Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert). Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Aktywna Wieś SŁUP, Słup 3, 86-330 Mełno. Nazwa zadania: Festyn lokalny pt. „Noc świętojańska”.

Uwaga remont drogi Dąbrówka Królewska – Gruta

Uwaga, kierowcy!

Informujemy, że od jutra (05.06.2024r.) mogą wystąpić utrudnienia w ruchu związane z remontem drogi powiatowej 1383C na odcinku Dąbrówka Królewska – Gruta. Prace remontowe oraz związane z tym kierowanie ruchem drogowym potrwają około 4 dni – w zależności od warunków atmosferycznych ☀️.

Dziękujemy za wyrozumiałość i prosimy o ostrożność na drodze!

#remont #utrudnienia #drogi #DąbrówkaKrólewska #Gruta #bezpieczeństwo #informacja

Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od 1 czerwca 2024 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 01 czerwca 2024 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

Od 1 czerwca 2024 r. kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:

  • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 5.703 zł 20 gr,
  • 130% tego wynagrodzenia, tj. 10.591 zł 60 gr.

Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił komunikatem z dnia 15 maja 2024 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2024 r. (8.147 zł 38 gr).

Podstawa prawna

Komunikat Prezesa GUS z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2024 r. /M.P. z dnia 13  maja 2024 r. poz. 358/.

Komunikat Prezesa ZUS z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2024 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent /M.P. z dnia 17 maja 2024 r. poz. 375/.

 Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy