Konkurs na najpiękniejszą flagę papieską rozstrzygnięty.

Dziękujemy wszystkim dzieciom za tak liczny i aktywny udział. Łącznie wpłynęło 67 prac dzieci i młodzieży. Otrzymaliśmy również nagranie występu wokalnego dedykowane św. Janowi Pawłowi II.

Wyniki konkursu:

Kategoria I – Przedszkolaki

Miejsce I – Taczyński Julian
Miejsce II – Kmiecik Kacper
Miejsce III – Żebrowska Adrianna

 

Przyznaliśmy również 5 wyróżnień: Graman Klaudia, Motczyńska Aniela, Groszewska Antonina, Dreher Maciej, Trzcińska Wiktoria

Kategoria II – Klasy I-III

Miejsce I – Żebrowski Szymon
Miejsce II – Klein Klaudia
Miejsce III – Rusoń Filip

Przyznaliśmy również 5 wyróżnień: Brzóskowska Martyna, Florek Karolina, Kruca Julia, Kurzyńska Kornelia, Ratkowska Lena.

« 1 z 2 »

Kategoria III – Klasy IV-VI

Miejsce I – Maron Wiktoria
Miejsce II – Bober Anna oraz Kurkus Patrycja
Miejsce III – Klein Kinga

Przyznaliśmy również 5 wyróżnień: Graman Tomasz, Szczepańska Wiktoria, Steciuk Julia, Buczkowska Maja, Nasieniewski Jakub.

Kategoria IV – Klasy VII-VIII

Miejsce I – Tocki Nikodem
Miejsce II – Jaranowska Oliwia
Miejsce III – Rafalska Alina

Przyznaliśmy również 4 wyróżnienia: Templin Nikodem, Paprocka Klaudia, Kostrzewska Marcelina, Kubajek Krystian.

Szczególne wyróżnienie za przygotowanie występu wokalnego przyznano dla Magdaleny Szymaniak za wykonanie utworu „Barka”.

Wszystkim uczestnikom konkursu Wójt Gminy Gruta oraz Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Grucie składa serdeczne gratulacje i podziękowania. Dla laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe, których zostaną wręczone przez Organizatorów konkursu osobiście.

Każdy, kto złożył prace konkursowe otrzyma również nagrody pocieszenia za udział w konkursie.

Odpoczywajmy na wsi! – Apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

csm_wakacje_906b40e631Polska wieś to skarb, który jest tuż obok, niemal na wyciągniecie ręki. Wypoczynek na wsi to czyste powietrze, piękny krajobraz i smaczne jedzenie. To czas spędzony blisko natury.

Pandemia zmieniła nasze życie. Nie wiemy, jak długo będzie trwało zagrożenie. Jednak stopniowo uczymy się żyć w nowych realiach. Znoszone są najsurowsze restrykcje. Przestrzeganie wszystkich zaleceń sanitarnych, pozwala ograniczać ilość zarażeń. Najwyższym wyzwaniem jest teraz zwykła ludzka solidarność.

Przed nami okres wakacyjny. Będzie on zdecydowanie odmienny – ograniczenia dochodów dotykają wszystkich. Rząd planuje przyznanie bonów w wysokości 1000 zł z przeznaczeniem na letni wypoczynek.

Zachęcam wszystkich do skorzystania z oferty gospodarstw agroturystycznych. Dają one możliwość wypoczynku całym rodzinom, bez ścisku, tłoku – od Bałtyku po Tatry i od Odry po Bug. To nie tylko kontakt z naturą, ale też z tradycją i kulturą, w tym z naszym dziedzictwem kulinarnym. W takich miejscach zjemy nasze ulubione potrawy, skosztujemy naturalnych produktów, pochodzących z okolicznych gospodarstw.

Wybór oferty agroturystycznej to właśnie przejaw solidarności. To wykorzystanie rządowego wsparcia z korzyścią dla nas, a jednocześnie dla rolników. To budowa nowych więzi społecznych i zrozumienia wzajemnych zależności. To wreszcie przejaw współczesnego patriotyzmu, patriotyzmu konsumenckiego. Od każdego z nas zależy czy kryzys, spowodowany pandemią, będzie miał mniej lub bardziej odczuwalne skutki.

