, czytający i uczniowie klasy VIIIb wysłuchali kolejnej piosenki w duchu patriotycznym.

Wszyscy pięknie czytali. Już po lekturze H. Kowalkowska zachęciła wszystkich do czytania książek, które – jak podkreśliła – są wiernym przyjacielem człowieka, są z nim na dobre i złe.

W epilogu tej ciekawej „lekcji” bibliotekarki Anna Fabrykiewicz i Katarzyna Rafalska stawiały chętnym (w książce lub zeszycie) okazjonalną pieczątkę NARODOWEGO CZYTANIA przesłaną z Warszawy od Prezydenta.

I tak oto społeczność naszej gminy kolejny raz dodała swoją literacką cegiełkę do ogólnonarodowej akcji.

« 1 z 2 »

Tekst/foto: RAS

Komunikat

dotyczy mieszkańców Wsi Jasiewo oraz Słup.

            Szanowni mieszkańcy, informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 06.09.2018 r. z powodu awarii sieci wodociągowej w miejscowości Jasiewo, nastąpi przerwa w dostawie wody. Pracownicy ZGKiM w Grucie przystąpili do prac naprawczych, które mogą potrwać do godziny 15:00

            Za wszelkie utrudnienia spowodowane brakiem wody oraz jej jakością uprzejmie przepraszamy,
a mieszkańców prosimy o wyrozumiałość.  Dołożymy wszelkiej staranności, aby jak najszybciej zakończyć prowadzone
prace.

Inscenizacja w Annowie

Niedziela 2 września 2018 roku na długo zapisze się w pamięci mieszkańców gminy Gruta. Tego dnia w południe na Cmentarzu Wojennym w Mełnie odbyła się uroczystość patriotyczna połączona z mszą polową, a o godz. 15 w Annowie – kolejny już raz – miała miejsce inscenizacja wojenna, w tym roku poświęcona epizodowi z 1920 roku.

Dzięki tym ważnym wydarzeniom o gminie Gruta zrobiło się głośno, nie tylko w powiecie. Przypomnijmy, że kilka dni wcześniej gościła na naszej ziemi redakcja Radia PiK, która w szerokiej, różnotematycznej panoramie zaprezentowała gminę w skali województwa.

W krótkim czasie, dzięki wójt Halinie Kowalkowskiej, Radzie Gminy, szefom naszych instytucji, stowarzyszeniom i sołectwom znakomicie promowana była ziemia grucka. A dodajmy jeszcze, że 25 sierpnia na boisku w Mełnie świętowaliśmy dożynki… Jak na tak krótki czas, działo się naprawdę dużo. Możemy mieć powody do dumy i satysfakcji. O gminie Gruta słychać coraz częściej i… coraz dalej!

Wróćmy jednak do Annowa…

– Szanowni państwo, za chwilę zobaczymy działania wojenne, które przedstawi Stowarzyszenie Grup Warownych Pojezierza Wałeckiego z Wałcza, zrzeszające w swych szeregach pasjonatów z Polski, wśród nich są także mieszkańcy naszej gminy – tuż przed rozpoczęciem inscenizacji mówiła Hanna Szumotalska. – Szerzej o tym, co będzie się działo powie narrator widowiska Daniel Iwański. Wysłuchamy też krótkiej lekcji historii o wojnie polsko-bolszewickiej. Dodam, że dzięki pani wójt, pana Romana Sadowskiego i pilota Kamila Dudkiewicza przeżyjemy „nalot”, nad annowskim niebem pojawi się samolot…

H. Szumotalska poinformowała także, że już po inscenizacji chętni będą mogli uczestniczyć w mini warsztatach i wziąć udział w quizie tematycznym, wynikającym z realizowanego tego dnia projektu pt. „Inscenizacja Wojenna w Annowie, gmina Gruta”, przez Międzygminne Porozumienie Samorządowe MPS z siedzibą w Okoninie. Projekt ten współfinansowany jest ze środków europejskich Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

– Dzisiejszy patriotyczny i ważny dla naszej małej Ojczyzny dzień, zakończą występy artystyczne drużyn harcerskich z Grudziądza oraz dzieci biorąc udział w projekcie chorągwi kujawsko-pomorskiej Harcownia Gruta z siedzibą w Mełnie, usłyszymy również zespół PÓŁnaPÓŁ z Gminnego Centrum Kultury w Grucie – dodała H. Szumotalska i oddała mikrofon prowadzącej samorząd. Wójt życzyła widzom jak największych wrażeń, a żołnierzom niezłomności w boju.

