Silny wiatr – 24.04.2019

Uwaga silny wiatr na terenie powiatu grudziądzkiego!

WCZK na podstawie prognozy IMGW – PIB ostrzega przed silnym wiatrem!

Stopień zagrożenia: 1,

Czas: w godz.9.00 dnia 24 kwietnia 2019 do godz. 19.00 dnia 24 kwietnia 2019r.

Przebieg: przewiduje się wystąpienie silnego południowo-wschodniego wiatru o średniej prędkości od30 do 45 km/h, w porywach do 80 km/h.

Ostrzeżenie o silnym wietrze

Zjawisko: silny wiatr

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: dotyczy wszystkich powiatów

Ważność: od godz. 10:00 dnia 23.04.2019 do godz. 21:00 dnia 23.04.2019

Przebieg: Przewiduje się wystąpienie silnego południowo-wschodniego wiatru o średniej prędkości od 30km/h do 45 km/h, w porywach do 85 km/h.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska : 90%

Uwagi: brak

Dyżurny synoptyk: Maria Poświata

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni; ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 33 oraz ostrzeżenia meteorologiczne nr 25, 26, 27, 28, 29, 30 wydane dla poszczególnych powiatów.

 

 

Planowane wyłączenie prądu

Operator energetyczny Energa zaplanował przerwy w dostawie energii elektrycznej dla mieszkańców, których sieć energetyczna podłączona jest do stacji transformatorowych:

18.04.2019 w godz. 0900-1500 Słup 3,4,5,6,7,8,9,

29.04.2019 w godz. 0800-0930 oraz 1730-1900 Pokrzywno 1-8, Nicwałd 4,5,8

 

 

W Urzędzie Gminy spotkanie o Nowej Piątce i nie tylko…

We wtorek 16 kwietnia 2019 r. w Urzędzie Gminy Gruta odbyło się ważne spotkanie mieszkańców z przedstawicielami Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Urzędnicy szeroko i skrupulatnie omawiali kwestie związane z Nową Piątką obecnego rządu, a mianowicie: przywrócenie połączeń autobusowych od kwietnia, „emerytura plus” – od 1 maja, czyli wypłatę „trzynastki” dla emerytów i rencistów w wysokości najniższej emerytury, następnym projektem w kolejce do wdrożenia jest rozszerzenie programu 500 plus tak, by obejmował on już pierwsze dziecko (od 1 lipca br.) i dalej – zniesieniu podatku PIT dla pracowników do 26. roku życia oraz obniżeniu podstawowej stawki podatku dla pozostałych obywateli do 17 proc. i podniesieniu kwoty uzyskania przychodów. Prelekcjom towarzyszył pokaz multimedialny.

Spotkanie rozpoczął wójt gminy Gruta Waldemar Kurkowski, który po powitaniu pracowników Urzędu Wojewódzkiego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy, wyraził przekonanie, iż mieszkańcy lepiej poznają szczegóły programu dotyczącego Nowej Piątki, zachęcił też do zadawania pytań w kwestiach w/w oraz emerytur, rent i OFE.

Na spotkaniu poruszono też zagadnienia związane z gospodarką odpadami komunalnymi oraz funkcjonowanie Kół Gospodyń Wiejskich wpisanych do ARiMR.

(r)

Ocena jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Gruta

W dniu 8 kwietnia odbyła się ocena jednostek OSP z terenu Gminy Gruta. Weryfikacji podlegało przygotowanie do podejmowania działań ratowniczych, sprawność techniczna pojazdów i sprzętu silnikowego, utrzymanie oraz konserwacja pojazdów i sprzętu silnikowego, utrzymanie garaży, przestrzeganie przepisów BHP przez strażaków-ochotników, wiadomości kierowców-konserwatorów w zakresie znajomości obsługi przydzielonych im pojazdów i sprzętu silnikowego, a także znajomości przepisów „Prawa o ruchu drogowym”.

W inspekcji udział wzięli: Komendant Miejski PSP w Grudziądzu bryg. Robert Gutowski, przedstawiciele PSP w Grudziądzu – mł. bryg. Jacek Modliborski, mł. bryg. Paweł Stachowicz, st. sekc. Błażej Dwojacki, Komendant Gminny OSP Sławomir Chyła, przedstawiciel Urzędu Gminy Gruta Mariusz Maciejewski. Skontrolowane jednostki otrzymały bardzo wysokie oceny, co przełożyło się na średnią gminną o wartości 4.6.

Tekst/ foto: MM

Informacja ws. mobilnej zbiórki odpadów

Zmiana zasad przeprowadzenia mobilnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Gruta.
Do 19 kwietnia 2019 r. (do piątku) przyjmowane są w Urzędzie Gminy Gruta (pokój nr 5 bądź telefonicznie 56 468 31 21) zgłoszenia adresów nieruchomości, z których ma zostać odebrany odpad.W zgłoszeniu zaznaczamy rodzaj oraz ilość odpadu przeznaczonego do odbioru. Następnie w maju Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia przygotują harmonogram odbioru uwzględniając wyłącznie adresy zgłoszonych posesji. W sprawie harmonogramu pracownik Urzędu Gminy Gruta będzie kontaktował się telefonicznie z osobami, które dokonają zgłoszenia do 19 kwietnia.
Na plakacie poniżej znajduje się lista odpadów, które można zgłosić do zbiórki.

mobilna-zbiórka-2019_Strona_1

Kwalifikacja Wojskowa `2019

W dniu 25 i 28 marca 2019 roku ZPM „Bursa” ul. Hallera 37 w Grudziądzu odbyła się kwalifikacja wojskowa mężczyzn i kobiet urodzonych w 2000 roku oraz osób z roczników starszych, którzy nie mogli stawić się na kwalifikację wojskową w latach poprzednich.

W roku 2019 na listy stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej wpisano trzydziestu sześciu mężczyzn i jedną kobietę. Dwie osoby z usprawiedliwionych przyczyn nie stawiły się. Za niezdolnych do czynnej służby wojskowej, ze względu na przyznaną kategorię zdrowia, uznano dwie osoby. Podczas prac Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 2 w Grudziądzu osoby wezwane na kwalifikację wojskową miały okazję zapoznać się z tematyką służby w Wojskach Obrony Terytorialnej (WOT), stanowiących komplementarną część potencjału obronnego Polski.

Tekst: MM

12