Znane powiedzenie mówi: cudze chwalicie, swego nie znacie. Może teraz właśnie jest czas by poznać to co nasze? Zapraszam do gościnnych gospodarstw agroturystycznych na dobry wypoczynek, na rozkoszowanie się specjałami polskiej kuchni. Zachęcam do odkrywania uroków polskiej wsi.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/odpoczywajmy-na-wsi.

 

Przekazano za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Ostrzeżenie meteorologiczne o przymrozkach

Zjawisko: przymrozki

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: Dotyczy wszystkich powiatów.

Ważność: od godz. 02:00 dnia 21.05.2020 do godz. 07:00 dnia 22.05.2020

 Przebieg: Prognozuje się spadek temperatury od 1°C do 4°C, przy gruncie do około -2°C. Temperatura maksymalna w dzień od 14°C do 16°C.

 Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%.

Komunikat o zasiłku

Zasiłek dla rolnika i domownika z tytułu objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że z dniem 16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV- 2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875), która poprzez art. 46 pkt 45 wprowadziła nowe brzmienie art. 31zy3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.).

Ustawa ta umożliwia Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przyznanie rolnikowi i domownikowi, o których mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r. poz. 174), w sytuacji objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19, prawa do zasiłku z tytułu objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19, w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r., poz. 2177, z 2019 r., poz. 1564) za okres objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19 przypadający nie wcześniej niż przed dniem 18 kwietnia 2020 r.

Stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1778) od dnia 1 stycznia 2020 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2600 zł.

Wobec powyższego kwota zasiłku z tytułu objęcia kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19 wynosi 1300 zł.

Zasiłek z tytułu objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19 następuje na wniosek, po rozpatrzeniu którego Kasa wyda stosowną decyzję.

Jeżeli formularz nie otworzy się na stronie, należy sprawdzić, czy nie został automatycznie załadowany do folderu “Pobrane”. Zależne jest to od ustawień używanej przeglądarki.

Wzór wniosku dostępny jest na stronie www.krus.gov.pl.

Przekazano za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Finał konkursu plastycznego

Dziękujemy wszystkim dzieciom za aktywny udział w konkursie oraz ich rodzicom, którzy przesłali nam prace swoich pociech. Rozstrzygnięcie konkursu już w najbliższy piątek (22 maja 2020 roku). Łącznie wpłynęło 67 prac dzieci i młodzieży. Otrzymaliśmy również nagranie występu wokalnego dedykowane  św. Janowi Pawłowi II.

Zdjęcia prac oraz nagranie zamieścimy niebawem!

Informacja ws. możliwości połączenia się z Urzędem Gminy

Szanowni Państwo, w związku z modernizacją centrali telefonicznej w budynku Urzędu Gminy Gruta, celem wprowadzenia nowych funkcjonalności, w najbliższym czasie, z uwagi na przeprowadzane prace, kontakt telefoniczny może być utrudniony. Pracujemy na bieżąco nad usuwaniem wszelkich nieprzewidzianych usterek.
Za wszelkie niedogodności – przepraszamy.

Remont pomieszczeń GCK – podpisanie umowy

98165204_543165073043037_3393024408653135872_oWczoraj, 18.05.2020 r. Gmina Gruta podpisała umowę z Wykonawcą firmą Koga Inwestycje Budowlane z siedzibą w Bydgoszczy na remont pomieszczeń Gminnego Centrum Kultury w Grucie. Koszt inwestycji został pokryty w 80 % z dofinansowania w ramach rządowego programu Senior+. Całkowity koszt inwestycji która przewiduje remont pomieszczeń na parterze i piętrze budynku GCK oraz doposażenie w sprzęt klubu seniora wynosi prawie 100 tys. zł. Prace remontowe ruszają na początku czerwca.