Plenerowa impreza wzbudziła ogromne zainteresowanie, obecni na niej byli nie tylko mieszkańcy naszej gminy, ale także z całego powiatu. Działania wojenne, oprócz przedstawionej przez narratora informacji historycznej, przyniosły sporo emocji, gdyż przez kilkadziesiąt minut nie milkły karabiny, nie brakowało strzałów z armaty, a kwintesencją był, wspomniany już, pozorowany nalot…

 Po oddaniu ostatniego strzału organizatorzy umożliwili oglądającym bezpośrednie spotkanie z żołnierzami, można było obejrzeć broń strzelecką, a nawet wejść do okopu. Dla uczestników mini warsztatów czekały pamiątkowe gadżety. Również quiz tematyczny cieszył się dużym zainteresowaniem.  Laureaci konkursu otrzymali fantastyczne nagrody, natomiast pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe gadżety.

Kolejna inscenizacja w gminie przeszła do historii. To było naprawdę duże wydarzenie historyczne i społeczne. Na uczestników niedzielnej imprezy czekał poczęstunek, przygotowały go panie ze szkoły w Grucie oraz sołectwa w Annowie, Picoland dla dzieci oraz stoisko LGD Vistula Terra Culmensis.

« 1 z 4 »

Tekst/foto: RAS

 

NASZA PAMIĘĆ…

– Szanowna Pani Wójt, Szanowni Radni, Szanowni Państwo. W imieniu władz samorządowych witam na Cmentarzu Wojennym w Mełnie, w szczególnym miejscu pamięci naszej małej Ojczyzny. Spotkaliśmy się w 79. rocznicę wybuchu Drugiej Wojny Światowej na uroczystości patriotycznej, połączonej z mszą polową – rozpoczął prowadzący Stanisław Raginiak.

Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych i odśpiewaniu Hymnu Narodowego, delegacje złożyły wiązanki pod pomnikiem Bohaterów poległych za wolność Ojczyzny w latach 1939-45. Jako pierwsza wiązankę złożyła wójt Halina Kowalkowska, następnie przedstawiciele Rady Gminy z przewodniczącym Piotrem Szynkowskim na czele. Później przedstawiciele Związku Kombatantów, jednostek OSP, szkół, przedszkola, policji, Komendy Hufca ZHP w Grudziądzu, Stowarzyszenia Oficerów Rezerwy Integracji Europejskiej w Grudziądzu, Zarządu Gminnego PSL, przedstawiciele BS z Brodnicy, kierownik Biblioteki Gminnej, sołtysi oraz sportowcy UKS OMEGA.

