Zebranie sprawozdawcze w OSP Plemięta.

W dniu 29.04.2022 r. w świetlicy wiejskiej w Plemiętach odbyło się zebranie sprawozdawcze jednostki OSP Plemięta, któremu przewodniczył prezes OSP Plemięta druh Marcin Bartoś. Obradom przysłuchiwali się zaproszeni goście min. Wójt Gminy Gruta – Waldemar Kurkowski, Naczelnik wydziału operacyjno-szkoleniowego PSP w Grudziądzu bryg. mgr inż. Paweł Stachowicz, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego i Gminnego OSP RP, – Sławomir Chyła. Po wyborze przewodniczącego zebrania, protokolanta i komisji oraz przyjęciu porządku obrad, zgromadzeni wysłuchali sprawozdań: Zarządu, sprawozdania finansowego i Komisji Rewizyjnej. Następnie przedstawiono propozycje planów pracy na 2022 rok i planu finansowego. Odbyło się także głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi, które zostało udzielone jednomyślnie.  Wójt Gminy Gruta pogratulował zarządowi otrzymania absolutorium. Podziękował także, druhom za dotychczasową pracę i zaangażowanie społeczne na terenie gminy Gruta oraz życzył dalszych sukcesów.
Po zakończeniu dyskusji przewodniczący zebrania zamknął obrady.

Fotorelacja z Happeningu Patriotycznego.

Szanowni Państwo !
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z Happeningu Patriotycznego, który odbył się w naszej gminie w dniu 29 kwietnia 2022 roku .
« z 3 »

Przygotowania do gminnych obchodów Narodowych Świąt Majowych na finiszu.

Pogoda zamówiona, a “biało-czerwone” dumnie powiewają na terenie naszej gminy. Zapraszamy wszystkich Mieszkańców do wspólnego świętowania. Rozpoczęcie obchodów o godz. 10.00 w Kościele parafialnym w Grucie.

Uroczyste odsłonięcie tablicy.

W ubiegłą niedzielę w kościele parafialnym w Grucie podczas porannej Mszy Świętej odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej ks. prał. Jan Augustyna Skwiercza – długoletniego proboszcza gruckiej parafii.
W uroczystości prowadzonej z inicjatywy ks. kan. Henryka Szczodrowskiego, brał udział również Wójt Gminy Gruta Pan Waldemar Kurkowski, członkowie rodziny ks. Skwiercza oraz wierni. Przypomnijmy, że ks. prał. Jan Augustyn Skwiercz z urodził się 20 listopada 1912 r., w Połchowie koło Pucka. W 1934 r., rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Dnia 4 czerwca 1939 r., przyjął święcenia kapłańskie z rąk bp. Konstantyna Dominika, a 6 czerwca odprawił Mszę św. prymicyjną. Dokładnie w 60. rocznicę prymicji odprawił Mszę św. w koncelebrze z Ojcem Świętym w Pelplinie. Jan Paweł II udzielił diamentowemu Jubilatowi papieskiego błogosławieństwa. Od 1957 r., przez 40 lat ks. Skwiercz pełnił funkcję dziekana dekanatu radzyńskiego. W 1997 r. papież Jan Paweł II włączył go do grona swoich kapelanów honorowych.
W dniu 29 kwietnia 1999r. ks. prał. Jan Skwiercz został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za długoletnią pracę duszpasterską i wybitne zasługi w działalności społecznej. Rada Gminy Gruta 31 lipca 2001r., Uchwałą XX/157/01 nadała ks. Prałatowi Janowi Skwierczowi tytuł Honorowego Obywatela Gminy Gruta. Niespotykanym wręcz faktem jest, że ks. prał. Jan Skwiercz od września 1939r. do śmierci nieprzerwanie przebywał na tej samej parafii przez 72 lata kapłaństwa.
Zmarł w dniu 25 kwietnia 2011 roku.

Harmonogram pracy PSZOK, miesiąc maj 2022 r.

 

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej.

W dniu dzisiejszym tj. 27.04.2022 r. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grucie odbył się coroczny etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież zapobiega pożarom’’, który ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.

W gminnej rywalizacji udział wzięło 11 uczestników. Znajomość zagadnień przeciwpożarowych oceniała komisja w składzie: mł. ogniomistrz. Przemysław Cywiński – przewodniczący, st. kapitan Łukasz Hołody – sekretarz i Karolina Wiśniewska – członek.

Zanim przystąpiono do rozwiązywania testów (etap pierwszy) uczestników powitała w imieniu Wójta Gminy Gruta Pani Skarbnik- Halina Saucha oraz prezes Ochotniczej Straż Pożarnej w Grucie – druh Marian Piechowski, którzy życzyli powodzenia i szczęścia w osiągnięciu jak najlepszych wyników.

Po podsumowaniu testów, do finału zakwalifikowani zostali: w pierwszej grupie wiekowej (uczniowie klas I-IV) : Marta Makowska – SP Gruta, Bartosz Ciernicki – SP Gruta. Natomiast w grupie drugiej (uczniowie klas V-VIII) Agata Witkowska – SP Boguszewo, Wanessa Ceglewska- SP Gruta, Mikołaj Leszczyński – SP Boguszewo.

Po zaciętym finale komisja wyłoniła zwycięzców poszczególnych grup wiekowych:

I Grupa wiekowa ( szkoły podstawowe klasy (I-IV)
1 miejsce – Marta Makowska – SP Gruta

2 miejsce – Bartosz Ciernicki – SP Gruta

II Grupa wiekowa ( szkoły podstawowe klasy (V- VIII)
 1 miejsce – Agata Witkowska – SP Boguszewo
 2 miejsce – Mikołaj Leszczyński – SP Boguszewo

 3 miejsce – Wanessa Ceglewska – SP Gruta

Uczniowie, którzy zajęli miejsca I i II, wezmą udział w eliminacjach powiatowych gdzie będą reprezentować naszą Gminę.
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, nagrody w postaci słodkości, przyborów szkolnych oraz dla uczestników, którzy zajęli miejsca na podium (1-3) karty podarunkowe do wykorzystania

w sklepie EMPIK.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy oraz życzymy samych sukcesów w dalszym etapie turnieju!

Happening Patriotyczny

Szanowni Państwo ! 🇵🇱🇵🇱🇵🇱
29 kwietnia 2022 roku zapraszamy wszystkich na Happening Patriotyczny z okazji 🇵🇱🇵🇱 Narodowych Świąt Majowych 🇵🇱🇵🇱
Rozpoczynamy mszą świętą o godz. 10.00 w kościele w Grucie
ZAPRASZAMY 🇵🇱🇵🇱