MIKROGRANTY – OWES TŁOK EDYCJA II/2020

Szanowni Państwo,

ogłosiliśmy nabór na mikrogranty dla organizacji pozarządowych, grup nieformalnych zainteresowanych rozwijaniem działalności odpłatnej lub gospodarczej.

Nabór trwa do 19.06.2020 r.

Organizacje zainteresowane poszerzeniem źródeł finansowania swoich celów statutowych o działalność ekonomiczną (w formie odpłatnej działalności pożytku publicznego lub działalności gospodarczej) mogą pozyskać od 1500 zł do 5000 zł. 

Granty są też dostępne dla grup nieformalnych zainteresowanych zarejestrowaniem organizacji.

Zapraszamy na webinar dot. mikrograntów 19.05.2020 o 16.00.

Rejestracja na:

https://stowarzyszenietlok539.clickmeeting.pl/mikrogranty-dla-ngo-i-grup-nieformalnych/register?_ga=2.106635971.170506618.1589459586-2009022109.1589459586

Nasi edukatorzy pracują zdalnie konsultując wnioski elektronicznie i telefonicznie.

Email: biuro@owies.eu

Więcej informacji na stronie: https://owies.eu/567/mikrogranty

100 rocznica urodzin Jana Pawła II

 “Szukajcie tej prawdy tam, gdzie ona rzeczywiście się znajduje!
Nie lękajcie się Miłości, która stawia człowiekowi wymagania”.
JP II

5Święty Jan Paweł II (ur. 18 maja 1920r. – zm. 2 kwietnia 2005r.) – papież przełomów, myśliciel i filozof, człowiek kultury i sztuki, poeta i aktor, miłośnik gór, człowiek pokoju i dialogu, niestrudzony pielgrzym, inspirator przemian na świecie, mistyk, człowiek ogromnej wiary…
Dziś obchodzimy 100 rocznicę urodzin jednego z największych Polaków. Okoliczności epidemiczne nie pozwoliły obchodzić tych dni w zaplanowany wcześniej sposób. Pamięć Papieża Polaka uczczono w symboliczny sposób podczas Mszy Świętej odprawionej w intencji Ojca Świętego Jana Pawła II w Parafii pw. Świętego Michała Archanioła w Linowie. Następnie hołd św. Janowi Pawłowi II oddano w miejscu jego pamięci – pomniku przy Szkole Podstawowej w Boguszewie, której jest patronem. W uroczystościach z ramienia samorządu udział wziął Wójt Gminy Gruta – Waldemar Kurkowski, Zastępca Wójta – Tomasz Groszewski oraz Przewodniczący Rady Gminy Gruta – Piotr Dyś. Szkołę w Boguszewie reprezentowała Pani Dyrektor wraz z przedstawicielami grona pedagogicznego i grupą uczniów.
Pomimo licznych ograniczeń, Mieszkańcy Naszej Gminy nie zapomnieli o tym wielkim wydarzeniu. Przystrojone uroczyście domy, ogrody, skwery, miejsca modlitwy a także szkoły, instytucje i pozostałe miejsca publiczne dały wyraz Naszej jedności i pamięci dla św. Jana Pawła II.
Wójt Gminy Gruta zwraca się podziękowaniem dla wszystkich tych, którzy czynnie angażowali się w organizację i uświetnienie obchodów dzisiejszej uroczystości. Słowa szczególnego podziękowania kierujemy pod adresem Pani Hanny Pęksa – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Boguszewie, przedstawicieli grona pedagogicznego, pozostałych służb szkoły oraz dzieciom i młodzieży reprezentującym Szkołę. Podziękowania składamy również w kierunku ks. Proboszcza z Linowa oraz przedstawicieli sołectw, stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich i wszystkich Mieszkańców Gminy Gruta za tak piękne przystrojenie Naszej Gminy. Mając w pamięci słowa i czyny Świętego Jana Pawła II, zachęcamy do uroczystego zachowania dzisiejszego dnia.