Po złożeniu ostatniej wiązanki, głos zabrała wójt H. Kowalkowska, która powiedziała:  Spotykamy się dzisiaj w dniu szczególnym, upamiętniającym dzień sprzed 79-laty, w którym rozpoczęły się tragiczne i zmieniające losy Polski i świata wydarzenia.  Miejsce naszego spotkania jest również szczególne, na tym cmentarzu w Mełnie spoczywają bohaterowie,
którzy oddali życie za naszą wolność. Znajdują się tu polegli żołnierze piechoty oraz artylerii lekkiej. W dniach 2 i 3 września 1939 roku żołnierze zmagali się bohatersko z przeważającymi siłami dwóch dywizji armii hitlerowskiej. Spoczywają tu również żołnierze armii radzieckiej, 17 Francuzów, 29 Włochów oraz 1 Jugosłowianin.
Zebraliśmy się tu, aby wyrazić wdzięczność tym wszystkim, którzy czynnie włączyli się w walkę z okupantem – zarówno tym, zrzeszonym
w różnych organizacjach, jak również tym, którzy w różny sposób prowadzili walkę z najeźdźcą. Te podziękowania przekazuję na ręce kombatantów, ich rodzin i wszystkich mieszkańców Gminy Gruta ze szczególnym przesłaniem dla młodzieży, aby pamiętali o tamtych wydarzeniach i aby nigdy nie zapomnieli o tragicznej przeszłości naszej ojczyzny.
Naród, który zapomina o swojej historii jest skazany na zagładę„, tak mówił Jan Paweł II, dlatego musimy pamiętać, o tych wszystkich tragicznych wydarzeniach ku przestrodze przyszłym pokoleniom. Pamiętajmy, że wojna niesie za sobą wyłącznie śmierć, zniszczenia, ogromny ból i cierpienie. Dlatego tak ważne jest pielęgnowanie historii i pamięci o Bohaterach. Dzisiejszy dzień niech będzie ważną lekcją historii i patriotyzmu dla młodych Polaków. Uroczystość ta powinna być okazją do refleksji, czy czynimy dobry użytek z wolności nam danej, za cenę tak wielkich ofiar. Dlatego zwracam się do wszystkich Państwa, byśmy wspólnie, na cmentarzu wojennym w Mełnie, pochylili głowy i sztandary, za dokonania obrońców Ojczyzny, w podziękowaniu za darowaną nam wolną i niepodległą Polskę. Za możliwość życia z poszanowaniem praw każdego człowieka, niezależnie od przekonań, tradycji kulturowych, czy narodowej przynależności.

Pamiętajmy, że „Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele  przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej” – Jan Paweł II. Ojczyzna to nie kraj, w którym mieszkasz, ale kraj, którego potrzebujesz i który potrzebuje Ciebie. Ojczyznę kocha się nie dlatego, że wielka, ale dlatego, że własna.

Kończąc, wójt zwróciła się do księdza prałata Henryka Szczodrowskiego, poprosiła go o odprawienie mszy świętej.

Już na początku liturgii kapłan powiedział: – Spotkaliśmy się w miejscu szczególnym. W kolejną rocznicę wybuchu wojny oddajemy hołd żołnierzom, którzy poświęcili swoje życie za naszą wolność. Modlić się będziemy nie tylko za tych, którzy walczyli na gruckiej ziemi, ale także za poległych w różnych zakątkach Europy i świata. To ich odwaga i walka doprowadziły do zwycięstwa, do wolności.

Kazanie, w duchu patriotycznym, wygłosił wikary Tomasz Jankowski.

Po zakończonej mszy, odprowadzone zostały poczty sztandarowe.

Prowadzący, w imieniu władz samorządowych, podziękował wszystkim obecnym na Cmentarzu Wojennym w Mełnie za uczestniczenie w uroczystości i zaprosił do Annowa, gdzie niebawem rozpoczęła się inscenizacja wojenna Drogi do niepodległej, rok 1920.

Na zakończenie odśpiewano pieśni Boże, coś Polskę.

« 1 z 4 »

                                                                                   Tekst: (tng), foto HASZ i RAS.

GMINA GRUTA – ŚWIĘTO PLONÓW `2018

tekstSobota, 25 sierpnia 2018 roku – Dożynki Gminne w Grucie. W tym roku na boisku w Mełnie. Punktualnie o godz. 16 uroczystości rozpoczęto mszą świętą-dziękczynną. Przewodniczył jej ksiądz kanonik Henryk Szczodrowski z gruckiej parafii. W eucharystii towarzyszyli mu księża naszych parafii Marek Wysiecki z Okonina i Marek Bogacki ze Słupa.

