Porozumienie w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą ,, Remont Odcinka drogi gminnej nr 041402C na terenie Leśnictwa Słup’’

W siedzibie Nadleśnictwo Jamy, Lasy Państwowe Wójt Gminy Gruta Waldemar Kurkowski oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Jamy Wiesław Kosecki zawarli porozumienie w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą ,, Remont Odcinka drogi gminnej nr 041402C na terenie Leśnictwa Słup’’. Całkowita wartość realizacji wspólnego przedsięwzięcia publicznego szacowana jest na kwotę 70.000,00 zł, a udział środków Nadleśnictwa Jamy przyjęty jest w wysokości 50 000,00 zł co stanowi 70% szacowanej wartości.

PRZYPOMNIENIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW O OBOWIĄZKU ZAWARCIA UMOWY NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

Urząd Gminy w Grucie przypomina o obowiązku zawarcia przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, indywidualnych umów cywilno-prawnych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do gminnego rejestru działalności regulowanej.
Powyższy obowiązek dotyczy każdego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w wyniku której powstają odpady komunalne. Dotyczy to: sklepów, lokali gastronomicznych, banków, poczty, rzemiosła, wszystkich innych jednostek usługowych, organizacyjnych, obiektów produkcyjnych, zakładów usługowych i handlowych.
Niedopuszczalnym jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego
z odpadami komunalnymi z działalności gospodarczej.
W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części tj. przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni:
• uiszczać do gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej, zgodnie ze złożoną deklaracją;
• zawrzeć dodatkową umowę na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym – na część nieruchomości niezamieszkałej (na której prowadzona jest działalność gospodarcza), a w przypadku, gdy część niezamieszkała jest wynajmowana, obowiązek zawarcia umowy na odbiór odpadów spoczywa na właścicielu lokalu, chyba że zapisy umowy najmu lokalu stanowią inaczej.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888) właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.
Brak posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych, skutkować może:
• nałożeniem kary grzywny na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1297);
• wszczęciem postępowania nakazującego wykonanie tego obowiązku decyzją administracyjną, na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1297).

Dziękujemy

Dziękujemy za Państwa obecność! Wczorajsze oficjalne otwarcie plaży w Grucie przyciągnęło setki osób
Dziękujemy też za wszystkie miłe słowa i wyrazy zadowolenia z ukończonej inwestycji
Nie sposób również podziękować wszystkim wolontariuszom oraz osobom zaangażowanym w organizację wczorajszego święta – jesteście WIELCY!
Już niebawem dostępna będzie pełna informacja oraz fotorelacja z w wczorajszego wydarzenia! Do zobaczenia na plaży
Poniżej umieszczamy link do fotorelacji portalu Grudziądz nasze miasto:

Planowane wyłączenie dostaw energii elektrycznej

Szanowni Państwo!
Energa operator informuje o planowanym wyłączeniu dostaw energii elektrycznej w w dniu 02.08.2022 w godz. 1130-1530 dla mieszkańców zasilanych ze stacji Orle obwód 300,
a także w dniu 05.08.2022 w godz. 830– 1430 Stacja Dąbrówka Królewska 2, 4 PGR, 8 PV
Za utrudnienia przepraszamy.

Uroczyste wręczenie promes w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD – III Edycja

Dziś, we Włocławku odbyło się uroczyste wręczenie promes w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD – III Edycja, która dedykowana była obszarom byłych PGR`ów. Wójt Gminy Gruta Pan Waldemar Kurkowski, w towarzystwie parlamentarzystów: Pani Minister Anna Gembicka, Pani Poseł Joanna Borowiak oraz Pana Posła Jan Krzysztof Ardanowski odebrał z rąk Wicewojewody Kujawsko-Pomorskiego Pana Józef Ramlau, symboliczny czek na kwotę 3 mln zł, przeznaczony na remont i przebudowę dróg gminnych. To już kolejny grant finansowy pozyskany przez Wójta w tym roku dla gminy Gruta, który będzie mógł zostać spożytkowany w celu realizacji wcześniej zaplanowanych inwestycji w gminie.

1 sierpnia zawyją syreny

W dniu 1 sierpnia 2022 roku o godzinie 17:00 zostanie przeprowadzony trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności.
Włączenie w tym dniu syren będzie jednocześnie upamiętnieniem 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Trening polegał będzie na uruchomieniu syren alarmowych i wyemitowaniu sygnału akustycznego. Sygnał będzie miał charakter ćwiczebny w związku z tym prosimy nie podejmować żadnych działań