– W tym szczególnym dniu dziękujemy Bogu za tegoroczne plony. Jednocześnie prosimy Boga
o łaski dla wszystkich rolników, ogrodników i sadowników – zwrócił się do gospodarzy i wiernych proboszcz Szczodrowki. – Składamy hołd rolnikom i jednocześnie zastanawiamy się czy ich praca jest należycie doceniana? Czy dzisiejszy człowiek do końca wie, na czym polega praca gospodarzy? Słowa te należy kierować przede wszystkim do tych, którzy mieszkają w miastach, którzy wypowiadając
się na tematy rolnicze, często uważają, że gospodarze mają łatwy los. A przecież tak nie jest. Rzeczywistość jest inna, gdyż rolnicy często nie mają wolnego dnia od pracy, który w dodatku zaczyna się wraz ze świtem, a kończy nocą. Mówię o tym z jednego powodu, byśmy wszyscy doceniali ich pracę, szanowali ich trud. Dziś, podczas tej uroczystości dożynkowej, wszyscy chylimy czoła przed tymi, którzy z ziemi wydobywają ziarno, zmieniany później na chleb. Rolnik daje życie. Nie byłoby jednak zbiorów, gdyby nie było ręki Boga. Drodzy rolnicy, niech Pan Bóg błogosławi wam nie tylko
w czasie tej mszy świętej-dziękczynnej, ale przez wszystkie dni roku. Dziękujemy. Szczęść wam Boże, drodzy rolnicy.

Kapłan pod koniec mszy poświęcił wieńce dożynkowe. W czasie nabożeństwa grała orkiestra  dęta z Zapcenia, która po nabożeństwie dała krótki koncert.

Kolejny punkt święta plonów, to przekazanie przez starostów dożynek – Annę Wydrzyńską
z Salna i Jana Karwowskiego z Pokrzywna – bochna chleba Halinie Kowalkowskiej, wójt gminy Gruta.

– Przyrzekam dzielić sprawiedliwie ten bochen chleba. Niech Pan Bóg błogosławi wszystkim mieszkańcom gminy Gruta – odbierając chleb powiedziała prowadząca samorząd. Następnie przemówiła do rolników, zaproszonych gości i publiczności obecnej na uroczystości. – Witam serdecznie w tym pięknym dniu na uroczystościach dożynkowych w gminie Gruta. Szanowni Rolnicy, dziękuję wam za wasz codzienny trud i poświęcenie. Zdając sobie sprawę, że uzyskane plony okupione są waszą ciężką pracą oraz licznymi wyrzeczeniami, pragnę podziękować wam za hart ducha oraz kultywowanie staropolskiej tradycji, bo dzisiejsze święto plonów jest właśnie tradycją, która nas współtworzy, zakorzenia w nas wartości, które wyznawali nasi rodzice i dziadkowie. Dziękuję za piękne, misternie wykonane, okazałe wieńce, które są dowodem, że ziarna na nowy chleb i zasiew nie zabraknie. Dziękuję także za tegoroczny bochen chleba. Jest on wyrazem naszej gościnności i wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka – akcentowała wójt. –  Dziś, dzieląc się nim z państwem, wyrażam nadzieję, że żadnemu z mieszkańców gminy Gruta go nie zabraknie (…). Drodzy rolnicy, wiem, że ten rok był dla was trudny. Część upraw nie przetrzymała zimowych mrozów. Również susza spowodowała znaczne szkody, obniżyła plony o około jedną trzecią, a nawet o połowę. Jednak mimo to wasz hart ducha można stawiać za wzór do naśladowania. Jestem przekonana, że ciężka i wytrwała praca oraz wysoka kultura gospodarowania zaprocentują, nasza gmina jest tego dowodem. Szanowni Państwo, w tym roku obchodzimy święto plonów w szczególnym momencie dziejowym.  Rok 2018 to jubileusz stu lat odzyskania niepodległości przez Polskę. Nasza gmina szczyci się bohaterską historią, na naszej ziemi, w naszej małej Ojczyźnie znajdziemy wiele dowodów chwalebnej walki o wolność i niepodległość (…). Świętujmy tegoroczne dożynki, bawmy się, by w ten sposób wyrazić szacunek i wdzięczność tym wszystkim, dzięki którym dziś możemy żyć i pracować w wolnej Polsce – zakończyła H. Kowalkowska. Wspomniała o liście gratulacyjnym, który na jej ręce przesłał minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Następnie Małgorzata Taranowicz, odczytała słowa premiera skierowane do mieszkańców naszej gminy.

Następnie starostowie, przewodniczący Rady Gminy Piotr Szynkowski i H. Kowalkowska udali się do stołu, gdzie krojono i łamano chleb, by za chwilę poczęstować nim uczestników dożynek.

I w tym momencie zakończyły się oficjalne uroczystości. Prowadząca święto plonów Hanna Szumotalska zaprosiła mieszkańców gminy i gości do wspólnej zabawy. Atrakcji nie brakowało.

Przed publicznością zaprezentowali się ciężarowcy z klubu „Horyzont Mełno” trenowani przez Zenona Osucha. Wójt doceniła ostatnie świetne wyniki nie tylko sztangistów, ale także dziewcząt uprawiających kolarstwo – Mai Trackiej oraz Kai Bonas na imprezie sportowej Kinder+Sport Mini Tour de Pologne.

Część artystyczną rozpoczął zespół TiM. W tym samym czasie powołano komisję
do rozstrzygnięcia Pierwszego Konkursu Kulinarnego „O łychę Wójta gminy Gruta”. W tym roku
w konkursie wystawiono 7 potraw. Zgodnie z werdyktem komisji wygrana trafiła do Pań ze stowarzyszenia w Słupie i to one otrzymały łychę. Dodajmy, że to nagroda przechodnia, więc każdego
roku pięknie wyrzeźbiona i opisana łycha trafiać będzie do kolejnego zwycięzcy.

Po kilku piosenkach scenę opanował znany w kraju kabaret KAŁAMASZ, tworzony przez aktorów popularnego serialu RANCZO.

Organizatorzy dożynek zaprosili publiczność na degustację potraw przygotowanych przez lokalne stowarzyszenia, a także sołectwa oraz szkołę w Grucie i Przedszkole Samorządowe w Mełnie.

Po prawie godzinnym występie KAŁAMASZA, na scenie pojawił się zespół PÓŁnaPÓŁ, który
– podobnie jak TiM – działa w Gminnym Centrum Kultury.

Tegoroczną gwiazdą wieczoru była grupa CYGAŃSKIE GITARY, która zaprezentowała naprawdę ciekawe piosenki, pełne rytmu i interesującej choreografii. Przeboje zespołu sprawiły, że mimo padającego chwilami deszczu, wiele osób ruszyło do tańca…

Po GITARACH rozpoczęła się zabawa taneczna, grał i śpiewał grudziądzki duet FM. Niestety, kolejna chmura znowu nieco zniechęcała do pląsów. Nie zmieniło to jednak faktu, że z przyjemnością posłuchać można było wielu znanych polskich przebojów.

Duet Teresa i Edmund zadedykował nawet piosenkę naszym dzielnym strażakom, na co dzień niosących pomoc ludziom w potrzebie, a w dniu dożynek czuwających nad bezpieczeństwem ich uczestników.

Podsumowując: święto plonów w Grucie, dzięki wójt i wielu innym osobom, wypadło naprawdę świetnie. A gdyby nie chimeryczna aura, byłoby po prostu pięknie. Dożynki to miesiące przygotowań i bardzo dużo detali, które w punkcie (dniu) kulminacyjnym musiały być dopięte na ostatni guzik.
Tu należy stwierdzić, że duża w tym zasługa Hanny Szumotalskiej, dyrektor GCK.

Oczywiście, gdyby nie sponsorzy, święto plonów nie miałoby tak wielkiego kolorytu. Zatem z szacunkiem i podziękowaniem wymieniamy tych, którzy przyczynili się do realizacji kolejnych dożynek w Grucie: wójt Halina Kowalkowska, Piotr Madej „Pacht” Salno, Państwo Lubiszewscy „ROKOJA”, Gruta, Barbara i Ziemowit Rębiszowie, Jan Neumann, Jan Smoleński: AMPOL-MEROL z Wąbrzeźna, Adam Sobociński – Masarnia EKO z Mełna, Grzegorz Szlas – ubojnia w Grucie, Katarzyna Sulerzycka BD Brodnica, Sklep TARA w Grucie, Justyna Wiśniewska – „ORZEŁ” Pokrzywno, Marek Czmoch z Gruty, Marian Kleszczewski – „NOWA DROGA” RSP Gołębiewko, Państwo Kwiatkowscy
– „LINODRÓB” z Linowa, Leszek Sułek „PRZEŁOM” RSP Linowo, Gminne Centrum Kultury w Grucie. Pomagały stowarzyszenia z Mełna, Nicwałdu, Okonina, Salna, Słupa i Boguszewa. Z pomocą przyszły panie z kuchni szkoły w Grucie i Przedszkola Samorządowego w Mełnie i sołectwo Pokrzywno.

« 1 z 6 »

Tekst/foto: RAS

Wakacyjny PIKnik – promocja gminy Gruta

pikW dniu dzisiejszym audycje programu „Wakacyjny PIKnik”, od godz. 9:00 będą nadawane z najciekawszych zakątków naszej gminy.  Opowiemy o turystycznych atrakcjach, historycznych ciekawostkach oraz  o lokalnych inicjatywach. Zapraszamy do słuchania Radio PIK!

BEZPŁATNE SZKOLENIE – PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I INTERNETU

Wójt Gminy Gruta
zaprasza do udziału w BEZPŁATNYM szkoleniu
z zakresu podstaw obsługi komputera i Internetu.

 

W związku z zakończonym naborem na szkolenie z podstaw obsługi komputera organizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy
w Grudziądzu oraz potrzebami mieszkańców naszej gminy,
Wójt Gminy Gruta wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
organizuje BEZPŁATNE szkolenie z zakresu podstaw obsługi komputera i Internetu dla mieszkańców Gminy Gruta.

Termin i miejsce realizacji szkolenia: Wrzesień br., Gmina Gruta.

Liczba godzin szkolenia ustalona zostanie w zależności od potrzeb uczestników szkolenia.

Szczegóły i zgłoszenia dotyczące szkolenia można składać telefonicznie pod numerem
(56) 468 31 21, drogą mailową na adres: gruta@gruta.pl oraz w biurze nr 5.

Zgłoszenia przyjmowane są do 31.08.2018 r.

Informacja dot. odbioru odpadów komunalnych

W ZWIĄZKU Z AWARIĄ SPRZĘTU ZGŁOSZONĄ PRZEZ FIRMĘ WYWOŻĄCĄ ODPADY Z TERENU GMINY GRUTA INFORMUJEMY, IŻ ODBIORY ODPADÓW KOMUNALNYCH SĄ OPÓŹNIONE. WYWÓZ ODPADÓW BĘDZIE WYKONYWANY W TERMINIE DO DNIA 01.09.2018 r. (SOBOTA) WŁĄCZNIE.

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

 

INFORMACJA

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grucie informuje odbiorców wody, że w dniu  dzisiejszym
( tj. 27.08.2018 r.), z powodu awarii sieci wodociągowej nastąpi czasowa przerwa w dostawie wody. Wyłączeniem zostaje objęty odcinek sieci wodociągowej od Parku w Grucie w stronę Mełna oraz część wodociągu w kierunku Annowa. Mieszkańców, których obejmuje przerwa w dostawie przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.
Planowany czas usunięcia awarii przewidywany jest na godzinę 10:00.

Bieg pod Górę

bpg

Zapraszamy wszystkich amatorów biegów na V edycję imprezy sportowej Bieg pod Górę w Dąbrówce Królewskiej, w tym roku wyjątkowo pod hasłem Bieg Za Niepodległą.

Spotykamy się 15 września 2018 r. , start zawodów teren Szkoły filialnej w Dąbrówce Królewskiej, godz. 11:00.

Wpisowe 15 zł/ 20zł w dniu zawodów.

Zapisy na http://biegpodgore18.chiptiming.pl/

Serdecznie zapraszamy!

PROJEKT UPROSZCZONYCH PLANÓW URZĄDZANIA LASÓW

Wójt Gminy Gruta informuję, że w siedzibie Urzędu Gminy w Grucie, pok. 5 w godzinach urzędowania, zostały wyłożone do publicznego wglądu projekty uproszczonych planów urządzenia lasów będących własnością osób fizycznych na terenie Gminy Gruta na okres 60 dni począwszy od 31 lipca 2018 r., w związku z realizacją na zlecenie Starostwa Powiatowego w Grudziądzu przez firmę KRAMEKO Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie zadania pn.: „Wykonanie uproszczonych planów urządzenia oraz inwentaryzacja lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, będących własnością osób fizycznych wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko, na terenie gmin: Grudziądz, Gruta, Łasin, Rogóźno”.

Projekt UPUL będzie podstawą naliczania podatku leśnego, zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy

z dnia 28 września 1991 r. o lasach.

Zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu, zgodnie z art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu UPUL do Starostwa Powiatowego w Grudziądzu, Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej, ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz.

 

Gotowały na antenie TVP3 Bydgoszcz

36950650_1892696674120433_7121528304774938624_n Dnia  6 lipca 2018 roku  Stowarzyszenie Aktywna Wieś Słup na czele z Panią Sołtys Agnieszką Wesołowską oraz Panie Magdalena Zych, Katarzyna Koprowska, Katarzyna Osuch promowały na antenie TVP3 Bydgoszcz, w programie ” Lato w Regionie”, nasza piękną wieś Słup położoną w pełnej miejsc i atrakcji gminie Gruta. Panie 37007487_1892697294120371_3720056000393248768_nprzygotowały smakołyki, jakimi można u nas poczęstować Turystę strudzonego wędrówką po naszych pięknych okolicach, proponowały kanapki z naszego pysznego słupskiego chleba, własnoręcznie wypiekanego, oraz orzeźwiającą lemoniadę na bazie owoców lata i podawane prosto z naszej specjalnej  patelni swojskie, pożywne kluchy ziemniaczane okraszone boczkiem. Na Facebookowym profilu KLIK!  można obejrzeć relację z programu. Pomimo lekkiego stresu ów debiut telewizyjny uznajemy za bardzo udany, co potwierdzają opinie widzów i internautów.

Tekst: Katarzyna Kurzyńska

Biblioteka wygrała projket „Mała Książka – Wielki Człowiek”

malaGminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Kulerskiego w Grucie wraz z filiami w Boguszewie, Nicwałdzie i Okoninie będzie realizować od września do grudnia 2018 roku (z możliwością przedłużenia) projekt dla trzylatków i ich rodziców pod nazwą „Mały człowiek – Wielka Książka”

Od września 2018 roku podczas odwiedzin jednej z bibliotek biorących udział w akcji Mały Czytelnik otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą zawierającą książkę „Pierwsze wiersze dla…”, broszurę informacyjną dla rodziców „Książką połączeni, czyli o roli czytania w życiu dziecka” oraz Kartę Małego Czytelnika do zbierania bibliotecznych naklejek. Podczas kolejnej wizyty w bibliotece zakończonej wypożyczeniem przynajmniej jednej książki z księgozbioru dziecięcego Mały Czytelnik otrzyma naklejkę do Karty, a po uzyskaniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Dziecko pozna ciekawe miejsce, jakim jest biblioteka, oraz zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego.

Zalety projektu:

– Dostępność – udział w projekcie dostępny jest dla wszystkich trzylatków, niezależnie od statusu materialnego ich rodziców.

– Udział jest bezpłatny dla wszystkich grup beneficjentów, w tym bibliotek, rodziców i dzieci.

– Korzystanie z bibliotek także jest bezpłatne.

– Badania wykazują, że dzieci, które są wychowywane w środowisku, gdzie książka jest naturalnym elementem jego otoczenia, są bardziej pewne siebie, mają większy niż ich rówieśnicy zasób słownictwa, dobrze rozwiniętą wyobraźnię, a w przyszłości osiągają sukcesy i zarabiają więcej.

– Nieodłącznym elementem czytania dzieciom w wieku przedszkolnym jest obecność rodzica / opiekuna, który nie tylko udziela głosu postaciom, ale staje się przewodnikiem w nowej przygodzie przeżywanej wspólnie z dzieckiem, budując tym samym relacje, które z całą pewnością zaowocują w przyszłości.

Liczba miejsc w projekcie ograniczona dlatego już teraz zachęcamy do odwiedzin Bibliotek i zapisywania się do tego niecodziennego, ale twórczego projektu

Anna Fabrykiewicz

kierownik GBP w Grucie

RAZEM NA TRZEŹWO

Muzycznie, sportowo, zręcznościowo i plastycznie było w sobotę 30 czerwca 2018 roku w Gminnym Centrum Kultury w Grucie, na corocznym Pikniku Razem na trzeźwo, organizowanym przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W sukurs Komisji przyszły: GCK, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej, Biblioteka Gminna i panie ze Stowarzyszenia w Mełnie. A wszystkich organizatorów swoim patronatem połączyła wójt Halina Kowalkowska, która oczywiście była na placu i w ogrodzie Centrum, także w budynku, gdzie wspólnie z panią Teresą z Łasina i innymi jurorami rozstrzygała konkurs plastyczny dzieci i dorosłych.

Ogółem w scenariuszu plenerowej imprezy znalazło się ponad 20 propozycji, począwszy od zabawy z kółeczkiem ringo, przez turniej warcabowy, strzelanie z wiatrówki, wspomniany konkurs plastyczny Nie daj się nabić w butelkę, przeciąganie liny i przetaczanie wielkich opon.

Od razu trzeba podkreślić, że całość pikniku doskonale poprowadzili dyrektor Hanna Szumotalska i Ryszard Berent, przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Impreza miała iście zawrotne tempo, przez cztery godziny nieustannie coś się działo. Naturalnie  słowa uznania należą się nie tylko organizatorom, ale także tym, którzy zechcieli przyjść do GCK i wspólnie się bawić, a także rywalizować w wielu konkurencjach.

Organizatorzy zadbali o dzieci, młodzież i seniorów. Każde pokolenie mogło znaleźć coś dla siebie. Nie bez kozery wójt zabierając głos powiedziała m.in., że jest ogromnie zadowolona, że w GCK jest tak dużo osób i że wszyscy tak pięknie się bawią.

Pracownicy ŚDS z Dąbrówki Królewskiej sprawili H. Kowalkowskiej miłą niespodziankę. Wójt (z okazji imienin 1 lipca) otrzymała bukiet kwiatów, a Gertruda Kopczyńska odczytała napisany przez siebie wiersz.

  Muzycznie piknik ozdobił zespół TiM prowadzony przez instruktorkę Dorotę Berent. Z przyjemnością słuchało się wielu piosenek, a co niektórzy uczestnicy imprezy mogli sobie potańczyć.

Wszystkie konkurencje były punktowane, a zwycięzcy nagradzani. „Polowa kuchnia” serowała znakomita kaszankę i kiełbaskę. Było też ciasto i napoje. Po prostu wszystko dopięto na ostatni guzik. Brawo!

Zamykając Razem na trzeźwo H. Szumotalska i R. Berent zaprosili obecnych na przyszły rok.

Organizatorom dopisała aura, chociaż chwilami porywisty wiatr próbował przestawić namioty, ale nie dał rady.

Niewątpliwie najlepszym dowodem na znakomitą zabawę są zdjęcia. Zapraszamy zatem do ich obejrzenia.

« 1 z 6 »

Tekst/foto: RAS

Zaproszenie na badania profilaktyczne

Zapraszamy na badania profilaktyczne dzieci:

  • do 2 roku życia
  • w 4 roku życia
  • w 5 roku życia
  • w 6 roku życia

              W czasie wakacji w gabinecie stomatologicznym w SPZOZ Gruta u dzieci do 2 roku życia oraz w 4, 5 i 6 roku życia będą przeprowadzane badania stomatologiczne, zabiegi profilaktyczne i lecznicze.

         Do zabiegów stomatologicznych dziecko winno zgłosić się po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty bezpośrednio w gabinecie stomatologicznym lub pod numerem tel. 564683187